למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

רשם החברות דוח שנתי מקוון

בכל שנה, חייבת כל חברה המאוגדת בישראל להשלים שתי מטלות מול רשם החברות: א' לשלם את האגרה השנתית וב' להגיש את הדוח השנתי לרשם החברות. את סוגיית האגרה השנתית מכירים כל בעלי החברות, פשוט מכיוון שמדובר בהוצאה כספית. לגבי הדוח השנתי, ישנם בעלי חברות רבים שכלל לא מודעים לחובה זאת, אבל אל חשש, שכן בכל החברות זוהי אחריותו של רואה החשבון להגיש את הדוח השנתי כחלק מהגשת דוח שנתי כולל לרשויות המס. כיום, כחלק מהמעבר לאינטרנט גם של רשם החברות דוח שנתי מקוון ניתן להגשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשם ואף באמצעות פורטל השירותים הממשלתיים המנוהל על ידי ממשלת ישראל.

למה צריך להגיש דוח שנתי לרשם החברות?

מדוע אתם צריכים להגיש דוח שנתי לרשות המיסים אתם כבר בטח יודעים. בדוח הזה אתם מפרטים את כל ההכנסות וכל ההוצאות של החברה במהלך השנה החולפת ובהתאם לכך נגזרת חבות המס שלכם לאותה שנה. אבל למה נדרש דוח שנתי לרשם החברות? ובכן, רשם החברות הוא הרגולטור שאחראי על הפיקוח על כלל החברות בישראל וככזה, עליו להיות מעודכן בכל הנעשה בחברות המאוגדות במדינת ישראל. ברמה הפשוטה ביותר, רשם החברות רוצה לדעת שכתובת החברה המופיעה במאגר החברות היא הכתובת העדכנית של החברה ואם הכתובת בפועל שונתה, עליה להשתנות גם ברישומים במאגר החברות. מעבר לכך, מבקש הרשם לדעת גם פרטים עמוקים יותר על הון המניות של החברה, על הקצאת המניות בחברה, על שינויים בבעלות החברה וכן הלאה. את כל הפרטים האלה יש להעביר לרשם החברות בכל שנה במסגרת דוח שנתי וכאמור, כחלק מתהליך המודרניזציה אותו עובר גם רשם החברות דוח שנתי מקוון היא כעת אופציה קיימת וזמינה לכל בעל חברה.

כחלק מהמעבר לאינטרנט גם של רשם החברות דוח שנתי מקוון ניתן להגשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשם ואף באמצעות פורטל השירותים הממשלתיים המנוהל על ידי ממשלת ישראל

האם אתם צריכים להגיש את הדוח בעצמכם?

התשובה היא לחלוטין לא. כחברה בע"מ, אתם בכל מקרה מחויבים לעבוד עם רואה חשבון שמבצע בקרה רציפה על פעילות החברה ומנהל את החשבונות שלה בשיטה הכפולה. רואה החשבון שלכם הוא הגורם המקצועי שאחראי להפיק את הדוח השנתי של החברה הן עבור רשות המיסים והן עבור רשם החברות. רואה החשבון שלכם גם אמור ליידע אתכם לגבי החובה שלכם לשלם את אגרת רשם החברות בכל שנה ולוודא שאתם אכן משלמים אותה. מן הסתם, אתם הם אלו שמחליטים האם אתם רוצים לשלם את האגרה והאם אתם רוצים להגיש את הדוח, אבל מי שאחראי ליידע אתכם הוא רואה החשבון שלכם. לגבי תשלום האגרה השנתית, רואה החשבון שלכם חייב לקבל מכם אישור עבור כל הוצאה כספית ולכן אם לא תאשרו לו את ביצוע התשלום, האגרה השנתית לא תשלום. במקרה של הגשת דוח שנתי, הדברים הם שונים כשרואה החשבון שלכם יכול להגיש את הדוח השנתי גם ללא אישור שלכם והוא אכן עושה זאת כחלק מהגשת הדוח השנתי לרשויות המס.

למעשה, האופציה של רשם החברות דוח שנתי מקוון היא אופציה שבאה להקל בעיקר על רואה החשבון שלכם ולא עליכם. בניגוד לעוסק מורשה שיכול לבצע את מרבית הפעולות החשבונאיות באופן עצמאי ללא צורך בחתימת רואה חשבון, בחברה בע"מ כל פעולה חייבת להתבצע על ידי רואה החשבון ולעיתים גם על ידי עורך דין. זאת אומרת שגם אם זה נשמע לכם מאוד אטרקטיבי וקל לבצע הגשה עבור רשם החברות דוח שנתי מקוון בעצמכם, זוהי עדיין אחריותו של רואה החשבון שלכם שגם יודע כיצד לגבש את הדוח ומתי להגיש אותו, כך שאתם עצמכם לא צריכים כלל להתעסק בכך. זהו חלק מהשירות שאותו מספק לכם רואה החשבון שלכם במסגרת שירות הדו"ח השנתי, הן מול הרשות המיסים והן מול רשם החברות.

האופציה של רשם החברות דוח שנתי מקוון היא אופציה שבאה להקל בעיקר על רואה החשבון שלכם ולא עליכם. בניגוד לעוסק מורשה שיכול לבצע את מרבית הפעולות החשבונאיות באופן עצמאי ללא צורך בחתימת רואה חשבון

האם צריך לכנס אסיפת בעלי מניות לשם כך?

התשובה היא שזה תלוי. לחברות מסוימות ניתן פטור אוטומטי מכינוס אספות שנתיות של בעלי מניות ובאופן ספציפי לחברות בבעלות יחיד. במקרה כזה, לא צריכה החברה לכנס אספה שנתית של בעלי מניות לשום צורך שהוא וגם לא לצורך הגשת דוח שנתי מקוון לרשם החברות. בחברות אחרות נדרש כינוס אספה שנתית באופן קבוע, שנה אחרי שנה, במסגרתה מלובנים שורה של נושאים, חלקם לבחירת החברה וחלקם כחלק מהרגולציה לה היא כפופה. במסגרת אספה זו נכנס גם הנושא של רשם החברות דוח שנתי מקוון ואישור האספה למעשה נותן את הפלומבה הנדרשת לצורך הגשת הדוח. גם במקרה הזה, רואה החשבון הוא הגורם המקצועי שאחראי לגבש את הדוח ולהביא אותו בפני האספה לצורך אישור לפני הגשה.

עבור הדוח השנתי של רשם החברות דוח שנתי מקוון מוגש על ידי רואה החשבון של החברה ובמקרים רבים אתם עשויים כלל לא לדעת על כך שהוגש הדוח על ידו

מה תצטרכו להכין לצורך הגשת הדוח השנתי?

כפי שאמרנו קודם לכן, עבור הדוח השנתי של רשם החברות דוח שנתי מקוון מוגש על ידי רואה החשבון של החברה ובמקרים רבים אתם עשויים כלל לא לדעת על כך שהוגש הדוח על ידו. כל עוד לא נעשו שינויים כלשהם בחברה, אתם לא נדרשים לספק מסמכים מיוחדים כלשהם במסגרת ההגשה השנתית של הדוח לרשם החברות. יחד עם זאת, אם מבנה הבעלות שונה בחברה, אם נעשה הקצאת מניות, אם התקבלו החלטות שמשפיעות על הון המניות של החברה וכן הלאה, תצטרכו לצרף לדו"ח אסמכתאות לכך שהפעולות הללו בוצע על פי התקנון ועל פי החוק. במסגרת התהליך שמציע רשם החברות דוח שנתי מקוון, תוכלו לצרף את המסמכים הללו בצורה מקוונת אל הטופס המרכזי של הגשת הדוח וגם את זה כאמור, אמור לבצע רואה החשבון שלכם עבורכם.

מה קורה אם לא מגישים את הדוח?

אי הגשת דוח שנתי לרשם החברות כרוכה בהטלת סנקציות על החברה המפרה את החוק ואכן, הפעולה הראשונה בה ינקוט רשם החברות מול חברה שלא הגישה את הדוח היא הגדרתה בתוך חברה מפרת חוק. הגדרה זו תופיע בכתב אדום וגדול לצד שמה במאגר החברות הישראלי וזהו בהחלט לא כיתוב שהייתם רוצים שילווה את שם החברה שלכם במאגר בו יכול כל לקוח, כל שותף, כל ספק וכל משקיע למצוא אתכם. אבל בכך לא מסתיים העניין. מרגע שהחברה שלכם הוגדרה על ידי רשם החברות בתוך חברה מפרת חוק, יכול הרשם להטיל עליכם שורה של סנקציות, חלקן במטרה להקשות עליכם על ביצוע פעולות שונות הקשורות להתנהלות השוטפת של החברה וחלקן אף באות לידי ביטוי בקנסות מנהליים בגובה של 7,300 שקלים עבור כל הפרה. אם לא הגשתם את הדוח במשך מספר שנים, זה אומר שנצבר לכם כבר קנס בגובה עשרות אלפי שקלים אליו יתווספו גם ריבית והצמדה. מהסיבה הזאת, ובמיוחד לאור המודרניזציה שעובר רשם החברות דוח שנתי מקוון הוא הליך שאתם רוצים להשלים כל שנה ובדרך כלל רואה החשבון שלכם אכן יבצע זאת בעצמו, ייתכן שכלל ללא ידיעתכם.

דברים אלה נכונים, אלא אם נדרש כינוס אספה של בעלי המניות, אם כי גם במקרה כזה, הדוח השנתי לרשם החברות יעבור בתהליך ההצבעה גם ללא דיון ספציפי בדוח, שהוא בסך הכל הליך פרוצדורלי אותו מאשרת האספה לצד עוד שורה של הליכים דומים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

פירוק חברה מקוון
פירוק חברה

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

פירוק חברה

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

פירוק חברה מקוון

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פרסום ברשומות פירוק חברה

פירוק מרצון הליך מזורז

חברה שאיננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, היא חברה אשר משמעותה ביזבוז משאבים דרמטי, בין היתר צבירת קנסות, חובות

פירוק מרצון בהליך מזורז

חברה אשר איננה פעילה היא חברה שמהותה הוא ביזבוז משאבים, ולא רווח, שהוא הסיבה בגינה חברה נפתחת מלכתחילה. מדובר בטריגר לצבירה של חובות ענק, ועל