סגירת חברה לא פעילה רשם החברות

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

חברות רבות בישראל מתפרקות או מבקשות להסגר באופן סופי, בשל כמה סיבות. הסיבות יכולות להיות כלכליות כמו הפסדים או קשיים כלכליים אחרים ויכולים לנבוע גם מסיבות כלליות אחרות כמו רצון לממש השקעה או מעבר לתחומים אחרים. במקרים כאלו, החברה הופכת אט אט ללא פעילה. היא אינה מייצרת הכנסות או עושה פעילות כלכלית אחרת. סגירת חברה לא פעילה רשם החברות, היא לרוב מרצון של בעליה. כאשר הפירוק נעשה שלא ברצון- הוא לרוב נכפה על ידי בית המשפט בשל הקשיים של החברה לפרוע את חובותיה, שהופכים להיות מהותיים.

סגירת חברה לא פעילה רשם החברות, היא פעולה המתבצעת מרצון של בעליה

סגירת חברה לא פעילה רשם החברות נעשית כאמור מרצון. גם כאן הסיבה יכולה להיות קושי וחובות אך פה היא מתרחשת מרצון בעליה ומתוך מטרה להחזיר את החובות , תוך שהיא מסוגלת לעשות זאת. משכך, התהליך כולו הוא מול רשם החברות ולא מול בית המשפט. סגירת חברה לא פעילה רשם החברות חייבת לקרות כאשר החברה אינה פעילה ממש. אין לה תיקים ברשויות המס יותר, אין לה חשבון בנק פעיל, לרוב אין לה נכסים ברשותה וכאמור, אין לה חובות או שיש לה כשרות לפרוע את החובות בתוך כשנה. כמובן, שנדרשת הסכמה של לפחות 75% מבלי המניות בחברה – שיתנו את הסכמתם לכך באסיפה הכללית.

תצהיר לצורך סגירת חברה לא פעילה רשם החברות

על הדירקטורים בחברה להעמיד תצהיר לגבי כושר הפירעון של החברה, על מנת להתניע את התהליך. בתצהיר שמגיע לידיו של רשם החברות, הדירקטורים מציינים כי לחברה אין חובות או תביעות משפטיות כנגדה ובמידה ויש, היא מסוגלת לפרוע את חובותיה אלו בתוך כשנה. ברגע שמתקבל התצהיר אצל רשם החברות, החברה נכנסת לסטטוס של הליך פירוק אצל הרשם וניתנת ממנו הרשות להמשיך בתהליך.

לאחר מכן מתכנסת אסיפה מיוחדת של בעלי המניות ובה מאושר ומוסכם על המשך התהליך וממונה נאמן שישמש כפנים של החברה בתהליך כולו. אדם זה יהיה אמון על הגעה לפשרה מול נושים אם נמצאים כאלו או לפרוע את חובות החברה ולנהל את נכסיה לצורך כך.  הוא גם מציג דו"חות לבעלים על התקדמות סגירת חברה לא פעילה רשם החברות והסטטוס שלה. נאמן זה לא חייב לבצע את עבודתו לבדו אלא או יכול להיות מלווה על ידי חברה מקצועית המתמחה בפירוק חברות. למעשה, דבר זה רצוי מאוד, שכן חברה זו יכולה להיות המביאה והמוציאה אל מול רשם החברות, לטפל בכל המסמכים ואף לנסות להשיג הקלות כספיות.

סגירת חברה לא פעילה רשם החברות חייבת לקרות כאשר החברה אינה פעילה ממש

סגירת חברה לא פעילה רשם החברות והסרת המגבלות

כאשר חברה מפסיקה את פעילותה מבחינתה, היא אינה מבצעת כל פעילות עסקית של מכירה, קניה וכד'. אך למעשה, מבחינת רשם החברות היא לא נסגרה עדיין וממשיכה להיות ישות משפטית המחויבת באגרה שנתית קבועה. רבים לא טורחים לבדוק נושא זה עד שחוב גדול מצטבר, גם כעבור שנים רבות ואליו מתווספים קנסות שונים, בשל אי התשלום. בחלק מן המקרים יחולו גם הגבלות אישיות על הבעלים כמו איסור לפתוח חברות חדשות או הגבלת יציאה מהארץ ועד קנסות כספיים אישיים. אתם ממזמן שכחתם כי הייתה לכם חברה ומבחינתכם היא סגורה ממזמן אבל סגירת חברה לא פעילה רשם החברות לא מכיר בכך.

תהליך סגירת החברה, כפי שתיארנו אותו קודם- יביא לסגירת החברה באופן סופי אבל כאמור, החוב שנצבר בגלל שנים של אי תשלום האגרות עודנו נותר ומעיק. חברות מקצועיות המתמחות בסגירת ופירוק חברות מרצון, יכולות לפעול מול רשם החברות כדי שיבטל אגרות ישנות אלו והקנסות בגינם ויסיר את ההגבלות על הבעלים. כמובן, שלצורך כלל צריכים בעלי החברה והדירקטורים להצהיר ולגבות את ההצהרה במסמכים כי אכן החברה לא הייתה פעילה בשנים האלו- אך הדבר אפשרי ויכול לחסוך סכומי כסף גבוהים של עשרות אלפי שקלים.

אתם ממזמן שכחתם כי הייתה לכם חברה ומבחינתכם היא סגורה ממזמן אבל סגירת חברה לא פעילה רשם החברות לא מכיר בכך

סגירת חברה באופן מזורז

את סגירת חברה לא פעילה רשם החברות ניתן לעשות באופן מזורז. האפשרות המזורזת והמהירה יכולה להתבצע רק במידה ואין לחברה חובות כלל והיא מצהירה ומגישה מסמכים המעידים על כך. במידה ויש לה חובות, כאלו שהיא יכולה לפרוע בתוך כשנה, עדיין ניתן לבצע פירוק מרצון של החברה אבל התהליך המכונה "רגיל" ארוך ומורכב מעט יותר. בהליך המזורז, גם נדרשת הסכמת בעלי המניות אך משמועברת הבקשה לרשם החברות, הוא מפרסם אותה ברשומותיו ולאחר 90 יום, במידה ואין התנגדות, היא נסגרת סופית. גם בהליך המזורז, ניתן לבקש מחיקת חובות עבר בגין אגרה שנתית שלא שולמה.

את התהליך של סגירת חברה לא פעילה רשם החברות ניתן לבצע באופן מזורז

סגירת חברה לא פעילה רשם החברות או הקפאה

אנשים רבים מפחדים מתהליך סגירת חברה או שחושבים שיהיה לה עוד תקומה ורק מבקשים להקפיא את פעילותה. למעשה, מדובר במשגה חמור. ראשית, רשם החברות לא מכיר בעובדת ההקפאה העסקית והוא מכיר בחברה כסגורה- רק בסיום התהליך המסודר שציינו. מבחינתו, כל עוד תהליך זה לא קרה- יש לשלם את האגרה השנתית. ולא, גם לא ניתן יהיה לבטל חובות עבר בגין אגרה שלא שולמה בתקופה של הקפאה לכאורה של החברה. טעות זו היא אופיינית ומהווה דוגמא לטעויות נוספות שבעלים עושים כחלק מתהליך סגירת חברה לא נכון. אנחנו נשמח לסייע לכם בביצוע תהליך מדויק, נוח וחסכוני.

סגירת חברה ברשם החברותסגירת חברה ברשם החברות

למרות שרבים הם אלה שמייחסים להליך של פירוק חבר כאל פשיטת רגל, אין זה מונח מדויק. פשיטת רגל היא סוג של מצב אשר בו אדם פרטי, או עצמאי במעמד של עוסק מורשה או עוסק פטור, צובר הפסדים כבדים כלפי נושיו והוא פשוט אינו מסוגל לתפקד מבחינה עסקית. מצד שני, כאשר מדובר על פירוק חברה, או בשם הנפוץ יותר סגירת חברה ברשם החברות, הכוונה היא להליכי פירוק של חברה בע"מ, אשר צברה הרבה הפסדים, או, שסך התחייבויותיה עולה על סך נכסיה או סך הכנסותיה של החברה. החברה פשוט נקלעת לבעיה של תזרים מזומנים, כך שאפילו חברות שנחשבות כרווחיות, עשויות להיקלע לקשיים מסוג זה גם אם מדובר באופן זמני והן עשויות לעמוד בפני מצב של פירוק חברה. .

 

ישנן חברות בע"מ, במיוחד במשבר הכלכלי האחרון אשר נקלעות לקשיים כלכליים וכמובן מתקשות בתזרים מזומנים. במקרים רבים, החברות לא שורדות ועליהן להגיע להחלטה אם הן תצטרכנה לבצע סגירת חברה ברשם החברות. לעיתים, רואה החשבון ימליץ על הליך הקפאת הליכים, מה שיוכל לתת לחברה זמן להתארגן שוב ולנסות לגייס כספים, על מנת לצאת מהמשבר שאליו נקלעה החברה. אם ההליך של הקפאת ההליכים לא צלח, יש לבצע הליך של סגירת החברה, אך יש לדעת, כי קיימים שלושה הליכים של פירוק חברה על פי חוק. הראשון הוא פירוק חברה מרצון באמצעות ביהמ"ש, וכן פירוק של חברה תחת הפיקוח של ביהמ"ש.

שני סוגים נפוצים של סגירת ופירוק חברה

חברות רבות, לפני סגירתן ופירוקן, חייבות תשלומים לספקים, לעובדי החברה, או כל גורם אחר.. בית המשפט, יצטרך למנות נאמן אשר יקבלו את סמכויות הדירקטוריון של החברה ולבסוף כל השלבים הללו יביאו לפירוק החברה. ישנו מצב שונה, אשר בו כאשר החברה חדלה מפעילותה, והיא לא חייבת חובות לצד ג' או שהיא מחזיקה בנכסים, אשר ישלמו את חובותיה, היא יכולה לפעול בהליך הפירוק וסגירתה אצל רשם החברות. אם חברה מחליטה על סגירת החברה ברשם החברות, היא תצטרך לפעול תחילה ברשויות המס. תחילה, על החברה ליידע את מע"מ ומס הכנסה. אם לחברה קיים תיק ניכויים, היא תצטרך לסגור אותו.

 

גם אם החברה הפסיקה את פעילותה אין זה אומר שהיא התפרקהגם אם החברה הפסיקה את פעילותה אין זה אומר שהיא התפרקה

כשאר חברה בע"מ מפסיקה את פעילותה, היא אף סוגרת את חשבון הבנק שלה, מפטרת עובדים וכדומה, זה לא אומר שהיא פורקה. הפירוק חייב להתבצע על פי חוק. למשל חברה שלא ביצעה את הליך סגירת חברה ברשם החברות, היא תהיה חייבת לשלם את האגרה השנתית ע"ס של 1506 ₪. במידה והאגרה לא שולמה, והחברה לא הגישה דוחות שנתיים למע"מ ולמס הכנסה, היא תוצהר בתור "חברה מפרת חוק", וכן, בעליה לא יוכלו לפתוח חברות אחרות. יש לדעת בנוסף, כי רשם החברות יכול לתת קנס ע"ס של 8,000 ₪ למנהלי החברה, כשאר היא תוצהר כחברה מפרת חוק. 

 

פירוק מרצון או למעשה סגירה של חברה כצעד מנע

יש לציין, כי הליך של סגירת חברה ברשם החברות, או פירוק מרצון של החברה, עשוי להוות צעד מנע ואף יכול לגרום למצב של שיקום. ניתן להתחיל את ההליך של פירוק מרצון, כאשר החברה עדיין בעלת כושר פירעון של חובותיה ועדיין החברה נחשבת כחברה רווחית. אין מדובר על הליך הקשור למצבה הכלכלי של החברה, כי אם הדירקטוריון של החברה, פשוט מחליט לסיים את פעולתה של החבר וכן, גם בעלי המניות בחברה. מומלץ לקבל ייעוץ מעורך דין המתמחה בדיני חברות, כאשר המטרה היא לסלק את חובות החברה במידה ויש לה כאלה וכן, יש לוודא כי זכויות העובדים משולמות כחוק.

 

סגירת חברה ברשם חברות בהליך מוסדר, טומנת הטבות רבות לבעליה. לדוגמא, בהליך פירוק מרצון, יקבלו בעלי החברה, פטור מהגשת דוחות שנתיים ותשלום האגרה השנתית. ניתן אף למחוק רטרואקטיבית של חובות האגרה אשר הצטברו בתנאי שיוכח, כי החברה לא קיימה פעילות עסקית בשנים הללו. ישנם מקרים, אשר ניתן למשל לבטל קנסות אשר הוטלו על החברה, כאשר קנסות אלה, כוללים קנסות אישיים של חברי הדירקטוריון. 

מהו המסלול הירוק בשלב של סגירת חברה בע"מ?

ניתן לפרק חברה בע"מ בהליך מזורז ששמור רק לחברות יחיד. מדובר על חברה שכל המניות בה, שייכות לאדם אחד והוא זה שמנהל החברה, להלן- הדירקטור. ניתן יהיה לסגור חברה בע"מ שהיא חברת יחיד, בתנאי שלחברה אין התחייבויות לספקים או ללקוחותיה והפירוק של החברה נעשה מרצון, כך שהליך זה, עשוי לארוך בין ארבע חודשים לחצי שנה, במקום שנה במסלול הרגיל. מי שמעוניין במסלול המהיר (המסלול הירוק) עליו לפנות למי שמתמחה בכך, כגון חברה שמתמחה בסגירת חברה ברשם החברות, כאשר בעלי החברה, יזכו לליווי מקצועי וללא כל טעות שעשויה להוביל לפסילת ההליך.

 

במידה והחברה עומדת בקריטריונים של הליך מזורז לפירוק חברה, יש למלא טפסים ולהתחיל בהליך של סגירת חברה ברשם החברות. יש לשלם תשלומים שונים כגון: אגרת פרסום ברשומות ושליחתם לרשם החברות בפרק זמן שיהיה קבוע מראש. יש לדעת, כי ההליך המזורז לסגירת חברה בע"מ דומה בעצם להליך הרגיל אבל הכול קורה בהליך זה מהר יותר ומכאן שמו. לאחר שבעלי החברה יחתמו על טופס הודעה של פירוק החברה וכן על תצהיר של כושר פירעון, ייקבע מועד לכינוס אסיפה סופית של החברה. על המפרק לוודא, כי חובותיה של החברה נפרעו והוא אף יכין דו"ח אשר בו יפורטו פעולות הפירוק וכיצד הוא עמד בחובות הנוספות אשר מוטלות עליו כמפרק.

 

עליות ושכר טרחה בהליך סגירת חברה ברשם החברות

לאחר הליך פרסום ברשומות, יש להעביר את עותק  הפרסום, למשרדים של רשם החברות, כך שהרשם ינפיק את האישורים על קבלתם של המסמכים ויכריז על תהליך של התחלת הליך הפירוק. השלב הבא הוא, למלא טפסים נוספים ולהגיש את דו"ח המפרק והבקשה לפטור תשלום האגרה השנתית. יש לשים לב כי כל הטפסים הדרושים קיימים יצורפו לבקשה. מרגע קבל המסמכים ועד האישור הרשמי של סגירת חברה ברשם החברות, יעברו כ-45 יום. מיותר לציין, כי מדובר על חיסכון כספי וניתן להגיש בקשת פטור מתשלום האגרה השנתית עד 7 שנים אחורה, אם ב7 השנים הללו, לא היית כלל פעילות עסקית בחברה. לבקשה זו, על בעלי החברה לצרף אישורים מרשויות המס ואת ההעתקים של דוחות שנתיים שהוגשו לרשות המסים.

קיים כלל, אשר בו נאמר,כי יש לפסוק לבעלי תפקיד שכר, לפי המסלולים שקבועים בתקנות החברות. למשל שכר ניהול לפי תנה 7 לתקנות. לדוגמא, שכר מימוש לפי תקנה 8, או שכר חלוקה לפי תקנה 8א. הבחירה במנגנון קביעת השכר, מסורה לבעל התפקיד, בהתאם לאפשרויות השונות שנקבעו בתקנות שכר הטרחה. לסיכום – הליך של סגירת חברה, מורכב ולכן, עורך דין אשר יפעל באופן מקצועי, ויפקח על השלבים השונים וההליכים הדרושים, יוכל לדאוג להשלמת הפירוק, מבלי שזכויותיהם של בעלי המניות יאבדו.

בעבר פתחתם חברה. מסיבות מסוימות, היא הפסיקה את פעילותה כבר מזמן. אתם מבחינתכם, סגרתם אותה. היא אינה פעילה, אין בה עובדים, הכנסות או כל פעילות. מבחינתכם, כאמור, היא סגורה ומסוגרה. אבל פתאום אתם מקבלים הודעה מרשם החברות לפיה יש לכם חוב שהולך ותופח בגין החברה הישנה שלכם. לעיתים יהיה מצורף לפניה זו גם קנס כספי או הגבלות. לפעמים יוטלו עליכם כבעלים גם סנקציות אישיות. כן, אפילו שזו הייתה חברה בע"מ עם ערבון מוגבל והפרדה משפטית בין החברה לבניכם כבעלים. מתברר- שאת סגירת חברה רשם החברות לא מכיר.

לא עשיתם סגירת חברה רשם החברות רואה בכם כחברה 'מפרת חוק' וחובות וקנסות יוטלו עליכם אישית ועל החברה

כן, אתם כבר אולי שכחתם את העובדה שהייתה לכם חברה. מבחינתכם היא נסגרה מזמן אבל מסתבר שכל עוד ביצעתם תהליך של סגירת חברה רשם החברות עלול לא להניח לכם. למעשה, התופעה הזו היא די נפוצה ונובעת מתיקון שנערך ב'חוק החברות'. בעבר, היה רק צריך לסגור את התיקים ברשויות המס ולהפסיק לשלם את האגרה השנתית כדי לסגור את החברה. כיום זה ממש לא כך. מבחינתו של רשם החברות, גם עם סגרתם את כל תיקיכם במ"ה, סגרתם את חשבון הבנק ולא עשיתם ולו פעולה אחת, הרי שאתם נחשבים עדיין כחברה פעילה, שנדרשת להצגת דו"חות שנתיים ולתשלום אגרה. לא עשיתם סגירת חברה רשם החברות רואה בכם כחברה 'מפרת חוק' וחובות וקנסות יוטלו עליכם אישית ועל החברה.

סגירת חברה רשם החברות – התהליך

אז הבנו שצריך תהליך אקטיבי יותר מול רשם החברות, כדי להיות בטוחים שהחברה אכן סגורה מבחינתו. ובכן, זהו התהליך. בראשית,כמובן שגם פה נצטרך לסגור את כל ענייננו ותיקנו מול רשויות המס, לסגור את חשבון הבנק ולנסות לסגור את כל חובותינו אל מול הגורמים השונים (עוד נגיע תכך לעניין זה). בנוסף, צריך לקבל החלטה מסודרת על פירוק מרצון באספה הכללית ובהסכמת כל בעלי המניות. את ההחלטה הזו יש להגיש לרשם החברות יחד עם בקשה לבצע פירוק חברה מרצון.

לא ניתן יהיה לבצע סגירת חברה רשם החברות בלי שהסדרנו את כל תשלום חובות האגרה הישנות

בנקודה זו נציין כי מכאן קיימים 2 מסלולים: המסלול הרגיל והמסלול המזורז. בעוד המסלול הרגיל מעט מורכב יותר ויכלול לקחת כחצי שנה, הרי שהמסלול המהיר, לוקח רק כ-4 חודשים ובליווי של איש מקצוע, המכיר את נושא זה על בוריו ומתמחה בפירוק חברות, גם פחות מכך. אגב, תהליך פירוק על ידי ליווי של איש מקצוע בתחום, יכול להניב לכם גם הקלות כספיות. גם בזה ניגע בהמשך.

בכל מקרה, במידה ובחרתם בהליך פירוק מרצון מזורז, מצהירים בעלי המניות או הדירקטורים כי לחברה אין חובות, קנסות ונכסים או הליכים משפטיים פתוחים– כך שהיא למעשה רשאית להתחיל בתהליך מזורז של סגירת חברה רשם החברות. זה מצידו מפרסם ברשומותיו באתר משרד המשפטים את סטטוס הפירוק וגופים שונים, יכולים להביע התנגדות לסיום תהליך זה כמתוכנן. משלא עשו זאת, החברה נסגרת סופית גם מבחינת רשם החברות.

סגירת חברה רשם החברות גם כשיש חובות

נציין, שגם חברה שיש לה חובות, במידה והיא יכולה לפרוע אותן בתוך 12 חודש והיא מוכיחה זאת, רשאית לגשת למסלול המקוצר. חברה שהיא בעלת קושי בפירעון- תוכל גם היא להיסגר סופית אך התהליך ארוך יותר וישולבו בו גם הנושים ובית המשפט. בכל מקרה,  חברה שיש לה חובות אגרה לרשם החברות, בגין שנים שלא שילמה, תוכל לבקש כחלק מתהליך הפירוק והסגירה, פטור מתשלום האגרות השנתיות. כל זאת כמובן באמצעות חתימה על תצהיר כי החברה הפסיקה את פעילותה משכבר וכן אישור מרואה חשבון בנידון.

בפועל, לא ניתן יהיה לבצע סגירת חברה רשם החברות בלי שהסדרנו את כל תשלום חובות האגרה הישנות. מנגד, באמצעות עורך דין או איש מקצוע מומחה שילווה אותך, אפשר יהיה לבקש (ולרוב גם להצליח) לבטל רטרואקטיבית את חובות העבר הנוגעות לאגרה. זהו תהליך לא פשוט אבל ניתן לעשייה ואיש מקצוע מיומן יעזור לכם בו.

סגירת חברה רשם החברות הינה תהליך הכרחי בסגירת חברה על מנת להימנע מכנסות

סגירת חברה רשם החברות באמצעות ליווי מקצועי

כאמור, אם קיבלתם דרישה לתשלום מרשם החברות או שהוטלו עליכם הגבלות אישיות – זה לא סוף פסוק. זה לא בהכרח מחייב אתכם לשלם כל סכום או להיכנס לפאניקה ומחשבות מה לא עשיתם נכון בסגירת החברה בעבר. באמצעות צוות מקצועי שילווה אותך ויספק לך ולחברה שלך שירות מקיף במטרה להביא לסגירה מסודרת  מרצון של החברה, תוכל להיות בטוח כי הכל נעשה. צוות המומחים יבצע עבורך את כל מילוי הטפסים, הגשת הבקשות, ההתנהלות מול המוסדות השונים וההתדיינויות המשפטיות. הוא יפעל גם לבטל עבורך את  קנסות העבר וימנע את המשך החיובים בגין האגרות השנתיות.

כאמור, אם קיבלתם דרישה לתשלום מרשם החברות בעקבות סגירת חברה, או שהוטלו עליכם הגבלות אישיות – זה לא סוף פסוק

דבר זה יסייע לך לא רק ברמה הכספית שציינו אלא גם בסגירה סופית של החברה ובעיקר יחסוך לך זמן וכאבי ראש. זהו, פתחתם דף חדש. אין לכם עניין להתעסק ברוחות מן העבר ואין לכם את האנרגיה שאתם זקוקים להשקיע במיזם החדש. תנו למישהו אחר להתרוצץ ולהביא לכם את התוצאות הטובות ביותר.

לפני מספר שנים הקמתם עסק קטן ונישתי שהצליח יפה, אך מפאת שינוי בסטטוס האישי שלכם וגם החלטה להתגורר באזור אחר בארץ – נאלצתם להפסיק את הפעילות שלו ואף הצלחתם למכור את כל הציוד שהיה בו. למרות שעבר זמן רב מאז שהעסק שלכם היה פעיל, על פי הרשומות הממשלתיות העסק שלכם אולי לא פעיל אך חלות עליו כל החובות של עסק בישראל, ביניהן גם תשלום אגרות שנתיות על פי חוק.

כדי שתוכלו להפסיק לחלוטין את הפעילות של העסק ולחסוך מעצמכם תשלומים מיותרים, עליכם להחליט על פירוק סופי של העסק ולהכריז על פירוק חברה לא פעילה בפני רשם החברות. כיצד תוכלו לעשות את התהליך הבירוקרטי הזה ולא לא כדאי לדחות אותו יותר? על כך במאמר הנוכחי.

חברה לא פעילה – מה זה אומר?

חברה שאיננה פעילה היא חברה שלא מנהלת כל פעילות עסקית-מסחרית, בין אם מדובר על חנות פיזית קיימת אך סגורה ללקוחות תקופה ממושכת, משרד לא פעיל שאינו מקבל קהל ואין בו עובדים וכל עסק אחר שבעבר התנהלה בו פעילות עסקית מסוימת אך תקופה ארוכה הוא לא פעיל ולא מנהל כל תהליך עסקי. עסק שכזה הוא ללא הכנסות וללא הוצאות, ולכן אין לו גם נכסים או הליכים משפטיים/מנהליים שמתנהלים נגדו במערכת המשפט.

כדי שתוכלו להפסיק לחלוטין את הפעילות של העסק ולחסוך מעצמכם תשלומים מיותרים, עליכם להחליט על פירוק סופי של העסק ולהכריז על פירוק חברה לא פעילה בפני רשם החברות

למה כדאי וצריך לפרק חברות שאינן פעילות?

חברות לא פעילות אולי לא קיימות מבחינת בעלי העסק, אך אין זה כך מבחינת הרשויות הממונות על רישום וניהול עסקים בישראל. כל עוד עסק לא הכריז על פירוק של החברה, מבחינת רשם החברות העסק קיים ולכן עליו לעמוד בתשלומי האגרות השנתיות המועברות בכל תחילת שנה לרשם החברות.

משום כך ניתן להבין כי חברה לא פעילה ממשיכה לקבל דרישות לתשלום אגרות שנתיות, גם אם העסק לא קיים יותר מבחינה פיזית ואין לו הכנסות שהוא מרוויח מהן. אגרות אלו ממשיכות להצטבר בכל שנה קלנדרית שעוברת, כאשר תשלום האגרה השנתית עומד כרגע על כ-1500 ₪, כך שחברות לא פעילות יכולות למצוא עצמן עומדות בפני חובות גבוהים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים. לכן הפתרון הטוב ביותר הוא לפרק את החברה מבחינה רשמית, וכך לעצור את דרישות תשלום האגרות המגיעות מרשם החברות.

חברות לא פעילות אולי לא קיימות מבחינת בעלי העסק, אך אין זה כך מבחינת הרשויות הממונות על רישום וניהול עסקים בישראל. כל עוד עסק לא הכריז על פירוק של החברה, מבחינת רשם החברות העסק קיים ולכן עליו לעמוד בתשלומי האגרות השנתיות

למה עסקים צריכים לשלם אגרות שנתיות לרשם החברות?

תשלום אגרות שנתיות לרשם החברות הוא פעולה שכל בעל חברה בע"מ בישראל מחויב לעשות, זאת בהתאם לחוק החברות. הסיבה לתשלום האגרות קשורה לשירותים אותם מקבלים בעלי עסקים מרשם החברות כמו הליכי הרישום ברשומות, מתן אפשרות לקבלת מידע רלוונטי על החברה דרך רשם החברות, הגשת בקשות לפעולות שונות כבעלי חברה כמו העברת מניות וקבלת מידע על דוחות שנתיים וכו'. בנוסף לכך, תשלום האגרות הקבוע על ידי בעלי החברה מונע מאנשים לפתוח חברות קש.

בכדי שחברה שאיננה פעילה תוכל לקבל את האישור להפסקת תשלומי האגרות השנתיים, עליה להתחיל בהליך פירוק חברה לא פעילה מול רשם החברות.

 פירוק חברה לא פעילה – במה זה כרוך?

בכדי שחברה שאיננה פעילה תוכל לקבל את האישור להפסקת תשלומי האגרות השנתיים, עליה להתחיל בהליך פירוק חברה לא פעילה מול רשם החברות. את הגשת בקשת פירוק החברה יכולים ליזום בעלי החברה ו/או המניות, כאשר לחברה אין כל חובות והתחייבויות כספיות פתוחות שהיא איננה יכולה לעמוד בהן. הליך זה מוכר גם בשם פירוק חברה מרצון, כיוון שחיסול החברה מגיע מיוזמתם של בעלי החברה בלבד.

פירוק חברה לא פעילה שהיא בעלת כושר פירעון מתחילה במילוי ושליחת תצהיר בו כל בעלי המניות בחברה מתחייבים כי אין לחברה כל חובות כספיים פתוחים, ובמידה ויתגלו כאלו החברה מסוגלת לפרוע אותם במלואם. לאחר קבלת אישור מרשם החברות לקבלת הבקשה והמשך תהליך הפירוק, על בעלי החברה לכנס אסיפה כללית יחד עם כל השותפים העסקיים של החברה ולהחליט יחד על הליך הפירוק. בשלב זה ממונה מפרק/נאמן של כל נכסי החברה, שעליו לשלוח  במקביל טופס ייעודי למינוי לתפקיד המפרק לרשם החברות כדי לעדכן על כך. האסיפה נועדה להחליט בנוגע לחלוקת הנכסים בין כל בעלי המניות, לא לפני שכוסו של החובות הפתוחים שהיו לחברה כלפי נושה אחד או יותר.

בשלב האחרון לפני כניסת פירוק החברה לתוקף, המפרק מכנס אסיפה כללית נוספת של כל בעלי המניות ומציג להם דו"ח מסכם של הליך הפירוק המפרט את כל ההליכים שננקטו על נכסים, חובות וכו' ואת הדו"ח לשלוח לרשם החברות.

פירוק חברה לא פעילה שהיא בעלת כושר פירעון מתחילה במילוי ושליחת תצהיר בו כל בעלי המניות בחברה מתחייבים כי אין לחברה כל חובות כספיים פתוחים, ובמידה ויתגלו כאלו החברה מסוגלת לפרוע אותם במלואם

האם ניתן לקצר את ההליך הבירוקרטי של פירוק חברה?

התיקון לחוק פירוק חברות מאפשר לקיים הליך מזורז לפירוק של חברה, פעילה או לא פעילה, זאת רק אם מדובר על חברה בע"מ של יחיד שמשמש גם כדירקטוריון של החברה. הליך זה מאפשר לפרק את החברה לאלתר תוך 4-6 חודשים בלבד ובשני שלבים בלבד.

כיצד ומתי ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה שנתית?

הליך פירוק חברה לא פעילה מאפשר לבעלי החברה לבטל את תשלום האגרות השנתיות לרשם החברות, גם אם מדובר על תשלומים רטרואקטיביים של שנים קודמות. לשם כך יש להגיש לרשם החברות טופס בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרות, אותו יש לצרף לטופס הבקשה לפירוק חברה לא פעילה בצירוף מסמכים ממס הכנסה ומע"מ על אי-פעילות של העסק בשנים הקודמות.

מרבית החברות בישראל הינם – חברה בע"מ. חברה בע”מ הפכה לצורת ההתאגדות הפופולארית ביותר בשל היתרונות שהיא מביאה לחברה. חברה בע"מ ממותגת נכון יותר וזוכה ליחס אדיב יותר במוסדות הפיננסים השונים אך היא בעיקר מאפשרת את הפרדת הישויות המשפטיות בין החברה לבין בעליה. למעשה, החברה משמשת כישות משפטית שיכולה לחתום על חוזים למשל ואילו הבעלים שלה מהווים ישות משפטית נפרדת לחלוטין. יש לזה כמובן משמעות לגבי האחריות של הבעלים והיותם ערבים לחברה, שעה שלמעשה, בעלים של חברה בע"מ, למעט במקרים חריגים, אינו אחראי על חובותיה למשל, אינו צריך לתת דין וחשבון אישי בגינם וגם אינו יכול להיתבע בגלל פעולות של החברה.

חברה בע"מ מקבלת את התוקף המשפטי והרגולטורי שלה כחברה, החל מהרגע בו היא נרשמת ברשם החברות. זהו התהליך נהיר וברור לכולם. מה שרבים לא יודעים הוא שהחברה נותרת רשומה אצל רשם החברות גם כאשר אם מחליטים על סגירת חברה בע"מ. למעשה, עד שלא תנקוט בסדרת פעולות מוגדרות, החברה, מבחינת רשם החברות עודנה פעילה. זאת אומרת, שלמרות שאין בה כל פעילות עסקית או עובדים, היא עודנה מחויבת בהגשת דו"חות שנתיים ובתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות.

אז, סגירת חברה בע"מ היא כאמור לא דבר פשוט ובמיוחד היא לא דבר, שרבים מהיזמים שמחליטים לסגור את חברתם עושים בפועל. מבחינתם, ברגע שהם מפסיקים לשלם אגרה ואפילו סוגרים את התיקים במ"ה, למשל – החברה סגורה. כאמור, זו טעות קשה, שכן רשם החברות ממשיך לחייב על אגרות שנתיות וכל אגרה שלא משולמת, יכולה לשאת קנס. בסופו של דבר, לאחר תקופה, אפילו ארוכה, בה הייתם משוכנעים שהחברה ז"ל מאחוריכם, אתם יכולים לקבל דרישת תשלום גבוהה ואפילו להיות מוגדרים כמפירי חוק ולסבול, גם ברמה האישית מעיצומים והגבלות. לכן, כל כך חשוב לבצע סגירת חברה בע"מ באופן מהיר וחכם.

סגירת חברה בע"מ היא כאמור לא דבר פשוט ובמיוחד היא לא דבר, שרבים מהיזמים שמחליטים לסגור את חברתם עושים בפועל

למה לבצע סגירת חברה בע"מ?

ישנם שני אפיקים לביצוע סגירת חברה בע"מ.  הראשונה היא באמצעות פירוק מרצון והשנייה היא על ידי הוראת או פיקוח בית משפט. סופו של תהליך, החברה תיסגר סופית והיא תחדל מלשמש ישות משפטית נפרדת כחברה. הסיבות לסגירת חברה יכולות להיות רבות. קשיים כלכליים כמובן אבל לא רק. יתכן שהדבר נובע ממחלוקת בין בעלי המניות, מרצון לממש השקעה או מעבר לתחומים אחרים. ברגע שאתה סוגר לחלוטין את החברה, לא תחויב יותר על אגרות שנתיות לרשם החברות והצגת דו"חות שנתיים. בכל אופן אי אפשר לסגור חברה מרצון במידה ויש לה חובות כבדים, שהיא אינה יכולה לפרוע בתוך 12 חודשים. במקרה כזה, בית משפט ימנה מפרק או ינקוט בהליכים אחרים. לעומת זאת, פירוק חברה שישי לה יכולת פירעון, יכולה להיעשות גם באמצעות החלטה והסכמה של 75% מבעליה.

שני אפיקים לביצוע סגירת חברה בע"מ: הראשון הוא באמצעות פירוק מרצון והשני הוא על ידי הוראת או פיקוח בית משפט

 תהליך סגירת חברה בע"מ מרצון

סגירת חברה מרצון יכול להתבצע באמצעות הליך רגיל, לפיה החברה מכנסת אסיפה של בעלי המניות והם ממנים מפרק שיקדם את התהליך ויפעל גם מול רשם החברות. זהו תהליך שאורך לרוב כחצי שנה. במידה וישנו בעל מניות יחיד, ניתן לפנות להליך מקוצר. הליך זה לוקח כארבעה חודשים בלבד. ניתן לבצע פירוק גם על ידי נושי החברה וכאמור גם על ידי הוראת בית משפט, בין אם המבקשים לבצע פירוק היא החברה עצמה, עובדיה, או הנושים.

כדי לבצע את הליך הפירוק עצמו, חשוב שלחברה לא יהיו חובות או שיהיו לה חובות אותם ניתן לפרוע בתוך 12 חודש וכן להציג תצהירים ואישורים על סגירת חשבון הבנק וסגירת כל התיקים מול רשויות המס השונות. בחלק מן המקרים, כחלק מתהליך סגירת חברה בע"מ, ניתן לבקש הקלה בדמות פטור מהחובה לשלם את האגרות השנתיות שנצברו, מאז סגירת החברה לכאורה, בכפוף כמובן להוכחה כי לא הייתה בשנים אלו כל פעילות בחברה.

תהליך סגירת חברה בע"מ יכול להתבצע באמצעות הליך רגיל, לפיה החברה מכנסת אסיפה של בעלי המניות והם ממנים מפרק שיקדם את התהליך ויפעל גם מול רשם החברות

סגירה על הצד הטוב ביותר

בעבר, סגירת חברה הייתה דבר מורכב. בוודאי אם היא נעשתה בהליך הרגיל. כיום, ניתן לבקש סגירה בהליך מזורז וכן לעשות זאת באמצעות ביצוע פעולות מקוונות באתרים מתמחים ולסגור את החברה אונליין, בכמה פעולות פשוטות. למעשה, לאחר הזנת הפרטים הראשוניים בקלות התהליך מתחיל. צוות עורכי דין, משפטנים ואנשי כלכלה יתחילו לפעול מאחורי הקלעים על מנת להוציא את הבקשה לפועל. הם יעבדו בשבילכם , יכתבו וימלאו את הטפסים השונים, יאמתו חתימות, יגישו את כל הדרוש, יתרוצצו מול המוסדות השונים ויקדמו את סגירת החברה מול רשם החברות. צוות מיומן גם יפעל על מנת לבטל את חובות האגרה הישנים ולהסיר מעליכם מגבלות אישיות, במידה והוטלו.

דבר זה יקל עליכם מאוד ויאפשר לכם לסגור את החברה בצורה מקצועית ואיכותית. תוכלו לחסוך כך כסף, בשל ביטול החובות והקנסות, לחסוך זמן רב ולחסוך לכם גם כאב ראש והימנעות מבירוקרטיה. ברגע שהבקשה הוגשה לרשם החברות, מתחיל תהליך אוטומטי והחברה תקבל סטטוס חדש – חברה בהליך פירוק ודבר התהליך יפורסם ברשומות של אתר משרד המשפטים. במידה ואין התנגדויות,  לאחר כ-3 חודשים החברה תיסגר באופן סופי לרווחתכם.

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

בקשת הפטר בהוצאה לפועל

חייבים שיש להם חובות בהוצאה לפועל ואינם יכולים לפרוע את חובם יוכלו להגיש בקשת הפטר בהוצאה לפועל. הפטר בהוצאה לפועל יאפשר לכם למחוק את החובות

074-7765923