הקמת חברה רשם החברות

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

הקמת חברה רשם החברותהקמת חברה רשם החברות

המשמעות של הקמת חברה רשם החברות היא למעשה רישום של החברה החדשה אותה הקמתם בגוף המפקח והאחראי על הליכי הרישום של החברות בישראל. במאמר זה נרחיב אודות רישום סוגי חברות ברשם החברות. קריאה נעימה.

 

רשם החברות – על קצה המזלג

יחידת רשם החברות אשר משתייכת אל רשות התאגידים של מדינת ישראל היא יחידה אשר אחראית על הליכי רישום שותפויות וחברות בע"מ. בנוסף, הרשם אחראי על כל הקשור אל איסוף מידע שהחברות אמורות למסור. בעבר, רשם החברות היה חלק ממשרד המשפטים. בשנת 2006 הוא שויך לרשות התאגידים. רשות אשר מהווה גוף אשר מפקח מטעם משרד המשפטים. רשם החברות אחראי על רישום של פרטי חברות חדשות, טיפול בכל ההליכים הקשורים אל פירוק חברה, רישום שעבודים וסילוקם ובחינת אפשרות הגדלת הון רשום של חברות בישראל. רשם החברות פועל  בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999.

דעו את ההבדלים – הקמת סוגים שונים של חברות

טרם הקמת חברה חשוב להבין את ההבדלים בין חברה פרטית, ממשלתית ופרטית:

 • חברה ממשלתית – כאן מדובר על חברה שלפחות מחצית מהבעלות עליה היא של ממשלת ישראל. חברה זו שייכת למדינה. דוגמאות לחברות ממשלתיות במדינת ישראל הן התעשייה האווירית, החברה למתנ"סים, דואר ישראל ועוד.
 • חברה פרטית – היא חברה של אדם פרטי. כל הפעולות הנוגעות לחברה היא של אותו אדם פרטי וכל ההחלטות הן שלו בלבד.
 • חברה ציבורית – כאן הכוונה היא לחברה שנסחרת בבורסה. חברה זו תהיה אמנם בבעלות פרטית, אבל כל אחד שמעוניין יוכל לקנות בה מניות וזאת משום שמבחינת הגדרה חלק מהחברה שייכת גם לציבור. בניגוד לחברה פרטית היא חייבת למנות דירקטוריון שתפקידו לפקח על התנהלות תקינה של החברה והיא חייבת לגלות שקיפות כלפי הציבור ולפרסם מדי תקופה דו"חות כספיים. דוגמאות לחברות ציבוריות: טבע, פייסבוק וכו'. הפיקוח על חברות אלו נעשה על ידי הרשות לניירות ערך. 

 

הקמת חברה פרטית או חברת יחיד?

לאחר קבלת החלטה על הקמת חברה, הכתובת הראשונה אליה יש לפנות היא האתר של רשם החברות. כאן תתקלו באפשרויות שונות, כאשר הרלוונטיות ביותר לענייננו במאמר זה הן רישום חברה פרטית או רישום חברת יחיד. כאן חשוב להבין שמדובר על שני סוגי חברות שונות:

 • חברה פרטית – חברה המוגדרת כפרטית בה הדירקטור והאדם שמחזיק במניות הוא אזרח ישראלי.
 • חברת יחיד – חברה בבעלות אדם אחד שהוא בעל המניות והדירקטור של החברה. בסוג זה של חברה לא צריך הון עצמי ולא חייבים להיות אזרחי ישראל או תושבי ישראל.

 

הקמת חברה חדשה ברשם החברות – חברת יחיד

רישום החברה יכול להיעשות באופן ידני או באופן מקוון דרך דפדפן גוגל כרום. כאן נפרט לכם אודות הרישום הידני. המשמעות של חברת יחיד היא חברה פרטית בבעלות יחיד  שהוא גם  בעל המניות וגם הדירקטור של החברה. ניתן להירשם בתנאים הבאים: 

 • ישראלים – ניתן להירשם באם אתם בעלי אזרחות ישראלית.
 • ללא חובות בהוצאה לפועל – פושטי רגל או מוגבלים אינם יכולים להירשם ברשם החברות לחברת יחיד.
 • אינכם מפרי חוק – ניתן להירשם רק אם אינכם בעלי מניות או דירקטורים בחברה המוגדרת כחברה מפרת חוק. כלומר, חברה אשר לא הגישה את הדו"ח השנתי או לא שילמה את האגרה השנתית. 

המסמכים אותם אתם נדרשים להמציא הם:

 • טופס בקשה לרישום חברת יחיד – המסמך הראשון אותו יש למלא הינו טופס בקשה לרישום חברה המותאם לכמות המניות הרשומות. בטופס זה תציינו את שם החברה ( 3 אפשרויות ), פרטי ממלאי הטופס, כתובת החברה וחתימת המגיש.
 • טופס תקנון החברה – ניתן לצרף טופס תקנון בנפרד או כחלק מטופס הבקשה.
 • טופס הגשת מסמכים לרישומה של חברה – בטופס זה תציינו את כל הפרטים של אותו אדם שהגיש את הבקשה ואת שם החברה בו אתם מעוניינים, כאשר תמיד יש לציין שלוש חלופות.
 • אישור תשלום אגרה – המסמך האחרון אותו יש לצרף הינו אישור על כך ששילמתם את האגרה עבור רישום חברה. יש אפשרות לשלם באופן מקוון באתר שירות התשלומים הממשלתי, או באמצעות שובר אותו תשלמו בדואר.

יש להגיש את כל אותם מסמכים לרשם החברות בדואר, בתיבת ההפקדה במחוזות השונים ברחבי הארץ או בימים ושעות הפעילות של קבלת קהל בלשכות רשות התאגידים. זמן הטיפול בבקשה הוא כ – 14 ימי עסקים. לאחר מכן ישלח אליכם מכתב סירוב רישום חברה או שהסטטוס המשפטי של החברה שלכם ישתנה לחברה 'פעילה'. באם החברה הפכה לפעילה תוכלו לפתוח עבורה תיקים במע"מ ומס הכנסה.

בקשה לרישום חברה פרטית – רשם החברות

ניתן לבצע את הליך הרישום באופן ידני או באופן מקוון. כאן נפרט כיצד ניתן לבצע את הרישום אונליין. חשוב לדעת שרישום מקוון ניתן לבצע ללא צורך באימות של עורך דין או באמצעות צירוף של מסמכים מאומתים על ידי עורך דין.  כלומר לבצע את הרישום באופן מקוון על ידי עורך דין שברשותו כרטיס חכם או שהוא נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית.

כאן יש להיכנס לאתר אונליין של רשות התאגידים https://ica.justice.gov.il/IcaSite/request-type-menu/8/1 באמצעות כרטיס חכם או באמצעות מספר תעודת זהות וסיסמה במערכת ההזדהות הממשלתית. השלב הבא יהיה לבחור רישום חברה חדשה. חשוב להזין את כל הנתונים הנדרשים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים במלואם. שימו לב שכל שלב אותו אתם מסיימים חייב להיות מסומן באישור וי. שימו לב לדברים החשובים הבאים בנוגע לתהליך הקמת חברה רשם החברות:

 • תנאים לרישום – ניתן להירשם בתנאי שבעלי המניות או הדירקטורים של אותה חברה אינם רשומים כאזרחים של מדינת אויב, אינם פושטי רגל ואינם משתייכים אל חברה מפרת חוק.
 • מסמכים – כאן יש להמציא מסמך הצהרה  של בעלי מניות או דירקטורים ומסמך תקנון חברה.
 • תשלום – ניתן לבצע באמצעות שירות התשלומים הממשלתי  או במהלך הרישום של החברה אונליין באתר.
 • אישור – חשוב לדעת שלאחר שאתם מאשרים את הבקשה המקוונת, היא ננעלת ולא ניתן לבצע שינויים נוספים ולכן חשוב לוודא שאכן כל פרטים הוזנו כהלכה וכל המסמכים צורפו כראוי.

היתרון הגדול של רישום חברה פרטית באופן מקוון הוא שתהליך הטיפול בבקשות מהיר יותר. כאשר זמן הטיפול הממוצע הוא כ – 3 ימי עסקים. לאחר שבוחנים את הבקשה שלכם יישלחו אליכם אחד מהשניים: מכתב סירוב או תעודת התאגדות חתומה דיגיטלית הכוללת את מסמכי הרישום שלכם והסטטוס של החברה שלכם ישתנה ל – 'פעיל'. לאחר אישור ניתן לפתוח תיק חברה במע"מ ומס הכנסה.

 

רישום של חברות קיימות

יש אפשרות לבצע גם רישום של חברת חוץ במערכת המקוונת או באופן ידני, אך כאן כבר מדובר על חברה שקיימת בחו"ל ומעוניינת להתחיל ולקיים פעילות גם במדינתנו ולכן צריך לרשום אותה. כאן, בניגוד להקמת חברה חדשה, רק עורכי דין המחזיקים באמצעי הזדהות תקני למערכת הממשלתית יוכלו לטפל בבקשה זו ויש לצרף גם מסמכים נוספים מתורגמים נוטריוני. יש אפשרות גם לרשום באופן מקוון עמותות וחברות שונות הפועלות למטרת תועלת הציבור. כאן הרישום יעשה על ידי רשם העמותות ולא החברות.

 חברה היא סוג של התאגדות עסקית המחברת בין אנשים בעלי מטרות עסקיות משותפות, בדרך כלל המטרה העיקרית לשמה מקימיםכאשר מקימים חברה אונליין, יש לקחת בחשבון שסוג החברה הנפוץ ביותר בישראל הוא חברה בע"מ אשר מוגבלת במניות. חברה היא לצורך עשיית רווחים כלכליים.  בישראל מרבית החברות בשוק הן חברות מאוגדות דבר אשר מקטין במידה מסוימת את רמת האחריות המשפטית מבעלי החברה וממייסדי החברה במקרה של חובות והפסדים.

ההבדל העיקרי בין חברה לבין עוסק פטור או שותפות הוא שחברה נחשבת כאישיות משפטית נפרדת מבעליה, כלומר החברה עומדת בפני עצמה ואינה פועלת על שמו של אדם ספציפי המחזיק במניות החברה. נוסף על כך, חברה חייבת להירשם אצל רשם החברות. במקרה בו חברה נקלעה לחובות והפסדים בעל החברה אינו מחוייב להחזיר את החובות מכיסו הפרטי באופן אישי, אלא אם כן נפתח מולו הליך אשר נקרא "הרמת מסך". מנגד, עוסק מורשה או שותף בשותפות כזו או אחרת אשר צברו חובות והפסדים עשויים להיתבע באופן אישי עקב החובות וההפסדים, תחול עליהם אחריות מלאה להחזיר את החובות וההפסדים באופן ישיר.

חברה חייבת לנהל ספרים על פי החוק לעומת עוסק מורשה או שותפות שאינם מחויבים לכך.

כיצד מחליטים איזה חברה להקים?

סוג החברה הנפוץ ביותר בישראל הוא חברה בע"מ (בערבון מוגבל) אשר מוגבלת במניות. סוג פחות נפוץ של חברות בישראל הוא חברה שאינה מוגבלת במניות. ההבדל העיקרי בין שתי סוגי החברות הוא במידת האחריות הכספית והמשפטית של מייסדי החברה או בעליכאשר מקימים חברה אונליין, לפני קבלת ההחלטה על איזה חברה להקים כדאי לבדוק מספר קריטריונים שונים החברה במצב בו החברה נקלעה לחובות או למשבר כלכלי.

כאשר מדברים על חברה בערבון מוגבל בעלי החברה מחויבים לשלם חובות עד לגובה סכום המניות הכולל בהן הם מחזיקים. לעומת זאת, במידה וחברה שאינה מוגבלת במניות נקלעת למשבר כלכלי, חובות החברה יהיו בסך של כלל בעלי המניות בחברה.

לפני קבלת ההחלטה על איזה חברה להקים כדאי לבדוק מספר קריטריונים שונים אשר יעזרו לכם לקבל את ההחלטה בצורה הטובה ביותר. חלק מן הקריטריונים אותם מומלץ לבדוק לפני הקמת חברה הם: מהו מחזור ההכנסות הצפוי של החברה, מהי רמת הפעילות הנדרשת להצלחת החברה, מה יהיה מיקומה של החברה ( האם החברה תוקם במדינת ישראל או בחו"ל) ועוד.

האם כל אדם יכול להקים חברה במדינת ישראל?

כמעט כל אדם בישראל יכול להקים חברה, כמובן שעל החברה לפעול בהתאם להוראות החוק, ישנם מספר פרטים חריגים שאינם יכולים להקים חברה בישראל והם: קטין, אדם אשר הופעל נגדו צו כינוס נכסים ופסול דין. חברה יכולה להמשיך ולפעול כל עוד מטרותיה הן חוקיות, כלומר מטרותיה של החברה אינן פועלות נגד החוק או נגד תקנות הציבור, מעבר לכך מטרות החברה אינן יכולות להיות בלתי מוסריות.

איזה שם ניתן לבחור לחברה חדשה?

בגדול, חברה יכולה לבחור לעצמה כל שם שברצונה לבחור מלבד שמות אסורים בחוק של מדינת ישראל.

כאשר מקימים חברה אונליין, יש לקחת בחשבון שקיימות מספר סיבות בגללן שם של חברה אינו מאושר על ידיי רשם החברות

קיימות מספר סיבות בגללן שם של חברה אינו מאושר על ידיי רשם החברות והן: ישנו חשש כי שם החברה עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור או בתקנות הציבור, שם החברה החדשה שנבחר זהה לשמה של חברה שכבר קיימת במדינת ישראל, שם החברה החדשה שנבחר דומה מאוד לשם של חברה שכבר קיימת בישראל וכתוצאה מכך אנשים יכולים להתבלבל בין החברות, שם החברה החדשה שנבחר הוא שם שיש בו משום הטעיה או תרמית.

חברה בה האחריות של בעלי המניות שלה מוגבלת חייבת להוסיף לשם החברה את הסיומת בע"מ.

תקנון חברה חדשה

כל חברה צריכה להחזיק בתקנון חברה פורמלי המשמש הסכם כתוב בין החברה לבין בעלי המניות בחברה, בין היתר התקנון צריך לכלול את הנושאים הבאים: מטרותיה של החברה, שם החברה, כמות המניות הכוללת בחברה, הון מניות מוקצה ועוד.

הקמת חברה אונליין

ברוב המקרים, אמורים לעבור שלושה ימי עסקים במקסימום מהרגע שבו חתמתם על המסמכים באופן מקוון ועד הרגע שבו קמה החברה.

כדי לקבל את כל ההטבות אשר כלולות בפתיחת חברה יש צורך בתשלום של סכום כספי מסוים.

גובהו של הסכום הכספי אותו יש לשלם משתנה בהתאם לדרך שבה הוחלט להקים את החברה, מלבד התשלום על אגרת הרישום ועלכאשר מקימים חברה אונליין, יש לקחת בחשבון שאגרת רישום של חברה מורכבת משתי אגרות האגרה השנתית יש צורך בתשלום שכר טרחה לעורך דין שמלווה אתכם ולכל איש מקצוע אחר אשר מלווה אתכם בהליך הקמת החברה.

אגרת רישום של חברה מורכבת משתי אגרות. האגרה הראשונה אותה יש לשלם היא אגרת רישום העומדת על סכום של 2,645 שקלים. במידה ומבצעים רישום מקוון דרך האינטרנט ניתן להנות מתשלום מוזל של האגרה העומד על 2,167 שקלים.  האגרה השנייה היא אגרה שנתית העומדת על סכום של 1,137 שקלים. חברה אשר משלמת את האגרה השנתית לאחר חודש מרץ תחויב בקנס ותשלם 1,511 שקלים. נוסף על כך, חברה שהחליטה להפסיק את הפעילות שלה עדיין מחוייבת בתשלום של האגרה, אלא אם כן הפסקת הפעילות שלה ידועה ומאושרת על ידי רשם החברות. במידה והפסקת הפעילות של החברה מאושרת על ידי רשם החברות, החברה זכאית לקבל פטור על תשלום האגרה בעבור השנים בהן היא הפסיקה את פעילותה.

מסמכי הקמת חברה רשם החברות

בישראל, הסוג הידוע של החברות שנפתחות הן חברות אשר מוגבלות במניות, או בשם המוכר שלהן "חברות בע"מ" הסוג שהוא פחות נפוץ, הוא חברה אשר אינה מוגבלת במניות. ההבדל בין שתי סוגי החברות הוא, האחריות המשפטית והכספית של מייסדי החברה, במיוחד אם החברה נקלעת לחובות או חלילה לקריסה כלכלית. כאשר מדובר על חברה בע"מ, בעלי החברה יהיו אלה שאחראים לתשלום חובות החברה אבל רק בגובה סכום המניות שאותן הם מחזיקים. יש להכין מסמכי הקמת חברה רשם החברות. ראשית יש לקבל טופס לרישום חברה, אשר באמצעותו, ניתן יהיה למצוא את הפרטים העיקריים למטרת הקמת החברה למשל, שם החברה בעברית או באנגלית, כתובת החברה, הפרטים המלאים של מי שמגיש את הבקשה שהוא אחד מבעלי המניות. מטרת החברה, כמות הון המניות שרשום, סוגי המניות וערכן הנקוב וכן, פירוט אחריות בעלי המניות ואם החברה מוגבלת או אינה מוגבלת. לכל חברה, חייב להיות לפחות דירקטור אחד, כך שיש למנות דירקטור שיהיה דירקטור ראשון והוא זה שיחויב לחתום על הצהרה שהוא מסוגל לקחת את התפקיד על עצמו.

יש לשלם אגרת רישום ע"ס של 2,600 ₪ ולשלם מלבד זאת, אגרה שנתית. הנהלת החשבו8נות של חברה בע"מ, תהיה יקרה יותר וכן, על רואה החשבון, יהיה להגיש דו"ח מבוקר אחת לשנה. על החברה לעדכן את רשם החברות בכל שינוי, כמו שינוי בדירקטוריון, הקצאת מניות ועוד. יש לציין אם מדובר על חברה מקצועית כגון חברת עו"ד חברת רו"ח וכדומה. היום, עסקים נפתחים כל העת, אך בשנתיים האחרונות, גם רבים מהם נסגרים. אחת הבעיות העיקריות, היא שחברה או עסק, לא מתכננים מלכתחילה את ניהול העסק באופן נכון, מה שגורם לו להיכנס לקשיים כלכליים, אשר קשה יהיה לו לצאת מהם. יש להכין את החברה לניהול ותכנון נכון, להכיר את השוק והמתחרים, להבין מי קהל היעד, מה הצרכים שלו וכיצד הוא פועל.

תקנון החברה – המסמך החשוב ביותר להקמת חברה בע"מ

אחד המסמכים החשובים ביותר הוא מסמך תקנון החברה, בתקנון זה, יפורט שם החברה, הון החברה, הון המניות וכן, הון המניות שיוקצעו לכל בעל מניות בחברה. יש לציין את ת.ז של בעלי המניות הכתובות ועוד. קיימים כללי ברזל בחברה כמו למשל העברת מניות שתהיה תמיד כרוכה באישור הדירקטורים.. יש להוסיף לכל מסמכי הקמת חברה רשם חברות, גם הצהרה לכל בעל מניות בחברה, אשר בהצהרה זו, בעל המניות מצהיר, כי הוא כשיר להחזיק בהן.

אסור לחברה, כחברה פרטית להציע מניות אג"ח לציבור ומספר המניות לא יעלה על 50. בכדי לחסוך בהליך בירוקראטי של הרישום, יהיה מומלץ יותר, להגיש תקנון לא מסובך שהוא סטנדרטי לרשם החברות. יש לציין, כי תמיד ניתן יהיה להוסיף התניות לתקנון החברה בשלבים מאוחרים יותר. יש לדאוג לכך שטרם הקמת החברה, לערוך הסכם מייסדים מפורט שיסדיר את היחסים בניהם ויהווה אף כתקנון החברה.

 

מסמכי הקמת חברה רשם חברותטופס שמות אלטרנטיביים לחברה, עוד אחד משאר מסמכי הקמת חברה רשם חברות

יש למלא טופס הנקרא "טופס שמות אלטרנטיביים. טופס זה, כולל כמה שמות לשמה של החברה בעברית ובאנגלית.  לא ניתן למשל להשתמש בשם זהה או דומה לשם של חברה שכבר קיימת ולא ניתן יהיה להשתמש בשמות שכבר רשומים בסימן מסחרי. את השם הנבחר, יש לשלוח באמצעות עוה"ד לרשם החברות ולציין שלוש שמות חלופיים לשם המוצע. יש לשלוח את המסמכים המאומתים באמצעות עוה"ד לרשם החברות. את המסמכים, יש לשלוח לרשם לאחר תשלום אגרת רישום חברה בסך של 2653 ש"ח כאשר האגרה, כוללת את הרישום הראשוני והאגרה הקלנדרית לאותה השנה. ניתן לשלם את האגרה בקלות באמצעות אתר האינטרנט ולהדפיס את אישור התשלום שאותו, יש לצרף אל מסמכי הקמת חברה רשם החברות.

האופציה הטובה ביותר לשליחת המסמכים לפתיחת החברה

קיימת אפשרות לשלוח את מסמכי הקמת חברה רשם חברות באמצעות הדואר לרשם החברות בירושלים, אבל יש לקחת בחשבון, כי הרישום עשוי להתעכב בין שבועיים לשלושה שבועות. ישנה אופציה נוספת של שליחת המסמכים באמצעות שליח, או הדרך הטובה ביותר היא לשלוח את המסמכים באופן מקוון באמצעות מערכת רשות התאגידים. מומלץ, כי הרישום באופן המקוון, יתבצע באמצעות עורך דין שהוא בק3יא בדיני חברות. תוך 24 שעות, המייסד של החברה, יקבל באמצעות דוא"ל תעודת התאגדות שכוללת את שם החברה ומספרה (ח.פ). מסמכי הקמת חברה רשם החברות הם חשובים, כך שרק עורך דין הבקיא בתחום, יוכל לומר לכם אילו מסמכים דרושים למטרה זו.  בגלל שכל מסמך הוא חשוב, יש לשים לב לקיומם של כל המסמכים הדרושים, כך שההליך יעבור באופן חלק וללא עיכובים או התנגדות. לאחר שקיבלתם אישור על פתיחת החברה, יש לשים לב להתנהלות מול רשויות המס כגון, פתיחת תיק ניכויים, דיווחים חודשיים למע"מ והנהלת חשבונות שוטפת. יש ליצור קשר עם רואה חשבון שמתמחה בהנהלת חשבונות של חברות בע"מ וניהול ספרים וכן בתכנון מס מיטבי. כמו כן, יש לגשת למוסד לביטוח לאומי, על מנת לפתוח תיק אם החברה מעסיקה עובדים שכירים או מחלקת דיבידנדים.

הקמת חברה פרטיתהקמת חברה פרטית

חברה היא אחד מסוגי התאגידים הנפוצים ביותר בישראל. חברה היא תאגיד אשר נחשב בעיני החוק לאישיות משפטית נפרדת, כלומר חברה יכולה לחוב חובות בנפרד מבעלי החברה, חברה יכולה לתבוע ולהיתבע ועוד. 

משמעותה של חברה בע"מ (בערבון מוגבל), היא ההפרדה המשפטית שנעשית בין בעלי המניות בחברה לבין החברה עצמה, כלומר האחריות של בעלי המניות בחברה מוגבלת על לגובה ההון הכספי שהם השקיעו בחברה. 

קיימים סוגים נוספים של חברות ביניהן: 

 • חברה פרטית – חברה פרטית היא ההגדרה לחברה שהמניות שלה אינן מוצעות לציבור, ברוב המקרים מדובר בהתאגדות פרטית לצורך עסקים. 
 • חברה ציבורית – חברה ציבורית היא ההגדרה לחברה שהמניות שלה מוצעות לציבור ( המניות של חברות מן הסוג הזה נסחרות בבורסה).
 • חברת יחיד –  חברת יחיד היא ההגדרה לחברה המוקמת על ידי מייסד אחד ויש לה בעל מניות אחד בלבד שהוא הבעלים של החברה. 

 

הקמת חברה פרטית: מי יכול להקים חברה במדינת ישראל?

כל אדם בישראל מחזיק בזכות להקים חברה בהתאם להוראות החוק. קיימים מספר חריגים שאינם יכולים להקים חברה בישראל והם: קטין, מי שהופעל נגדו צו כינוס נכסים ופסול דין. חברה רשאית לפעול כל עוד מטרותיה חוקיות, כלומר מטרות החברה אינן פועלות נגד החוק או נגד תקנות הציבור, נוסף על כך מטרות החברה אינן יכולות להיות בלתי מוסריות. 

הקמת חברה פרטית: בחירת שם לחברה פרטית

חברה פרטית יכולה לבחור לעצמה כל שם שעולה ברוחה מלבד שמות האסורים בחוק של מדינת ישראל. 

אם אחד מהשמות שהגשתם לרשם החברות לא אושר זה בגלל אחת מהסיבות הבאות: שם החברה בו בחרתם הוא שם שיש בו משום הטעיה או תרמית, שם החברה בו בחרתם דומה מאוד לשם של חברה קיימת וכתוצאה מכך אנשים יכולים לטעות או ששם החברה בו בחרתם זהה לשם של חברה שכבר קיימת במדינת ישראל, ישנו חשש כי שם החברה בו בחרתם עשוי לפגוע ברגשות הציבור או עשוי לעבור על תקנות הציבור. 

 

הקמת חברה פרטית: בחירת דירקטוריון לחברה

כאשר מחליטים על הקמה של חברה פרטית יש צורך במינוי של דירקטוריון, הדירקטוריון יהיה אחראי על יעדי החברה, נוסף על כך הדירקטוריון יהיה אחראי על קביעת המדיניות של החברה, על האסטרטגיה העסקית של החברה ועל אופן הניהול השוטף של החברה. 

 

הקמת חברה פרטית: תקנון החברה

כל חברה חייבת להחזיק בתקנון חברה פורמלי המהווה הסכם כתוב בין בעלי המניות בחברה לבין החברה עצמה, חלק מן הנושאים אותם צריך לכלול התקנון הם: שם החברה, מטרות החברה, כמות המניות הכוללת בחברה, מידע על הגבלת האחריות של מחזיקי המניות בחברה, הון מניות מוקצה ועוד. 

הקמת חברה פרטית: תהליך רישום חברה ברשם החברות

כדי להקים חברה במדינת ישראל יש צורך ברישום החברה אצל רשם החברות. אנו ממליצים לכם להקפיד על הגשת הבקשה בצורה מסודרת, חשוב לוודא כי הבקשה כוללת בתוכה את מלוא הפרטים הנדרשים בצורה תקינה, חשוב לדעת כי כל טעות בהגשת הבקשה תגרום לעיכוב באישור החברה וברישום שלה ברשם החברות. 

נוסף על כך, המסמכים הבאים הם מסמכים אותם יש להגיש לרשם החברות בעת הבקשה לרישום החברה:

 • בקשה לרישום החברה הכוללת בתוכה את הפרטים המנויים בחוק בצירוף של תצהיר מטעם בעלי המניות בחברה. הבקשה צריכה להיות מאומתת על ידי עורך דין מוסמך.
 • תצהיר נוסף של בעלי המניות בחברה בו הם מצהירים על הכשירות שלהם להקמת חברה ועל הכשירות שלהם להחזיק בהון מניות. תצהיר זה צריך להיות מאומת על ידי עורך מוסמך. 
 • אישור של תשלום אגרת רישום חברה
 • הצהרה של הדירקטורים הראשונים בחברה בה הם מצהירים על הכשירות שלהם לכהן כדירקטורים בחברה. תצהיר זה צריך להיות מאומת על ידי עורך דין מוסמך. 

מעבר לכך, יש לצרף למסמכים הללו גם את תקנון החברה, יש לקבוע מה יהיה ההון המונפק של החברה ומה ההון הרשום של החברה, יש לצרף בנוסף למסמכים את סוגי המניות אשר הוקצו לבעלי המניות בחברה, את כמות המניות ואת ערכן של המניות. 

תקנון החברה צריך לכלול בתוכו את שמה של החברה ואת מטרותיה של החברה, בתוך התקנון צריכה להיות מוסדרת מערכת החובות והזכויות של בעלי המניות בחברה וחלוקת האחריות ביניהם. 

כמו כן, ניתן לקבוע בתקנון נושאים מסוימים אשר אותם החליטה להסדיר במסגרת התקנון. התקנון צריך להיות חתום על ידי בעלי המניות הראשונים בחברה. נוסף על כך, לכלל המסמכים יש לצרף גם טופס הגשת מסמכים לרישום חברה, טופס זה צריך לכלול בתוכו מספר שמות חלופיים לחברה, זאת למקרה והשם הראשון שהוצע לחברה לא אושר על ידי רשם החברות. 

לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים רשם החברות תבחן האם החברה עומדת בדרישות החוק והאם ניתן לרשום את העסק כחברה במדינת ישראל. בעת בה רושמים את החברה יש צורך בתשלום של אגרת רישום חובה, מחיר האיגרת משתנה מעת לעת. במעמד בה רושמים את החברה, החברה מקבלת תעודת התאגדות, בתעודת ההתאגדות מצוין תאריך ההתאגדות של החברה ומספר הרישום של החברה.

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

עסק
שירותים לפתיחת חברה

פתיחת עסק חדש בישראל היא צעד מרגש, אך יש בו גם מורכבות לא קטנה. כדי להבטיח השקה עסקית חלקה ומוצלחת, צריך להבין אילו שירותי עזר קיימים וגם מהם השלבים המרכזיים הכרוכים בפתיחת חברה בישראל.

בלש
חוקר פרטי: צפייה בעבוד החקירה בחברות גדולות

חוקר פרטי ממלא תפקיד מכריע בביצוע חקירות בתוך חברות גדולות. מדובר באנשי מקצוע מיומנים המתמחים באיסוף מידע בדיסקרטיות וביעילות. בין אם מדובר בחשיפת התנהגות בלתי הולמת של עובדים, הונאה או התנהגות לא אתית אחרת, חוקרים פרטיים מצוידים לטפל במצבים רגישים במקצועיות ובסודיות.

פנסיה
מהן שלבי חיסכון לפנסיה ואיך לארגן את המסלקה הפנסיונית שלך?

החיסכון לפנסיה הוא שלב חשוב ומרכזי בתהליך ההתארגנות לפנסיה. כאשר אנו חוסכים לפנסיה, אנו מבטיחים לעצמנו מקור הכנסה בעת פרישה. זה יכול להיעשות באמצעות הפקדות חודשיות בקרן פנסיה או בתוכנית פנסיה עצמאית. החיסכון לפנסיה חייב להתחיל מוקדם ככל האפשר, על מנת לייצר סכום משמעותי שיהפוך למקור הכנסה ביום הפנסיה.

כל מה שחשוב לדעת על הקמת חברה ב-2024

הקמת חברה עשויה להיות החוויה המרגשת והמתגמלת ביותר שתחוו בחיים. אבל השאלה היא מאיפה מתחילים? יש כמה דרכים להקמת עסק והן כוללות מגוון של שיקולים, כדי ללמוד עוד על הנושא, המשיכו לקרוא!

שמאי מקרקעין בחריש

שמאי מקרקעין הוא איש מקצוע שעיקר פעילותו מתמקדת בהערכת השווי של נכסי נדל"ן. השירות הנפוץ ביותר שמספקים שמאי מקרקעין הוא שירות הערכת שווי דירה לפני

074-7765923