למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר נועדו לסייע לבעלי חברות שאינן פעילות. חברה שאיננה מניבה עוד בעבור בעליה, היא למעשה חברה אשר צוברת קנסות, חובות וביזבוז משאבים ללא הרף. על מנת לאפשר פיתרון מהיר לבעלי חברות אלו יצר חוק החברות הליך פירוק מרצון עבור חברות אלו אשר עומדות ללא מעש, באמצעות ביצוע הליך רגיל או הליך מזורז. על מנת להוציא לפועל  את פירוק החברה באופן רצוני, יש לבצע את הליכי הפירוק על ידי עורך דין מיסחרי מיקצועי ומיומן אשר מתמחה ברשם חברות פירוק חברה וסוגי ההליכים האפשריים.

ביצוע הליך פירוק החברה באופן רצוני בהליך המזורז

כאמור, ביצוע פירוק החברה בהליך המזורז הוא האפשרות הראשונה והכדאית יותר, שכן מדובר בהליך מהיר ויעיל אשר נמשך מספר חודשים בודדים. פירוק מרצון באופן מזורז דורש החוק עמידת החברה בסטטוס "לא פעילה" (סעיף 342מא לחוק). ההגדרה של חברה לא פעילה כתובה מפורשות בחוק, והיא הקובעת לעניין האפשרות של חברה להיות זכאית להליך זה.

סטטוס חברה "לא פעילה" מונה מספר תנאים מצטברים, אשר אך ורק עמידה בכולם מאפשר זכאות החברה להליך פירוק שכזה. התנאי הראשון הוא היותה של החברה חסרת נכסים, וללא כל נכס ברשותה כלל. שנית, על החברה להיות חסרת חובות, כאשר מסויגים מכך חובות בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף 44 לחוק. ושלישית, התנאי האחרון הוא שאין החברה מהווה חלק כלל מכל הליכים משפטיים תלויים ועומדים, וכן, לא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מינהליים לפי דין. ואכן, ככלל שחברה תעמוד בשלושת תנאים אלו, תוגדר "חברה לא פעילה", ותהא זכאית להליך פירוק מרצון בהליך מזורז.

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר נועדו לסייע לבעלי חברות שאינן פעילות. חברה שאיננה מניבה עוד בעבור בעליה, היא למעשה חברה אשר צוברת קנסות, חובות וביזבוז משאבים ללא הרף
 

משאכן חוסה החברה תחת שלושה תנאים אלו, תוכל להגיע לשלב ההלכה למעשה ולהוציא לפועל את הליך הפירוק המזורז. בשלב זה יש לבצע מספר פעולות פרוצדרוליות טרם ביצוע הפירוק בפועל. ראשית, חתימה על הצהרה אשר לפיה החברה שלפנינו איננה פעילה עוד. שנית, יכריזו דירקטורי החברה באמצעות חתימתם על הצהרה הכוללת את שלושת התנאים המצטברים שצויינו לעיל – חברה לא פעילה: החברה אינה מחזיקה בנכסים, לחברה אין חובות ואין הליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים תלויים ועומדים כנגדה. מששלח עורך הדין הצהרה זו יזמן כעת את אסיפת בעלי המניות, בה יאשרו בחתימתם את ההסכמה לפירוק החברה מרצון.

משבוצע החלק הטכני, יבוצע גם ההליך המהותי, הוא למעשה ביצוע הליך הפירוק בפועל. כעת, ימונה נאמן לחברה, אשר יתעתד להחזיק במסמכי החברה למשך שבע השנים הקרובות לכל הפחות. הנאמן ישלח את בקשת חיסול החברה לרשם חברות פירוק חברה בהליך הנדון, בצירוף כלל המסמכים שצוינו לעיל, וכן בצירוף החלטת מינוי הנאמן והאגרה הדרושה (או פטור מאגרה). לאחר קבלת הבקשה על ידי רשם החברות, יפרסם הרשם את הבקשה של באתר משרד המשפטים למשך 90 ימים בהם לכל אדם או תאגיד תהיה האפשרות להגשת התנגדות. ככל שלא הועלתה התנגדות, יתבצע הפירוק והחברה תחוסל תוך 90 ימים.

הנאמן ישלח את בקשת חיסול החברה לרשם חברות פירוק חברה בהליך הנדון, בצירוף כלל המסמכים שצוינו לעיל, וכן בצירוף החלטת מינוי הנאמן והאגרה הדרושה (או פטור מאגרה). לאחר קבלת הבקשה על ידי רשם החברות

ביצוע הליך פירוק החברה באופן רצוני בהליך הרגיל

האפשרות השנייה לביצוע הליך על ידי רשם חברות פירוק חברה היא כאמור ביצוע הליך הפירוק מרצון בהליך הרגיל, אשר על מנת לבצעו, חוק החברות דורש עמידה בשני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא תנאי נתוני הדורש לפחות 75% מבעלי המניות של החברה אשר הסכימו לפירוק וחתמו על כן בהצהרה. התנאי השני הוא הצהרתם בחתימתם של רובם או כולם של דירקטורי החברה כי מצבה העסקי של החברה הוא כשר לפירעון. כשר לפירעון כלומר-  סטטוס לפיו יכולתה של החברה לשלם את כל חובותיה לכל היותר בתוך שנה מיום הפירוק בפועל.

האפשרות השנייה לביצוע הליך על ידי רשם חברות פירוק חברה היא כאמור ביצוע הליך הפירוק מרצון בהליך הרגיל, אשר על מנת לבצעו, חוק החברות דורש עמידה בשני תנאים מצטברים.

כעת, יגיע השלב הטכני, בו על בעלי המניות לחתום על תצהיר כושר של החברה. לאחר מכן תזומן האסיפה הכללית של בעלי המניות וזאת תוך 90 ימים ממועד החתימה על תצהיר כושר הפירעון. באותה אסיפה תוכרע ההחלטה בדבר הפירוק מרצון, וככל שזו הוכרעה לחיוב, תמנה האסיפה הכללית נאמן אשר יהא אחראי על הליכי הפירוק. מכאן, יבצע הנאמן את כל העבודה בעצמו ובשם החברה. כעת, יגיש הנאמן לרשם החברות את כל המסמכים שנחתמו, וברגע שאלו יאושרו לאחר בדיקות הרשם (לרוב תוך שלושים ימים) ישונה סטטוס החברה ל"פירוק מרצון". בעת הזו יצטרך לבצע הנאמן את כלל ההליכים הנדרשים על מנת לבצע את הפירוק הסופי, ובהם הליכים כגון כינוס נכסים, טיפול בתביעות חוב, ביצוע תשלומים, חלוקת כספים ועוד. הנאמן יגיש ד"וח מפורט על אלו לרשם החברות, יכנס את האסיפה הכללית תוך שבוע לכל היותר מיום כינוס האסיפה, יודיע לרשם החברות על סיום הליך פירוק החברה, וככל שתאושר הפעולה, החברה תחוסל.

בכל מקרה בו אתה עומד בפני הליך לביצוע על ידי רשם חברות פירוק חברה או מעוניינים לשמוע מעט פרטים על כך, אתם מוזמנים להיוועץ עימנו, עורכי דין מסחריים המתמחים בפירוק חברות. לפרטים נוספים צור עימנו קשר ונשמח לסייע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

בלוג

איך בוחרים מהנדס אינסטלציה?

יש כאלה שיוצאים מנקודת הנחה כי מהנדס אינסטלציה הוא בעצם אינסטלטור. אך המציאות היא שמדובר על איש מקצוע עם תואר מהנדס, כזה שמוסמך לקבל החלטות

בלוג

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

שירותי עריכת דין ונוטריון נצטרך לקבל לפחות פעם אחת אם לא יותר בחיינו כאנשים פרטיים, ועוד יותר במידה ואנחנו מנהלים תאגיד או עמותה. בעלי עסקים,

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

איך בוחרים מהנדס אינסטלציה?

יש כאלה שיוצאים מנקודת הנחה כי מהנדס אינסטלציה הוא בעצם אינסטלטור. אך המציאות היא שמדובר על איש מקצוע עם תואר מהנדס, כזה שמוסמך לקבל החלטות

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

שירותי עריכת דין ונוטריון נצטרך לקבל לפחות פעם אחת אם לא יותר בחיינו כאנשים פרטיים, ועוד יותר במידה ואנחנו מנהלים תאגיד או עמותה. בעלי עסקים,

האם כדאי לעשות חתימה דיגיטלית?

חתימה דיגיטלית היא קוד ייחודי המשמש לאימות זהות החותם. ניתן ליצור אותו באמצעות מפתח פרטי ומפתח ציבורי. החתימה הדיגיטלית מכונה גם חתימה אלקטרונית או מזהה