תהליך סגירת חברה באופן מסודר

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

סגירת חברה או פירוק חברה מרצון של בעליה, הוא תהליך נפוץ ביותר לצערנו. האטמוספירה הכלכלית הנוכחית בישראל מביאה יזמים רבים לפתוח חברות בתקווה להצליח אבל רבים אחרים נאלצים לסגור את חברתם כעבור זמן מה. במידה ומנהלי החברה מחליטים כיביטול או חיסול החברה מבחינה משפטית חשוב ביותר כחלק מכל תהליך סגירת חברה. אינם מעוניינים עוד בניהול החברה, מסיבות שונות ומגוונות והם רוצים לבצע תהליך סגירת חברה באופן סופי, חובה עליהם לבצע מספר פעולות מקדימות. הם צריכים לוודא כי לחברה אין ברשותה ותחתיה נכסים שונים, לסגור את תיקי מ"ה, המע"מ וחשבונות הבנק, לא לבצע כל פעילות כלכלית ולפעול לביטול האישיות המשפטית של החברה.

נקודה זו של ביטול או חיסול החברה מבחינה משפטית חשוב ביותר כחלק מכל תהליך סגירת חברה. שכן על פי רשם החברות, ניתן לבצע את כל סגירות התיקים ומכירת הנכסים שציינו אבל כל עוד לא נסגרה החברה הרשומה אצלו, במסגרת התהליך שהוא מגדיר, הרי שהיא פעילה. וכפעילה, עליה להגיש דו"חות שנתיים ולשלם אגרה שנתית. בפועל, בעלי החברה אינם מודעים לכך וצוברים חובות כבדים, שבסופו של דבר, יוטלו בגינם הגבלות גם עליהם אישית. לא רק שהחברה כבר לא מרוויחה, היא ממשיכה להסב נזקים לבעליה. לכן, יש חשיבות להתחלת תהליך סגירת חברה באופן מסודר.

תהליך סגירת חברה מרצון

סגירת חברה או פירוקה יכולים להיעשות על ידי הוראות בית משפט אשר מזהה כי החברה חדלת פירעון או בקשיים גדולים שיקשו עליהכאשר החברה נסגרת, ישנה חשיבות רבה להתחלת תהליך סגירת חברה באופן מסודר. להחזיר את חובותיה לנושיה ולעובדיה. פירוק חברה שכזה הוא ארוך ומסובך. אולם ישנו צד נוסף בו בקשת פירוק החברה והתחלת תהליך סגירת החברה מגיע מצד הבעלים או המנהלים של החברה. פירוק כזה נקרא פירוק מרצון והוא ניתן לעשיה כל עוד לחברה אין חובות כלפי אחרים או שישי לה אבל כאלו שהיא תצליח להחזירם בתוך 12 חודש. במקרה כזה, בית המשפט כלל אינו מעורב וכל התהליך מתרחש אל מול רשם החברות באופן עצמי.

תהליך סגירת חברה מרצון יכול להיעשות בתהליך פירוק רגיל או בתהליך מזורז יותר, בערך חצי מהזמן של תהליך פירוק רגיל. פירוק מזורז מתרחש בדרך כלל כאשר לחברה אין כלל נכסים ובמיוחד אין לה חובות או הליכים משפטיים המתקיימים כנגדה. מנגד פירוק בהליך רגיל יכול להתבצע כאשר לחברה יש חובות אך היא יכולה להסדיר אותם בתוך שנה. לרוב, התהליך המזורז מתרחש יותר כאשר המדובר בבעלי חברה יחידים, אך אין הכרח לכך.

תהליך סגירת חברה רגיל

פירוק חברה מרצון בתהליך הרגיל, יכול להתחיל לצאת אל הפועל כאשר מתמלאים שני תנאים מרכזיים. הראשון הוא הצהרה של רובבמידה ואין לחברה חובות כלל ואין נגדה תביעות משפטיות העומדות פתוחות, היא יכולה לפעול על ידי תהליך סגירת חברה מזורז או מקוצר. הדירקטורים בחברה, כי החברה היא בעלת כושר פירעון וכי למרות מצבה העסקי, היא יכולה לעמוד ולפרוע את חובותיה הנותרים במשך השנה הקרובה. התנאי השני הוא שלפחות 75% מבעלי המניות בחברה, ירצו ויסכימו לפירוקה הסופי.

אחרי מילוי התנאים האלו ומשבעלי המניות בחברה מצהירים בתצהיר חתום כי החברה אינה חדלת פירעון וכי היא יכולה לפרוע את כל חובותיה בשנה הקרובה, היא מכנסת אספה כללית של בעלי המניות, בתוך 90 יום. במידה והאספה הכללית מכריעה לחיוב, היא ממנה נאמן, בדרך כלל איש כספים או בעל השכלה משפטית שיהיה אמון על המשך התהליך. את כל המסמכים וההצהרות השונות, מגישים לרשם החברות ומשהבקשה מאושרת הופכת החברה להיות תחת סטטוס של "בתהליך פירוק מרצון". בינתיים, הנאמן עם סיוע שיקבל ינהל את קופת הפירוק וידאג לטיפול בחובות שיש לפרוע בתוך כשנה. בתום חיסול החובות וכינוס אספה כללית נוספת, בה יימסר דו"ח מצב לבעלי המניות, הנאמן מודיע לרשם החברות כי עלה בידו ורשם החברות מסיים את תהליך סגירת החברה באופן מוחלט.

תהליך סגירת חברה באופן מזורז

במידה ואין לחברה חובות כלל ואין נגדה תביעות משפטיות העומדות פתוחות, היא יכולה לפעול על ידי תהליך סגירת חברה מזורז אומהו התהליך של סגירת חברה באופן מסודר וממה מתחילים מקוצר. גם כאן יש למלא את התצהירים כי אין חובות, למנות נאמן לתהליך אך הבקשה מרשם החברות תהיה לפתוח בהליך מזורז. כחלק מן התהליך, ניתן לבקש מהרשם גם ביטול של החוב בגין השנים בהן הוטלה על החברה אגרה שנתית אך היא לא הייתה פעילה. אין להקל ראש באגרות אלו, שכן בליווי הקנסות הן יכולות להגיע גם לעשרות אלפי שקלים.

ההליך המזורז צפוי לארוך 90 יום בלבד. רשם החברות מפרסם את דבר הפירוק ברשומותיו באתר משרד המשפטים ובמשך 90 יום רשאים גורמים שונים להביע את התנגדותם לתהליך. במידה ולא נמצאו כאלו, החברה נסגרת באופן אוטומטי. חשוב להגיד, על הנייר תהליך סגירת חברה נראה קל ופשוט אך בפועל הוא בסבוך ובעיקר יש צורך לדעת בכל נקודת זמן מה לציין וכיצד. לכן, כמעט כל סגירת חברה מתבצעת כיום באמצעות חברות משפטיות המתמחות בנושא. אנחנו נשמח לסייע לך לסגור את החברה בצורה קלה, יעילה ונוחה, שגם עשויה לחסוך לך כסף רב.

אז מה היה לנו בכתבה:
צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
בקשת הפטר בהוצאה לפועל

חייבים שיש להם חובות בהוצאה לפועל ואינם יכולים לפרוע את חובם יוכלו להגיש בקשת הפטר בהוצאה לפועל. הפטר בהוצאה לפועל יאפשר לכם למחוק את החובות

074-7765923