בקשת פירוק חברה

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

בישראל פועלות מאות אלפי חברות שונות, כאשר על פי הרישום של רשם החברות ישנן קרוב ל-600 אלף חברות שרק מחציתן רשומות כפעילות. הסיבה למספר הגבוה של החברות הקיימות, בין אם הן פעילות או לא, היא האפשרות של כל אדם או כמה אנשים לפתוח חברה פרטית או ציבורית – כיוון שהמדינה מעודדת אותם לעשות כן, לצורך שמירה על המאזן הכלכלי במדינה והגדלת הפריון הפיננסי.

כשם שישנן הרבה חברות שמוקמות ונפתחות, כך יש לא מעט חברות שמחליטות להיסגר ולסיים את פעילותן, אם ממניעים כלכליים, מניעים אישיים, סכסוכים בין שותפי החברה וגם אילוצים כספיים אליהם בעלי החברות נכנסים. כדי לסיים את הפעילות העסקית של חברה על בעלי החברה להגיש בקשת פירוק חברה, שזהו חלק קטן מהליך מחייב כל חברה שרוצה או צריכה לסיים את עסקיה בצורה חוקית.

פירוק חברה – מה זה אומר בדיוק?

מבחינה משפטית, פירוק חברה הוא הליך נוגע לסיום הפעילות העסקית של חברה בצורה מוסדרת כך שגם הרישום שלה ברשומות של רשות התאגידים נמחק לאלתר. פירוק חברה יכול גם להתייחס לרצון של בעלי חברה לסיים את ההליך השותפי ביניהם, אך כאשר אחד מבעלי החברה מעוניין להמשיך לנהל ולהחזיק בעסק הוא יכול לעשות זאת והליך זה לא נחשב לפירוק חברה אלא רק פירוק שותפות.

בשורה התחתונה פירוק חברה הינו תהליך המסיים את חייה העסקיים של חברה, זאת רק לאחר שהיא השלימה את כל החובות העסקיים שהיו לה וכל רווחי החברה חולקו לבעלי החברה כחוק.

כדי לסיים את הפעילות העסקית של חברה על בעלי החברה להגיש בקשת פירוק חברה, שזהו חלק קטן מהליך מחייב כל חברה שרוצה או צריכה לסיים את עסקיה בצורה חוקית.

האם כל חברה יכולה לסיים את פעילותה העסקית?

האפשרות להגשת בקשת פירוק חברה לצורך סיום הפעילות העסקית של חברה כזו או אחרת קיימת עבור כל בעל או בעלי עסקים, כאשר הליך זה נעשה לרוב על פי שני הליכים שונים: פירוק של חברה מיוזמתם ורצונם האישי של בעלי החברה, או פירוק חברה מתוך אילוצים כלכליים שלא מאפשרים לה כל ברירה אחרת. בין שני הליכים הללו קיימים הבדלים משמעותיים, כאשר בסיום ההליך החברה נמחקת מהרשומות של רשם החברות והיא חדלה מלהתקיים.

האפשרות להגשת בקשת פירוק חברה לצורך סיום הפעילות העסקית של חברה כזו או אחרת קיימת עבור כל בעל או בעלי עסקים, כאשר הליך זה נעשה לרוב על פי שני הליכים שונים

פירוק חברה מרצון

הליך זה של פירוק חברה נעשה רק מיוזמתם האישית של בעלי החברה שמעוניינת לסיים את פעילותה העסקית. ההחלטה על כך יכולה לנבוע מסיבות וגורמים רבים כמו החלטות אישיות, החלטות משפחתיות, החלטות כלכליות הנוגעות למשיכת רווחים והשקעתם בחברות ואפיקי השקעה אחרים, וגם החלטה משותפת של כל בעלי המניות שלא רוצים להחזיק בעלות ואחריות על החברה שלהם מסיבה כזו או אחרת.

פירוק חברה מרצון נחשב לכזה רק במידה והחברה שעתידה לסיים את פעילותה העסקית לא צברה חובות שהיא איננה יכולה לעמוד בהם. כאשר בעלי החברה מחליטים על פירוק החברה ומכריזים על כך כלפי הגורמים המשפטיים/רשמיים הרלוונטיים, עליהם להצליח לשלם את כל חובות החברה באופן מלא מתוך שנה מרגע ההחלטה/הכרזה על כך.

הגשת בקשת פירוק חברה מתנהלת בצורה שונה בין פירוק חברה מרצון לפירוק חברה על ידי בית המשפט

פירוק חברה בהוראת בית משפט

הליך נוסף ושונה לחלוטין של פירוק חברה היא פירוק שנעשה ביוזמת בית המשפט, זאת לאחר שהחברה נמצאת בפני צומת דרכים ובעיות כלכליות משמעותיות שלא מאפשרות לה לכסות על חובותיה העסקיים. חברה כזו נקראת גם חדלת פירעון כיוון שאיננה יכולה לפרוע את חובותיה כלפי הנושים שלה, ולכן היא נכנסת להליך מורכב וארוך המנוהל על ידי בית המשפט לאחר שהוגשה בקשה לפירוק החברה מסיבת חדלות פירעון.

במקרה של פירוק חברה בהוראת בית המשפט, בקשת פירוק חברה יכולה להיעשות גם על ידי הנושים של החברה המעוניינים להעלות את הסיכויים לקבלת הכספים שהחברה חייבת להם

בקשת פירוק חברה – האם יש הבדל בין תהליכי פירוק חברה מרצון לפירוק ע"י בית משפט?

כיוון שישנם מניעים שונים לפירוק החברה, וכן גורמים אחרים היוזמים את הפירוק, הגשת בקשת פירוק חברה מתנהלת בצורה שונה בין פירוק חברה מרצון לפירוק חברה על ידי בית המשפט. בפירוק מרצון הגשת הבקשה נעשית על ידי המפרק/נאמן שמונה על ידי בעלי החברה, והוא מגיש את הבקשה לרשם החברות בנוסף לתצהיר המעיד כי החברה מסוגלת לעמוד בכל ההתחייבויות שעומדות בפניה כדי לסגור את החברה לאלתר.

במקרה של פירוק חברה בהוראת בית המשפט, בקשת פירוק חברה יכולה להיעשות גם על ידי הנושים של החברה המעוניינים להעלות את הסיכויים לקבלת הכספים שהחברה חייבת להם, וכן כמובן גם בעלי החברה עצמה יכולים להגיש את הבקשה אם הם רואים שהחברה נקלעה למבוי סתום מבחינה כלכלית.

מה קורה לאחר הגשת בקשת פירוק חברה?

בין אם מדובר על הליך פירוק מרצון או בהוראת בית המשפט, לאחר הגשת בקשה לפירוק החברה על הנאמן הנבחר/ממונה על ההליך לפרוע את החובות שהחברה צברה בפעילות העסקית שלה, כאשר עליו לעשות זאת בשוויון מלא וכן מתן עדיפות לנושים/ספקים הזכאים לכך.

פירוק החברה הופך להיות סופי ובכך לחסל את החברה רק לאחר ביצוע הרישום על ידי רשם החברות, כאשר במקרה של פירוק מרצון המפרק הממונה מעביר את דו"ח הפירוק הסופי, ואילו פירוק ע"י בית משפט מעניק הנחיה לרשם החברות למחוק את החברה מהרשומות.

לכל חברה שקמה בישראל יש חובות וזכויות משפטיות בהן היא חייבת לעמוד, כאשר כל מהליכה בתחום הפעילות העסקית נערכת במסגרת משפטית ועליה למלא אחר כל החוקים הקשורים להתנהלותה התקנית. לכן כאשר חברה כזו או אחרת מתחילה בתהליך של סגירת החברה לאלתר והפסקת הפעילות העסקית-כלכלית שלה – עליה לעבור הליך פירוק חברה על פי הקבוע בדיני פירוק חברות. הליך זה מורכב וארוך העשוי להימשך שנים ארוכות, זאת בהתאם למצב הכלכלי של החברה שמתפרקת, הסיבה בגינה היא מסיימת את עסקיה, מספר ומאפייני השותפים המרכיבים את החברה ועוד פרמטרים נוספים עליהם נרחיב במאמר הנוכחי.

פירוק חברה – מה זה אומר?

פירוק חברה הוא למעשה הליך העוסק בסיום חייה של חברה בע"מ, שהיא ארגון ו/או תאגיד שיש לו ישות משפטית והוא מוגדר כחברה פרטית או ציבורית. כאשר חברה מתפרקת עליה לעבור תהליך משפטי מוסדר שמטרתו לעשות סדר בכל העניין הכלכלי הקשור לחברה, ובכך לבצע חלוקת כספים ונכסים באופן שווה בין כל המשקיעים והשותפים העסקיים המחזיקים בחברה.

כאשר חברה כזו או אחרת מתחילה בתהליך של סגירת החברה לאלתר והפסקת הפעילות העסקית-כלכלית שלה – עליה לעבור הליך פירוק חברה על פי הקבוע בדיני פירוק חברות.

מה הסיבות לפירוק חברה בע"מ?

הליך פירוק חברה יכול להתרחש מסיבות שונות, כאשר לרוב הסיבה המרכזית היא צבירת חובות כספיים שהחברה איננה מצליחה לעמוד בהם במהלך הפעילות העסקית של החברה, ולכן הפתרון היחידי במקרה זה הוא לסיים את  חייה של החברה כדי לאפשר כיסוי חלקי של החובות שהיא צברה מבלי ליצור פגיעה כלכלית רחבה ועמוקה יותר כלפי הנושים, שאלו אנשים ועסקים אחרים להם החברה חייבת כספים.

פירוק חברה מסיבה של צבירת חובות מעמידה את החברה בסטטוס של חדלות פירעון, כיוון שזוהי חברה שאיננה מסוגלת לשלם את חובותיה כלפי הנושים ולכן עליה להיסגר בהקדם כדי להימנע מצבירה של חובות כספיים גבוהים יותר. ניתן לומר כי הליך פירוק חברה הוא המקבילה המשפטית להליך פשיטת רגל, שזהו הליך בו אדם פרטי עובר כאשר הוא צובר חובות כספיים גבוהים אותם הוא אינו יכול לשלם.

סיבה נוספת המובילה לפירוק חברה בע"מ קשורה לסיבה עסקית ולא כלכלית, לרוב כאשר בעלי עסקים המחזיקים שותפות בחברה כזו או אחרת מחליטים לסגור את החברה כדי להפסיק את הפעילות העסקית שלה ולנתב את הכספים המושקעים בחברה לאפיקי השקעה אחרים. מצב זה הינו למעשה פירוק של חברה מרצון משותף של בעלי החברה, ולכן הם יכולים לעשות זאת מרצונם החופשי כל עוד הם מסוגלים לכסות את החובות שיש לחברה בתקופת זמן של שנה מרגע ההחלטה על פירוקה.הליך פירוק חברה יכול להתרחש מסיבות שונות, כאשר לרוב הסיבה המרכזית היא צבירת חובות כספיים שהחברה איננה מצליחה לעמוד בהם במהלך הפעילות העסקית של החברה

האם יש הבדל בין פירוק חברה בהוראת בית משפט לבין פירוק מרצון?

כשמדברים על הליך פירוק חברה יש להתייחס לשני מאפיינים עיקריים הנוגעים לפירוק החברה – פירוק חברה מרצון ופירוק חברה בהוראת בית המשפט. פירוק מרצון נעשה ביוזמתם של בעלי החברה בלבד, זאת כתוצאה מהחלטה עסקית משותפת כאמור כל עוד הם יכולים לכסות את החובות הכספיים של החברה שנה לאחר הפירוק. לעומת זאת, פירוק חברה בהוראה של בית משפט נעשה לרוב כאשר חברה צוברת חובות כספיים רבים וגבוהים בהם היא איננה מצליחה לעמוד כל עוד שהחברה קיימת, ולכן בית המשפט מחליט לפרק אותה ולסיים את פעילותה העסקית כדי לאפשר כיסוי כמה שיותר מלא של חובותיה כלפי הנושים.

בפירוק מרצון שנעשה מרצונה ויוזמתה הבלעדית של החברה, קיימת לזכותם של בעלי החברה את הזכות לנהל את הליך הפירוק כפי שהם מוצאים לנכון, זאת כמובן בהתאם למילוי אחר הוראות החוק הקיימות בדיני פירוק חברות. פירוק בהוראת בית משפט נערך בשלבים הדרגתיים ובניהול מלא של בית המשפט, כאשר עליו למנות לתהליך נאמן אליו מועברים כל נכסי החברה כדי שינהל את תהליך הפירוק בצורה מוסדרת מתוך מטרה לכסות כמה שיותר מחובות החברה בחלוקה שוויונית כלפי הנושים.

ניתן לומר כי הליך פירוק חברה הוא המקבילה המשפטית להליך פשיטת רגל, שזהו הליך בו אדם פרטי עובר כאשר הוא צובר חובות כספיים גבוהים אותם הוא אינו יכול לשלם.

מהו הליך פירוק חברה בהוראת בית משפט?

כאשר חברה בע"מ צוברת חובות כספיים גבוהים ואיננה מצליחה לכסות עליהם בפעילות העסקית שלה, בית המשפט רשאי להחליט כי עליה לסיים את חייה ולכן מחליט על פירוקה באמצעות הליך משפטי מוסדר. השלב הראשון של ההליך מתחיל בהגשת הבקשה להליך הפירוק, שזו מוגשת על ידי אחד או יותר מהנושים או באמצעות בעלי החברה עצמה.

בשלב הבא ולאחר החלטה של בית המשפט להעניק לחברה צו פירוק, מתבצע עיכוב הליכים כלפי החברה המפורקת שזהו שלב בו החברה עוברת חקירה מקיפה בנוגע לסיבות והגורמים שהובילו אותה לצבירת חובות כספיים גבוהים בהם איננה יכולה לעמוד. בשלב זה הנושים אינם יכולים לתבוע את החברה או לדרוש את פירעון החובות.

לאחר מכן בית המשפט ממנה מפרק/נאמן שתפקידו לנסות להוציא ולמצוא כמה שיותר נכסים שווי כסף השייכים לחברה, על מנת להצליח לכסות כמה שיותר מהחובות שהיא צברה לטובתם של הנושים.

למי הסמכות להחליט על פירוק סופי של חברה?

במקרה של פירוק חברה בהוראת בית המשפט, רק בית משפט המחוזי יכול לפסוק את פירוק החברה באופן סופי, לעומת פירוק חברה ברצון שההחלטה בנוגע לכך נמצאת רק בידיהם של בעלי המניות/שליטה בחברה.

פירוק חברה עם חובותפירוק חברה עם חובות

כאשר חברה בבעיה כלכלית של חובות כספיים ונושים "על הגב", זה יכול להוביל לפירוק. רשם החברות יתערב וימנה עורך דין לחברה להגנה על האינטרסים שלה, וכן יתחיל תהליך של סילוק חובות על ידי מכירת נכסי החברה, בין היתר. 

פירוק חברה הוא תהליך של מכירת כל נכסי החברה, ולאחר מכן חלוקת התמורה בין הנושים. תהליך זה נעשה כאשר מתברר שאין מספיק נכסים להחזר לכל הנושים. החוק מחייב למנות עורך דין על ידי רשם החברות בטרם יתקיים כל פירוק, כאשר פירוק חברות יכול לקרות מסיבות שונות, כגון:

1) החברה חדלת פירעון.

2) החברה פורקה ע"י בעלי מניות.

3) בית המשפט הורה על פירוק החברה.

4) במקרה של שפיטת רגל או בקשה לפשיטת רגל.

5) הצטברות חובות כספיים וללא יכולת להחזירם לגורם האשראי.

עד כמה פירוק חברה הוא אירוע נדיר? 

פירוק חברה אינו אירוע נדיר. לרוב מדובר בתוצאה של גורם אחד או יותר. למשל, חוסר יכולת של החברה לשלם את חובותיה, חדלות פירעון או אירוע אחר שלא מאפשר את המשך פעילותה של החברה. ובמקרים אלו, פירוק יכול להיות מרצון או לא רצוני. 

פירוק מרצון מתרחש כאשר מנהלי חברה מחליטים להכניס אותה לפירוק, מכיוון שהם סבורים שאין אפשרות אחרת העומדת לרשותם. פירוק לא רצוני מתרחש כאשר נושה נוקט בהליכים משפטיים נגד חייב וזוכה בצו לפירוק חובה.

מה צריך לזכור בעת פירוק חברה? 

יש הרבה דברים שאתה צריך לדעת לפני שמתחילים בפירוק חברה עם חובות. הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא, לוודא שלחברה יש נכסים שבאמצעות מכירתם יהיה אפשרי להחזיר את החובות הכספיים. אם יישארו נכסים, הם ייתפסו על ידי הנושים ולא תקבל מהם דבר. אם כך, חשוב לבדוק מראש מה מוכרים, מה לא מוכרים, על מה ניתן לבקש מחירים גבוהים יותר וכו'. 

הדבר השני שעליכם לדעת הוא, שאם יש עובדים בחברה שלכם, בחלק מהמקרים הם יהיו זכאים לקבל את שכרם עבור התקופה שבה עבדו בהליך הפירוק. בשורה התחתונה, פירוק חברה עם חובות אינו תהליך קל. יש הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון כשעושים זאת. לדוגמה, עליך לוודא שלא תפר שום חוזה או הסכם. כמו כן, צריך לוודא שלמפרק יש סמכות לעשות זאת.

על מה אחראי רשם החברות בעת פירוק חברה?

רשם החברות אחראי לפקח על הליכי פירוק חברות ופשיטת רגל, וכן לוודא כי כל המסמכים מוגשים בצורה נכונה ובזמן. כמו כן, מוטלת עליהם החובה לדאוג שהנושים יקבלו הודעה על הנעשה בהשקעותיהם, ויקבלו נתח הוגן בתמורה ממכירת נכסים לאחר שנמכרו על ידי המפרק.

רשם החברות הוא הגורם היחיד המוסמך לפירוק חברה עם חובות. רשם החברות יכול גם, במידת הצורך, להקצות מנהל שייקח אחריות על תהליך הפירוק. המנהל יהיה אחראי לברר אילו נכסים זמינים וכמה הם שווים, ולניהול התהליך עד להשלמתו. רשם החברות יכול גם למנות מפרק שייקח אחריות על התהליך במידת הצורך.

במה מתמחה עורך דין פירוק חברות? 

עורך דין אינו מומחה בפירוק חברות, אך הוא יכול לסייע בתהליך. עורך דין יכול לתת ייעוץ והוא גם יכול לסייע ביישוב מחלוקות בין מחזיקי העניין בחברה. תהליך הסדרת חובות החברה כרוך בגביית כל החובות המגיעים לחברה ולאחר מכן בחלוקתם לנושים. לאחר מכן משלמים את הנושים באופן הוגן ושוויוני. ובכל זאת ועוד, עורך דין פירוק חברה יכול לסייע לכם בצורה מהותית. 

במילים אחרות, עורך דין פירוק מתמחה בפירוק חברה וייעוץ בהליך של יציאה לפירוק חברה. תפקידו של המפרק הוא לחלק את נכסי החברה לנושים שלה, בעוד שהתפקיד של עורך הדין הוא "להוציא" על הנכסים שלכם סכומי כסף גבוהים יותר בעת מכירתם. עורכי דין פירוק חברה גם עובדים עם רשם החברות כדי לוודא שכל הפרטים נכונים ועדכניים.

במה עוד מתמחה עורך דין פירוק חברה? 

עורך דין פירוק מתמחה בדיני פירוק תאגידים, לרבות חלוקת נכסים, חלוקת נכסים לנושים ובעלי מניות וסוגיות משפטיות נוספות הנוגעות לפירוק חברה. במובן זה, עורך דין פירוק הוא מומחה בדיני פירוק חברות. האחריות העיקרית של המפרק היא להבטיח שכל הנושים ישולמו במלואם לפני חלוקה כלשהי לבעלי המניות. זה כולל הבטחה שכל העלויות וההוצאות שנגרמו במהלך הניהול מטופלות במלואן, ומשולמות לפני ביצוע חלוקה כלשהי.

עורכי דין פירוק מתמחים בהליך של פירוק חברות שאינן מסוגלות עוד לסחור, לייבא, לייצא או למכור סחורות ושירותים. עורכי דין פירוק יסייעו בהליך פירוק נכסים וחלוקתם לנושים, אך חשוב להיעזר באלו כבר בתחילת התהליך של פירוק החברה. ככל שתקדימו לקבל סיוע משפטי, ככה תוכלו לצלוח את ההליך הלא ממש פשוט הזה – בצורה רווחית יותר. 

בשורה התחתונה, עורך דין פירוק חברה הינו איש מקצוע המעניק ייעוץ משפטי לחברה בהליך הסדר חובות. עורך הדין יפעל מול נושי החברה כדי להגיע להסכמה לגבי גובה החוב שיפרע, בהתאם לתנאים מסוימים ועוד. 

פירוק חברה בע"מ הוא תהליך של מכירת כל הנכסים ופירעון חובות לפירוק חברה כדין. תהליך הפירוק מתחיל בזיהוי אילו נכסים יש למכור ומי הנושים. נושים הם אנשים או ארגונים שהלוו כסף, סחורות או שירותים לחברה. הנה כל המידע לפניכם.

תהליך הפירוק מפוקח בדרך כלל על ידי מטפל בחדלות פירעון, שהוא אדם בעל ניסיון בניהול הליכי פשיטת רגל וייעוץ לחברות חדלות פירעון לגבי אפשרויות הארגון מחדש של חובותיהן. פירוק חברה בע"מ יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות: 1) פירוק מרצון. 2) פירוק חובה בהוראת בית המשפט. פירוק חברה בע"מ הינו תהליך הכרוך במכירת כל הנכסים והרכוש של החברה. התהליך מכונה גם פירוק חברות, פירוק או פשיטת רגל.

פירוק חברות בע"מ מרצון ולא מרצון

פירוק יכול להיות מרצון או שלא מרצון, והוא יכול להיעשות על ידי הנהלת החברה או על פי צו בית משפט. המטרה העיקרית של פירוק חברה בע"מ היא למכור את כל נכסיה ולפרע את יתרת החובות וההתחייבויות האחרות. זאת, לפני פירוק מעמדה המשפטי של החברה.

פירוק חברה בע"מ יכול להתבצע באמצעות מכירת נכסי החברה, פירעון חובות וחלוקת יתרת הכסף לבעלי המניות ולבעלי אינטרס בחברה, לנושים ועוד. פירוק חברה בע"מ אינו תהליך קל, אך הוא הכרחי במידה והחברה פשטה רגל. תהליך הפירוק מתחיל במכירת כל נכסי החברה כדי לשלם כל חוב שהיא חייבת לנושים. לאחר פירעון כל החובות, כל הכסף שנותר יחולק לבעלי המניות כדיבידנד עבור פעולותיהם.

פירוק חברה בע"מ הוא תהליך של מכירת כל הנכסים ופירעון חובות לפירוק חברה כדין

מי יכול לסייע בעת פירוק חברות בע"מ?

פירוק חברה בע"מ זה לא רק עניין של כסף. מדובר גם באנשים וביחסים האישיים שנוצרים בתהליך. פירוק חברה בע"מ יכול להיעשות על ידי רואה חשבון, עורך דין חדלות פירעון, או רואה חשבון המתמחה בפירוק עסקים. רואה חשבון ייתן ייעוץ כיצד להתמודד עם השלכות המס של הפירוק והאם כדאי לשמור על חלק מנכסי העסק.

במקביל, עורך דין חדלות פירעון יסייע בארגון כל ההיבטים של פירוק חברה, לרבות טיפול בנושים ועובדים. רואה חשבון מומחה יעזור בכל ההיבטים של פירוק חברה, אך יהיה יקר יותר מרואה חשבון או עורך דין חדלות פירעון. פירוק חברה בע"מ הוא תהליך של פירוק העסק וחלוקת נכסים לנושים, מה שמחייב ביצוע רגיש במיוחד מבחינה כלכלית וכללית.

פירוק חברה בע"מ יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות: 1) פירוק מרצון. 2) פירוק חובה בהוראת בית המשפט

מי אחראי על גביית כל הנכסים?

המפרק אחראי על גביית כל הנכסים, תשלום נושים וחלוקת כל הנכסים שנותרו לבעלי המניות. תפקידו של המפרק הוא להגן על האינטרסים של הנושים, בעלי המניות ושאר בעלי העניין בחברה שנכנסה לפירוק. מפרקים נמנים לרוב על ידי בית המשפט, כאשר סבורים שאין מספיק כספים להמשך מסחר מבלי לסכן את הנושים.

חיסול חברה בע"מ יכול להיות משימה לא פשוטה. לא תמיד קל למצוא את האדם המתאים לתפקיד. המפרק יצטרך לוודא שכל החובות נותרו משולמים ושיישאר מספיק כסף כדי לשלם לנושים. כמו כן, הם יצטרכו לוודא שלחברה יש פירוק מסודר, הכולל תשלום לעובדים ולספקים, סילוק נכסים וסגירת חשבונות בנק. המפרק צריך להיות מישהו שיש לו ניסיון הן בפיננסים והן במשפטים. הם צריכים גם לדעת איך חברות עובדות – מה בבעלותם, למי הם חייבים כסף, מה הרווחים שלהם וכו'.

המטרה העיקרית של פירוק חברה בע"מ היא למכור את כל נכסיה ולפרע את יתרת החובות וההתחייבויות האחרות

במה יעזור לי עורך דין בעת פירוק חברה בע"מ?

בשורה התחתונה, תהליך פירוק חברה בע"מ יכול להיות מסובך. אך בעזרת עורך דין ניתן לעשות זאת בצורה חלקה. עורך הדין ילווה אתכם בתהליך הפירוק הכולל הכנת כל המסמכים הדרושים והקפדה על ביצוע הפירוק בהתאם לחוק.

במובן זה, פירוק הוא הליך משפטי אשר צריך להתבצע על ידי עורך דין. המפרק או עורך הדין המפרק יצטרך להתמנות על ידי בית המשפט או באופן פרטי. הם ישתלטו על נכסי החברה וימכרו אותם כדי לשלם לנושים. במקביל, המפרק יפעל עם מנהלי החברה כדי להחליט כיצד למכור את הנכסים בצורה הטובה ביותר כדי להחזיר לנושים כמה שיותר כסף.

במה כרוך פירוק חברה בע"מ?

פירוק חברה בע"מ כרוך בפירוק החברה וחלוקת הנכסים לבעלי המניות או לתובעים אחרים. זאת, בהתאם לתקנון החברה ולהוראת בית המשפט והגורם המפרק. ישנן מס' דרכים בהן ניתן לעשות זאת, לרבות פירוק מרצון, פירוק חובה, פירוק נושים מרצון, פירוק חברה בע"מ על ידי עובדים, ע"י בעלי מניות ועוד.

תהליך פירוק חברה בע"מ יכול להיות מסובך. אך בעזרת עורך דין ניתן לעשות זאת בצורה חלקה

אם חלילה ינסו להכריח אותך לפרק חברה, ייתכן שזה סימן שרוצים להשתלט על החברה ועל כל נכסיה. יכול להיות שמנסים לעשות זאת כי חושבים שהנכסים שווים יותר ממה שהחברה שווה כרגע ומול חובותיה הכלכליים. במקרים אלו, אסור לוותר ולפרק את החברה, אלא חובה להתייעץ עם עורך דין. אם ינסו להכריח אותך לפרק את החברה, עדיף לא לנקוט צעדים פזיזים. אם מנסים להכריח אותך לפרק חברה, לא בטוח שאתה צריך לעשות את זה. צריך לקחת זמן ולחשוב על ההשלכות של ההחלטה הזו.

פירוק חברה בע מפירוק חברה בע מ

חברה בע"מ הוא מודל התאגדות עסקית, שמאפשר לבעלי החברה להגביל את האחריות הכוללת שלהם סביב פעילות החברה. פירוק חברה בע מ הוא תהליך שבו בעלי המניות מחסלים למעשה את החברה והופכים אותה לבלתי קיימת. לשם פירוק החברה, יש לעבור תהליך פירוק מסודר מול רשם החברות, שרק לאחר מתן אישורו לפירוק החברה, תהפוך החברה לבלתי קיימת. אז מה זה בדיוק חברה בע"מ? מה זאת אומרת אחריות מוגבלת של בעלי המניות? האם לאחריות מוגבלת זו יש משמעות גם בתהליך הפירוק של החברה? על כל אלה תוכלו לקרוא ממש כאן בשורות הבאות.

מהי חברה בע"מ?

החוק במדינת ישראל מתייחס תמיד לישויות המשפטיות אליהן הוא מתייחס והישויות הללו הן תמיד בני אדם, אזרחי המדינה. חברה בע"מ היא צורת התאגדות שיוצרת ישות משפטית שעומדת בפני עצמה. המשמעות היא שכאשר חוק כלשהו מתייחס לחובתו או זכותו של אזרח המדינה, דברים אלה חלים באותה מידה גם על חברה בע"מ, שמהווה כאמור ישות משפטית העומדת בפני עצמה. ולמה חשוב להבין זאת? מכיוון שכאשר החברה מאוגדת במודל חברה בע"מ, שמשמעותו 'בערבון מוגבל', הרי שהחברה עצמה היא שאחראית לעמידה בכל הוראות החוק. בעקיפין, זה אומר שבעלי המניות שמחזיקים בחברה אינם אלו שאחראים לכך. בפועל, הגבלת אחריות זו היא מוגבלת בעצמה ואין זה אומר שבעלי המניות יכולים לעשות כרצונם ולהפיל את האחריות על החברה. על בעלי המניות לנהל את החברה בצורה אחראית, המה גם שגם הם בעצמם הם ישויות משפטיות שעליהן חלים החוקים בישראל. במקרים בהם נהגו בעלי המניות בצורה רשלנית או פושעת, יבוצע תהליך שנקרא "הסרת מסך" ולמעשה בעלי המניות יהפכו לאחראים מלאים לחברה. מצד שני, אם החברה למשל פושטת רגל, הנושים יכולים לתבוע את החברה עצמה אך לא את בעלי המניות שלה וזוהי דוגמא קלאסית לחשיבות הפרדת האחריות בין החברה ובין בעלי המניות.

פירוק חברה בע מ – האם יש חשיבות להפרדת האחריות?

בתהליך של פירוק חברה בע מ, אין למעשה משמעות לנושא של הפרדת האחריות. חשוב לזכור שחברה היא אמנם ישות משפטית, אך מדובר בקונספט ערטילאי בלבד. החברה היא לא יצור חי והיא לא יודעת לנהל את עצמה. כל מה שעושה החברה וכל מה שנעשה בה, נעשה על ידי בני אדם – בעלי המניות שלה. בהתאם לכך, הפרדת האחריות היא לעולם אינה מוחלטת ובעלי המניות תמיד קשורים בעבותות אל החברה ופעילותה. גם במקרה של פירוק חברה בע מ, זוהי לא החברה עצמה שפונה אל רשם החברות ומגישה בקשת פירוק, אלא בעלי המניות שלה שעושים זאת דרכה.

אחרי שאמרנו את זה, בתהליך של פירוק חברה יכולים בעלי המניות לחוש את האחריות שלהם כלפי החברה בעוצמה רבה, שכן בשלב הזה נדרשת החברה לשלם את כל חובותיה ולהסדיר את כל התחייבויותיה כלפי כל הצדדים השלישיים המעורבים, לפני שניתן יהיה לבחון את האפשרות לפרק את החברה. זהו השלב בו חובות שאותם יכלו אולי בעלי המניות לדחות לאורך שנים והתחייבויות שבאו לידי ביטוי כמספרים בלבד בטבלאות של מאזנים, הופכות לדבר מוחשי אותו יש להסדיר בכדי שניתן יהיה לפרק את החברה.

כיצד מבוצע פירוק חברה בע מכיצד מבוצע פירוק חברה בע מ?

פירוק חברה הוא תהליך שמבוצע כל כולו מול רשם החברות, שהוא הגורם הרגולטורי שאחראי על כלל החברות הפעילות בישראל. בשלב הראשון, צריך דירקטוריון החברה להתכנס ולהצהיר כי לאחר בדיקת מצבה הכספי של החברה, הגיעו הדירקטורים למסקנה כי ביכולתה של החברה לשלם את כל חובותיה בתוך תקופה של 12 חודשים מיום הגשת התצהיר. את התצהיר מגיש הדירקטוריון לרשם החברות ומאותו הרגע, עוברת החברה מסטאטוס של חברה פעילה לסטאטוס של חברה לקראת פירוק וכעת עומדים לרשותה 12 חודשים להסדרת חובותיה. בשלב השני, מבוצע כינוס אסיפה ומינוי מפרק לחברה. כעת, לאחר שהושלם הצעד הבירוקרטי הראשון, על החברה לכנס את כל בעלי המניות בעלי זכות הצבעה בחברה ולהעביר רוב להחלטה לפרק את החברה. באסיפה הכללית תוגש הצעת החלטה לפירוק החברה, בעלי המניות יצביעו על ההצעה ואם היא תתקבל, תהפוך ההחלטה לרשמית וימונה לחברה מפרק שיהיה אחראי לניהול תהליך הפירוק כולו. זהו גם השלב שבו על החברה לפרסם את דבר קבלת ההחלטה לפירוקה, הן בעיתון ארצי גדול והן ברשומות. פרסום זה נועד להביא לידיעת הציבור את דבר ההחלטה, כך שאם יש אדם שמתנגד להחלטה, למשל אדם שהחברה חייבת לו כסף, יוכל אותו אדם לפנות לרשם החברות ולהציג את עמדתו לגבי פירוק החברה.

בשלב הבא מתחילים הליכי הפירוק עצמו, במסגרתם על החברה להסדיר את כל חובותיה מול כלל הנושאים והצדדים השלישיים המעורבים ובכלל זה בנקים, רשויות מס, לקוחות, ספקים, עיקולים, שעבודים וכן הלאה. כמו כן, על החברה להסדיר את כל התחייבויותיה ולאפס אותן אל מול הנכסים. את הנכסים יש לחלק לבעלי המניות או להעמיד למכירה ולשלם את המס הנדרש. זהו למעשה השלב בו מבוצעים כל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח שפירוק החברה לא יותיר מאחור בעלי חוב שלא יהיה להם למי לפנות, משהחברה כבר לא תהיה קיימת.

בהמשך מכונסת אסיפת בעלי מניות סופית במסגרתה מציג המפרק לבעלי המניות את כלל פעולות הפירוק שבוצעו בצורה שקופה ולבסוף נערכת הצבעה על המשך תהליך הפירוק. פרוטוקול האסיפה מוגש לרשם החברות כמסמך המעיד על כך שכל בעלי המניות מודעים לסטאטוס תהליך הפירוק ושניתן להמשיך הלאה.

לבסוף, בוחן רשם החברות את כלל המסמכים והאישורים שהגיש המפרק ואם לא קיימת מניעה לכך, יכריז רשם החברות כי החברה מחוסלת, כלומר החברה פורקה והיא אינה קיימת עוד. תהליך זה צריך להתנהל בליווי עורך דין שיאשר את כל התצהירים והפרוטוקולים המוגשים וכן על ידי רואה חשבון בדמותו המפרק, שיהיה אחראי למעשה לכל הצד החשבונאי של הפירוק, לרבות סביב איפוס מאזני החברה והסדרת החובות מול רשויות המס.

מה לגבי חברה בבעלות יחיד?

פירוק חברה בע מ נשמע כמו תהליך שמאפיין חברות גדולות בלבד, אבל ישנן גם חברות קטנות ואפילו זעירות, בבעלות בעל מניות יחד, שגם הן מאוגדות במודל של חברה בע"מ. מאחר ותהליך הפירוק של חברות בבעלות יחיד הוא פשוט הרבה יותר, מאפשר רשם החברות לחברות אלה לעבור תהליך פירוק מקוצר ומהיר. בתהליך זה עדיין חייבת החברה להשלים את כל הצעדים הנדרשים, אך כפי שניתן להעריך, אסיפת בעלי המניות היא למעשה אסיפה של בעל המניות היחיד עם עצמו והוצאת תצהיר שלו לגבי החלטת הפירוק. בעל המניות היחיד יכול להניע את הדברים בעצמו ואינו נדרש לתהליכים המורכבים של כינוס אסיפה והעברת החלטה, המה גם שחברות אלה מתנהלות בדרך כלל בצורה מאוד מאוזנת ועם כמות מוגבלת יותר של נכסים והתחייבויות, מה שמקצר מאוד את תהליכי הפירוק עצמם ובהמשך לכך את אישור הפירוק בסוף התהליך. במידה והחברה הפסיקה את פעילותה זמן רב לפני הפירוק בפועל, ניתן להגיש בקשה לפטור מאגרת רשם חברות החל ממועד הפסקת פעילותה בהתאם להצהרת בעלי המניות, אישור רואה חשבון ואישור רשות המיסים.

אז מה היה לנו בכתבה:
צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
ביטוח לאומי פירוק חברה

אם אתם שואלים לגבי ביטוח לאומי פירוק חברה, אתם כנראה בעיצומו של תהליך פירוק חברה, או שמא אתם מפוטרים עקב הנסיבות האלו. ככה או ככה,

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פירוק חברה חיסול

פירוק חברה הוא מושג אשר נשמע מהצד לרוב כפעולה שאיננה רצונית, אלא נעשית מהכרח. ואולם, לא בהכרח כך הדבר, למעשה, פירוק חברה יכול שיתבצע באופן

074-7765923