רשם החברות פירוק חברה מרצון

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

פירוק חברה אולי נשמע כמו משהו מעט אכזרי, אך מדובר בהליך מוסר ולגיטימי אותו כל חברה יכולה לעשות מסיבות שונות ומגוונות. לכן אם אתם מחזיקים מניות בחברה שלא רוצה להתקיים עוד ולנהל פעילות עסקית, עליכם לדעת כיצד ההליך מתבצע וכיצד רשם החברות פירוק חברה מרצון קשורה לכך.

מהי רשם החברות?

מדובר על יחידה מטעם רשות התאגידים שאחראית על כל הנושא של רישום חברות בישראל, זאת כדי לאפשר ניהול תקני וחוקי של החברות במסגרת מתן פיקוח משפטי עליהן. רשם החברות הינו גוף רשמי הפועל מתוך מניעים המופיעים בחוק החברות, ולכן כאשר מחליטים על הליך פירוק חברה מרצון יש קשר ישיר גם לרשם החברות והצורך שלה למחוק את החברה מהרישום ובכך לסיים את פעילותה מבחינה משפטית.

אם אתם מחזיקים מניות בחברה שלא רוצה להתקיים עוד ולנהל פעילות עסקית, עליכם לדעת כיצד ההליך מתבצע וכיצד רשם החברות פירוק חברה מרצון קשורה לכך.

כיצד ניתן להפסיק את הפעילות העסקית של חברה?

הפסקת הפעילות העסקית של החברה יכולה להיעשות בהתאם לרצון האישי של בעלי החברה ומחזיקי המניות בה, זאת רק לאחר שהחלטה זו נעשתה בשיתוף פעולה מלא של כולם. כאשר הפסקת פעילות החברה מגיעה מיוזמתם של בעלי החברה, הליך זה נקרא בשם פירוק חברה מרצון כיוון שמדובר על החלטה עסקית לגיטימית אותה מאפשרת רשם החברות.

בכדי שהליך פירוק חברה מרצון ייעשה בצורה החוקית לכך, על בעלי החברה לעבור תהליך מוסדר המנוהל על ידי מפרק חברות שהופך להיות נאמן החברה ובידיו נמצאים כל נכסי החברה. המטרה של נאמן החברה בתהליך הפירוק הוא לעשות חלוקה של כל רווחי ונכסי החברה בין כל המחזיקים במניות החברה, וכן לדעת כיצד לנתב את הכספים בין הספקים ואנשים/חברות לה החברה חייבת כספים במסגרת הפעילות העסקית שהיא ניהלה.

בסיום ההליך בקשת הפירוק מועברת לרשם החברות, והיא זו המוחקת את רישום החברה מהרשומות ולמעשה מסיימת את חייה העסקיים לאלתר.

בשונה מהליך פירוק חברה בהוראת בית משפט, פירוק חברה מרצון מתבצע בהליך חלק וקצר יותר כיוון שבית המשפט איננו מעורב לחלוטין בהליך

פירוק חברה מרצון – מה הסיבות לכך?

לרוב כשעולה הצורך של בעלי המניות בחברה לפרק את הפעילות העסקית שלה, החלטה זו מגיעה ממניעים משותפים הקשורים לגורמים שונים כמו החלטות כלכליות, אישיות, עתידיות וכן גם רצון להשקיע את כספי החברה באפיקים אחרים ומניבים יותר. קיימת אפשרות שרק בעל מניה אחד ו/או שותף אחד או יותר בחברה יחליט להפסיק את ניהולו ואחריותו מהחברה, אך אם שאר השותפים/בעלי מניות מעוניינים להמשיך עם פעילותה – זה איננו נחשב לפירוק חברה, אלא רק כאשר החברה מפסיקה להתקיים באופן סופי ואיננה מופיעה ברשומות של רשם החברות.

החברה יכולה להחליט מרצונה על פירוק החברה והפסקת פעילותה כדי להצליח לכסות על כל החובות, זאת במידה והיא אכן מסוגלת לכסות את החובות לכל הנושים תוך שנה ממועד ההחלטה וההכרזה על פירוק החברה.

האם חברה יכולה להתפרק כתוצאה מבעיות כלכליות?

קיימת אפשרות שחברה תחליט להתפרק כתוצאה מבעיות כלכליות שהיא נכנסה אליהן, כמו לאחר מעקב אחר תזרים המזומנים של החברה והבנה כי אין מספיק כסף לכסות את החובות לספקים/משקיעים. במקרים כאלו החברה יכולה להחליט מרצונה על פירוק החברה והפסקת פעילותה כדי להצליח לכסות על כל החובות, זאת במידה והיא אכן מסוגלת לכסות את החובות לכל הנושים תוך שנה ממועד ההחלטה וההכרזה על פירוק החברה.

במידה והחברה לא יכולה לעמוד בכך והיא איננה מצליחה לכסות את החובות שהיא צברה לכל הנושים, מדובר על הליך פירוק חברה אחר ושונה בתכלית לעומת פירוק חברה מרצון, כיוון שאז החברה הופכת להיות חדלת פירעון וכל הליך הפירוק נמצא בידיו של בית המשפט ומנוהל על ידי נאמן הממונה על ידו.

למרות שיש הבדל משמעותי בין פירוק חברה מרצון לפירוק בהוראת בית משפט (חברה חדלת פירעון), בסופו של דבר רשם החברות היא זו המבצעת את מחיקת רישום החברה מהרשומות – כאשר ההחלטה הסופית על פירוק חברה מסיבת חדלות פירעון נמצאת רק בידיו של בית המשפט, שהוא זה המעביר את החלטתו למחיקת הרישום לרשם החברות.

שותף אחד או יותר בחברה יחליט להפסיק את ניהולו ואחריותו מהחברה, אך אם שאר השותפים/בעלי מניות מעוניינים להמשיך עם פעילותה – זה איננו נחשב לפירוק חברה, אלא רק כאשר החברה מפסיקה להתקיים באופן סופי ואיננה מופיעה ברשומות של רשם החברות.

דברים שצריך לדעת על רשם החברות פירוק חברה מרצון

בעלי חברות/מניות שמחליטים להפסיק את פעילותה של החברה בע"מ השייכת להם מוכרחים לדווח על כך בהקדם, כיוון שגם חברות שאינן פעילות מחויבות לשלם אגרות שנתיות על פי הקבוע בחוק, כאשר הליך פירוק חברה הוא הפוטר אותן מתשלום האגרות. לכן חברה לא פעילה שעדיין לא ביצעה את הליך הפירוק מרצון של החברה, יכולה לקבל מרשם החברות קנסות וסנקציות נוספות ומורכבות כתוצאה מאי-תשלום אגרות.

 

כיצד מתנהל הליך פירוק חברה מרצון?

בשונה מהליך פירוק חברה בהוראת בית משפט, פירוק חברה מרצון מתבצע בהליך חלק וקצר יותר כיוון שבית המשפט איננו מעורב לחלוטין בהליך, וכן בידיהם של בעלי החברה להחליט מי יהיה הנאמן הממונה על הליך הפירוק כאשר כל ההחלטות נמצאות בידיהם עד להעברת ההחלטה לרשם החברות. ההליך כולל חלוקת נכסים בין הספקים ואנשים/חברות להם החברה חייבת כספים לפני שהיא מפרקת את פעילותה, וכן חלוקת הרווחים והנכסים שנותרו באופן שווה בין כל מחזיקי המניות בחברה.

פירוק החברה הופך להיות סופי לאחר שהנאמן שולח את בקשת הפירוק לרשם החברות בצירוף דו"ח סיכום פירוק, ולאחר כשלושה חודשים מרישום הפירוק ע"י רשם החברות החברה הופכת להיות מפורקת סופית.

פירוק חברה מרצון מקווןפירוק חברה מרצון מקוון

יש אפשרות עבור פירוק חברה מרצון מקוון, לא חייב לעבור את כל התהליך הבירוקרטי הזה בצורה פרונטלית. פירוק חברה מרצון הוא תהליך מאוד לא פשוט ולכן, פירוק חברה מרצון מקוון מאפשר לנו להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי אשר פונה לרשם החברות ומקצר את כל התהליך בצורה משמעותית. המטרה היא להגיע לסטטוס של "חברה מחוסלת" תוך פרק זמן קצר ומזעור נזקים כלכליים, החזרי תשלום עבור אגרות מאת רשם החברות וכן הלאה. זה לא פשוט לסגור את החברה שלכם ולמעשה לוותר על החלום, אבל לפעמים אין לנו ברירה אחרת וזאת האפשרות החכמה ביותר. 

 

מה זה?

פירוק חברה מרצון מקוון הוא תהליך דומה של פשיטת רגל עבור בתי עסקים שונים ופרטיים, ההבדל כאן הוא שאתם לא המשקיעים היחידים בחברה, אלא יש גם בעלי מניות. יש סיבות שונות לכך שאנחנו צריכים לסגור את החברה שלנו, זה יכול להיות מטעם בעלי המניות ולעיתים עקב החלטה של הנושים, רשם החברות או בית המשפט. כאשר מדובר על פירוק חברה מרצון זה לרוב יהיה מטעם בעלי החברה או הנושים. כיום יש את חוק החברות החדש אשר לא מאפשר לנו למחוק חברה שאינה פעילה, אלא יש לנו תהליך של פירוק חברה מרצון מקוון (באופן מקוון). 

פירוק חברה ופירוק חברה מרצון אלו שני תהליכים שונים. עבור פירוק חברה יש שלוש דרך לביצוע הפעולה באופן חוקי ולכן דרך יש פן משפטי וניהולי שיש לתת דגש עליהם. פירוק חברה מרצון עקב כושר פירעון תהיה על ידי מנהלי החברה ועל פי רצונם של הדירקטורים ובעלי המניות בחברה. מצד שני, פירוק חברה חדלת פירעון נעשה על ידי הנושים בפיקוח בית המשפט, כמו כן גם פירוק שלא מרצון.

 

פירוק חברה על ידי בעלי המניותפירוק חברה על ידי בעלי המניות

סיום פעילות עסקית של חברה לא אומר שהחברה לא פעילה על פי רשם החברות, התוקף של החוק החדש שינה את הכללים. עדיין, כל עוד אתם רשומים תחת רשם החברות אתם ממשיכים להוות אישיות משפטית. ברגע בו הפסקתם פעילות בחברה, יהיה עליכם לגשת לרשם החברות ולהתחיל בתהליך של פירוק חברה מרצון מקוון ורק בסיום התהליך החברה תיחשב לסגורה. פירוק חברה מרצון הוא תהליך מאוד ספציפי אשר מתאים רק לחברות אשר יש להן את היכולת לפרוע את חובות הנושים תוך 12 חודשים מהתחלת תהליך פירוק חברה מרצון מקוון. במקרים בהם לחברה אין את היכולת היא הופכת לחברה חדלת פירעון. במקרה בו יש לחברה את היכולת היא נחשבת לחברה בעלת כושר פירעון ובמקרה הזה, בעלי המניות הם אלו שיחליטו להפסיק את פעילות החברה כדי לממש את ההון העצמי במקומות אחרים, כדי למצוא מקום רווחי וכן הלאה. מוטב לציין, ללא סיום תהליך פירוק החברה ימשיכו להצטבר לחברה חובות ואגרות מטעם רשם החברות. לאחר זמן מה, גם הקנסות יחלו להגיע וכאן אתם כבר יכולים להיכנס לבעיות משפטיות חמורות.

 

איך להתחיל את התהליך?

פירוק חברה מרצון הוא תהליך שבעבר היה הרבה יותר מסורבל וארוך, אבל היום יש מקומות מקצועיים אשר ילוו אתכם מתחילת הדרך כדי להגיע לפיתרון הקרוב ביותר. היום תוכלו לבצע את התהליך על ידי עורך דין מקצועי באופן מקוון ולחסוך מעצמכם את כל הבירוקרטיה הקשוחה, הוצאת מסמכים, תצהירים, רשם החברות, פרסום מודעות ברשומות, תשלום אגרות כספיות ועוד. פירוק חברה מרצון מקוון הוא תהליך אשר מתבצע על ידי עורך דין מקצועי אשר מתמחה בתחום של פירוק חברות והוא גם יודע איך לצמצם לכם את כל חובות האגרה השנתית ואחרות אשר הצטברו.

בתור התחלה יש להגיש תצהיר כושר פירעון לרשם החברות, זהו למעשה השלב אשר מעיד על כך שהתחלתם בתהליך וחשוב להגיע לשלב הזה כמה שיותר מוקדם כדי שתוכלו לקבל החזרים. יהיה עליכם להכין תצהיר חתום אשר מעיד על כך שמצבה הכספי של החברה מאפשר לה להחזיר את חובותיה תוך 12 חודשים. מרגע שאתם מקבלים אישור מרשם החברות, החברה שלכם תעבור סטטוס ל"לקראת פירוק".

השלב הבא הוא איסוף של כל הנושים. בעלי המניות יכנסו את כל בעלי המניות והנושים ובאסיפה יוחלט על פירוק החברה. יש לדווח על כך לרשם החברות ולפרסם ברשומות הודעה על כך (לאחר תשלום האגרה). לאחר מכן, יהיה עליכם לערוך עוד אסיפה כללית לאחר שכל חובות החברה נפרעו, הנכסים חולקו ולמעשה החברה נותרה נקייה לחלוטין. יהיה עליכם להגיש דוח סופי של המפרק לרשם החברות יחד עם פרוטוקול של האסיפה הסופית של הנושים ובעלי המניות.

שונות

יש מקרים אחרים בהם פירוק חברה מרצון מקוון הוא על ידי הנושים (כאשר החברה חדלת פירעון). במקרים של קשיים כלכליים בהם החברה אינה מסוגלת לפרוע את החובות שלה במועד הפירוק, האחריות מוטלת על הנושים. במקרים אחרים, יכול גם בית המשפט עצמו להגיש בקשה לפירוק החברה אך זה בדרך כלל כאשר מדובר על פירוק חברה לא מרצון.

פירוק חברה רשם החברותפירוק חברה רשם החברות

התהליך של הקמת חברה כרוך בשורה של צעדים, אותם יש לבצע מול רשויות המס השונות, מול הבנק ובין בעלי המניות, אבל מרכיב המפתח של רישום החברה והפיכתה מתכנית לישות קיימת, מבוצע במשרדי רשם החברות. באותו האופן, גם בתהליך של פירוק חברה רשם החברות הוא הגורם שמוסמך לקבוע האם חברה זו או אחרת תפורק ותעבור למגירת העבר. ברמה הפרקטית, זה אומר שתהליך הפירוק מבוצע כולו מול רשם החברות, שגם מוסמך לקבל את ההחלטה הסופית לגבי פירוק החברה, אך לאורך התהליך ישנם צעדים רבים, לעיתים מתישים, שיש לבצע על מנת להביא את החברה לכדי פירוק ועל התהליך כולו נדבר ממש כאן בשורות הבאות.

מהו תפקידו של רשם החברות בתהליך פירוק חברה?

פעילות עסקית בישראל ולמעשה בעולם כולו, יכולה להתבצע במסגרת מספר סוגים של צורות התאגדות ובהם עוסק זעיר, עוסק מורשה, שותפות וכמובן חברה בע"מ. בעוד שרישום עוסק מורשה מבוצע במסגרת רשויות המס בלבד, תהליך הרישום של חברה בע"מ מבוצע מול רשם החברות. רשם החברות הוא למעשה הגורם הרגולטורי שאחראי על כלל החברות הרשומות בישראל ובהתאם לכך, בתהליך של פירוק חברה רשם החברות הוא גם הגורם שמולו מתנהל תהליך הפירוק כולו. במסגרת תהליך זה, מגדיר רשם החברות מהם המסמכים, האישורים והתצהירים שאותם יש להגיש לו בכדי שניתן יהיה לבחון את בקשת הפירוק. מסמכים ואישורים אלה כרוכים בביצוע שורה של צעדים מול רשויות המס, הביטוח הלאומי, בעלי המניות וצדדים שלישיים נוספים, צעדים שמהווים את מרכיב המאמץ בתהליך פירוק חברה, אלא שבסופו של דבר, התהליך כולו מתנהל מול רשם החברות והוא גם הגורם שמקבל את ההחלטה הסופית בעניין.

מהו התהליך של פירוק חברה רשם החברות?

על התהליך של פירוק חברה ניתן להתבונן במספר צורות שונות, שכן כל חברה חווה את תהליך הפירוק מזווית ראייה שונה ועבור כל חברה גם עשוי התהליך הזה להיראות שונה. כך למשל, חברת יחיד שבה יש בעל מניות יחיד, יכולה להשלים את תהליך הפירוק בקלות רבה מאוד ובמסלול מקוצר ומהיר שנועד בדיוק עבורה. לעומתה, חברה גדולה עם בעלי מניות רבים, נכסים רבים והתחייבויות רבות, צריכה לעבור תהליך לא פשוט של הסדרת כל המאזנים וסגירת כל החובות וההתחייבויות מול כל הצדדים השלישיים המעורבים, החל מרשויות המס, דרך הבנקים ונושים אחרים וכלה בבעלי המניות עצמם. עבור חברה כזאת, ייראה התהליך לגמרי אחרת וגם יהיה ארוך יותר, לעיתים באופן משמעותי.

ובכל זאת, ניתן למנות חמישה שלבי מפתח בתהליך של פירוק חברה רשם החברות:

 1. תצהיר כושר פירעון – כל תהליך של פירוק חברה מתחיל בהצהרת החברה על עצם כוונתה לעבור פירוק. הצהרה זו מבוצעת במסגרת דירקטוריון החברה כשהדירקטורים החברים בו מבצעים בדיקה של מצבה הכספי של החברה ומגבשים הצהרה משותפת לגבי יכולתה של החברה לשלם את כל חובותיה בתוך פרק זמן של 12 חודשים מיום הגשת ההצהרה. את ההצהרה מגישה החברה לרשם החברות ומאותו הרגע היא מקבלת סטאטוס של חברה לקראת פירוק, כשכעת עומדת לרשותה שנה להסדרת התחייבויותיה מול כלל הגורמים המעורבים.
 2. כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק לחברה – תהליך הפירוק של חברה כולל בתוכו מספר צעדי חובה כמו פרסום כוונת הפירוק בעיתון ארצי וברשומות רשם החברות. בכדי להתחיל את התהליך הזה חייבת תחילה להתקבל החלטה של החברה אכן לעבור פירוק. החלטה כזאת לא יכולה להתקבל על ידי אף אחד מבעלי המניות באופן פרטי, אלא במסגרת אסיפה כללית של בעלי המניות המתכנסים ומצביעים על ההחלטה לפרק את החברה. במידה והושג רוב להחלטת הפירוק, או אז מתחיל תהליך הפירוק בפועל והחברה מפרסמת כאמור את דבר החלטת בעלי המניות באשר לפירוק החברה. בשלב הזה גם מחליטה האסיפה הכללית על זהותו של מפרק שיהיה אחראי לניהול תהליך הפירוק כולו, בדרך כלל רואה חשבון ובדרך כלל רואה החשבון של החברה עצמה, אם כי לא בהכרח.
 3. הליכי הפירוק עצמו – כעת, מתחילים הליכי הפירוק בפועל ואלו כוללים הסדרה של כל חובות החברה מול הבנקים וצדדים שלישיים, הסדרת התחייבויותיה ללקוחות, ספקים, בעלי מניות, הציבור וכן הלאה. כמו כן, על החברה לאפס את טור הנכסים במאזן שלה באמצעות חלוקת הנכסים בין בעלי המניות או מכירת הנכסים ותשלום המס הרלוונטי. אפרופו מס, חלק מרכזי בשלב זה הוא הסדרת כל חובות החברה וכל ההיבטים החשבונאיים בהתנהלותה מול רשויות המס וקבלת אישורים מכלל רשויות המס לגבי סגירת תיק החברה במע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכן הלאה.
 4. כינוס אסיפה סופית – בשלב הזה, מתכנסים שוב בעלי המניות ומפרק החברה מציג בפניהם את כל תהליכי הפירוק שבוצעו ואת המצב הנוכחי. פרוטוקול האסיפה הופך למסמך רשמי ונמסר לרשם החברות כעדות לכך שכל בעלי המניות עודכנו לגבי התקדמות הפירוק והכל נעשה בשקיפות מלאה מול כלל בעלי המניות.
 5. חיסול חברה – בשלב הסופי של פירוק חברה רשם החברות בוחן את כלל הפעולות שבוצעו ואם אין מניעה לפירוקה, תעבור החברה לסטאטוס של "חברה מחוסלת", כלומר חברה שכבר לא קיימת. חשוב לציין, שאם מזהה רשם החברות סיבות בגינן לא ניתן עדיין לפרק את החברה, הוא לא יאשר את הפירוק עד להשלמת כל הפעולות הנדרשות.

האם הפסקת הפעילות בחברה אינה מהווה פירוק של החברההאם הפסקת הפעילות בחברה אינה מהווה פירוק של החברה?

התשובה היא לחלוטין לא. כבעלי חברה, יש לכם כמובן את הזכות להפסיק את פעילותה ולדווח על אפס פעילות. יחד עם זאת, עדיין יהיה עליכם לדווח לרשויות המס באופן סדיר ועדיין יהיה עליכם לשלם את אגרת רשם החברות. גם עוסק מורשה דרך אגב, לא יכול פשוט להפסיק את פעילותו כדי לסגור את התיק שלו ברשויות המס. היעדר פעילות אינה מהווה מקבילה של פירוק ההתאגדות, בין שמדובר בעוסק מורשה ובין שמדובר בחברה בע"מ. במקרה של פירוק חברה רשם החברות הוא הגורם האחראי על תהליך הפירוק ורק לאחר אישורו, הופכת החברה למעשה לבלתי קיימת. כל עוד לא פורקה החברה בצורה מסודרת מול רשם החברות היא עודנה חיה וקיימת, חייבת לעמוד בכל התחייבויותיה כלפי הרשויות וגם חשופה אולי לסיכונים שונים על אף היעדר פעילות. על כן, אם החברה שלכם כבר אינה מספקת לכם את הערך שלשמו הקמתם אותה, חשוב שתעברו את תהליך הפירוק ותקבלו את האישור הסופי על חיסול החברה.

ומה לגבי אגרת רשם החברות?

אגרת רשם החברות היא אגרה שנתית שעל כל חברה לשלם בכל שנה. אם לא שילמתם את האגרה לאורך השנים, יהיה עליכם לסגור את חובכם כלפי רשם החברות כתנאי לפירוק החברה. יחד עם זאת, במסגרת התהליך של פירוק חברה רשם החברות מאפשר להגיש בקשת פטור המבוססת על תצהיר דירקטורים, אישור רואה חשבון על הפסקת פעילות החברה בציון המועד בו הפסיקה החברה את פעילותה, מלווה באישור מרשות המיסים לגבי הפסקת הפעילות. במקרה כזה, יעניק לכם רשם החברות פטור מאגרת רשם, מאז התאריך בו הפסיקה החברה את פעילותה. 

רשם החברות פירוק חברה

אם אתם מחפשים בגוגל ביטויי מפתח כמו רשם החברות פירוק חברה, אתם כנראה לפני שלב פירוק החברה שלכם וצריכים סיוע כדי להבין כיצד לעשות זאת על הצד המוצלח ביותר. המשיכו לקרוא, ריכזנו עבורכם מדריך מלא לפירוק חברה מרצון. 

סגירת חברות יכולה לנבוע ממגוון סיבות שונות, כאשר בחלק מהמקרים, זה קורה בשל רצון בעלי המניות. זאת, בעוד שבמקרים אחרים, בשל החלטות נושים, רשם החברות פירוק חברה או בית משפט. בעבר, ניתן היה להסיר חברות שלא היו פעילות מרשם החברות הישראלי, בעיקר בגלל שלא שילמו אגרות ולא הגישו דו"ח למשרד רשם החברות במשך מספר שנים. כיום, התהליך מעט מורכב יותר, אך עדיין רבים בוחרים לבצע אותו מתוך בחירה עסקית חופשית. 

כיצד פורקו חברות בשנים עברו וכיצד היום? 

בצו ביטול מיוחד מבית המשפט, בשנים עברו היה ניתן להורות על פירוק חברה. אפשרות זו בוטלה בשנת 1999 עם כניסתו לתוקף של חוק החברות החדש. כיום, תהליך סגירת חברה מתבצע כולו באמצעות פירוק תאגידים ורשם החברות.

רשם החברות הוא מחלקה במשרד הפנים, האחראית על ניהול פנקסי החברות. כאשר החברה מתפרקת, יש להודיע לרשם החברות על פירוק חברה. הרשם יפרסם הודעה בדבר ויסיר את החברה מהמרשם שלהם.

מה הוא רשם החברות פירוק חברות? 

כאשר מקלידים בגוגל ביטוי כמו רשם החברות פירוק חברה ועסק, מגלים כי רשם חברות הוא סוכנות הרושמת ושומרת את כל המידע על חברות בישראל. רשם החברות אחראי גם על מתן אישורים לחברות, לבעלי מניות, לדירקטורים ולנושאי משרה.

רשם החברות קשור למצבים של פירוק חברה כאשר החברה לא הצליחה לשלם את חובותיה או מיסים. אם מתרחש מצב זה, אזי הרשם יכול להפסיק את כל העסקאות בנכסי החברה ואף להקפיא או לבטל לחלוטין את פעילויותיה העסקיות.

מה כולל התהליך של פירוק חברה

פירוק חברה הוא תהליך של הפסקת מסחר וחלוקת נכסיה של חברה. זה יכול לקרות בגלל חדלות פירעון, שבה החברה לא מסוגלת לשלם את חובותיה, או בגלל החלטה מרצון של בעלי המניות או בעלי החברה.

רשם החברות הוא אגף שמונה על פי חוק לנהל רישומים על חברות בארץ. תפקידיו של הרשם קשורים בעיקר לרישום חברות וניהול רישומים עליהן. אך יחד עם זאת, הרשם עוסק גם בנושאים כמו שינוי שמות חברה, פירוק עסק או פירוק חברה ותפקידים אדמיניסטרטיביים נוספים.

ישנן שלוש דרכים עיקריות לביצוע נכון של פירוק חברה 

כל אחת מהדרכים לפירוק חברה מצריכה מערכות מנהליות, משפטיות ולוגיסטיות שונות. לפיכך, פירוק מרצון של חברה מתבצע על ידי מי שמונה כמפרק החברה לפי רצונם של הדירקטורים ובעלי המניות בחברה. 

בין היתר, רשם החברות פירוק חברה כולל תהליך של פירוק מרצון של חברה פושטת רגל מתבצע על ידי הנושים בפיקוח של החברה. האם די בעובדה שפעילותה העסקית של החברה פסקה או הוקפאה, ודי בעובדה שהחברה אף איפסה או סגרה את חשבון הבנק שלה? ובכן, כדי לעצור את פעילות החברה במרשם החברות או את קיומה החוקי, לא לא – זה לא מספיק. 

אז כיצד לפרק חברה בצורה נכונה? 

הפסקת פעילותה המסחרית של חברה פרטית אינה מפסיקה את פעילותה ורישומה במרשם החברות, והיא ממשיכה להוות ישות משפטית לכל דבר ועניין. לאחר פירוק שותפות עסקית או הפסקת פעילות של חברה פרטית בפועל, ולא משנה מאיזו סיבה שהיא, יש לפנות לרשם החברות הליך פירוק מרצון. בסיומו של התהליך, תיחשב החברה סגורה ומפורקת. 

חשוב לדעת כי, הליכי פירוק חברה מרצון חלים רק על חברות עסקיות שיש להן אפשרות או יכולות לשלם את חובותיהן לנושי החברה. תוך כמה זמן? תוך 12 חודשים ממועד תחילת הפירוק. חברה שמצבה הכלכלי מאפשר לה לפרוע את חובותיה תוך שנה מיום הפירוק, היא חברה מסוג סולבנטי. 

מתי פירוק חברה מתרחש? 

במקרים אלו של רשם החברות פירוק חברה ועסק, פירוק מתרחש כאשר בעלי המניות מפסיקים את החברה מרצונם מסיבות שונות. זה יכול להתבצע מסיבות כגון: בעלי המניות מעוניינים למשוך את ההון העצמי שהושקע בחברה, כמו גם להשקיע בדרכים אחרות. 

במקרים מסוימים, החברה אינה רווחית, במשבר או שאין לה סיבה עסקית להישאר פעילה. במקרים אחרים, התחרות על השליטה בחברה לא מאפשרת ניהול נכון וזה אף יצריך פירוק חברה. כאשר מסתיימת תקופת פעילות החברה הקבועה בתקנון החברה, והוחלט שלא לחדש את החוזה – גם אז צריך במקרים רבים לעבור פירוק חברה. 

כיצד לעצור את הצטברות חובות החברה? 

רק השלמת הליך פירוק מרצון של חברה לא פעילה כנדרש בחוק – יכולה לעצור את הצטברות חובות האגרה השנתית לרשם החברות. כמו כן, למנוע גביית חובות אגרה באמצעות מוקדי גביית קנסות (מל"ק). מדובר בעניין מייגע וטרחני, ובדרך כלל צריך סיוע של עורך דין רשם החברות ופירוק חברה עסקית. התהליך יכלול ממש מרוץ שליחים הכולל הפקת מסמכים רבים מול רשם החברות, ביצוע פרסומים ברישומים, תשלום חיובים כספיים, הקפדה מדויקת על לוחות זמנים וכו'. 

מה צריך לעשות לפני – רשם החברות פירוק חברה? 

יש להכין תצהיר חתום ברוב של מנהלי החברה, המעיד (לעורך דין) כי הם בחנו את מצבה הכלכלי של החברה והם מסוגלים לפרוע את החוב תוך 12 חודשים מהמועד בו החליטה החברה על פירוק. במקרים כאלו ואחרים, יש להציג ממצאים לכך שלחברה אין חוב כספי או שמא יש לה נושים. לאחר קבלת התצהיר ואישור רשם החברות, תירשם החברה בסטטוס טרום פירוק ותשלח אליה הודעה מתאימה.

מדוע חשוב לקבל סיוע של עורך דין בעת פירוק חברה?

בין היתר, פירוק הוא תהליך של מכירת נכסים של חברה כדי להחזיר את חובותיה. לרוב, המפרק יאסוף את כל הנכסים, ירשום אותם ולאחר מכן ימכור אותם במכירה פומבית. חשוב להיעזר בעורך דין בעת פירוק חברה כי הוא יכול לתת ייעוץ כיצד להתנהל ובאילו צעדים יש לנקוט.

כדי שחברה תתפרק, צריכה להיות פנייה של מי שמונו כמפרקים. לאחר שנמסרה הודעה לרשם החברות, הוא יוציא הודעה לפיה החברה פורקה. יש לזכור כי, כאשר חברה בפירוק, חשוב להיעזר בעורך דין כבר בתחילת התהליך ובשלביו הראשוניים. עורכי הדין יכולים לייעץ לך על ההליך המשפטי ולוודא שאתה עושה הכול נכון ותוך צמצום נזקים כלכליים.

במה עורך דין פירוק חברה יכול לייעץ לנו? 

עורך דין יוכל לייעץ לכם בהליך המשפטי ולוודא שאתם עושים הכול על הצד הכי נכון משפטית. הם גם יוכלו לספק הנחיות לגבי הדרך הטובה ביותר לחלוקת נכסים והתחייבויות בין בעלי מניות, נושים ובעלי עניין אחרים.

כאשר חברה בפירוק, חשוב להיעזר בעורך דין. הסיבה לכך היא שהם יכולים לעזור לך לנווט בתהליך ולוודא שהכול נעשה נכון. וכאמור, מדובר בהליך מורכב למדי אשר מצריך את הניסיון המקצועי-משפטי הנכון והמתאים ביותר. לפני קבלת סיוע של עורך דין פירוק חברה, חשוב לבדוק אם יש לאותו עורך דין ניסיון עם פירוק חברה בתחום העיסוק הספציפי שלכם. 

הליך של פירוק של חברה בע"מ מאפשר לבעלי החברה ו/או בעלי המניות בחברה לחסל את קיומה ובכך להפסיק באופן רשמי את פעולתה העסקית. כיוון שהחברה נסגרת לאלתר, היא איננה צריכה לשלם אגרות שנתיות ואין כל חובות שעליה לסגור זאת רק לאחר שבוצע הליך פירוק חברה מוסדר וחוקי המנוהל על ידי בעלי הסמכות לכך.

כאשר עולה רצון משותף בין בעלי החברה לסגור את העסק שלהם, הם עומדים בפני הליך פירוק חברה מרצון משום שהחלטה זו הגיעה מיוזמתם מסיבות שונות עליהן נרחיב במאמר הנוכחי נוסף על כל שלבי תהליך הפירוק.

פירוק חברה – מה הסיבות לכך?

ההחלטה לסיים את חייה ופעילותה העסקית של חברה יכלה לנבוע ממגוון של סיבות וגורמים, כאשר יש לבצע הפרדה בין הליכי הפירוק השונים והסיבות שהובילו לכך. במקרה של פירוק חברה מרצון מדובר על רצון אישי של כל אחד מבעלי החברה, לרוב מתוך רצון להשקיע את כספי הרווח/השקעה מהחברה על פעילויות עסקיות אחרות, הרצון להפסיק להחזיק בשליטה על חברה בע"מ, הרצון לפתוח חברה חדשה, סיבות אישיות אחרות ועוד שלל גורמים אחרים.

במידה וחברה נתקלת בקשיים כלכליים ומחליטה לסגור מיוזמתה את החברה, עליה להצליח לשלם את כל חובותיה לנושים השונים בטרם היא סוגרת את פעילותה העסקית.

כאשר עולה רצון משותף בין בעלי החברה לסגור את העסק שלהם, הם עומדים בפני הליך פירוק חברה מרצון משום שהחלטה זו הגיעה מיוזמתם מסיבות שונות

הליך פירוק חברה – האם יש הבדל בין סיבות הפירוק השונות?

יש להבחין בין הליכי הפירוק של חברה שעושה זאת ממניעים אישיים/כלכליים לבין חברה שעושה זאת כתוצאה מצבירת חובות והגעה למצב של חדלות פירעון. במקרה שבעלי חברה מחליטים על פירוק החברה ויכולים לסגור את כל חובות והתחייבויות החברה תוך שנה מיום ההחלטה על כך, תהליך הפירוק של החברה מוגדר כהליך פירוק חברה מרצון.

לעומת זאת בעלי חברה שמחליטים לפרק את החברה שלהם בגלל צבירת חובות גבוהים שהם אינם מצליחים לסגור ולעמוד בהם במשך זמן, הליך פירוק החברה יתנהל בהוראת ובניהול של בית משפט כדי שהחברה תצליח לשלם כמה שיותר מחובותיה לנושים השונים.

במקרה שבעלי חברה מחליטים על פירוק החברה ויכולים לסגור את כל חובות והתחייבויות החברה תוך שנה מיום ההחלטה על כך, תהליך הפירוק של החברה מוגדר כהליך פירוק חברה מרצון.

הליך פירוק חברה מרצון – כיצד הוא מתנהל?

בעלי חברה שהחליטו לפרק את החברה שלהם רשאים לעשות זאת על פי החלטתם החופשית, כל עוד הם כמובן מסוגלים לעמוד בכל ההתחייבויות הפתוחות של החברה לפני שהיא נסגרת לאלתר. לשם כך עליהם להגיש בקשה לפירוק לרשם החברות, וכן להוסיף תצהיר חתום על ידי כל בעלי המניות בחברה כי החברה מסוגלת לפרוע את כל החובות שיש לה תוך שנה מהגשת הבקשה לפירוק.

בשלב הבא, ולאחר רישום הבקשה לפירוק חברה מרצון ברשם החברות, יש לכנס אסיפה כללית של כל בעלי המניות בחברה ולהחליט על הליך הפירוק וכן למנות נאמן שיהיה אחראי על כל תהליך הפירוק. כיוון שמדובר על פירוק מרצון, לבעלי השליטה בחברה ההחלטה הבלעדית בנוגע למינוי מפרק לחברה על פי החלטתם.

לאחר רישום הבקשה לפירוק חברה מרצון ברשם החברות, יש לכנס אסיפה כללית של כל בעלי המניות בחברה ולהחליט על הליך הפירוק וכן למנות נאמן שיהיה אחראי על כל תהליך הפירוק

הליך פירוק בהוראת בית משפט – כיצד הוא מתנהל?

כפי שראינו, ישנם הבדלים בין הליך פירוק חברה מרצון לבין הליך פירוק של חברה בהוראת בית משפט, כיוון שבכל אחד מההליכים קיימים הבדלים בין כושר הפירעון של החברה. הליך פירוק חברה כתוצאה מצבירת חובות ומצב של חדלות פירעון נעשה בהגשת בקשה לפירוק לרשם החברות, כאשר בקשה לפירוק נעשית על ידי החברה עצמה או הנושים שמעוניינים לקבל את הכסף שמגיע להם בהקדם.

לאחר הגשת הבקשה בית המשפט ממנה נאמן מטעמו שינהל את הליכי פירוק החברה, ונערכת אסיפה כללית משותפת של בעלי החברה ושל הנושים כדי להגיע למסקנות משותפות בנוגע לסגירת החובות ותשלומים. אם בעלי החברה והנושים לא הגיעו להסכמות הדדיות, ההחלטה בנוגע לתהליך הפירוק עוברת לבית המשפט והמפרק שמונה מחליט על כיסוי החובות וחלוקת הנכסים.

מה תפקידו של מפרק החברה?

מפרק החברה הממונה לנהל את תהליך הפירוק מוכרח להיות נאמן לטובת נכסי החברה, אך תחומי אחריותו הם לאפשר לכל אחד מהנושים לקבל כמה שיותר מהכספים המגיעים להם לפני חיסולה של החברה. לכן תהליך חלוקת נכסי החברה כוללת את כיסוי החובות לנושים ולאחר מכן חלוקת הכספים לבעלי המניות, כאשר חלוקה זו מתבצעת מתוך מניעים של מתן עדיפות ושוויון.

הליך פירוק חברה מרצון מאפשר לבעלי החברה למנות נאמן מטעמה כפי שהיא מוצאת לנכון, ואילו הליך פירוק חברה בהוראת בית משפט כולל את החלטת בית המשפט בנוגע למינוי נאמן שיהיה אחראי על פירוק החברה וחלוקת נכסי החברה.

כיצד מסתיים הליך פירוק חברה מרצון?

השלב הסופי של פירוק חברה מרצון נערך בכינוס של כל בעלי השליטה בחברה, לאחר שהמפרק כיסה את החובות הפתוחים שהיו לחברה וכן ביצע חלוקה שוויונית של נכסי החברה בין כל מחזיקי המניות. במהלך האסיפה המפרק מציג את דו"ח סיכום הליך הפירוק אותו הוא שולח לרשם החברות. סטטוס החברה הופך להיות מפורק סופי (חברה מחוסלת) רק כשלושה חודשים לאחר רישום הפירוק ברשומות של רשות התאגידים.

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין היתר צבירת חובות ענק, צבירת קנסות עד אלפי ואף מאות אלפי שקלים וכדומה. על כן, יצר החוק אפשרות נהדרת לבעלי חברות לבצע פירוק מרצון של החברה אשר עומדת ללא מעש, באמצעות הליך פירוק מרצון בהליך מזורז. הליך פירוק מרצון מתבצע באמצעות מסלול רגיל או באמצעות ההליך המזורז אשר נמשך מספר חודשים בודדים. על מנת לבצע הליך פירוק מרצון בהליך רגיל או בהליך מזורז יש לפנות לעורך דין מיסחרי מיקצועי ומיומן מתמחה בפירוק חברות. בכל מקרה מהשניים, המוביל את השיירה הוא כמובן חוק החברות וכן הפסיקה המרחיבה אותו.

מהו הליך פירוק מרצון בהליך מזורז?

על מנת לבצע הליך פירוק מרצון בהליך מזורז, לפי חוק החברות, יש לעמוד במספר קריטריונים. תחילה, על החברה להחזיק בסטטוס "לא פעילה" (סעיף 342מא לחוק). על מנת לענות על מה היא הגדרה של חברה לא פעילה ניעזר בחוק, אשר מונה מספר תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא חברה ללא נכסים כלל. התנאי השני הוא חברה ללא חובות, כאשר מסויגים מכך חובות בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף 44 לחוק. התנאי השלישי המצטבר האחרון הוא שאין לאותה חברה בעת הרצון לפרקה כלל הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה היא צד להם, וכן, לא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מינהליים לפי דין.

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין היתר צבירת חובות ענק, צבירת קנסות עד אלפי ואף מאות אלפי שקלים וכדומה

תנאים מצטברים משמעותם שיוך כלל התנאים כולם לאותה חברה, לא חלקם ולא אחד מהם. ככל שאכן החברה העומדת לפנינו עונה על כל שלושת התנאים כולם, היא אכן עולה בגדר ההגדרה "חברה לא פעילה", ואכן זכאית להליך פירוק מרצון בהליך מזורז.

מבחינת הליך הפירוק בהליך מזורז, על עורך הדין שלך לבצע מספר פעולות. הפעולה הראשונה היא חתימה על הצהרה אשר לפיה החברה שלך אינה פעילה עוד. בהמשך, על דירקטורי החברה להכריז ולחתום בעצמם על הצהרה הכוללת את שלושת התנאים המצטברים שציינו- החברה איננה פעילה, החברה אינה מחזיקה בנכסים, לחברה אין חובות ואין הליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים תלויים ועומדים כנגדה. לאחר שליחת ההצהרה, יש צורך בזימון אסיפת בעלי המניות. בה יאשרו אלו בחתימתם את הסכמתם לפירוק החברה מרצון.

לאחר מכן, יגיע החלק המהותי והוא מינוי הנאמן, אשר עליו לשמור את מסמכי החברה המתפרקת למשך שבע שנים לפחות. הנאמן שמונה ישלח את בקשת חיסול החברה לרשת החברות בצירוף כלל המסמכים שצוינו לעיל וכן בצירוף החלטת מינוי הנאמן והאגרה הדרושה (או פטור מאגרה). לאחר קבלת הבקשה על ידי רשם החברות, יפרסם הרשם את הבקשה של באתר משרד המשפטים ולכל מאן דה הוא יהיו 90 ימים להתנגד לכך. ככל שלא הועלתה התנגדות, תחוסל החברה תוך 90 ימים.

על כן, יצר החוק אפשרות נהדרת לבעלי חברות לבצע פירוק מרצון של החברה אשר עומדת ללא מעש, באמצעות הליך פירוק מרצון בהליך מזורז.

מהו הליך פירוק מרצון בהליך רגיל?

כאמור, הליך נוסף המיועד לפירוק חברה מרצון הוא הליך פירוק מרצון בהליך רגיל. על מנת לבצע הליך מאין זה, על החברה לעמוד בשני תנאים מצטברים. הראשון, על החברה להחזיק בלפחות 75% מבעלי המניות שלה אשר הסכימו ומסכימים לפירוק. זאת כמובן יש להיחתם בהצהרה בכתב כאסמכתה. התנאי השני הוא לעניין הדירקטורים, על רובם או כולם של הדירקטורים להצהיר בכתב ובחתימתם כי מצבה העסקי של החברה הוא כשיר לפירעון, כלומר, ביכולתה של החברה לשלם את כל חובותיה. כעת, או לכל היותר תוך מקסימום זמן של שנה מיום הפירוק בפועל.

שלביו של הליך פירוק חברה מרצון בהליך רגיל מתחילים כאמור באמצעות חתימה על תצהיר כושר פירעון. כפי שציינו, על בעלי המניות להצהיר על כשרות הפירעון של החברה לפרוע חובותיה תוך שנה לכל היותר. לאחר מכן תזומן האסיפה הכללית של בעלי המניות תוך 90 ימים לכל היותר מועד החתימה על התצהיר. באסיפה זו תוכרע באופן סופי ההחלטה של פירוק מרצון. ככל שההחלטה הוכרעה לחיוב, תמנה האסיפה הכללית נאמן אשר יהיה אחראי על הליכי פירוק החברה. כעת, הנאמן שמונה יגיש לרשם החברות את כל המסמכים שנחתמו מתחילת התהליך. הרשם יבצע את הבדיקות הדרושות, וברגע שאלו יאושרו, בד"כ תוך שלושים ימים, ישונה סטטוס החברה ל"פירוק מרצון".

כאמור, הליך נוסף המיועד לפירוק חברה מרצון הוא הליך פירוק מרצון בהליך רגיל. על מנת לבצע הליך מאין זה, על החברה לעמוד בשני תנאים מצטברים.

הנימה הסופית היא כמובן חיסול החברה, אשר יתבצע לאחר סיום התהליך על ידי הנאמן. התהליך המצוי בידי הנאמן יכלול בין היתר כינוס נכסי החברה המצויים בקופת הפירוק, טיפול בתביעות חוב, תשלומים של חובות החברה,  חלוקת כספים נותרים לבעלי המניות ועוד. בסיום כלל ההליכים הללו יכתוב הנאמן דו"ח ויכנס את האסיפה הכללית. תוך שבוע מיום כינוס האסיפה יודיע הנאמן לרשם החברות על סיום הליך פירוק החברה וזה האחרון יאשר את חיסולה.

על מנת לבצע הליך פירוק מרצון חשוב מאד להיוועץ בעור דין מסחרי המתמחה פירוק חברות. על כן אין להקל ראש בייעוץ המשפטי ובפרט בביצוע ההליך עצמו, על מנת להגן ככל האפשר על זכויותיך ולהביאך לחוף מבטחים. לפרטים נוספים צור עימנו קשר ונשמח לסייע.

כאשר מדברים על נושא כמו הליך פירוק חברה מרצון, פשוטו כמשמעו, מדובר על תהליך בו החברה מפורקת מצד רצונם של בעלי המניות בחברה, בעלי החברה, הנושים של החברה שדוחקים להליך וכולי. מה עושים וכיצד מתמודדים עם המצב? המשיכו לקרוא.

אתם לקראת התהליך של הליך פירוק חברה מרצון, קודם כל, חשוב לדעת שכדי לצלוח את ההליך בצורה הנכונה לכם ביותר, חשוב יהיה לקבל סיוע של עורך דין פירוק חברות מרצון. אם כך, רגע לפני שנסביר על ההליך הנ"ל, בואו נבין כיצד עורך דין יכול לעזור במקרים של פירוק חברות, המשיכו לקרוא, המידע לפניכם.

כיצד עורך דין יכול לעזור במקרים של פירוק חברות?

במקרה של פירוק, עורכי דין יכול לסייע במספר דרכים, בין היתר, הם יכולים לסייע ללקוח על ידי מתן ייעוץ משפטי ועל ידי משא ומתן עם הנושים. בתוך כך, בהחלט אפשר להגיד כי עורך דין הוא יועץ משפטי המסייע לאנשים במקרים של פירוק חברות מרצון בכמה וכמה היבטים בירוקרטיים ומשפטיים שונים. במקרים כאלה, עורכי דין מסוגלים לתת עצות מה לעשות ומה לא לעשות במהלך התהליך.

הם יכולים גם לנהל משא ומתן עם נושים ולוודא שהם מקבלים את חלקם בנכסי החברה בצורה הוגנת וחוקית. בהיבט הזה של הדברים, עורכי דין לפירוק חברות הם מומחים משפטיים המעניקים סיוע במקרים של פירוק עסקים מכל הסוגים ובכל הגדלים. בכך, עורכי הדין עוזרים לחברות להבין את הזכויות והחובות שלהן ומייעצים על דרך הפעולה הטובה ביותר.

אתם לקראת התהליך של הליך פירוק חברה מרצון, קודם כל, חשוב לדעת שכדי לצלוח את ההליך בצורה הנכונה לכם ביותר
קרדיט תמונה: freepik

חשוב להכיר: פרוטוקול אסיפה כללית של פירוק חברות מרצון

כאשר חברה מפורקת מרצון, קיים תהליך שחשוב להכיר והא נקרא: "פרוטוקול אסיפה כללית פירוק חברות בע"מ מרצון". בפועל, התהליך עשוי להיות פשוט, אבל, התהליך הזה בכל זאת מחייב את בעלי העניין לקבל סיוע משפטי ממשרד עורכי דין.

עוד חשוב לדעת, המקרים האלו של פירוק חברה מרצון הם בדרך כלל הרבה יותר פשוטים וגוזלים פחות זמן ומאמצים מהמקרים של פירוק חברה לא מרצון. כך או כך, הסיוע המשפטי יעזור לכם אפילו לזרז ולייעל יותר את התהליכים האלו.

מהו כושר הפירעון של החברה?

כאשר מדברים על נושאים כמו הליך פירוק חברה מרצון, חשוב גם לדבר על כושר הפירעון של החברה. באידיאל, שלא תמיד מתממש כמובן, המעורבים בפעולת פירוק החברה אמורים להיות בעלי כושר פירעון להחזיר אי אלו חובות שהצטברו כתוצאה מפעילותם העסקית. אמה-מה, בפועל, זוהי לא ממש התמונה המציאותית.

בדרך כלל מדובר על תקופת החזר חובות לנושים בתוך שנה בלבד מתחילת הפירוק, אבל במקרים רבים תקופת החזר החובות מתפרסת על פני זמן ארוך יותר. הכול תלוי בכושר הפירעון של החברה וביכולת שלה להוכיח שהיא צריכה או לא צריכה יותר זמן לפירעון החובות מול הנושים.

כאשר מדברים על נושאים כמו הליך פירוק חברה מרצון, חשוב גם לדבר על כושר הפירעון של החברה

כיצד אפשר לייעל ולזרז תהליך של פירוק חברה?

אין ספק, פירוק הוא תהליך המשפיע על מצבה הפיננסי של חברה. יכול להיות קשה לעבור את התהליך, שכן הוא גוזל זמן ודורש הבנה מעמיקה של הנכסים וההתחייבויות של החברה. ולכן חשוב כל כך לדעת כיצד לעבור את ההליך הזה בדרך נוחה ככל הניתן. בשורה התחתונה, פירוק חברה בע"מ הוא התהליך שבו נכסי חברה נמכרים כדי להחזיר נושים ותובעים אחרים. ניתן לייעל ולהאיץ את תהליך הפירוק באמצעות סיוע של עורכי דין, רואי חשבון וחשבונאים על סוגיהם.

כאמור, פירוק הוא תהליך של מכירת נכסי חברה על מנת לשלם את החובות וההתחייבויות המגיעים. זה יכול להיות תהליך מפרך, במיוחד אם החברה גדולה. ואם יש לכם את אנשי המקצוע הנכונים לצידכם, האסטרטגיה שלכם תהיה הרבה יותר מדויקת ונכונה לכם כלכלית, במקביל להתאמת תשלום החובות לנושים והתובעים. בתוך כך, השלב הראשון בפירוק הוא לבחון אילו נכסים רצויים למכירה. זה כולל כל צורה של רכוש או הון. השלב השני הוא לקבוע כמה שווים נכסים אלה ולחשב איזה סכום יש לשלם עם הערכת שווי נכס זה.

תהליך פירוק חברה הוא מסובך וגוזל זמן, ולכן חשוב למצוא מישהו שמתמחה בתחום המשפט ובבירוקרטיה המורכבת הזאת.

מה התפקיד של רואה חשבון בהליך פירוק חברה?

רואה חשבון מוודא שכל הרישומים הכספיים מדויקים ושהכול תקין. כשם שרואי החשבון גם מבטיחים שכל המיסים ישולמו ודואגים שהכול ילך לפי אסטרטגיית הפירוק של החברה בע”מ. בתוך כך, תפקידו של רואה חשבון בהליך פירוק חברה הוא לדאוג לפירוק החברה על פי חוק. רואי החשבון עובדים עם הצוות המשפטי ועם אנשי מקצוע אחרים כדי לוודא שכל הנכסים מטופלים ומועברים לפירוק.

המשימה הזו אולי לא זוהרת כמו כמה עבודות אחרות, אבל היא דורשת הרבה עבודה קשה ומסירות. הליך זה גם דורש מיומנויות חשבונאיות חזקות וידע על תקנות פיננסיות ישראליות ולעיתים גם בינלאומיות או במדינות שונות. בסופו של דבר, אפשר להגיד כי תפקידו של רואה חשבון הוא לספק מידע פיננסי וייעוץ עבור החברה במהלך ההליך. כאשר רואה חשבון מעורב בפירוק, הוא נמצא שם כדי לוודא שכל ההתחייבויות הכספיות יתקיימו. כמו כן, רואי החשבון מספקים מידע לגבי כמה כסף נשאר בחברה ומה שולם עד כה, וכן מבטיחים שכל הנכסים יימכרו בזמן.

טיפים למציאת עורך דין פירוק חברות

תהליך פירוק חברה הוא מסובך וגוזל זמן, ולכן חשוב למצוא מישהו שמתמחה בתחום המשפט ובבירוקרטיה המורכבת הזאת. במילים אחרות, אתם צריכים מישהו שיש לו ניסיון עם התהליך ויכול לספק לכם עצות טובות כיצד להמשיך הלאה עם התיק שלכם לסגירת החברה.

הצעד הראשון הוא לקבוע אם ברצונכם לשכור משרד עורכי דין או עורך דין יחיד. אם אתם מחפשים משרד עורכי דין, ודא שיש לו ניסיון בפירוק חברות. אם אתם מחפשים עו"ד פרטי, ודאו שיש לו ניסיון בדיני פירוק חברות ופשיטת רגל. כך או כך, ודאו שאתם מקבלים את הסיוע המשפטי המדויק לכם ביותר.

כפי שיש חברות רבות הנפתחות חדשות לבקרים, בשל רצון של הבעלים או היזמים לפרוץ ולקצור רווחים, כך יש לא מעט חברות שמסיימות את דרכן. התהליך נכון לכל סוגי החברות, כן, גם לחברות בע"מ. ישנן סיבות רבות לסגירת חברה. ברור שישנה הסיבה של פעילות כלכלית לא טובה או אי הצלחה בעסקים, אך זו לא הסיבה בהכרח להפסקת פעילות חברה. חברות רבות מפסיקות את פעילותן בשל רצון לסיים את הפעילות העסקית של החברה, לממש את ההשקעה, חילוקי דעות בין הבעלים, סיום העסקות של עובדים ועוד.

רשם החברות מחייב כי סגירת חברה מרצון  מתבצעת אך ורק באמצעות תהליך מסודר של פירוק חברה, כזה שהוא מוגדר מראש

אלא שרבים טועים לשוב שהעובדה כי הם כרגע מחזיקים בחברה שאין בה פעילות משמעותה היא שהם גם סגרו את החברה. למעשה, זוהי טעות חמורה, שכן כל עוד הם לא ביצעו סגירת חברה מרצון מסודרת, הם מיצרים לעצמם סידרה של בעיות וכן חובות מצטברים ואפילו הגבלות אישיות עקב אגרות שלא שולמו לרשם החברות.  לכן יש חשיבות רבה לביצוע של תהליך סגירה מרצון באופן מסודר ומוקפד, כדי שלא תסתבך עם החוק בהמשך.

הבלבול בתחום סגירות החברה

בתחילת שנות ה-2000 השתנו מעט החוקים והשאירו בעלי עסקים מבולבלים. עד אז, במידה ורצית לסגור חברה היית רק צריך להפסיק לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות ולסגור את תיקיך במס הכנסה, מע"מ וכד'. מחיקת החברה הייתה נעשית פשוט אוטומטית. אבל החל משינוי החוק, רשם החברות מחייב כי סגירת חברה מרצון  מתבצעת אך ורק באמצעות תהליך מסודר של פירוק חברה, כזה שהוא מוגדר מראש. התהליך יכול לנבוע הן מיזמה של בעלי החברה עצמה ובין אם מדובר בהליך שמקורו בנושי החברה או בהחלטת בית משפט.

כל עוד לא בוצעה סגירת חברה מרצון על פי מלוא ההנחיות שלו, הרי שהחברה מוגדרת כפעילה, גם אם אין בה כל פעילות עסקית

סיום לא נכון

הבלבול שתיארנו בפסקה הקודמת, הביא עסקים רבים לחשוב כי הם ביצעו סגירה של החברה לחלוטין, כאשר בפועל היה המצב שונה לחלוטין. מבחינתו של רשם החברות, כל עוד לא בוצעה סגירת חברה מרצון על פי מלוא ההנחיות שלו, הרי שהחברה מוגדרת כפעילה, גם אם בפועל אין בה כל פעילות עסקית. כתוצאה מכך, החברה עודנה מחויבת להציג דו"חות שנתיים וכן לשלם את האגרות השנתיות. לא רק שיכולות לעבור מספר שנים מרגע המחשבה שהחברה סיימה את דרכה ועד גילוי מצבה המשפטי בפועל, הרי שעל כל החובות בגין התשלומים והאגרות בשנים אלו מצטרף קנס על אי תשלום חובות אלו.

למעשה, רשם החברות מגדיר חברות אלו, שלא שלמו אגרה שנתית או הגישו את הדו"חות השנתיים כ"מפרת חוק". יש לכך כפי שאמרנו משמעות כלפי החברה אבל גם אל מול בעלי החברה, שיהיו למשל יכולים לקבל צו מניעה ליציאה מהארץ או אי יכולת להקים חברות חדשות ואפילו לקבל קנס ברמה האישית שיכול להגיע גם עד 8000 ₪.

סגירת חברה מרצון הנעשית באופן מסודר, גוררת עימה שלל הטבות

ההטבות של סגירת חברה מרצון באופן מסודר

בניגוד לסגירה חפוזה ולא מסודרת, שגם אינה מקובלת על רשם החברות וגוררת שלל סנקציות, הרי שסגירת חברה מרצון הנעשית באופן מסודר, גוררת עימה שלל הטבות. ברגע שפירוק החברה מרצון נעשה כדין, הרי שלא רק שתקבלו פטור מהגשות של דו"חות שנתיים ומתשלום האגרה השנתית ובכך תחסכו כסף רב אלא גם תזכו, במקרים מסוימים למחיקה של חובות וקנסות העבר בגין אי תשלום אגרות שנתיות. מחיקה זו תתבצע באופן רטרואקטיבי מזמן ההפסקה בפועל של פעילות החברה (תצטרכו לספק הוכחות לתאריך זה).

כמו כן, בחלק מהמקרים יהיה ניתן לבטל קנסות שהוטלו גם על חבריי הדירקטוריון או הבעלים באופן אישי, לבטל סנקציות שונות או לבטל הליכי גביה, גם כאלו שכבר בעיצומם וכמובן, יציאת החברה מהגדרת 'מפרת חוק'.

ניתן לבצע סגירת חברה מרצון, גם עבור חברות שיש להן קושי בלפרוע את חובותיהן

תהליך סגירת חברה מרצון

תהליך של סיום חיי החברה מרצון יכול להתבצע בשני אופנים. הראשון הוא המסלול הרגיל והשני הוא 'המסלול המקוצר'. לרוב, מלבד האורך המשתנה של התהליך – חצי שנה להליך ארוך וכ-3-4 חודשים לקצר, שני התהליכים יחסית דומים, למעט שוני קל ודורשים כינוס של בעלי המניות, הגשת תצהירים ודוחות מסוימים ופרסום הליך הפירוק ברשומות, תוך מתן אפשרות להתנגדויות. ההבדל המהותי יותר נעוץ בעובדה שההליך המקוצר מיועד לחברות שהן בחזקת אדם יחיד , שמחזיק במניות ומשמש כדירקטוריון.

סגירת חברה מרצון לחברה עם קשיים בפירעון

סגירת חברה מרצון בהליך מסודר מתבצעת לרוב בחברה שהיא בעלת יכולות פירעון, כזו שגם אם יש לה חובות, היא יכולה לפרוע אותם בתוך כ-12 חודשים. אבל ניתן לבצע סגירת חברה מרצון, גם עבור חברות שיש להן קושי בלפרוע את חובותיה. תהליך זה נעשה בשיתוף של נושי החברה (ולעיתים בית משפט) והוא ארוך יותר.

בכל מקרה, בין אם זו חברה בעלת כושר פירעון או חברה בלי כושר פירעון- תהליך סגירת חברה מרצון אפשרי והוא מסייע רבות הן ברמה הכלכלית והן ברמה האישית ומונע אי נעימויות. חשוב, לבצע את תהליך זה, על ידי ליווי של איש מקצוע מומחה בסגירת חברות, שכן תהליך זה יכול להיות סבוך ומורכב ואיש מקצוע שיסייע לכם בתהליך כולו – יכול להיות ההבדל בין גרירת העבר להתחלה חדשה.

תהליכים של הקמת חברות ופירוק חברות הם תהליכים שגרתיים שמתרחשים מדי יום ביומו, אלא שעבור היזמים שמקימים את החברה ועבור אותם יזמים, כאשר הם מגיעים אל השלב בו הם רוצים לפרק אותה, תהליכים אלה יכולים להפוך למעט מורכבים. ממש כמו שאת השלב של הקמת חברה אפשר לעבור באופן עצמאי לחלוטין בסיוע אנשי מקצוע ומצד שני, אפשר גם להאציל על אנשי מקצוע שידאגו לכל תהליך ההקמה מא' ועד ת', כך גם את תהליך הפירוק ניתן להאציל הלאה. בשורות הבאות, נספר לכם על התהליך של פירוק חברה, מי יכול לפרק ומי לא יכול לפרק את החברה שלו, מהם התנאים בהם צריכים החברה ובעליה לעמוד על מנת שניתן יהיה לפרק אותה ואיך נראה התהליך הלכה למעשה.

פירוק חברה – למה לפרק אותה?

הסיבות שבגינן בוחרים בעלי חברות לפרק את החברות שלהם הן רבות ומגוונות. ישנן חברות שהוקמו למטרה מסוימת, ומרגע שהושגה המטרה אין לחברה עוד ערך ופירוקה הופך להיות הדבר הנכון לעשות. במקרים אחרים, החברה פשוט לא הצליחה במסלול העסקי שלה, הגיעה לסופה כמערכת עסקית רווחית ולכן נכון לפרק אותה. בכל מקרה, מה שחשוב לדעת הוא שאחזקת חברה דורשת משאבים: זמן, תשומת לב וכסף ולכן, אם אין לחברה שימוש או שהיא לא מייצרת ערך, פירוק שלה הוא הדבר הנכון ביותר לעשות. ככלל, כל חברה שכבר אינה מספקת את הערך שלשמו היא הוקמה היא חברה שצריכה לעבור פירוק. תמיד אפשר להקים חברה חדשה אם צריך, אבל מרגע שהגענו למסקנה שלחברה הנוכחית אין ערך ולא צפוי להיות ערך עתידי כלשהו באחזקתה, פירוק חברה הוא הצעד הנכון לעשותו.

פירוק חברה הוא תהליך שבמקרים חריגים יכול להימשך גם שנים, אבל בכל המקרים דורש לא מעט משאבים

מה הופך את תהליך הפירוק למורכב כל כך?

ייתכן שכבר שמעתם את זה מאחרים שעברו את התהליך של פירוק חברה וייתכן שקיבלתם את הרושם בעצמכם על סמך מידע שסופק לכם מרואה החשבון או עורך הדין שלכם – פירוק חברה הוא תהליך שבמקרים חריגים יכול להימשך גם שנים, אבל בכל המקרים דורש לא מעט משאבים. ככלל, ככל שהחברה קטנה יותר, ככל שיש לה פחות נכסים וככל שהפעילות העסקית בה היא יותר מצומצמת, כך יהיה גם קל יותר לפרק אותה ולהיפך.

חברה היא למעשה ישות משפטית שעומדת בפני עצמה וההתייחסות של החוק כלפי היא כמו ההתייחסות לאדם. חברה בע"מ נועד לשמש כישות משפטית נפרדת שמאפשרת לבעליה להיות בעלי אחריות מוגבלת לפעילותה. החברה מספקת למעשה מנגנון הגנה לבעלי המניות בה, כל עוד כמובן, הם לא נוהגים ברשלנות או בניגוד לחוק. ככזאת, הופכת החברה לישות חשבונאית מורכבת שבבסיסה עומדת החברה עצמה ומסביבה עומדים בעלי המניות שמחזיקים בה. אחזקה בחברה משתקפת למעשה דרך האחזקה בהון המניות שלה. בחברות רבות ישנם מספר בעלי מניות וכאשר מדובר בחברה ציבורית, יכולים להיות מיליוני בעלי מניות מכל רחבי העולם. כל בעל מניות כזה הוא בעל זכויות בחברה והוא גורם שהחברה צריכה לקחת אותו בחשבון בכל פעולה שהיא מבצעת ובכלל זה במעמד של פירוק חברה.

לאורך שנות פעילותה, יכולה החברה לצבור נכסים רבים והיא יכולה גם לצבור חובות/ התחייבויות רבות. במעמד הפירוק, המטרה היא לוודא שהחברה שילמה את כל חובותיה לרשויות המס ושהיא כיסתה את כל התחייבויותיה כלפי צדדים שלישיים ובכלל זה בעלי המניות. כמו כן, יש לוודא שבעלי המניות עצמם שילמו את כל התחייבויותיהם לרשות המיסים ולחברה עצמה בהתאם לרווחים שהפיקו ממנה. פירוק חברה הוא התהליך שבו מוודאים את הדברים הללו, שכן מרגע שהחברה פורקה, לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור ולא ניתן לטפל בהתחייבויות שלא טופלו. זאת הסיבה שתהליך הפירוק הוא כל כך מורכב, שכן הוא מערב גורמים רבים, שאותם יש לבחון בצורה יסודית, בחינה שנעשית על ידי גורמים מקצועיים ברשם החברות, שאחראי על התהליך כולו.

הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות הוא לקבל החלטה על פירוק חברה והכוונה היא לקבל החלטה רשמית במסגרת אסיפה של בעלי מניות.

אז איך מפרקים חברה? קודם כל מקבלים החלטה

ובכן, הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות הוא לקבל החלטה על פירוק חברה והכוונה היא לקבל החלטה רשמית במסגרת אסיפה של בעלי מניות. למעשה, הדבר הראשון שרשם החברות מבקש לראות הוא שהתקבלה החלטה רשמית לפרק את החברה במסגרת אסיפת בעלי המניות, ושהחלטה זו בוצע על פי חוק ועל פי תקנון החברה עצמה. ללא החלטה כזאת, לא ניתן להמשיך בתהליך הפירוק ולכן את זה אתם רוצים להשלים כבר בשלבים הראשונים של תהליך הפירוק. שימו לב, אם אתם בעלי המניות היחידים או שאתם בין בעלי מניות בודדים בחברה, תהליך קבלת ההחלטה יכול להיות עניין של גיבוש מסמך החלטה עליו חתומים אתם ובעלי המניות האחרים, אם ישנם, כשהמסמך מאושר על ידי עורך דין. לעומת זאת, אם ישנם בעלי מניות רבים או שישנה מחלוקת מהותית סביב תהליך הפירוק, ייתכן ששלב זה יהיה השלב שיעכב אתכם מלהמשיך הלאה. כל תהליך של פירוק חברה חייב להתחיל בקבלת החלטה רשמית של בעלי המניות לפרק את החברה וללא החלטה זו, כשהיא מאושרת על פי חוק ותקנון החברה, לא ניתן להמשיך הלאה.

כל תהליך של פירוק חברה חייב להתחיל בקבלת החלטה רשמית של בעלי המניות לפרק את החברה

פירוק חברה בהיבט החשבונאי

בשלב הבא, לאחר שהתקבלה החלטה מסודרת על פירוק חברה, יש להסדיר את כל הנושא החשבונאי. הסדרת הנושא החשבונאי מתחילה בהסדרת התשלומים לרשויות המס השונות. כדי להמשיך בתהליך הפירוק, יהיה עליכם לקבל אישור ממע"מ כי כל חובות המע"מ של החברה שולמו. לאחר מכן, יהיה עליכם לקבל אישור ממס הכנסה, כי כל חובות מס החברות של החברה שולמו ולמס הכנסה אין עוד התחשבנות עם החברה. את אותו הדבר יהיה עליכם להשלים גם מול ביטוח לאומי ומול כל רשות מס אחרת, שהחברה פעלה מולה בזמן פעילותה המלאה, כמו למשל מס קנייה ומכס. לאחר שתקבלו את האישורים הנדרשים מרשויות המס השונות, תוכלו כבר להיות בטוחים שאתם קרובים לסיום תהליך הפירוק, אלא שפה בדיוק קבור הכלב.

תהליך ההתחשבנות מול רשויות המס יכול לעיתים להיות תהליך ארוך ומייגע, במהלכו יכולות הרשויות לקרוא לכם למשרדי הרשות ולבחון איתכם את ספרי החשבונות שלכם, לבחון את המאזנים שלכם ולוודא שאכן שולמו כל החובות שלכם כלפי רשויות המס וכי לא קיימים כלפיכם עיקולים, שעבודים או כל מרכיב אחר שמשקף חוב של החברה כלפי גורם שלישי כלשהו. כאמור, בחברות קטנות ובמיוחד בחברות של בעל מניות יחיד, תהליך זה יכול להסתיים בקלות רבה מאוד באמצעות מילוי טופס של רואה החשבון באישור עורך דין והצהרה של בעל המניות. במקרים אחרים, התהליך יכול להתארך מאוד ולהימשך שנים, במיוחד אם אכן קיימים חובות שאותם צריכה החברה לשלם או אם קיימים נכסים שמהם אמורה החברה להיפטר ולשלם עבורם את המס בו היא חייבת בגינם.

לאחר שהתקבלה החלטה מסודרת על פירוק חברה, יש להסדיר את כל הנושא החשבונאי

פירוק חברה – השלב הסופי

השלב הסופי של פירוק חברה הוא מול רשם החברות. רשם החברות אוסף למעשה את כל האישורים שהשגתם מכל הרשויות למיניהן ומרגע שכל האישורים נמצאים, ניתן למעשה לפרק את החברה. יחד עם זאת, כעת הגיע תורו של רשם החברות לבחון האם ישנם חובות של החברה כלפיו. בכל שנה צריכה כל חברה לשלם אגרת חברות ופעמים רבות, חברות מתעלמות מאגרה זו שהולכת ומצטברת לאורך השנים. פתאום כמשיגים למעמד של פירוק חברה, מתברר שצברנו חוב משמעותי מול רשם החברות בגין אגרות שנתיות שלא שולמו. המשמעות? עד שלא תשלמו את חובכם לרשם החברות, לא תוכלו לפרק את החברה.

לאחר ששילמתם את כל חובותיכם, גם לרשם החברות, יהיה עליכם להראות שסגרתם את חשבון הבנק של החברה וכן להראות כי פרסמתם הודעה בדבר סגירת החברה, הן בעיתון ארצי גדול והן ברשומות. פרסום זה הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך של פירוק חברה ובלעדיו לא תוכלו להמשיך בתהליך הפירוק. הפרסום נועד לכאורה להביא לידיעת הציבור את עצם סגירת החברה, כך שאם ישנו אדם כלשהו שיש לו התנגדות מכל סיבה שהיא לסגירת החברה, הוא יוכל להגיש את ההתנגדות לפני שיאושר הפירוק. על כן, עליכם לבצע את הפרסום כחוק ולעשות זאת מספיק זמן לפני שאתם רוצים לפרק את החברה, שכן יש להמתין מספר שבועות בין יום הפרסום ובין היום בו ניתן להגיע למסקנה שהפרסום מיצה את מטרתו ומי שהיה רוצה להגיש התנגדות, היה גם יכול לעשות זאת. בכך למעשה עובר הכדור לפקידי רשם החברות. במשרדי רשם החברות יבחנו את כל החומרים שהוגשו ובהתאם לכך יתקדמו בתהליך. אם ישנם אלמנטים שעדיין דורשים תיקון או הבהרה, תתבקשו לעשות זאת ואם הכל תקין, בתוך מספר ימים עד שבועות, תקבלו הודעה על חיסול החברה שהיא למעשה הודעה על כך שהחברה פורקה והיא אינה קיימת עוד.

 

האם אפשר לעבור את תהליך הפירוק באופן עצמאי?

התשובה היא בהחלט כן, אם כי לאורך התהליך תזדקקו לשירותיהם של אנשי מקצוע ובמיוחד רואה חשבון ועורך דין. תפקידו של עורך הדין הוא למעשה לנהל את כל תהליך הפירוק. הוא זה שאחראי על פרסום הידיעה כי החברה עומדת בפני פירוק, פרסום הפירוק ברשומות, קבלת הצהרות מבעלי המניות, אישור החלטת החברה על פירוק החברה וכן הלאה. רואה החשבון הוא הגורם שאמור לאשר כי כל חובות החברה שולמו והוא זה שאמור להשיג את האישורים הנדרשים מרשויות המס השונות. כל עבודתם של בעלי מקצוע אלה מתגבשת למעשה אל תוך תיק אחד שאותו מגישים לבסוף לרשם החברות על מנת להתחיל את התהליך של פירוק חברה בפועל.

ככלל, אם מדובר בחברה גדולה בעלת מאזנים מורכבים ובעלת פעילות עסקית ענפה, מומלץ מאוד להאציל את כל תהליך הפירוק על גורם מקצועי שינהל את תהליך הפירוק עבורכם וזה, פחות או יותר, מה שנוהגות לעשות מרבית החברות שמעוניינות לעבור תהליך של פירוק חברה. מצד שני, אם אתם בעלי מניות יחידים בחברה קטנה, שכמעט ואין לה פעילות עסקית ולבטח אין לה נכסים או התחייבויות כלשהם, אתם בהחלט יכולים לעבור את התהליך בעצמכם ובמרבית המקרים, תוכלו לעשות את זה גם בצורה הרבה יותר יעילה, שכן רק אתם מרגישים את הדחיפות בסגירת החברה כמה שיותר מהר ורק אתם תוכלו להניע את הדברים בקצב הנדרש לכם.

בכל מקרה, בין שאתם בוחרים לעבור תהליך פירוק חברה באופן עצמאי ובין שבניהול כולל של גורם מקצועי, בכל מקרה חשוב לערב עורך דין ורואה חשבון שאם לא ינהלו את התהליך כולו, אז לפחות יבצעו את חלקם בתהליך בצורה נקודתית, שכן ללא אישור של אנשי מקצוע אלה, לא תוכלו להמשיך הלאה בתהליך הפירוק מול רשם החברות. כמו כן, כדאי לבדוק מראש את כל נושא החובות וההתחייבויות ולסגור הכל מראש כדי להגיע מוכנים לתהליך.

פירוק חברה מרצון רשם החברותפירוק חברה מרצון רשם החברות

במידה שחברה לא פעילה, עליה להמשיך לשלם אגרות שנתיות ולהגיש דו"חות שנתיים לרשם החברות. במידה שהחברה לא עושה זאת, רשם החברות יכול להטיל קנסות הן על החברה והן על מנהלי החברה. כמו כן, רשם החברות רשאי להטיל סנקציות והגבלות חמורות מאוד. על פירוק חברה מרצון רשם החברות נרחיב במאמר הבא. 

פירוק חברה מרצון רשם החברות- מדוע יש לפרק חברה?

כאשר חברה לא פעילה עדיין יש לשלם את האגרות השנתיות ולהגיש דו"ח שנתי לרשם החברות. בעלי חברות לא פעילות במקרים רבים לא משלמים אגרות לרשם החברות וצוברים חובות. במקרים שהאגרות ממשיכות להצטבר בעל החברה יקבל קנסות וסנקציות שיוטלו עליו ועל בעלי השליטה בחברה. כיום, גובה הקנס על אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות הוא כ-8,000 שקלים על כל שנה. הקנסות יכולים להצטבר עד לגובה של 250,000 שקלים. 

פירוק חברה מרצון רשם החברות- סנקציות רשם החברות

במקרה של אי תשלום האגרות, רשם החברות עשוי להטיל קנסות באופן אישי גם על מנהלי החברה. על גביית קנסות אלה, חלה פקודת המיסים שהיא חוק מיוחד העוקף הליכי הוצאה לפועל. רשם החברות מוסמך לפעול באמצעות חוק זה ולבצע עיקולים ללא כל התראה או אזהרה מוקדמת. 

במידה שרשם החברות הכריז על החברה שלכם כ"חברה מפרת חוק" כלומר חברה שלא משלמת אגרות או לא מגישה דו"ח שנתי בזמן, הוא מוסמך להטיל על החברה הגבלות חמורות בנוסף לקנסות- 

 • לא יירשם שיעבוד על נכסי החברה, כגון מתן אשראי או הלוואות בנקאיות. 
 • לא יירשום שיעבוד לטובת החברה המפרה. 
 • החברה המפרה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה. 
 • ניתן להטיל על החברה המפרה עיצום כספי בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 • בעלי השליטה בחברה המפרה לא יוכלו להקים או לרשום חברות חדשות. 
 • רשם המשכונות לא ירשום משכון לטובת החברה המפרה. 

האם הפירוק פוטר את החברה מתשלוםפירוק חברה מרצון רשם החברות- האם הפירוק פוטר את החברה מתשלום?

חברה שפורקה במסגרת תהליך פירוק חברה מרצון תהיה פטורה מתשלום חובות אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי לכל התקופה בה החברה הייתה לא פעילה. כלומר, חובות העבר של החברה הלא פעילה יימחקו במקרה של פירוק מרצון. 

המועד בו יראו חברה כלא פעילה יהיה המועד בו נסגרו תיקים במס הכנסה ובמע"מ ונסגר חשבון הבנק של החברה. שימו לב, כי קבלת פטור מתשלום חובות עבר לא מקנה לחברה את הזכות לקבל החזרים בגין תשלום אגרה ששולמה לאחר הפסקת הפעילות של החברה.

פירוק חברה מרצון רשם החברות- מה השלבים?

תהליך פירוק חברה מרצון הוא תהליך קצר יחסית והוא נעשה ללא התערבות שיפוטית, במידה שמדובר בחברה שאינה חדלת פירעון, חברה ללא חובות או חברה המסוגלת לפרוע את חובותיה בתוך זמן קצוב. 

קיימים שני סוגי הליכים לפירוק חברה מרצון- הליך רגיל והליך מזורז.

פירוק חברה מרצון רשם החברות- הליך רגיל

 • החלטה על פירוק מרצון ומינוי נאמן

השלב הראשון בהליך רגיל לפירוק חברה מרצון. בשלב זה יש לערוך תצהיר כושר פירעון על ידי כל או רוב הדירקטורים של החברה. על הדירקטורים להצהיר כי בדקו את המצב העסקי של החברה ולדעתם החברה תוכל לשלם את חובותיה בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה. 

לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון, יש לכנס בתום 90 ימים את האספה הכללית ואליה לצרף את התצהיר. על בעלי המניות לערוך אספה כללית על מנת לקבל את ההחלטה על פירוק החברה מרצון ועל מנת למנות נאמן ליישום הליכי הפירוק. 

נאמן הוא למעשה האדם שמונה על ידי החברה ליישום תהליך הפירוק וכל אדם, תאגיד או אזרח זר יכול להתמנות כנאמן. על הנאמן להודיע לרשם חברות על פירוק החברה מרצון ועל המינוי שלו כנאמן בתוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה על פירוק החברה מרצון. כמו כן, על הנאמן לצרף להודעה זו את תצהיר כושר הפירעון שניתן לו על ידי הדירקטורים של החברה. 

 • כינוס אסיפה כללית והצגת דו"ח מסכם

השלב השני בהליך רגיל לפירוק חברה מרצון. בשלב זה, לאחר שהנאמן סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דו"ח מסכם של הפעילות, יהיה עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של החברה. לאחר מכן יודיע הנאמן לרשם החברות על כינוס האספה ויצרף את פרוטוקול האספה ואת הדו"ח. 

 • חיסול החברה

השלב השלישי הוא שלב חיסול החברה באופן סופי. 

פירוק חברה מרצון רשם החברות- הליך מזורז

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז ניתן לחברות לא פעילות בתנאים מסוימים-

 • חברות לא פעילות שאין להן נכסים. 
 • חברות לא פעילות שאין להן חובות, למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל ממנה פטור. 
 • במידה שאין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם.
 • במידה שלא מתנהלים נגד החברה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין. 

חברה כזאת רשאית להגיש בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז. במידה שהבקשה אושרה על ידי רשם החברות, החברה תחוסל בתוך 100 ימים מאישור הבקשה. 

על מנת לקבל פטור מחובות אגרה שנתית לרשם החברות יש לעמוד במספר תנאים. לקבלת הפטור קיימים שני מסלולים אפשריים- 

 • תיק סגור במס הכנסה ומע"מ

המסלול הראשון לקבל פטור מחובות אגרה שנתית. אם החברה מעולם לא פתחה תיק ברשויות המס, או במידה שהחברה סגרה את התיק שלה ברשויות המס, ניתן להגיש טופס בקשה לפטור מאגרה שנתית נתמך בתצהיר. התצהיר המוגש צריך להיות חתום על ידי דירקטור אחד המכהן בחברה, או יותר. חשוב מאוד לציין בתצהיר את התאריך המדויק הכולל יום, חודש ושנה בו החברה הפסיקה את הפעילות שלה. כמו כן, יש לציין כי החברה אינה מנהלת חשבונות בנק. במידה שמדובר בחברה שלא פעלה מעולם, יהיה עליכם לציין את תאריך הקמת החברה. 

שימו לב כי מצב התיקים מועבר מרשות המיסים אל רשם החברות באופן ישיר ולכן אין צורך לצרף מסמכים המעידים על כך. 

אם המסמכים כולם הוגשו כדין, יינתן פטור מתשלום אגרה שנתית, בהתאם למידע המועבר מרשות המיסים. שימו לב כי במידה שהמסמכים תקינים והבקשה לא אושרה, הדבר מעיד על כך שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה עוד לא סווגה בסיווג המתאים לפטור. 

 • תיק פתוח ברשויות המס

המסלול השני לקבל פטור מחובות אגרה שנתית. במידה שתיקי החברה ברשות המיסים (מס הכנסה או מע"מ) עדיין פתוחים, יהיה ניתן להגיש טופס בקשה לפטור מתשלום חוב אגרה שנתית הכולל את תצהיר אי פעילות הדירקטורים. התצהיר צריך להיות חתום על ידי דירקטור המכהן בחברה, או יותר. חשוב מאוד לציין בתצהיר את התאריך המדויק הכולל יום, חודש ושנה בו החברה הפסיקה את הפעילות שלה. כמו כן, יש לציין כי החברה אינה מנהלת חשבונות בנק. במידה שמדובר בחברה שלא פעלה מעולם, יהיה עליכם לציין את תאריך הקמת החברה. בנוסף לטופס הבקשה יש לצרף אישור של רואה חשבון על היעדר פעילות של החברה, בנוסף להעתקי הדו"חות שהגיש למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש הפטור מחובות האגרה. 

פירוק מרצון, אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות שאינן פעילות. כידוע, חברה אשר איננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, מאפשרת צבירת קנסות, חובות וביזבוז משאבים ללא הרף. על מנת לאפשר פיתרון מהיר לבעלי חברות מאין אלו, יצר החוק אפשרות נהדרת- ביצוע הליך פירוק מרצון של החברה אשר עומדת ללא מעש, באמצעות הליך רגיל או הליך מזורז, אשר נמשך מספר חודשים בודדים. בכל מקרה שבו אתם נמצאים במצב דומה ותוהים האם בעניינכם ניתן לבצע הליך פירוק מרצון עבור החברה, יש וכדאי להיוועץ בעורך דין מיסחרי מיקצועי ומיומן אשר מתמחה בפירוק חברות. בהליך פירוק מרצון רשם החברות הוא הנותן את הטון בסופו של דבר, כך שעל מנת לבצע הליך זה כראוי ייעזר עורך הדין בחוק החברות ובפסיקה המרחיבה אותו.

הליך פירוק מרצון בהליך מזורז

הליך פירוק מרצון בהליך מזורז הוא כאמור אחת האפשרויות לביצוע הליך פירוק מרצון לחברה. בהליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה במספר קריטריונים על מנת לבצע את ההליך באופן מזורז. תחילה, על החברה להחזיק בסטטוס "לא פעילה" (סעיף 342מא לחוק). ההגדרה של חברה לא פעילה כתוב מפורשות בחוק, והוא האורים והתומים להבנה האם החברה שלכם עומדת בהגדרה זו.

הגדרת חברה "לא פעילה" למעשה מונה מספר תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא חברה ללא נכסים כלל. התנאי השני הוא חברה ללא חובות, כאשר מסויגים מכך חובות בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף 44 לחוק. התנאי השלישי המצטבר האחרון הוא שאין לאותה חברה בעת הרצון לפרקה כלל הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה היא צד להם, וכן, לא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מינהליים לפי דין. חשוב לציין שכאשר אנו מדברים על תנאים מצטברים, המשמעות היא עמידת החברה בכל התנאי כולם ולא רק בחלק מהם. ככל שאכן ישנו מענה על כל שלושת התנאים כולם, החברה אכן עולה בגדר ההגדרה "חברה לא פעילה", ולפיכך זכאית להליך פירוק מרצון בהליך מזורז.

בהליך פירוק מרצון רשם החברות הוא הנותן את הטון בסופו של דבר, כך שעל מנת לבצע הליך זה כראוי ייעזר עורך הדין בחוק החברות ובפסיקה המרחיבה אותו.

כעת, אם אכן עמדתם בתנאים הדרושים, יבצע עורך הדין שלכם את הליך הפירוק המזורז. כאן יש לבצע מספר פעולות פרוצדרוליות טרם ביצוע הפירוק בפועל. הפעולה הראשונה היא חתימה על הצהרה אשר לפיה החברה שלפנינו איננה פעילה עוד. שנית, יכריזו דירקטורי החברה באמצעות חתימתם על הצהרה הכוללת את שלושת התנאים המצטברים שציינו- החברה איננה פעילה, החברה אינה מחזיקה בנכסים, לחברה אין חובות ואין הליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים תלויים ועומדים כנגדה. כעת, לאחר שליחת ההצהרה, יש לבצע זימון לאסיפת בעלי המניות אשר בה יאשרו בעלי המניות בחתימתם את ההסכמה לפירוק החברה מרצון.

בתום החלק הטכני יבוצע הליך הפירוק בפועל. כעת, ימונה נאמן לחברה, אשר יבצע את ההליך הלכה למעשה. וכן, על הנאמן להחזיק במסמכי החברה למשך השבע השנים הקרובות. אותו נאמן ישלח את בקשת חיסול החברה לרשת החברות בצירוף כלל המסמכים שצוינו לעיל וכן בצירוף החלטת מינוי הנאמן והאגרה הדרושה (או פטור מאגרה). לאחר קבלת הבקשה על ידי רשם החברות, יפרסם הרשם את הבקשה של באתר משרד המשפטים ולכל אדם או תאגיד יהיו 90 ימים להגשת התנגדות. ככל שלא הועלתה התנגדות, תחוסל החברה תוך 90 ימים.

הליך פירוק מרצון בהליך מזורז הוא כאמור אחת האפשרויות לביצוע הליך פירוק מרצון לחברה. בהליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה במספר קריטריונים על מנת לבצע את ההליך באופן מזורז.

הליך פירוק מרצון בהליך רגיל

הליך נוסף המיועד לפירוק חברה מרצון הוא הליך פירוק מרצון בהליך רגיל. אשר על מנת לבצע הליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה בשני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא נתון המונה לפחות 75% מבעלי המניות של החברה אשר הסכימו לפירוק וחתמו על כן בהצהרה. התנאי השני הוא הצהרתם וחתיתם של רובם או כולם של דירקטורי החברה כי מצבה העסקי של החברה הוא כשר לפירעון. כשר לפירעון הוא סטטוס לפיו יכולתה של החברה לשלם את כל חובותיה, לכל היותר בתוך שנה מיום הפירוק בפועל.

מבחינת שלביו של הליך פירוק חברה מרצון בהליך רגיל, ההליך אמנם מעט ארוך יותר, אך רובו יבוצע בכל מקרה על ידי הנאמן. תחילה, יש לחתום על תצהיר כושר פירעון על ידי בעלי המניות  של החברה. לאחר מכן יש לזמן את האסיפה הכללית של בעלי המניות תוך 90 ימים ממועד החתימה על תצהיר כושר הפירעון. באותה אסיפה תוכרע ההחלטה בדבר פירוק מרצון, וככל שזו הוכרעה לחיוב, תמנה האסיפה הכללית נאמן אשר יהא אחראי על הליכי הפירוק. הנאמן יגיש לרשם החברות את כל המסמכים שנחתמו, הרשם יבצע את הבדיקות הדרושות, וברגע שאלו יאושרו (לרוב תוך שלושים ימים) ישונה סטטוס החברה ל"פירוק מרצון". כעת על מנת לחסל את החברה סופית יבצע הנאמן מספר הליכים משמעותיים כגון כינוס נכסים, טיפול בתביעות חוב, ביצוע תשלומים, חלוקת כספים ועוד. הנאמן יגיש ד"וח, יכנס את האסיפה הכללית תוך שבוע לכל היותר מיום כינוס האסיפה, יודיע לרשם החברות על סיום הליך פירוק החברה, וככל שתאושר הפעולה, החברה תחוסל.

אשר על מנת לבצע הליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה בשני תנאים מצטברים.

על מנת לבצע הליך פירוק מרצון רשם החברות ועורך הדין שלך הם שני הגורמים המשמעותיים ביותר בתמונה. על כן, חשוב מאד להיוועץ בעור דין מסחרי המתמחה פירוק חברות. לפרטים נוספים צור עימנו קשר ונשמח לסייע.

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

ביטוח לאומי פירוק חברה

אם אתם שואלים לגבי ביטוח לאומי פירוק חברה, אתם כנראה בעיצומו של תהליך פירוק חברה, או שמא אתם מפוטרים עקב הנסיבות האלו. ככה או ככה,

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פירוק חברה חיסול

פירוק חברה הוא מושג אשר נשמע מהצד לרוב כפעולה שאיננה רצונית, אלא נעשית מהכרח. ואולם, לא בהכרח כך הדבר, למעשה, פירוק חברה יכול שיתבצע באופן

074-7765923