למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

טופס הקמת חברה ושאר המסמכים החיוניים לרישום חברה

טופס הקמת חברהטופס הקמת חברה

במדינת ישראל, כל הנהלים בדבר פתיחת חברה בע"מ, מאוגדים בדיני החברות ודיני התאגידים. תהליך זה הוא די מורכב וישנם מס' שלבים ויש לתכנן אותו בקפידה. על מקימי החברה לבצע כמה צעדים טכניים, אשר נחוצים לרישום החברה ברשם החברות. יש להכין את המסמכים הרלוונטיים, אשר הם אלה שיסדירו את המבנה המשפטי והפיננסי של החברה, את היחסים בין בעלי המניות ובין נושאי המשרות המועסקים באמצעות החברה. כאמור,הגוף הרגולטורי אשר מפקח על הקמת ופעילות של חברות בישראל, הינו רשם החברות, אשר שייך לרשות התאגידים. רשם החברות, הוא זה שאליו שולחים את טופס הקמת חברה ואת שאר המסמכים. כמו כן, רשם החברות הוא אף זה, אשר ממונה גם על פירוק חברה מרצון. 

 

יש לשים לב לשלבים השונים ברישום חברה בע"מ, כגון מילוי נכון של טופס הקמת חברה בישראל וכן, מסמכים שיש לצרף לבקשה עצמה. בטופס הגשת מסמכים, יש לכלול שמות חלופיים לחברה, אם אחד השמות למשל תפוס ולא ניתן יהיה להשתמש בו. יש לצרף את תקנון החברה, כאשר שם יהיו 4 סעיפים לפחות שהם סעיפי חובה, וכן סעיפים נוספים לפי הצורך. יש להגיש הצהרה של הדירקטורים ובעלי המניות בחברה, כאשר התצהיר יהיה מאומת באמצעות עו"ד. על החברה חייבת להזכיר את מינוי הדירקטורים בתקנון. יש לצרף את תשלום אגרת הרישום של החברה וכן, יש להוסיף את הצהרת בעלי המניות בחברה, המצהירים כי כל אחד מהם, כשיר להחזיק במניות.

טופס הקמת חברה ורישומה – כיצד?

מי שמבקש לרשום חברה  בע"מ, עליו להגיש טופס הקמת חברה לפי בקשה בטופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים) התש"ס -1999. יש לצרף הצהרות לגבי הדירקטורים וזהותם, עותק תקנון החברה ואת שמו של החותם על טפסים מס' 1 ו-2, מספר הזהות וחתימתו של מבקש רישום החברה, יאומתו ע"י עו"ד, אשר יציין, כי הזהיר את החותם על הצהרתו. לכל חברה, יינתן מס' רישום שיצוין בתעודת ההתאגדות כאשר הבקשה תאושר אצל רשם החברות.   יש לדעת, כי בטופס הקת חברה, קיימים גם סייגים על העברת מניות, חל איסור של הצעה לציבור של מניות החברה וכן, קיימת הגבלה על מספר בעלי המניות בחברה, לפי סעיף 175 לחוק החברות.

 

תקנון החברה חובה למטרת רישומהתקנון החברה חובה למטרת רישומה

יש לערוך את תקנון החברה על פי החוק, התקנון יכלול כאמור את שם החברה, סוגה, אם החברה מוגבלת או שאינה מוגבלת, המטרות העסקיות וכמות במניות ההתחלתי, נושאי המשרות ועוד. אפשר יהיה להוסיף לתקנון החברה, סעיפים, אשר יסדירו את התנהלות המשרות. יש לציין, כי תקנון החברה, חייב אף הוא,  להיות מאומת באמצעות עו"ד. תקנון החברה, חייב לכלול 4 סעיפים מהותיים: שם החברה, מטרותיה של החברה, פרטים לגבי הון המניות הרשום שהוא הון שמחולק לבעלי המניות לפי ההחלטה של בעלי השליטה בחברה. כמו כן, יש לציין את זהותם של בעלי המניות, מספר ת.ז שלהם והמען של כל מי ששולט במניות. יש להכיל גם פרטים בדבר הגבלת אחריות, למשל אם האחריות של בעלי המניות לחובותיה של החברה, מוגבלת. כאשר החברה תשלם את אגרת רישום החברה, עליה יהיה לשלם גם אגרה שנתית, או באמצעות תשלום מקוון באינטרנט, או בפנייה לסניף הדואר. תשלום זה הוא חובה בכל שנה, אלא אם כן החברה בהליך של סגירה ולכן, רק בתנאי זה, ניתן לפסוח על תשלום האגרה השנתית. יש לציין, כי תעריפיה של האגרה השנתית, מפורסמים בכל שנה באתר של משרד המשפטים.

 

השלב הבא – פתיחת תיק במס הכנסה ומע"מ

לאחר שהחברה הוקמה, ויש כבר מספר החברה שהוא גם ה-ח.פ שלה, יש לסור למשרדי מס הכנסה ומע"מ ולהצטייד במסמכים הבאים:

 

  • טופס 821
  • מסמך שמאושר ע"י עו"ד של פרוטוקול מינוי המנהלים ופרוטוקול של מורשי החתימה בחברה
  • ת.ז כולל הספח שלה של בעלי השליטה בחברה
  • מסמך מהבנק, אשר מאשר את בעלות החשבון בבנק כולל מחאה מבוטלת של החברה
  • אם הפעילות של החברה מתבצעת בנכס מקרקעין שמושכר, יש להצטייד בחוזה השכירות..

 

בסיום הליך זה, יש לקבל תעודת "עוסק מורשה". בשלב הבא, יש להודיע לפקיד השומה האזורי, אשר בו מתנהלת החברה, לא יאוחר מיום תחילת העיסוק של החברה. על מנת לפתוח תיק במס הכנסה, יש להביא טופס 4436, ת.ז של בעלי השליטה בחברה וכן, מסמך מהבנק של אישור חשבון החברה. על בעלי החברה יש לזכור, כי אין צורך לגשת לביטוח לאומי, על מנת לפתוח תיק ניכויים, היות ופעולה זו, תבוצע באופן אוטומטי.

ניהול ספרי חשבונות

על כל בעל עסק וחברה, חלה החובה על ניהול ספרים, מיד כאשר נפתחת החברה, לפי סוג העסק ומשלוח היד. כמו כן, מיד עם פתיחת החברה, יישלח פנקס מע"מ ומקדמות למס הכנסה, כאשר באמצעותם מדווחים בעלי החברה על מחזור העסקאות. יש לשלם מס לפי השיעור שייקבע בפנקס. במידה ושיעור המס נראה גבוה, יש להגיע למס הכנסה ומע"מ, על מנת לנמק מדוע יש להקטין את המס.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

פירוק חברה מקוון
פירוק חברה

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

פירוק חברה

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

פירוק חברה מקוון

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פרסום ברשומות פירוק חברה

פירוק מרצון הליך מזורז

חברה שאיננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, היא חברה אשר משמעותה ביזבוז משאבים דרמטי, בין היתר צבירת קנסות, חובות

פירוק מרצון בהליך מזורז

חברה אשר איננה פעילה היא חברה שמהותה הוא ביזבוז משאבים, ולא רווח, שהוא הסיבה בגינה חברה נפתחת מלכתחילה. מדובר בטריגר לצבירה של חובות ענק, ועל