שינוי שם חברה בע"מ

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

שינוי שם חברה בע"מ הוא תהליך פשוט אשר בעלי חברה יכולים לבצע בעצמם, וברובו יכול שיתבצע ללא התערבות של עו"ד, אלא פרטים מאד מסוימים ממנו כפי שיוצג להלן. מדובר בתהליך פשוט למדי, טכני בעיקרו, הדרוש מילוי טפסים וכדומה. יש לציין כי הקובע בעניין זה הוא כמובן רשם החברות, ועל כן יהיה תוקף משפטי לשינוי שם החברה רק לאחר שהרשם אישר זאת ונתן גושפנקה לכך. כלומר, אישור שם החברה אמנם אפשרי לביצוע על ידי יזמי החברה בעצמם, אולם תלוי במתן גושפנקה סופית של רשם החברות על מנת שיהא תקף.

לרוב, יתבצע שינוי שם חברה בע"מ כנגד שינוי הנדרש מסיבה שיווקית, כלכלית, מערכתית ועוד סיבות אחרות. זהו שינוי השם המהותי, ולעניין שינוי השם הטכני יהיה צורך בנקיטת מספר צעדים חשובים טרם השינוי בפועל מול רשם החברות. ראשית, יש לכנס אסיפה של בעלי מניות החברה. באסיפה זו  יוערך פרוטוקול האסיפה וייחתם על ידי יו"ר האסיפה. פרוטוקול זה מחויב בחתימתו של עורך הדין שלכם, ופרט חשוב נוסף שיהיה מצוין ובבירור הוא המטרה לשמה נתכנסנו: זאת לצד הודעה כי ההחלטה גובשה בעניין זה.

הפרוטוקול בעותק המקור שלו, כאשר הוא מאומת על ידי עורך דין, ולצד הטפסים הטכניים אותם יש למלא, יועבר על ידי עורך הדין לרשם החברות. רשם החברות אשר יקבל אליו את הבקשה יבחן אותה כראוי, יבחן בפרט את השם החדש המוצע, ואם הכל נעשה כראוי ובאופן תקין- הבקשה תאושר ושינוי השם יתבצע. האופן התקין מתייחס כמובן להיבטים הטכניים והדרישות שבשליחה נכונה ותיקנית של כל החומר. המובן הראוי מתייחס למספר מבחנים הקבועים בחוק החברות. מבחנים אלו מגדירים הלכה למעשה מהו שם חברה תקין, והם מתייחסים הן לקביעת השם הראשונית והן לשינויי שם לאחר כן.

לרוב, יתבצע שינוי שם חברה בע"מ כנגד שינוי הנדרש מסיבה שיווקית, כלכלית, מערכתית ועוד סיבות אחרות. זהו שינוי השם המהותי, ולעניין שינוי השם הטכני יהיה צורך בנקיטת מספר צעדים חשובים טרם השינוי בפועל מול רשם החברות.
קרדיט תמונה: freepik

המבחנים לבדיקת השם התקין לפי חוק הם למשל קיומו של שם דומה אחר, שם העלול לפגוע בציבור, שם העלול להטעות את הציבור, שם בעברית בשילוב אותיות באנגלית, שם של סימן מסחר רשום לאותו תחום עיסוק, וכן אותיות רומיות ניתנות לציון רק בשם חברה באנגלית.

אם השם החדש אכן לא יעבור את מבחנים אלו- כמובן שלא יאושר והודעת הרשם תישלח על כך. על כן, אחד הקריטריונים בטופס שינוי השם אשר יישלח על ידי עורך הדין שלכם הוא הצעת מספר חלופות לשם המוצע. כך שלמעשה, אם לא יאושר שם אחד, ישנן מספר אפשרויות נוספות כתחליף. ואכן, אם כל הנ"ל אכן תקין, יאשר רשם החברות את שינוי השם וישלח לחברה, בסופו של התהליך, תעודה המעידה על השם החדש שלה. תעודה זו נקראת בפשט "תעודת שינוי שם".

כיצד לבצע בפועל שינוי שם חברה בע"מ?

כאמור, אין מדובר בפעולה מסובכת מדי או בעייתית, ומתן השרביט לעורך הדין שלכם בעניין זה יעשה זאת פשוט אף עוד יותר. מבחינת ביצוע שינוי שם חברה בע"מ, כיום נכון לשנה זו, בדיקת רשם החברות תיערך כ-14 ימי עסקים לכל היותר ממועד מסירת הפרוטוקול החתום. את הפרוטוקול, נציין, יש להגיש באופן פיזי במשרדי רשם החברות או שיעשה על ידי  עורך הדין שלכם בדרך הדיגיטלית או כפי שיצוין בהמשך בהרחבה. נציין, כי אם בחרתם לבצע שינוי שם חברה בע"מ, דעו כי מספר הח.פ שלכם יישאר בעינו ולא ישתנה. זאת מאחר שהשם משתנה טכנית, אולם מספר הח.פ איננו מצריך שינוי כי הוא משמש כ"מספר תעודת זהות" הלכה למעשה.

לעניין המסמכים הנדרשים בעת שינוי שם חברה בע"מ, ישנו כאמור הפרוטוקול החתום, ע"י האסיפה וע"י עורך הדין. וכן, טופס שינוי שם חברה אשר יכלול את כל הפרטים הנדרשים וכן שלוש חלופות נוספות לבחירת השם. זאת כאשר יש להציב את השמות הרצויים ביותר במעלה המיספור. נציין, כי שיקול הדעת בבחירת החלופה נתונה להחלטתו של הרשם, ועל כן יש לציין באופן מבוקר ומחושב את השמות המוצעים. זיכרו, כי אין באפשרותכם להגיש חלופות של שמות חברה קיימת, או כאלו הפוגעים או מטעים את הציבור וכדומה, כאמור לעיל. ככל שבחרתם בשם אשר מזכיר שמה של חברה קיימת, ניתן ואף הכרחי לצרף אישור שימוש בשם חברה דומה, מהחברה ששמה זהה לשם המוצע על ידכם.

מסמך נוסף שיש לצרף הוא מסמך בשם "הצהרות וחתימות" אשר מהווה הצהרה על נכונותה של החברה וחתימה של דירקטור מכהן בחברה, או לחילופין של נושא משרה בחברה (יכולה להיות גם חתימת תאגיד). זאת לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. מסמך הצהרות וחתימות איננו דרוש באימות חתימה של עורך דין.

מבחינת ביצוע שינוי שם חברה בע"מ, כיום נכון לשנה זו, בדיקת רשם החברות תיערך כ-14 ימי עסקים לכל היותר ממועד מסירת הפרוטוקול החתום.
קרדיט תמונה: freepik

דגשים ופרטים קטנים בשינוי שם חברה בע"מ

יודגש, אם שינוי שם חברה בע"מ ישונה מטעם צו בית משפט, תצורף החלטת בית המשפט המקורית לעניין זה או לחילופין עותק נאמן למקור. החלטה זו מחוייבת שתכלול באותיות קידוש לבנה הוראה מפורשת בדבר שינוי שם החברה, אחרת, לא תאושר על ידי הרשם. שימו לב כי אם מדובר בחברה אשר מצויה בהליכי פירוק, הדיווח והבקשה לשינוי שם יוגשו על ידי המפרק ובחתימתו בלבד. ודגש נוסף, כלל המסמכים אשר יוגשו על ידי עורך הדין או על ידכם יכללו חתימות מקוריות בלבד ובשפה רשמית בלבד.

שירות שינוי שם חברה בע"מ הוא שירות הניתן ללא עלות, כלומר, ללא כל צורך בתשלום אגרה. הדרכים להגשת כלל המסמכים והטפסים הדרושים למען ביצוע שינוי השם הלכה למעשה הן באמצעים פיזיים או דיגיטליים. הדרך הראשונה היא כמובן בהגשה מקוונת באתר רשות התאגידים, באופן דיגיטלי. הדרכים הפיזיות כוללות ביקורים במספר מוקדים שונים לבחירתכם: משלוח באמצעות הדואר לרשות התאגידים בכתובתה שבירושלים, הפקדה בתיבת מסמכים בתיבות ההפקדה בלשכת התאגידים בירושלים או בלשכה בתל אביב, בשעות קבלת הקהל. וכמובן, הגעה פיזית לרשות התאגידים וקבלת שירות מנציג בכל לשכות רשות התאגידים הפרוסות ברחבי הארץ. כיום, ניתן להגיע ללשכות רק לאחר זימון תור מראש בלבד, אונליין.

הזמן ההמקסימלי לקבלת תשובה מרשם החברות הוא 14 ימי עסקים לכל היותר מיום קבלת המסמכים במשרדי רשם החברות. לצד זאת נציין כי הזמן המקסימלי לקבלת תשובה נע בין 3-6 ימי עסקים בלבד. לאחר שתיבחן בקשתכם, יישלח מכתב סירוב או לחילופין תעודת שינוי שם המעידה כמובן על אישור הבקשה שלכם. אלו יישלחו לכם באמצעות הדואר האלקטרוני אם זו האחרונה מעודכנת במקרה של שינוי מאושר. לחילופין יישלח מייל עם סירוב באמצעות הדואר לכתובתכם המעודכנת הרשומה ברשם החברות. בכל מקרה של קבלה או אי קבלה או רצון למציאת העתק של אי אילו מהמסמכים האלו, ניתן להשיגם אונליין באמצעות אתר תאגידים ברשת.

יודגש, אם שינוי שם חברה בע"מ ישונה מטעם צו בית משפט, תצורף החלטת בית המשפט המקורית לעניין זה או לחילופין עותק נאמן למקור.

לסיום, הליך שינוי שם חברה בע"מ הוא תהליך פשוט וקל, אשר עורך דין מסחרי יוכל לבצע בעבורכם מול רשם החברות, וכך להוריד מכם את הצורך בהתעסקות שכזו ולשמור על ראש שקט בעסקיכם. על מנת לקבל פרטים נוספים על התהליך, אם ניתן לבצע אותו אותו בעניינכם וכיצד, חשוב במיוחד להיוועץ בעורך דין מסחרי המתמחה בדיני חברות. על מנת לשמוע פרטים נוספים ואף להגיע לפגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה, השאירו לנו פרטיכם ונשמח לסייע.

על מנת לבצע שינוי שם לחברה יש לנקוט בהליך שינוי שם. זהו הליך פשוט לביצוע, אשר יבוצע על ידי עורך הדין שלכם בקלות ובמהירות. מדובר בהליך שהוא ברובו טכני וכולל מילוי טפסים והסדרים, כפי שנציג להלן. הליך שינוי שם הוא שינוי שם לחברה שכבר קיימת, ובר תיקון ברשת החברות ויאושר סופית על ידי קבלת תעודת שינוי שם. אמנם מדובר בהליך פשוט אשר נין לבצע בקלות, אך הוא בהחלט עדיף לביצוע על ידי עורך הדין שלכם. בכל מקרה, דרושות מספר חתימות עורך הדין שלכם על גבי טופס שינוי שם חברה וכן המסמכים הנוספים הדרושים.

את הליך שינוי השם תבצע חברה לרוב מתוך סיבות מהותיות כסיבות שיווקיות, כלכליות, מערכתיות, נדרשות וכדומה. בפן הטכני, שינוי השם יתבצע על ידי מספר צעדים שיינקטו "אין-האוס" בתוך החברה, וכן מול רשם החברות. במאמר זה נדון בעיקר בפן הטכני, כיצד נכון וראוי לבצע את הליך שינוי השם על מנת לקבל תוצאה טובה ומהירה.

ראשית, תכנס החברה את אסיפת בעלי המניות. בתום האסיפה יוערך פרוטוקול החתום על ידי בעלי המניות. פרוטוקול זה יכלול הודעה כי מדובר באסיפה שהתכנסה למען מטרת שינוי שם החברה. בנוסף לחתימת בעלי המניות ייחתם הפרוטוקול על ידי עורך הדין שלכם. בנוסף לפרוטוקול, יצרף עוה"ד שלכם את הודעת ההחלטה הרשמית מטעם האסיפה. את הפרוטוקול יגיש עוה"ד בעותק המקור שלו המאומת על ידי עורך דין, וכן בנוסף יגיש את טופס שינוי שם חברה וכן שאר המסמכים הדרושים בעניין הספציפי.

בהחלט עדיף לביצוע על ידי עורך הדין שלכם. בכל מקרה, דרושות מספר חתימות עורך הדין שלכם על גבי טופס שינוי שם חברה וכן המסמכים הנוספים הדרושים.

בתום שליחת הבקשה על ידי עורך הדין שלכם, תגיע זו האחרונה לרשם החברות אשר יבחן אותה כראוי. הרשם יבחן את השם החדש המוצע, וישים דגש על תקינות השם המוצע ברמת התקינה והראויה כאחת. במובן התיקני, כוונת המשורר היא לעניין ההיבטים הטכניים. כלומר, דרישות הרשם לקבלת בקשה תיקנית ונכונה של כל החומר כפי שיפורט להלן ובהרחבה. ברמה הראויה, הכוונה היא לעניין מענה על המבחנים המנויים בחוק ומורחבים בפסיקה באשר לשינוי שם ראוי ונכון.

המבחנים המנויים בחוק לבחינת שם חברה תקין הם כדלהלן, בדיקה של אי קיומו של שם דומה אחר, שם העלול לפגוע בציבור, שם העלול להטעות את הציבור, שם בעברית בשילוב אותיות באנגלית, שם של סימן מסחר רשום לאותו תחום עיסוק, וכן אותיות רומיות ניתנות לציון רק בשם חברה באנגלית. המבחנים הללו הם אשר מגדירים מהו שם חברה תקין, הן באשר לקביעת שם ראשונית בהקמת חברה והן באשר לשינוי שם וקבלת תעודת שינוי שם לאחר הקמתה.

בחירת השם החדש על ידי הרשם חייבת לצלוח את מבחנים אלו. ואכן, אם כל הנ"ל בטופס שינוי שם חברה יהיה תקין, יאשר הרשם את השינוי וישלח לה תעודת שינוי שם חברה עם שמה החדש. אם לא תצלח את אישור הרשם ויתקבל סירוב, תישלח על לכך הודעה לחברה. מסיבה זו חשוב למלא את הטופס בדייקנות, וכן לשים לב לקריטריון אשר מבקש הוספת שלוש חלופות נוספות כתחליף, למקרה בו השם המבוקש לא יאושר.

אכן, אם כל הנ"ל בטופס שינוי שם חברה יהיה תקין, יאשר הרשם את השינוי וישלח לה תעודת שינוי שם חברה עם שמה החדש.

הליך שינוי שם חברה על היבטיו הטכניים

על מנת לבצע את הליך שינוי השם כראוי יש להגיש את הבקשה נכונה, כאמור. בין היתר ישנו צורך בדיוק בפרטים הקטנים. אין מדובר בפעולה מסובכת לביצוע, והיא אף תיעשה בקלות וביעילות על ידי עורך הדין המסחרי שלכם. ככל שהכל יעבור בשלום, תתקבל תשובה חיובת לשינוי השם לכל היותר תוך 14 יום מיום מסירת המסמכים. בכל מקרה חשוב לציין כי מספר הח.פ של החברה יישאר בעינוי ולא יהיה בר שינוי. מדובר בתעודת זהות טכנית בעיקרה ועל כן היא איננה משתנה.

מבחינת היבטיו הטכניים של הליך שינוי שם, מדובר במגוון רחב של מסמכים ובהם טופס שינוי שם חברה וכן הפרוטוקול החתום ע"י האסיפה וכן ע"י עורך הדין שלכם. טופס שינוי שם חברה יכלול את הפרטיים הגנריים שבו כמובן וכן את האפשרות החשובה למילוי שלוש חלופות בחירה נוספות. לעניין זה, מאחר שבסופוו של דבר שיקול הדעת הסופי בבחירת השם מהחלופות שצוינו נתונה להחלטתו של הרשם בלבד, יש להציבן באופן מסודר לפי סדר העדפתכם. כאן גם ראוי לציין את הצורך שלכם לבחור את החלופות כולן באופן מחושב ומבוקר, כאמור לעיל לעניין המבחנים הנבדקים. בין היתר כאמור אי האפשרות להגיש חלופות שמות חברה קיימת, או כאלו הפוגעים או מטעים את הציבור וכדומה. אם בחרתם בשם אשר מזכיר שמה של חברה קיימת, ניתן ואף הכרחי לצרף אישור שימוש בשם חברה דומה, מהחברה ששמה זהה לשם המוצע על ידכם.

מסמך נוסף שיש לצרף בהיבט הטכני של הבקשה הוא מסמך "הצהרות וחתימות". מסמך זה הוא הלכה למעשה הצהרה על נכונותה של החברה לשינוי השם וכן חתימה של דירקטור מכהן בחברה, או לחילופין של נושא משרה בחברה (יכולה זו להיות חתימת תאגיד). זאת לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. מסמך הצהרות וחתימות זה איננו דרוש באימות חתימה של עורך דין.

מבחינת הפרטים הקטנים יש לשים לב למספר קריטריונים. האחד, אם שינוי שם חברה בע"מ ישונה מטעמו של בית המשפט באמצעות צו, יש לצרף לערימת המסמכים לעיל גם החלטה מקורית (או נמאמן למקור) מטעם בית המשפט ובה הוראה מפורשת ולא משתמעת בדבר שינוי השם. מדובר בחברה אשר מצויה בהליכי פירוק, הדיווח והבקשה יוגשו על ידי המפרק ובחתימתו בלבד. וכן, כל מסמך אשר מוגש למען מטרת שינוי השם מחוייב שייחתם בחתימות מקוריות בלבד ובשפה רשמית בלבד. יצויין, כי שירות שינוי שם חברה בע"מ וקבלת תעודת שינוי שם חברה הוא שירות ללא עלות שאיננו מצריך תשלום אגרה.

טופס שינוי שם חברה יכלול את הפרטיים הגנריים שבו כמובן וכן את האפשרות החשובה למילוי שלוש חלופות בחירה נוספות. לעניין זה, מאחר שבסופוו של דבר שיקול הדעת הסופי בבחירת השם מהחלופות שצוינו נתונה להחלטתו של הרשם בלבד

הגשת הבקשה בפועל

את הגשת הבקשה לשינוי שם בפועל יש לבצע באופן דיגיטלי על ידי עורך הדין שלכם, וכן ניתן לבצע זאת באופן פיזי כאמור להלן. הגשה מקוונת תהיה דרך אתר רשות התאגידים על ידי עורך הדין, והגשה פיזית תתבצע באחת הדרכים הבאות: משלוח באמצעות הדואר לרשות התאגידים בכתובתה שבירושלים, הפקדה בתיבת מסמכים בתיבות ההפקדה בלשכת התאגידים בירושלים או בלשכה בתל אביב, בשעות קבלת הקהל. וכן אפשרות להגעה פיזית לרשות התאגידים וקבלת שירות מנציג בכל לשכות רשות התאגידים הפרוסות ברחבי הארץ. כיום, ניתן להגיע ללשכות רק לאחר זימון תור מראש בלבד, אונליין.

לאחר הגשת הבקשה בפועל תתקבל תשובה מאת הרשם בתוך זמן מקסימלי של 14 ימי עסקים לכל היותר מיום קבלת המסמכים. דעו, כי טווח הזמן הממוצע נע בין 3-6 ימי עסקים בלבד. לאחר אישור הבקשה תישלח תעודת שינוי שם חברה בדוא"ל שהזנתם, או לחילופין בעת סירוב תישלח הודעת סירוב באמצעות הדואר לכתובת הפיזית שהזנתם. בכל מקרה, כל העתק מכל הודעה אשר נשלחה אליכם תוכלו להשיג אונליין, באתר תאגידים ברשת.

מעוניינים לבצע הליך שינוי שם חברה? על מנת לבצע את ההליך כראוי ולקבלת תעודת שינוי שם מאושרת, פנו לעורך הדין המסחרי שלכם. על מנת לקבל פרטים נוספים על התהליך, אם ניתן לבצע אותו אותו בעניינכם וכיצד, חשוב במיוחד להיוועץ בעורך דין מסחרי המתמחה בדיני חברות. על מנת לשמוע פרטים נוספים ואף להגיע לפגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה, השאירו לנו פרטיכם ונשמח לסייע.

אז מה היה לנו בכתבה:
צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
תעודת שינוי שם חברה

שינוי שם חברה הוא תהליך פשוט לביצוע, על ידי עורך הדין שלכם בקלות ובמהירות. רוב רובו של ההליך הוא טכני, וכולל מילוי טפסים והסדרים, כפי

074-7765923