הקמת חברה רשם החברות

הקמת חברה רשם החברותהקמת חברה רשם החברות

המשמעות של הקמת חברה רשם החברות היא למעשה רישום של החברה החדשה אותה הקמתם בגוף המפקח והאחראי על הליכי הרישום של החברות בישראל. במאמר זה נרחיב אודות רישום סוגי חברות ברשם החברות. קריאה נעימה.

 

רשם החברות – על קצה המזלג

יחידת רשם החברות אשר משתייכת אל רשות התאגידים של מדינת ישראל היא יחידה אשר אחראית על הליכי רישום שותפויות וחברות בע"מ. בנוסף, הרשם אחראי על כל הקשור אל איסוף מידע שהחברות אמורות למסור. בעבר, רשם החברות היה חלק ממשרד המשפטים. בשנת 2006 הוא שויך לרשות התאגידים. רשות אשר מהווה גוף אשר מפקח מטעם משרד המשפטים. רשם החברות אחראי על רישום של פרטי חברות חדשות, טיפול בכל ההליכים הקשורים אל פירוק חברה, רישום שעבודים וסילוקם ובחינת אפשרות הגדלת הון רשום של חברות בישראל. רשם החברות פועל  בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.

דעו את ההבדלים – הקמת סוגים שונים של חברות

טרם הקמת חברה חשוב להבין את ההבדלים בין חברה פרטית, ממשלתית ופרטית:

 • חברה ממשלתית – כאן מדובר על חברה שלפחות מחצית מהבעלות עליה היא של ממשלת ישראל. חברה זו שייכת למדינה. דוגמאות לחברות ממשלתיות במדינת ישראל הן התעשייה האווירית, החברה למתנ"סים, דואר ישראל ועוד.
 • חברה פרטית – היא חברה של אדם פרטי. כל הפעולות הנוגעות לחברה היא של אותו אדם פרטי וכל ההחלטות הן שלו בלבד.
 • חברה ציבורית – כאן הכוונה היא לחברה שנסחרת בבורסה. חברה זו תהיה אמנם בבעלות פרטית, אבל כל אחד שמעוניין יוכל לקנות בה מניות וזאת משום שמבחינת הגדרה חלק מהחברה שייכת גם לציבור. בניגוד לחברה פרטית היא חייבת למנות דירקטוריון שתפקידו לפקח על התנהלות תקינה של החברה והיא חייבת לגלות שקיפות כלפי הציבור ולפרסם מדי תקופה דו"חות כספיים. דוגמאות לחברות ציבוריות: טבע, פייסבוק וכו'. הפיקוח על חברות אלו נעשה על ידי הרשות לניירות ערך. 

 

הקמת חברה פרטית או חברת יחיד?

לאחר קבלת החלטה על הקמת חברה, הכתובת הראשונה אליה יש לפנות היא האתר של רשם החברות. כאן תתקלו באפשרויות שונות, כאשר הרלוונטיות ביותר לענייננו במאמר זה הן רישום חברה פרטית או רישום חברת יחיד. כאן חשוב להבין שמדובר על שני סוגי חברות שונות:

 • חברה פרטית – חברה המוגדרת כפרטית בה הדירקטור והאדם שמחזיק במניות הוא אזרח ישראלי.
 • חברת יחיד – חברה בבעלות אדם אחד שהוא בעל המניות והדירקטור של החברה. בסוג זה של חברה לא צריך הון עצמי ולא חייבים להיות אזרחי ישראל או תושבי ישראל.

 

הקמת חברה חדשה ברשם החברות – חברת יחיד

רישום החברה יכול להיעשות באופן ידני או באופן מקוון דרך דפדפן גוגל כרום. כאן נפרט לכם אודות הרישום הידני. המשמעות של חברת יחיד היא חברה פרטית בבעלות יחיד  שהוא גם  בעל המניות וגם הדירקטור של החברה. ניתן להירשם בתנאים הבאים: 

 • ישראלים – ניתן להירשם באם אתם בעלי אזרחות ישראלית.
 • ללא חובות בהוצאה לפועל – פושטי רגל או מוגבלים אינם יכולים להירשם ברשם החברות לחברת יחיד.
 • אינכם מפרי חוק – ניתן להירשם רק אם אינכם בעלי מניות או דירקטורים בחברה המוגדרת כחברה מפרת חוק. כלומר, חברה אשר לא הגישה את הדו"ח השנתי או לא שילמה את האגרה השנתית. 

המסמכים אותם אתם נדרשים להמציא הם:

 • טופס בקשה לרישום חברת יחיד – המסמך הראשון אותו יש למלא הינו טופס בקשה לרישום חברה המותאם לכמות המניות הרשומות. בטופס זה תציינו את שם החברה ( 3 אפשרויות ), פרטי ממלאי הטופס, כתובת החברה וחתימת המגיש.
 • טופס תקנון החברה – ניתן לצרף טופס תקנון בנפרד או כחלק מטופס הבקשה.
 • טופס הגשת מסמכים לרישומה של חברה – בטופס זה תציינו את כל הפרטים של אותו אדם שהגיש את הבקשה ואת שם החברה בו אתם מעוניינים, כאשר תמיד יש לציין שלוש חלופות.
 • אישור תשלום אגרה – המסמך האחרון אותו יש לצרף הינו אישור על כך ששילמתם את האגרה עבור רישום חברה. יש אפשרות לשלם באופן מקוון באתר שירות התשלומים הממשלתי, או באמצעות שובר אותו תשלמו בדואר.

יש להגיש את כל אותם מסמכים לרשם החברות בדואר, בתיבת ההפקדה במחוזות השונים ברחבי הארץ או בימים ושעות הפעילות של קבלת קהל בלשכות רשות התאגידים. זמן הטיפול בבקשה הוא כ – 14 ימי עסקים. לאחר מכן ישלח אליכם מכתב סירוב רישום חברה או שהסטטוס המשפטי של החברה שלכם ישתנה לחברה 'פעילה'. באם החברה הפכה לפעילה תוכלו לפתוח עבורה תיקים במע"מ ומס הכנסה.

בקשה לרישום חברה פרטית – רשם החברות

ניתן לבצע את הליך הרישום באופן ידני או באופן מקוון. כאן נפרט כיצד ניתן לבצע את הרישום אונליין. חשוב לדעת שרישום מקוון ניתן לבצע ללא צורך באימות של עורך דין או באמצעות צירוף של מסמכים מאומתים על ידי עורך דין.  כלומר לבצע את הרישום באופן מקוון על ידי עורך דין שברשותו כרטיס חכם או שהוא נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית.

כאן יש להיכנס לאתר אונליין של רשות התאגידים https://ica.justice.gov.il/IcaSite/request-type-menu/8/1 באמצעות כרטיס חכם או באמצעות מספר תעודת זהות וסיסמה במערכת ההזדהות הממשלתית. השלב הבא יהיה לבחור רישום חברה חדשה. חשוב להזין את כל הנתונים הנדרשים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים במלואם. שימו לב שכל שלב אותו אתם מסיימים חייב להיות מסומן באישור וי. שימו לב לדברים החשובים הבאים בנוגע לתהליך הקמת חברה רשם החברות:

 • תנאים לרישום – ניתן להירשם בתנאי שבעלי המניות או הדירקטורים של אותה חברה אינם רשומים כאזרחים של מדינת אויב, אינם פושטי רגל ואינם משתייכים אל חברה מפרת חוק.
 • מסמכים – כאן יש להמציא מסמך הצהרה  של בעלי מניות או דירקטורים ומסמך תקנון חברה.
 • תשלום – ניתן לבצע באמצעות שירות התשלומים הממשלתי  או במהלך הרישום של החברה אונליין באתר.
 • אישור – חשוב לדעת שלאחר שאתם מאשרים את הבקשה המקוונת, היא ננעלת ולא ניתן לבצע שינויים נוספים ולכן חשוב לוודא שאכן כל פרטים הוזנו כהלכה וכל המסמכים צורפו כראוי.

היתרון הגדול של רישום חברה פרטית באופן מקוון הוא שתהליך הטיפול בבקשות מהיר יותר. כאשר זמן הטיפול הממוצע הוא כ – 3 ימי עסקים. לאחר שבוחנים את הבקשה שלכם יישלחו אליכם אחד מהשניים: מכתב סירוב או תעודת התאגדות חתומה דיגיטלית הכוללת את מסמכי הרישום שלכם והסטטוס של החברה שלכם ישתנה ל – 'פעיל'. לאחר אישור ניתן לפתוח תיק חברה במע"מ ומס הכנסה.

 

רישום של חברות קיימות

יש אפשרות לבצע גם רישום של חברת חוץ במערכת המקוונת או באופן ידני, אך כאן כבר מדובר על חברה שקיימת בחו"ל ומעוניינת להתחיל ולקיים פעילות גם במדינתנו ולכן צריך לרשום אותה. כאן, בניגוד להקמת חברה חדשה, רק עורכי דין המחזיקים באמצעי הזדהות תקני למערכת הממשלתית יוכלו לטפל בבקשה זו ויש לצרף גם מסמכים נוספים מתורגמים נוטריוני. יש אפשרות גם לרשום באופן מקוון עמותות וחברות שונות הפועלות למטרת תועלת הציבור. כאן הרישום יעשה על ידי רשם העמותות ולא החברות.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

פתיחת חשבון בנק בחול
בלוג

פתיחת חשבון בנק בחול

פתיחת חשבון בנק בחול בואו נבהיר את זה כבר עכשיו – אם אתם רוצים לפתוח חשבון בנק בחו"ל, אתם יכולים לעשות את זה. אחרי שהבהרנו

הקמת חברה בהונגריה
הקמת חברה בחו"ל

הקמת חברה בהונגריה בדרך הקלה

הקמת חברה בהונגריה היזם הישראלי המבקש לקדם את עסקיו, כבר הבין מזמן כי אין צורך להגביל את עצמו לגבולות הצרים של מדינת ישראל. העולם הגדול

את שלבי הקמת חברה בע"מ יש לבצע אל מול רשם החברות שבמשרד המשפטים ואל מול רשויות המס השונות
הקמת חברה בישראל

שלבי הקמת חברה בע"מ

חברה בע"מ היא הדרך הפופולארית והנפוצה בישראל להקמת חברה, הן חדשות והן ותיקות הרוצות להשתדרג. הפופולאריות של הקמת חברה בע"מ ולא נגיד, עוסק פטור או

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

פתיחת חשבון בנק בחול

פתיחת חשבון בנק בחול

פתיחת חשבון בנק בחול בואו נבהיר את זה כבר עכשיו – אם אתם רוצים לפתוח חשבון בנק בחו"ל, אתם יכולים לעשות את זה. אחרי שהבהרנו

הקמת חברה בהונגריה

הקמת חברה בהונגריה בדרך הקלה

הקמת חברה בהונגריה היזם הישראלי המבקש לקדם את עסקיו, כבר הבין מזמן כי אין צורך להגביל את עצמו לגבולות הצרים של מדינת ישראל. העולם הגדול

את שלבי הקמת חברה בע"מ יש לבצע אל מול רשם החברות שבמשרד המשפטים ואל מול רשויות המס השונות

שלבי הקמת חברה בע"מ

חברה בע"מ היא הדרך הפופולארית והנפוצה בישראל להקמת חברה, הן חדשות והן ותיקות הרוצות להשתדרג. הפופולאריות של הקמת חברה בע"מ ולא נגיד, עוסק פטור או

פתיחת עמותה

שיתוף רואה חשבון הקמת חברה

ישראלים רבים בוחרים להקים חברה בע"מ כדי להצליח ולצמוח ולהגשים את שאיפותיהם. גם כאלו שכבר הינם בעלי עסקים ורוצים לקפוץ לליגה של הגדולים – עושים

את שלבי הקמת חברה בע"מ יש לבצע אל מול רשם החברות שבמשרד המשפטים ואל מול רשויות המס השונות

הקמת חברה ללא מטרות רווח

רבים מאיתנו מחפשים את הדרך לעשות את העולם שלנו למקום קצת יותר טוב. אחת הדרכים לכך היא על ידי יזום או הקמת חברה ללא מטרות