שינוי תקנון חברה פרטית

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

מתוך שיקולים משפטיים וכלכליים כאחד, החלטתם לבצע שינוי מהותי לעסק הפרטי שלכם ולהפוך מעוסק מורשה לחברה בע"מ. מהלך שכזה יאפשר לכם לקבל הגנה כלכלית-משפטית מבחינה אישית/פרטית, כך שבמקרה ותקלעו לבעיות משפטיות וחובות כספיים שונים – הנטל הכבד "ייפול" על החברה ולא עליכם באופן אישי, כך שמדובר על מהלך שמצמצם עבורכם במידה רבה את הסיכון האישי.

המעבר לחברה פרטית הוא הליך בירוקרטי שיכול להיות פשוט ואף מהיר, תלוי כמובן איך מסתכלים על זה ומי בעל המקצוע שמייצג אתכם מול הרשויות השונות, אך יחד עם זאת מדובר על מהלך עסקי מהותי שמחייב אתכם לבצע דברים שונים – ביניהם גם ניסוח של תקנון לחברה הפרטית שבבעלותכם.

כדי שתוכלו להבין מעט יותר על כל הנושא של תקנון חברה בע"מ, מה המשמעות של המסמך הזה, אילו חברות צריכות להכין תקנון והאם אפשר לבצע שינוי תקנון חברה פרטית – ריכזנו את כל המידע והתשובות לשאלות שמעסיקות אתכם במאמר הנוכחי.

למה חברות צריכות להחזיק בתקנון?

תקנון חברה נועד להסדיר בצורה ברורה ומפורטת את ההתנהלות העסקית של כל חברה, זאת כדי להבטיח פעילות תקינה ונכונה לזמן ארוך וללא בעיות ועניינים לא צפויים שעלולים לצוץ. למעשה, ניסוח וכתיבה של תקנון חברה הוא תהליך שמחייב כל חברה בע"מ שהתאגדה בצורה רשמית, גם כאשר מדובר על חברה פרטית שאיננה נסחרת בבורסה או שמחזיק המניות בה הוא אדם בודד.

חוק החברות מחייב כל חברה רשומה, בין אם היא פרטית או ציבורית, לנסח תקנון חברה המהווה חוזה רשמי לכל דבר בין בעלי המניות לין עצמם. חוזה שכזה מקבל תוקף משפטי במקרה הצורך, וכן גם נחשב לאחד מהליכים ההכרחיים לתהליך פתיחה והקמת חברה בע"מ.

כדי שתוכלו להבין מעט יותר על כל הנושא של תקנון חברה בע"מ, מה המשמעות של המסמך הזה, אילו חברות צריכות להכין תקנון והאם אפשר לבצע שינוי תקנון חברה פרטית

אילו חברות חייבות להכין תקנון חברה – ואילו סעיפים כלולים בו?

כאמור, על פי חוק החברות כל חברה שהיא תאגיד חייבת להכין תקנון חברה בהתאם לתקנות הקבועות בחוק. תקנון זה חל על חברות פרטיות וגם על חברות ציבוריות, כאשר כל תקנון מוכרח להכיל לפחות ארבעה סעיפים:

 1. סעיף המציין את שמה של החברה בעברית, או תרגום שמה של החברה מאנגלית לעברית (תרגום מילולי או פונטי).
 2. סעיף המפרט את המטרות העסקיות של החברה והפעילות העסקית שלה, כאשר כיום סעיף זה בתקנון מכיל לרוב את הנוסח "כל פעילות חוקית שהיא" בכדי להעניק לחבר גמישות עסקית רחבה יותר.
 3. סעיף הכולל את פירוט הון המניות שהחברה מחזיקה, כמה מניות יש לחברה, האם מדובר על מניות מוקצות, הערך של כל מניה, הסוגים של כל מניה וכו'.
 4. הסעיף האחרון כולל מידע על האחריות שבעלי המניות בחברה לוקחים על עצמם, ולכן זהו סעיף המציין האם מדובר על חברה בע"מ שמגבילה את האחריות האישית של כל אחד מבעלי המניות.

כיוון שתקנון החברה מסדיר את ההתנהלות והמדיניות שהחברה דוגלת בה, בעלי המניות בחברה יכולים להחליט באופן חופשי אילו סעיפים נוספים הם ירצו לרשום בתקנון, נוסף לארבעת הסעיפים המחייבים אותם על פי חוק. לכן סעיפים הנוגעים לתהליכי קבלת החלטות בחברה, המאפיינים של הדירקטוריון, אפשרות העברת מניות וחלוקת רווחים ועוד סעיפים נוספים יכולים להיכלל בתקנון בהתאם להחלטה הכוללת של בעלי המניות.

מצד שני, ישנם סעיפים שאסור להם להוסיף בתקנון החברה כמו סעיפים המבטלים חוקים ותקנות, או סעיפים הנוגדים את תקנות הציבור.

לכן תהליך שינוי תקנון חברה פרטית הינו מקובל וצפוי בכל חברה חדשה שצומחת ומתפתחת, כיוון שתקנון החברה הראשוני שנערך מיד לאחר הקמת החברה הוא בגדר מסמך חוזי ראשוני ומתומצת

מהי חברה פרטית?

על פי ההגדרה המשפטית, חברה היא תאגיד שיש לה אישיות משפטית תקפה ורשמית לכל עניין ודבר. מכאן ניתן להבין כי בכל הנוגע לעניינים והליכים משפטיים, החברה נחשבת בפני החוק כמו אדם ולכן ניתן לתבוע אותה כשעולה הצורך, וכן היא מחויבת לשאת בחובות ולהחזיק בזכויות – כפי שכל אדם בישראל יכול. לכן גם כאשר אדם פרטי מעביר את העסק שלו מעוסק מורשה לחברה בע"מ, הוא מאפשר לעצמו חופש אישי מכל החובות והזכויות הקשורות לחברה שלו, כיוון שעניינים כאלו ואחרים נזקפים ומתנהלים מול החברה עצמה ולא מול בעל השליטה בחברה (או מחזיקי המניות, במידה ומדובר על כמה אנשים שיש להם בעלות על חברה).

ההגדרה של חברה פרטית היא חברה/תאגיד שמחזיקי המניות בה הם אנשים פרטיים, והמניות שלה לא הוצעו למסחר בבורסה כלפי משקיעים, יזמים והציבור הרחב.

מה ההבדל בין חברה פרטית לחברה ציבורית?

כדי לעמוד בצורה טובה יותר על ההבדלים הנובעים בין חברה פרטית לחברה ציבורית, מתקיימים כמה הבדלים מרכזיים בין שני תאגידים אלו:

 • רישום בבורסה לניירות ערך – חברה ציבורית רשומה בבורסה לניירות ערך כדי לאפשר מסחר במניות לציבור הרחב, ואילו המניות של חברה פרטית אינם נסחרים בבורסה ולא רשומים בה.
 • שליטה בהעברת המניות – בעלי המניות בחברה פרטית יכולים להחליט על האנשים/גופים שירכשו את מניות החברה כשעולה הצורך, ואילו בחברה ציבורית המניות מוצעות לכל אדם וחברה ואין לבעלי החברה שליטה על הזהות של רוכשי המניות.
 • פיקוח על מניות – כיוון שהמניות של חברה ציבורית נסחרות בבורסה, עולה הצורך להגן ולפקח עליהם לטובת האינטרס של כלל הציבור ולכן קיימים מנגנוני פיקוח שונים על תהליכי המסחר של המניות בחברה הציבורית. חברה פרטית אין זה כך, אלא אם בעלי השליטה בחברה החליטו מיוזמתם להפעיל מנגנוני פיקוח.
 • חובת דיווח – חברות ציבוריות מחויבות בדיווח מלא ועדכני בכל הנוגע לשינויים ועדכונים שמתבצעים בחברה, ולכן עליהן לדווח זאת לרשם החברות, הרשות לניירות ערך והבורסה בה מניות החברה נסחרות. חברה פרטית לעומת זאת מחויבת בדיווח רק לגורם אחד – והוא רשם החברות.

גם במקרה של שינוי תקנון חברה פרטית, יש לכנס אסיפה כללית של בעלי השליטה בחברה כדי להסכים על השינויים הרלוונטיים

באיזה שלב חברה פרטית צריכה לנסח תקנון חברה?

כאשר עולה ההחלטה על הקמת חברה פרטית, על בעלי השליטה/מניות בחברה לערוך אסיפה כללית כדי לנסח תקנון חברה ראשוני. כיוון שמדובר על מהלך שמתרחש מיד לאחר התאגדות החברה, לרוב תקנון החברה יהיה קצר ובסיסי עם ציפייה להתפתחות והחלת שינויים על פי ההתפתחות העסקית של החברה.

לכן תהליך שינוי תקנון חברה פרטית הינו מקובל וצפוי בכל חברה חדשה שצומחת ומתפתחת, כיוון שתקנון החברה הראשוני שנערך מיד לאחר הקמת החברה הוא בגדר מסמך חוזי ראשוני ומתומצת, כאשר כל ארבעת הסעיפים המחייבים שצוינו לעיל כלולים בו (מטרות החברה, שם חברה, הון ואחריות מניות).

כיצד ניסוח התקנון הראשוני מתבצע בחברה פרטית?

כבר מרגע בו החברה התאגדה באופן רשמי, על בעלי המניות בחברה חלה בחובה לכנס אסיפה כללית כדי לקבוע את נוסח התקנון. כאמור, בהחלטתם של בעלי השליטה לקבוע אילו סעיפים יופיעו בתקנון בנוסף לארבעת סעיפי החובה, כאשר החתימות שלהם מאשרות את ניסוח התקנון הראשוני ומכניסות אותו לתוקף רשמי. בנוסף לחתימות בעלי המניות, עורך דין המתמחה בתחום החוזים ודיני חברות מוסיף את חתימתו לנוסח התקנון לאחר שאימת את זהותם של בעלי השליטה שחתמו על התקנון המנוסח והסופי.

שינוי תקנון חברה פרטית – האם וכיצד זה אפשרי?

על פי חוק, וכן בהתאם לציפיות, חברה פרטית רשאית לשנות את נוסח התקנון בהתאם לשינויים ועדכונים שנערכו בחברה. גם במקרה של שינוי תקנון חברה פרטית, יש לכנס אסיפה כללית של בעלי השליטה בחברה כדי להסכים על השינויים הרלוונטיים.

תהליך פתיחה והקמה של חברה בע"מ הינו מורכב ומהותי עבור בעלי החברה, כיוון שמדובר על מהלך שמעניק אישיות משפטית לקבוצה של אנשים המרכיבים את החברה הזו, שאלו הם במילים אחרות בעלי המניות של החברה. כיוון שמדובר על התנהלות עסקית שמתבצעת בין כמה אנשים במקביל, יש לערוך חוזה מוסדר וברור בין כל אלו כדי לאפשר התנהלות תקנית ונכונה ליצירת הצלחה ורווח עבור החברה.

בין התהליכים הכרוכים בהקמה של חברה והתאגדות שלה קיים גם תהליך ניסוח של תקנון החברה, שהוא מסמך בעל תוקף משפטי המחייב את כלל בעלי המניות בחברה, העובדים, הלקוחות ואנשים ואמצעים אחרים אותם רוצים להחשיב בתקנון החברה. למרות שמדובר במסמך משפטי ומחייב עבור החברה, קיימת אפשרות לבצע שינוי בתקנון הקיים באמצעות תהליך ייעודי עליו נרחיב במאמר הנוכחי.

תקנון חברה – מה המשמעות שלו?

בטרם נדבר על המהות והתהליך הקשור לשינוי תקנון חברה, נעסוק בצורה מפורטת בכל הנושא של תקנון חברה והמשמעות של מסמך זה עבור חברות ותאגידים בארץ.

תקנון החברה מהווה למעשה מעין מסמך או חוזה עבור החברה שהוקמה, כשמסמך זה מקבל תוקף משפטי ובכך מאפשר להיכלל בתהליכי תביעות והליכים משפטיים אחרים כשהחברה תידרש לעמוד בהם. מטרתו של התקנון הוא לפרט את כל ההתנהלות הרשמית של החברה, קווי היסוד המניעים אותה, הוראות וחובות שבעלי המניות צריכים לשאת בהם, חובות שחלות על עובדי החברה ועוד סעיפים הקשורים לתפקוד של החברה.

באמצעות כתיבה של תקנון חברה אפשר להסדיר את ההתנהלות והתפקוד השוטף של החברה במהלך הפעילות העסקית, ולתחום נושאי אחריות ועניינים אחרים עליהם מחליטים בעלי המניות בחברה, כאשר התקנון מהווה מעין חוזה מחייב בינם לבין עצמם.

המהות והתהליך הקשור לשינוי תקנון חברה, נעסוק בצורה מפורטת בכל הנושא של תקנון חברה והמשמעות של מסמך זה עבור חברות ותאגידים בארץ.

תזכיר ותקנון חברה – האם יש הבדל ביניהם?

בטרם נכנס לתוקף חוק החברות לשנת 1999, חברות ותאגידים שונים היו צריכים לכתוב ולהכין שני מסמכי יסוד מחייבים, שהם כמו חוזים רשמיים להתנהלות החברה, מסמך אחד היה תזכיר והמסמך השני היה תקנון החברה. תזכיר החברה כלל בתוכו את כל המטרות שהחברה שהוקמה הציבה לעצמה, כאשר פעילותה העסקית של החברה עסקה במילוי מטרות אלו בלבד. תקנון החברה פירט בנפרד את החובות, ההוראות וההתנהלות עליה מתבססת החברה, בין אם מדובר על חובות והתנהלות שחלות על המנהלים, עובדים לקוחות וכו'.

לאחר שחברות רבות החלו לציין בסעיף הנוגע למטרות החברה את המשפט הכללי המתייחס לכל פעילות עסקית וחוקית בה החברה לוקחת חלק, "חברה כשרה לכל פעולה חוקית", התבטלה החובה להכנת תזכיר לחברה וכיום קיימת החובה בהכנת תקנון חברה בלבד הכולל גם את פירוט מטרות החברה.

הצורך של שינוי תקנון חברה הוא לגיטימי ומקובל, כיוון שהציפייה היא שחברה שגדלה ומתפתחת מחזיקה גם בלא מעט שינויים ועדכונים התורמים להצלחת החברה

האם כל חברה חייבת לכתוב תקנון?

על פי הוראות החוק המופיעות בחוק החברות לשנת 1999, כל חברה בארץ שהיא תאגיד מחויבת בהכנה וכתיבת תקנון בכדי לפעול בצורה עסקית וחוקית, בין אן מדובר על חברה פרטית, חברה ציבורית, חברה לתועלת הציבור או חברה שהיא עסק חברתי. כניסת תוקפו של תקנון החברה מתקיים מהרגע בו החברה התאגדה באופן רשמי ונרשמה כחברה דרך רשם החברות.

הכנה וכתיבה של תקנון חברה צריכה להיעשות בין בעלי המניות בחברה במהלך אסיפה כללית, כאשר ניסוח התקנון מתבצע בסמוך לזמן ההקמה של החברה לצורך הסדרת תהליך הקמת החברה דרך רשם החברות.

ומה בנוגע לחברות ועסקים מקוונים?

נוסף לחברות בע"מ המנהלים פעילות עסקית שוטפת ושגרתית, ישנם לא מעט חברות ועסקים המנהלים את הפעילות העסקית שלהם באופן מקוון דרך האינטרנט, כמו חנויות מסחר מקוונות המציעות מוצרים/שירותים שונים לרכישה. במקרה ומדובר על חברה בע"מ שמנהלת עסק בצורה וירטואלי, גם עליה חלה החובה להכנה וכתיבה של תקנון לאתר החברה המפרט ומסדיר את כל הנושאים החשובים להתנהלות שוטפת וחוקית.

בנוסף לכך, אפשר לראות הרבה חברות עם עסקים וירטואליים המציינים בתקנון החברה סעיפים הנוגעים לתחומי האחריות של קהל הגולשים, כך שהם מגינים על האתר והחברה שלהם מפני פעילויות לא הוגנות ולא חוקיות מצד הגולשים השונים העושים שימוש באתר הנגיש לכל.

לא משנה אם מדובר על חברה פיזית או וירטואלית, התהליך הכרוך ברישום החברה כתאגיד ברשם החברות מחייב אותה להכין תקנון חברה מפורט וחוקי כדי להניע את הפעילות העסקית.

ן התהליך של שינוי תקנון חברה הוא אפשרי מבחינה חוקית.

אילו סעיפים כלולים בתקנון חברה?

כל חברה יכולה להחליט באופן אינדיבידואלי על התנאים והפרטים שייכללו בתקנון החברה, כאשר ישנם ארבעה סעיפים המוכרחים להיות כלולים במסמך כדי להוות תנאי חובה להקמת החברה:

 1. מטרות החברה – בסעיף זה נכללות כל המטרות שהחברה לוקחת על עצמה בפעילות העסקית שלה, כמו חברה בתחום הרפואי, בנייה, קוסמטיקה, צרכנות וכו'. כאמור כיום, רוב החברות בוחרות לציין בסעיף זה מטרה כללית המעניקה לה גמישות עסקית ולכן בוחרת לציין את המילים "לעסוק בכל עיסוק חוקי".
 2. שם החברה – בסעיף הזה יש לציין את שמה של החברה בעברית, ואם החברה נושאת בשם לועזי יש לציין אותו בתרגום פונטי לעברית או בתרגום מילולי.
 3. הון החברה – סעיף זה יפרט את ההון שהחברה מחזיקה, מספר המניות וערך המניות, סוג המניות וכו'.
 4. הגבלת אחריות – סעיף הכולל את המידע האם מדובר על חברה בעירבון מוגבל (בע"מ), או חברה בה בעלי המניות כפופים לחובות של החברה והם יהיו ערבים אליהם מכיסם הפרטי.

נוסף לסעיפים אלו, חברות בע"מ יכולות לציין סעיפים רבים נוספים אותם ירצו לכלול בחוזה התקנון של החברה, זאת עלי החלטות בעלי המניות במהלך האסיפה הכללית שנערכת לניסוח התקנון. החוק מאפשר לבעלי המניות להוסיף כל סעיף בתקנון שהם מוצאים לנכון, הנוגע להסדרת הפעילות העסקית של החברה, למעט סעיפים שסותרים את החוק או את תקנות הציבור.

האם חברות רשאיות לבצע שינויים בתקנון החברה הקיים?

למרות שתקנון חברה הוא מסמך מחייב ובעל משמעות חוזית עבור בעלי המניות בחברה, קיימת אפשרות לערוך ולשנות אותו בהתאם לשינויים שמתבצעים בחברה בזמן כזה או אחר. למעשה, הצורך של שינוי תקנון חברה הוא לגיטימי ומקובל, כיוון שהציפייה היא שחברה שגדלה ומתפתחת מחזיקה גם בלא מעט שינויים ועדכונים התורמים להצלחת החברה – ולכן התהליך של שינוי תקנון חברה הוא אפשרי מבחינה חוקית.

בכל מקרה של ביצוע שינוי בתקנון החברה, בין אם מדובר על הוספה או החסרת סעיף אחד או יותר, יש לדווח על כך בהקדם ובצורה מוסדרת לרשם החברות שיעדכן את התקנון ויאשר את השינויים.

בכדי לבצע שינוי תקנון חברה, יש לקבוע אסיפה כללית של כל בעלי המניות בחברה כדי שאלו יגיעו יחד להסכמים הנוגעים לסעיפים שמשתנים/מתווספים

איך מבצעים שינוי תקנון חברה?

בכדי לבצע שינוי תקנון חברה, יש לקבוע אסיפה כללית של כל בעלי המניות בחברה כדי שאלו יגיעו יחד להסכמים הנוגעים לסעיפים שמשתנים/מתווספים. פרוטוקול של האסיפה שנערכה מועבר אל רשם החברות תוך לא פחות מ-14 יום מזמן שינוי התקנון, כאשר הוא מאומת וחתום על ידי עורך דין מוסמך.

לרוב משך זמן הטיפול בבקשת שינוי התקנון נמשך כחודש עד חודשיים במשרדי רשם החברות, אך למרות זאת תוקפם של השינויים שבוצעו הינו מהרגע בו הם התקבלו פה אחד במהלך האסיפה הכללית של בעלי המניות.

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

עריכת תקנון אתר

מדיניות אתר היא מערכת כללים המגדירה את ציפיות האתר מחבריה, הגולשים בה ועובדי האתר, את התנהגות האנשים באתר וכולי. כמו כן, עריכת תקנון אתר צריכה

פירוק חברה מקוון
תקנון אתר אינטרנט מחיר

הקמתם לאחרונה אתר אינטרנט חדש לעסק, תחביב או קהל העוקבים שלכם ברשתות החברתיות? לפני שהאתר יעלה לאוויר ויהיה זמין לגלישה חופשית ברחבי הרשת עבור קהל

תקנון אתר באנגלית

תהליך בנייה והקמה של אתר אינטרנט הוא איננו דבר פשוט, ונוסף לעניינים הטכניים הנוגעים לשלבי הקמת האתר – קיימים גם עניינים ופרוצדורות נוספות העוסקות בצד

תביעת זכויות יוצרים

כבר כמה שנים שאתם מתחזקים בלוג אוכל פופולרי ומצליח המכיל מגוון מתכונים, טיפים, מידע ועצות בתחום הבישול והאפייה הביתית. הביקוש של קהל העוקבים שלכם למתכונים

דוגמא תקנון אתר אינטרנט

הקמה של אתר אינטרנט היא לא פשוטה וכוללת בתוכה שלבים שונים כמו עיצוב, פיתוח, לוגיסטיקה, מערכת סליקה ועוד. על מנת שיהיה לכם אתר יעיל ושתהיו

074-7765923