טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

כאשר אנו רוצים להקים חברה או עסק, גדולים או קטנים אנו נדרשים לבצע פתיחת חברה מסודרת ומדויקת על פי כל הכללים. אומנם הראש שלנו טרוד בהקמה הממשית של החברה, ובדברים כמו שיווק, פרסום, רכישות, מאגרי לקוחות, מלאים וכד' ולא פחות אנו עסוקים לרוב בהשגת מימון ראשוני לעסק אבל יש חשיבות לא פחותה לכל הנושא של פתיחת החברה, ברמה המשפטית והרגולטורית ולמילוי מגוון תצהירים וטפסים, כגון טופס הצהרת בעלי מניות הקמת החברה, תקנון החברה ועוד.

המתודה של תהליך הקמת חברה בישראל מאוד מסודרת וברורה. ויחד עם זאת, היא אינה פשוטה כלל והיא נסובה סביב טיפסולוגיה רבה, אגרות ובירוקרטיה. תהליך מורכב זה יכול לתסכל אנשים רבים, שיבקשו לעגל פינות או לדלג על חלק מן התהליך. המשמעות של מהלכים כאלו תטפח על פניהם בעתיד ותעלה להם בלא פחות זמן וגם בכסף.

הקלות בהגשת טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה

הן המדינה המעוניינת לעודד השקעות והן רשם החברות האמון על רישום והקמת חברות בישראל מעוניינים להקלה על התהליך ואכן מגבשים כל העת מתווים, שראוי להכירם והקלות בכל תהליך הגשת הטפסים השונים כמו טופס הגשת מסמכים לפתיחת חברה וכן טופס הצהרת בעלי מניות. חלקם גם ניתן לעשות באמצעות פניה מקוונת, שחוסכת ריצות רבות.

ועדיין יש דרך הרבה יותר נוחה ומהירה ובעיקר יעילה ומובטחת להקמת חברה בישראל. בשנים האחרונות נוסדו כמה חברות שעיקר התמחותן הוא סיוע וליווי חברות בעת ההקמה (וגם בעת פירוק). תפקידן הוא בעצם לחסוך לבעלי החברה את כל הריצות והגשת המסמכים, על ידי כך שהם מנהלים את ההגשות ואת כל התהליך מול רשם החברות. בסופו של תהליך, היזמים אומנם צריכים להגיש למשל טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה אבל הניהול, התזמון וההגשות הן על החברות, המורכבות מאנשים בעלי ניסיון בתחום, משפטנים ורואי חשבון.

לא רק שנחסך כאב ראש, חברות אלו גם יכולות לחסוך זמן רב. במקרים מסוימים הם ייקחו אתכם צעד צעד, אבל בצעדים מהירים, כדי שתקבלו תעודת התאגדות מרשם החברות בתוך ימים ספורים ובודדים מאז הגשת הבקשה הראשונית. ועוד לא דיברנו על הכסף שחברות אלו יכולות לחסוך. טופס הצהרת בעלי מניות למשל כמו טופס הבקשה עצמו, יכולים להיות מוגשים באינטרנט על ידי כל אחד אבל החברות המלוות יעזרו לכם למלא אותו, לאמת את התצהיר מול עורכי הדין, לשלוח, לוודא שהגיע ולטפל בו במהלך כל התהליך.

היזמים אומנם צריכים להגיש למשל טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה אבל הניהול, התזמון וההגשות הן על החברות, המורכבות מאנשים בעלי ניסיון בתחום, משפטנים ורואי חשבון.

תהליך רישום חברה ברשם החברות

אין פרק זה המקום להרחיב בנושא, אבל בעת כוונה לפתוח חברה, ראשית עליכם להחליט על סוג החברה או צורת ההתאגדות שלה. האם זו שותפות, עסק זעיר או הצורה הפופולארית ביותר של חברות בישראל – חברה בע"מ. לחברה בע"מ יתרונות רבים שכן היא יוצרת ישות משפטית נפרדת לחברה, השונה מזו של בעליה. למעשה, ישנה לבעלים אחריות מוגבלת על מעשיה של החברה והדבר מקנה להם סוג של הגנה משפטית במקרים שהחברה לא מצליחה.

השלב הבא יהיה רישום החברה ברשם החברות במשרד המשפטים, תוך קביעת שם החברה, הגשת תקנון, הצהרה על הדירקטורים הממונים וכן טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה. שוב, נדגיש כי כדאי מאוד שמסמכים אלו ורבים אחרים ימולאו בניסוחים של חברות שילוו אתכם בתהליך, המורכבים מעורכי דין המתמחים בנושא. להגדרות אלו יכולות להיות משמעות כספית ורגולטורית רבה ומכאן חשיבותם. בנוסף,  טופס הגשת המסמכים לרשם החברות חייב להיות חתום על ידי מגיש הבקשה הבעלים וכן על ידי עורך דין שמאמת את כל הקשור להגשה.

השלב הבא יהיה רישום החברה ברשם החברות במשרד המשפטים, תוך קביעת שם החברה, הגשת תקנון, הצהרה על הדירקטורים הממונים וכן טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה

טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה וטפסים נוספים.

כאמור, ישנם טפסים רבים שצריכים להיות מוגשים בעת תהליך פתיחת חברה. הנה אחדים ומרכזיים שבהם:

טופס בקשה לרישום חברה: טופס זה, המוכר בעגה המקצועית כ"טופס 1" הוא הטופס הבסיסי ביותר. מצוין בו האם החברה שאנו עומדים להקים היא חברה בע"מ וכן שם החברה. ככלל, שם החברה הוא סוגיה שלמה שיש לתת עליה את הדעת. מדינת ישראל, על מנת למנוע הטעיות הציבור, מבקשת כי שמות החברה יהיו שונות, עד כמה שניתן משמות חברה קיימים, בוודאי אם אלו חברות העוסקות באותו תחום ודמיון בשם יכול לגרום להטעיה או לניצול ועשיית רווח מהתהדרות בשם של חברה אחרת.

העניין הוא, שכשאתם מגישים שם לחברה החדשה שלכם, בצורה התמימה ביותר, אתם לא יודעים האם יש חברות אחרות שכבר משתמשות בשם דומה והאם זה נופל תחת ההגדרות הבעייתיות. במידה ותגישו שם מטעה, השם יפסל וכל התהליך יתקע. לכן יש להגיש בטופס שמות נוספים למקרה של פסילת השמות הראשונים. אגב, החברות המלוות פתיחת חברות, אותן ציינו מקודם, יכולים לסייע לכם בבחירת השמות ולא פחות חשוב באיתור מוקדם של שמות בעייתיים שסביר ויפסלו.

טופס הצהרת בעלי המניות הקמת חברה: בטופס זה מצהירים בעלי המניות של החברה על כשירותם החוקית להחזקת מניות בחברה. במקרה וזו לא חברת יחיד, על כל אחד מבעלי המניות (ויכולים להיות רבים מאוד), להגיש טופס אישי שלו ולאמת את הצהרתו בחתימת עורך דין. בטופס צריכים להיכלל שמות בעלי המניות ותעודות הזהות שלהם ופרטים נוספים אודותם.

תקנון החברה: על פי סעיף 8 לחוק החברות, יש להגיש תקנון לחברה. התקנון חייב לכלול פרטים כגון: שם החברה, מטרות החברה ובתוך כך גם הצהרה כי עיסוקה יהיה עיסוק חוקי,  רישום של הון המניות הרשום הצפוי, נתונים על הגבלת האחריות של הבעלים (האם החברה מוגבלת במניות או לא) ועוד. עורך דין צריך לאמת את תקנון החברה ולחתום עליו ומכאן ואילך תקנון החברה אינו בר שינוי ובמקרה של טעות בו, יש צורך לנסח ולהנפיק תקנון חדש. חריג לכך, הוא כאמור שינוי שם החברה, שאפשר לשנותו במקרה של אי קבלת השם המקורי הרצוי.

הצהרת דירקטורים ראשונים: בטופס זה ירשם הרכב הדירקטורים בחברה .

ככלל, יש לציין כי הפירוט שציינו לעיל נוגע לחברות עם מספר רב של בעלי מניות ובעלים. כאשר מדובר בחברת יחיד שיש לה בעצם דירקטור אחד ובעלים אחד, הרי שניתן להגיש טופס מקוצר אחד בלבד, אם כי גם עליו להיות מאומת על ידי עורך דין.

הגשת הטפסים כמו טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה ואחרים, אינה מוגשת סתם כך. יש לצרף אליה אגרת רישום.

ומה לאחר מכן?

הגשת הטפסים כמו טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה ואחרים, אינה מוגשת סתם כך. יש לצרף אליה אגרת רישום. סכומי האגרה משתנים משנה לשנה אולם חייבים להכיר בכך, שתשלום דרך האינטרנט מאפשר קבלת הנחה. להווי ידוע שזו אגרה ראשונית וחד פעמית. לאחר הקמת החברה, תצטרכו לשלם אגרה שנתית בכל תקופת פעילות החברה עד לסגירתה. במידה והכל הולך כשורה, בתוך מספר ימים יסתיים התהליך והחברה תקבל ח.פ. משלה, שיהווה את מספר הרישום שלה וכן תעודת התאגדות.

אגב, השירות שמעניקות חברות מתמחות בליווי והקמת חברות ועסקים, כמו שאנו עושים בחברתנו רחב בהרבה מהגשת טופס הצהרת בעלי מניות הקמת חברה וטפסים ראשוניים אחרים. תוכלו למצוא באתר שירותים רבים אחרים וחשובים בהם נוכל לסייע ולחסוך לכם כסף, תוך מיקוד נכון בתהליך פתיחת העסק והוצאתו לדרך בצורה המוצלחת ביותר. בין השאר סיוע בפתיחת חשבון עסקי, התנהלות לגבי זכויות החתימה, ליווי עסקי ומשפטי לשלבים המאוחרים יותר, הכנה, ניסוח ועריכה של תקנון החברה, חוזים ועוד.

הצהרת בעלי מניותהצהרת בעלי מניות בעת הקמת חברה

חברה בע"מ (בערבון מוגבל) היא גוף משפטי עצמאי הפועל בנפרד מבעלי המניות בחברה. התחיבויות החברה והנכסים שלה הן רכושה של החברה בלבד, לא ניתן לייחס אותן לבעלי המניות בחברה. האחריות של בעל החברה מוגבלת עד לגובה הון המניות של החברה, כלומר לסכום שהשקיעו בעלי המניות בחברה. 

כל אדם בישראל רשאי להקים חברה בערבון מוגבל כל עוד מטרותיה אינן נוגדות את החוק. 

כדי להקים חברה בישראל ראשית יש לרשום את החברה ברשם החברות, ישנם מספר מסמכים אותם צריך להגיש לרשם החברות כדי שהחברה תאושר. חלק מן המסמכים אותם יש להגיש לרשם החברות הם: הגשת בקשה לרישום החברה בצירוף של הצהרת הדירקטורים הראשונים בחברה בה הם מצהירים על הסכמתם לפעול כדירקטורים בחברה, כמו כן יש להגיש לרשם החברות את תקנון החברה, תקנון החברה נכנס לתוקף מרגע הקמת החברה ונמצא בתוקף עד לפירוק החברה. תקנון החברה מהווה בין היתר הסכם בין בעלי המניות בחברה והסכם בין בעלי המניות בחברה לבין החברה עצמה, בעלי המניות בחברה יכולים לסחור במניות שלהם כרצונם. בעלי המניות בחברה הם אלו אשר ממנים את חברי הדירקטוריון של החברה. הרווחים של החברה הופכים להיות חלק מהון החברה, ניתן לחלק את רווחי החברה לבעלי המניות בחברה כדיבידנד, זאת נעשה בהתאם להחלטה אשר מתקבלת על ידי דירקטוריון החברה. 

יתרונות בהקמת חברה בע"מ

להקמת חברה בישראל יש יתרונות כלכליים רבים ויתרונות משפטיים רבים ביניהם: אורך חיים בלתי מוגבל, אחריות כספית מוגבלת של בעלי המניות בחברה בהתאם לגובה ההשקעה שלהם, אופציות רבות להעברת הזכויות בעסק, הוזלה בתשלום דמי הביטוח הלאומי, שיעור מס חברות הנמוך יותר משיעור שולי של מס יחיד. 

כמו כן, מהרגע בו קמה החברה היא פועלת כגוף משפטי נפרד מבעליה – דבר אשר מנמיך את הסיכון העסקי של היזמים. במידה והחברה נקלעה לחובות והפסדים בעלי החברה אינם נושאים באחריות אישית על כך.  כלומר, במידה וקיימות טענות כלשהן כלפי החברה ורוצים לתבוע אותה, ניתן לתבוע רק את החברה עצמה כגוף ובעלי המניות בחברה הינם חסינים מתביעה אישית אלא אם כן העבירות שבוצעו הן פליליות. המטרה של גוף משפטי נפרד מבעליו היא לעודד כמה שיותר משקיעים ויזמים להקים חברות חדשות, דבר אשר יתרום להתפתחות הכלכלה במדינה. 

 

הצהרת בעלי המניות בחברההצהרת בעלי המניות בחברה

חוק החברות קובע כי כל אדם יכול להקים חברה. בעלי המניות הראשונים בחברה חייבים להגיש הצהרת בעלי מניות בה הם מצהירים על כשירותם להקים חברה ועל כשירותם להחזיק בהון מניות. הצהרת בעלי המניות צריכה לכלול את שמם של בעלי המניות המגישים את התצהיר, את תעודת הזהות שלהם או את מספר הרישום של התאגיד במידה ומדובר בתאגיד. הצהרת בעלי המניות צריכה להיות מאומתת על ידי עורך דין.

 

בעל מניות יחיד בחברה

אם בעת הקמת חברה קיים רק בעל מניות אחד לחברה, ישנו חריג לכלל המחייב הגשת הצהרה של בעלי המניות הראשונים. בעל המניות היחיד אינו צריך להגיש הצהרה ויש אפשרות להגיש טופס בקשה לרישום אותו ימלא בעל המניות היחיד. 

 

תאגיד כבעל מניות ראשון בחברה

במקרה בו בעל המניות הראשון בחברה הוא תאגיד יש לוודא כי נושא משרה של התאגיד אשר מוסמך לחתום על הצהרת בעלי מניות יחתום על כך, גם הצהרה זו צריכה להיות מאומתת על ידי עורך דין. 

 

בחירת שם לחברה

חברה חדשה יכולה לבחור לעצמה כל שם שברצונה לבחור כל עוד הוא אינו אסור בחוק. 

אם אחד משמות החברה שהוגשו לרשם החברות לא אושר זה בגלל אחת מהסיבות הבאות: שם החברה שנבחר הוא שם שיש בו משום הטעיה או תרמית, ישנו חשש כי שם החברה שהוגש עלול לפגוע בתקנות הציבור או ברגשות הציבור, שם החברה שהוגש לרשם החברות זהה לשם של חברה שהינה קיימת כבר בישראל או ששם החברה שהוגש לרשם החברות דומה מאוד לשם של חברה שהינה קיימת כבר בישראל, דבר אשר יכול ליצור בלבול אל אנשים. 

חברה בה האחריות של בעלי המניות שלה מוגבלת מחויבת להוסיף לשם החברה את הסיומת בע"מ. 

תקנון החברה

תקנון של חברה בע"מ צריך לכלול בתוכו את שם החברה ואת מטרות החברה, בתוכן התקנון צריכה להיות מוסדרת מערכת הזכויות והחובות של בעלי המניות בחברה וחלוקת האחריות ביניהם.  נוסף על כך, ניתן לקבוע בתקנון נושאים מסוימים אותם החליטה החברה להסדיר במסגרת התקנון. התקנון צריך להיות חתום על ידי בעלי המניות הראשונים בחברה. 

 

מי יכול להקים חברה?

מרבית האנשים בישראל רשאים להקים חברה בע"מ כל עוד החברה פועלת בהתאם לחוק. ישנם מספר פרטים מסוימים שאינם יכולים להקים חברה בישראל והם: קטין, אדם שהופעל נגדו צו לכינוס נכסים ופסול דין. מטרותיה של החברה אינן יכולות לפעול נגד החוק או נגד תקנות הציבור, מטרות החברה אינן יכולות להיות בלתי מוסריות. 

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

תשלום אגרת הקמת חברה
תשלום אגרת הקמת חברה

כאשר מקימים חברה יש לשלם אגרה בעת מעמד הרישום ומרגע שהחברה מוקמת יש לשלם אגרה שנתית. אך מדוע יש לשלם אגרה ומה גובה תשלום אגרת

הקמת חברה משפחתית
הקמת חברה משפחתית

חברה משפחתית היא כמו חברה בע"מ אך המיסים שלה מחושבים בצורה אחרת. מהי חברה משפחתית? למה להקים חברה משפחתית? מה התהליך של הקמת חברה משפחתית

הקמת חברה חלוקת מניות
הקמת חברה חלוקת מניות

הקמת חברה היא תהליך שכולל בתוכו שלבים רבים ביניהם רישום החברה אצל רשם חברות, מילוי טפסים שונים, תשלום אגרה וחלוקת מניות. חלוקת המניות יכולה להתבצע

הסכם שותפות הקמת חברה
הסכם שותפות הקמת חברה

כאשר מקימים חברה עם שותפים יש לחתום על הסכם שותפות. הסכם השותפות הוא בעל חשיבות רבה והוא למעשה מסכם את כל הפרטים החשובים עבור השותפים

074-7765923