תעודת שינוי שם חברה

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

שינוי שם חברה הוא תהליך פשוט לביצוע, על ידי עורך הדין שלכם בקלות ובמהירות. רוב רובו של ההליך הוא טכני, וכולל מילוי טפסים והסדרים, כפי שיוצג להלן. הליך שינוי שם נועד לשינוי שמה של חברה קיימת, ועל מנת לאשרו יש לקבל מרשם החברות תעודת שינוי שם חברה חתום וגמור. כלומר, הלכה למעשה יהיה תוקף לשינוי השם רק לאחר שזה האחרון הואשר על ידי רשם החברות בעצמו באמצעות שליחת התעודה לחברה. האפשרות להגיש בקשה לשינוי שם אפשרית לביצוע על ידי יזמי החברה באופן פרטי או על ידי עורך הדין שלכם, אך בכל מקרה מצריכה את חתימת עורך הדין על חלק המסמכים ולא תוכל להתבצע בדרך דיגיטלית אם תבחרו לעשות זאת בעצמכם.

הליך שינוי שם חברה יתבצע לרוב מסיבות אפשריות רבות כמו סיבות שיווקיות, כלכליות, מערכתיות וכדומה. סיבות אלו יהוו את שינוי השם המהותי. מבחינת השינוי הטכני הדרוש, כמובן שיהיה צורך לנקוט בצעדים המשפטיים בענייננו על מנת לבצע כן. צעדים אלו יבוצעו טרם שליחת הבקשה לרשם החברות לאישור.

ראשית, תכונס אסיפת בעלי מניות החברה. בתום אסיפה זו  יוערך פרוטוקול האסיפה בהודעה כי מדובר באסיפה למען מטרת שינוי שם החברה. פרוטוקול זה וייחתם על ידי יו"ר האסיפה וכן יחתם על ידי עורך הדין שלכם. לפרוטוקול זה תצורף למען אישורו גם הודעת ההחלטה הרשמית מטעם האסיפה. הפרוטוקול יוגש בעותק המקור שלו, כאשר הוא מאומת על ידי עורך דין, ולצד הטפסים הטכניים אותם יש למלא, יועבר על ידי עורך הדין לרשם החברות.

לאחר שישלח עורך הדין שלכם את הבקשה לרשם החברות, יבחן הרשם את הבקשה כראוי, ובפרט יבחן את השם החדש המוצע. ככל שההליך הטכני והטיפסי בוצע באופן תקין וראוי, תאושר הבקשה ותישלח לחברה תעודת שינוי שם חברה. כאן חשוב להדגיש כי הכרחי שהבקשה אכן תאושר בשני האופנים- תקין וראוי. האופן התקין יהיה לעניין להיבטים הטכניים: דרישות הרשם לשליחה נכונה ותיקנית של כל החומר כפי שיפורט להלן בהרחבה. המובן הראוי יהיה לעניין המבחנים המנויים בחוק ומורחבים בפסיקה לעניין שם חברה תקין.

הליך שינוי שם נועד לשינוי שמה של חברה קיימת, ועל מנת לאשרו יש לקבל מרשם החברות תעודת שינוי שם חברה חתום וגמור. כלומר, הלכה למעשה יהיה תוקף לשינוי השם רק לאחר שזה האחרון הואשר על ידי רשם החברות בעצמו באמצעות שליחת התעודה לחברה.

בין היתר הגדרת שם חברה תקין תהיה למשל בדיקה של אי קיומו של שם דומה אחר, שם העלול לפגוע בציבור, שם העלול להטעות את הציבור, שם בעברית בשילוב אותיות באנגלית, שם של סימן מסחר רשום לאותו תחום עיסוק, וכן אותיות רומיות ניתנות לציון רק בשם חברה באנגלית. המבחנים הללו הם אשר מגדירים מהו שם חברה תקין, הן באשר לקביעת שם ראשונית בהקמת חברה והן באשר לשינוי שם וקבלת תעודת שינוי שם לאחר הקמתה.

אם בחירת השם החדש לא תצלח את מבחנים אלו, יתקבל סירוב על ידי רשם החברות ותישלח על לכך הודעה לחברה. על כן, אחד הפרמטרים הקיימים בטפסי שינוי השם הוא הצורך למלא עוד שלוש חלופות נוספות כתחליף, ככל שהשם המבוקש לא יאושר. ואכן, אם כל הנ"ל יהיה תקין, יאשר הרשם את שינוי שם החברה וישלח לה בסוף התהליך תעודת שינוי שם חברה עם שמה החדש.

כיצד ניתן לקבל תעודת שינוי שם חברה?

על מנת לקבל תעודת שינוי שם חברה כמובן שישנו צורך להגיש את הבקשה לשינוי שם כראוי. זו היא אינה פעולה מסובכת לביצוע, וככל שהכל יעבור בשלום תתקבל תעודת שינוי שם חברה, לכל היותר תוך 14 יום מיום מסירת המסמכים. יצוין, כי חשוב להעניק לעורך הדין המסחרי שלכם את השרביט לביצוע הפעולה על מנת לוודא כי זו תיעשה כראוי ובאופן תקין. יצויין, כי גם אם בחרתם לבצע שינוי שם חברה, מספר הח.פ שלכם יישאר בעינו ולא ישתנה. זאת מאחר שהשם משתנה טכנית, אולם מספר הח.פ איננו מצריך שינוי. מדובר בתעודת זהות טכנית בעיקרה.

ככל שההליך הטכני והטיפסי בוצע באופן תקין וראוי, תאושר הבקשה ותישלח לחברה תעודת שינוי שם חברה.

ואם ניכנס בעובי הקורה לעניין המסמכים הדרושים, נציין כי המסמכים הדרושים הם כאמור הפרוטוקול החתום ע"י האסיפה וכן חתום ע"י עורך הדין שלכם. וכן יצורף טופס הבקשה הגנרי של שינוי שם החברה. טופס זה יכלול את כל הפרטים הדרושים בו למילוי, בפרט שלוש חלופות נוספות לבחירת השם אשר יוצבו במסודר זה אחר זה לפי מידת רצונכם בהם. חשוב מאד לציין כי בסופו של דבר שיקול הדעת בבחירת השם מבין החלופות שציינתם נתונה להחלטתו של הרשם בלבד. על כן, היו מחושבים בעת בחירת השמות. יש לציין כאן את חשיבות המבחנים המנויים לעיל בבחירת החלופות, שהרי אם לא תוקדש לכך מחשבה לא יאושרו החלופות כלל. בין היתר כאמור אי האפשרות להגיש חלופות של שמות חברה קיימת, או כאלו הפוגעים או מטעים את הציבור וכדומה, כאמור לעיל. ככל שבחרתם בשם אשר מזכיר שמה של חברה קיימת, ניתן ואף הכרחי לצרף אישור שימוש בשם חברה דומה, מהחברה ששמה זהה לשם המוצע על ידכם.

מסמך נוסף אשר יצורף לבקשת שינוי השם הוא מסמך בשם "הצהרות וחתימות" אשר מהווה הצהרה על נכונותה של החברה לשינוי השם וכן חתימה של דירקטור מכהן בחברה, או לחילופין של נושא משרה בחברה (יכולה להיות גם חתימת תאגיד). זאת לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. מסמך הצהרות וחתימות זה איננו דרוש באימות חתימה של עורך דין.

לאחר אישור הבקשה תישלח תעודת שינוי שם חברה בדוא"ל שהזנתם, או סירוב באמצעות הדואר לכתובת שהזנתם. כל העתק מכתב כזה או אחרי ניתן להשיג אונליין באתר תאגידים ברשת.

דגשים ואותיות קטנות

שימו לב, אם שינוי שם חברה בע"מ ישונה מטעמו של בית המשפט באמצעות צו, יש לצרף למכלול המסמכים גם את החלטת בית המשפט המקורית לעניין זה או לחילופין עותק נאמן למקור. החלטה זו תכלול הוראה מפורשת ולא משתמעת בדבר שינוי שם החברה בלבד. כמו כן שימו לב כי ככל שמדובר בחברה שמצויה בהליכי פירוק, הדיווח והבקשה לשינוי שם יוגשו על ידי המפרק ובחתימתו בלבד. וכן, דגש נוסף, לעניין הגשת כלל המסמכים, יכללו כל אלו חתימות מקוריות בלבד ובשפה רשמית בלבד.

את שירות שינוי שם חברה בע"מ וקבלת תעודת שינוי שם חברה ניתן לקבל ללא עלות וללא תשלום אגרה. על מנת לבצע את ההגשה בפועל יש לנקוט באחת הפעולות הבאות: הגשה מקוונת באתר רשות התאגידים, משלוח באמצעות הדואר לרשות התאגידים בכתובתה שבירושלים, הפקדה בתיבת מסמכים בתיבות ההפקדה בלשכת התאגידים בירושלים או בלשכה בתל אביב, בשעות קבלת הקהל. וכן אפשרות להגעה פיזית לרשות התאגידים וקבלת שירות מנציג בכל לשכות רשות התאגידים הפרוסות ברחבי הארץ. כיום, ניתן להגיע ללשכות רק לאחר זימון תור מראש בלבד, אונליין. תשובה לעניין זה תתקבל בתוך זמן מקסימלי של 14 ימי עסקים לכל היותר מיום קבלת המסמכים במשרדי רשם החברות. טווח הזמן הממוצע נע בין 3-6 ימי עסקים בלבד. לאחר אישור הבקשה תישלח תעודת שינוי שם חברה בדוא"ל שהזנתם, או סירוב באמצעות הדואר לכתובת שהזנתם. כל העתק מכתב כזה או אחרי ניתן להשיג אונליין באתר תאגידים ברשת.

על מנת לבצע הליך שינוי שם חברה בע"מ וקבלת תעודת שינוי שם חברה פנו לעורך הדין המסחרי שלכם אשר יבצע זאת עבורכם מול רשם החברות. על מנת לקבל פרטים נוספים על התהליך, אם ניתן לבצע אותו אותו בעניינכם וכיצד, חשוב במיוחד להיוועץ בעורך דין מסחרי המתמחה בדיני חברות. על מנת לשמוע פרטים נוספים ואף להגיע לפגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה, השאירו לנו פרטיכם ונשמח לסייע.

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

שינוי שם חברה בע"מ

שינוי שם חברה בע"מ הוא תהליך פשוט אשר בעלי חברה יכולים לבצע בעצמם, וברובו יכול שיתבצע ללא התערבות של עו"ד, אלא פרטים מאד מסוימים ממנו

074-7765923