טופס הקמת חברה ושאר המסמכים החיוניים לרישום חברה

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

טופס הקמת חברהטופס הקמת חברה

במדינת ישראל, כל הנהלים בדבר פתיחת חברה בע"מ, מאוגדים בדיני החברות ודיני התאגידים. תהליך זה הוא די מורכב וישנם מס' שלבים ויש לתכנן אותו בקפידה. על מקימי החברה לבצע כמה צעדים טכניים, אשר נחוצים לרישום החברה ברשם החברות. יש להכין את המסמכים הרלוונטיים, אשר הם אלה שיסדירו את המבנה המשפטי והפיננסי של החברה, את היחסים בין בעלי המניות ובין נושאי המשרות המועסקים באמצעות החברה. כאמור,הגוף הרגולטורי אשר מפקח על הקמת ופעילות של חברות בישראל, הינו רשם החברות, אשר שייך לרשות התאגידים. רשם החברות, הוא זה שאליו שולחים את טופס הקמת חברה ואת שאר המסמכים. כמו כן, רשם החברות הוא אף זה, אשר ממונה גם על פירוק חברה מרצון. 

 

יש לשים לב לשלבים השונים ברישום חברה בע"מ, כגון מילוי נכון של טופס הקמת חברה בישראל וכן, מסמכים שיש לצרף לבקשה עצמה. בטופס הגשת מסמכים, יש לכלול שמות חלופיים לחברה, אם אחד השמות למשל תפוס ולא ניתן יהיה להשתמש בו. יש לצרף את תקנון החברה, כאשר שם יהיו 4 סעיפים לפחות שהם סעיפי חובה, וכן סעיפים נוספים לפי הצורך. יש להגיש הצהרה של הדירקטורים ובעלי המניות בחברה, כאשר התצהיר יהיה מאומת באמצעות עו"ד. על החברה חייבת להזכיר את מינוי הדירקטורים בתקנון. יש לצרף את תשלום אגרת הרישום של החברה וכן, יש להוסיף את הצהרת בעלי המניות בחברה, המצהירים כי כל אחד מהם, כשיר להחזיק במניות.

טופס הקמת חברה ורישומה – כיצד?

מי שמבקש לרשום חברה  בע"מ, עליו להגיש טופס הקמת חברה לפי בקשה בטופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים) התש"ס -1999. יש לצרף הצהרות לגבי הדירקטורים וזהותם, עותק תקנון החברה ואת שמו של החותם על טפסים מס' 1 ו-2, מספר הזהות וחתימתו של מבקש רישום החברה, יאומתו ע"י עו"ד, אשר יציין, כי הזהיר את החותם על הצהרתו. לכל חברה, יינתן מס' רישום שיצוין בתעודת ההתאגדות כאשר הבקשה תאושר אצל רשם החברות.   יש לדעת, כי בטופס הקת חברה, קיימים גם סייגים על העברת מניות, חל איסור של הצעה לציבור של מניות החברה וכן, קיימת הגבלה על מספר בעלי המניות בחברה, לפי סעיף 175 לחוק החברות.

 

תקנון החברה חובה למטרת רישומהתקנון החברה חובה למטרת רישומה

יש לערוך את תקנון החברה על פי החוק, התקנון יכלול כאמור את שם החברה, סוגה, אם החברה מוגבלת או שאינה מוגבלת, המטרות העסקיות וכמות במניות ההתחלתי, נושאי המשרות ועוד. אפשר יהיה להוסיף לתקנון החברה, סעיפים, אשר יסדירו את התנהלות המשרות. יש לציין, כי תקנון החברה, חייב אף הוא,  להיות מאומת באמצעות עו"ד. תקנון החברה, חייב לכלול 4 סעיפים מהותיים: שם החברה, מטרותיה של החברה, פרטים לגבי הון המניות הרשום שהוא הון שמחולק לבעלי המניות לפי ההחלטה של בעלי השליטה בחברה. כמו כן, יש לציין את זהותם של בעלי המניות, מספר ת.ז שלהם והמען של כל מי ששולט במניות. יש להכיל גם פרטים בדבר הגבלת אחריות, למשל אם האחריות של בעלי המניות לחובותיה של החברה, מוגבלת. כאשר החברה תשלם את אגרת רישום החברה, עליה יהיה לשלם גם אגרה שנתית, או באמצעות תשלום מקוון באינטרנט, או בפנייה לסניף הדואר. תשלום זה הוא חובה בכל שנה, אלא אם כן החברה בהליך של סגירה ולכן, רק בתנאי זה, ניתן לפסוח על תשלום האגרה השנתית. יש לציין, כי תעריפיה של האגרה השנתית, מפורסמים בכל שנה באתר של משרד המשפטים.

 

השלב הבא – פתיחת תיק במס הכנסה ומע"מ

לאחר שהחברה הוקמה, ויש כבר מספר החברה שהוא גם ה-ח.פ שלה, יש לסור למשרדי מס הכנסה ומע"מ ולהצטייד במסמכים הבאים:

 

 • טופס 821
 • מסמך שמאושר ע"י עו"ד של פרוטוקול מינוי המנהלים ופרוטוקול של מורשי החתימה בחברה
 • ת.ז כולל הספח שלה של בעלי השליטה בחברה
 • מסמך מהבנק, אשר מאשר את בעלות החשבון בבנק כולל מחאה מבוטלת של החברה
 • אם הפעילות של החברה מתבצעת בנכס מקרקעין שמושכר, יש להצטייד בחוזה השכירות..

 

בסיום הליך זה, יש לקבל תעודת "עוסק מורשה". בשלב הבא, יש להודיע לפקיד השומה האזורי, אשר בו מתנהלת החברה, לא יאוחר מיום תחילת העיסוק של החברה. על מנת לפתוח תיק במס הכנסה, יש להביא טופס 4436, ת.ז של בעלי השליטה בחברה וכן, מסמך מהבנק של אישור חשבון החברה. על בעלי החברה יש לזכור, כי אין צורך לגשת לביטוח לאומי, על מנת לפתוח תיק ניכויים, היות ופעולה זו, תבוצע באופן אוטומטי.

ניהול ספרי חשבונות

על כל בעל עסק וחברה, חלה החובה על ניהול ספרים, מיד כאשר נפתחת החברה, לפי סוג העסק ומשלוח היד. כמו כן, מיד עם פתיחת החברה, יישלח פנקס מע"מ ומקדמות למס הכנסה, כאשר באמצעותם מדווחים בעלי החברה על מחזור העסקאות. יש לשלם מס לפי השיעור שייקבע בפנקס. במידה ושיעור המס נראה גבוה, יש להגיע למס הכנסה ומע"מ, על מנת לנמק מדוע יש להקטין את המס.

טפסים הקמת חברהטפסים הקמת חברה

כאשר מקימים חברה יש לרשום אותה אצל רשם חברות. רישום החברה הוא תהליך שמצריך מילוי של טפסים רבים ביניהם טופס בקשה לרישום החברה, הצהרת הדירקטורים של החברה והגשת תקנון חברה. מלבד למילוי טפסים והגשתם יש לשלם אגרת הקמת חברה. במאמר הבא נסביר על השלבים הכרוכים בהקמת חברה ועל הטפסים שיש למלא. 

 

טפסים הקמת חברה- כיצד להקים חברה?

חברה בע"מ, היא חברה מאוגדת, היא נחשבת לאישיות משפטית נפרדת והיא אינה תלויה במחזיק מניות או כל אדם אחר. במידה שבעל החברה מגיע להפסדים, החברה נהנית מלא מעט הטבות ולכן רבים מעדיפים להקים חברה מאשר להיות עוסק מורשה. 

עם זאת, לא כל אחד יכול להקים חברה. על מנת להקים חברה יש לעמוד במחזורים גבוהים בהתאם להוראות מס הכנסה, כאשר יש רווחים גבוהים שהמיסוי שלהם יקר כעצמאי (מס חברות עומד על 20% לעומת עוסק מורשה שיכול להגיע אפילו ל-50% מס). לכן, לפני הקמת חברה חשוב מאוד לברר את התנאים השונים להקמת חברה. 

על מנת לברר את התנאים השונים ועל מנת להקים חברה ולרשום אותה אצל רשם חברה עליכם בראש ובראשונה לפנות לעורך דין שמתמחה בדיני חברות. עורך הדין יעזור לכם למצוא שם לחברה, על מנת שלא תהיו חשופים לתביעות. כאשר בוחרים שם חשוב מאוד שהשם לא יהיה דומה או לא יזכיר שם של חברה אחרת. כמו כן, עורך הדין ילווה אתכם בכל התהליכים הנדרשים בעת הקמת חברה, כאשר בשלבים הראשונים יהיה עליכם למלא טפסים להקמת חברה ולהירשם אצל רשם חברות.

 

טפסים הקמת חברה- רישום החברה אצל רשם חברות

הקמת חברה, מתבצעת בדרך של רישום חברות אצל רשם החברות. רשם החברות הוא למעשה הגוף המפקח על חברות פרטיות. על מנת לבצע רישום חברות, יש להצטייד במגוון טפסים שונים ביניהם תקנון התאגדות של החברה, הצהרת בעלי המניות הראשונים בחברה והצהרות הדירקטורים הראשונים של החברה. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי יש לשלם אגרת הקמת חברה במעמד הרישום. 

רישום חברות לא חייב להיערך או להיכתב על ידי עורך דין. עם זאת, חשוב מאוד לאמת את החתימות המופיעות על הטפסים בפניה אל עורך דין. 

חשוב להבין מיהם בעלי התפקידים בחברה-

  • בעל מניות- הבעלים החוקיים של החברה, נהנה מהרווחים וממנה את חבר המנהלים. 
  • דירקטור- קובע את מדיניות העסקים הכללית של החברה וממנה את הנהלת החברה. 
  • הנהלת החברה- מנהלים את החברה ברמה היומיומית ומדווחת לחבר המנהלים. 

 

טפסים הקמת חברה- אילו טפסים יש למלא?

כאשר מקימים חברה, יש למלא מגוון טפסים שונים. 

 • טופס 1- טופס בקשה לרישום חברה. בטופס זה אתם למעשה מבקשים להקים חברה בע"מ. את הטופס חשוב מאוד למלא באופן קפדני שכן כל פרט יכול להשליך על מידת האחריות של בעלי המניות לחובות התאגיד. לאחר שסיימתם למלא את הטופס יש לאמת ולאשר את חתימת המבקש (מי שמעוניין להקים את החברה) מול עורך דין. 
 • טופס 2- הצהרת הדירקטורים הראשונים. בטופס זה, עליכם לקבוע לפחות אדם אחד שיירשם אצל רשם החברות כדירקטור של החברה. טופס זה מהווה מעין הצהרה של אותו אדם כי הוא מסכים להתמנות כדירקטור וכי הוא כשיר לכהן כדירקטור. 
 • טופס 3- תקנון חברה לדוגמא. תקנון החברה מהווה מעין כתב הסמכה שמגדיר את מטרתה של החברה. התקנון הוא למעשה המנדט שניתן לחברה מבעלי המניות. כל שינוי בתקנון צריך להתבצע על ידי אסיפה של בעלי המניות.

 

טפסים הקמת חברה- דגשים למילוי הטפסים

כאשר ממלאים טפסים במעמד רישום חברות, חשוב מאוד להקפיד על מילוי הפרטים הנדרשים כהלכה באופן מדויק. שימו לב כי במידה והפרטים לא ימולאו או לא ימולאו כראוי, משך הזמן של רישום החברה יתארך וכך יהיה עליכם להמתין זמן ממושך יותר מהצפוי. 

ריכזנו לכם על מה חשוב להקפיד במילוי הטפסים הבאים- 

 • תקנון התאגדות החברה- כפי שציינו קודם, בין הטפסים השונים שיש למלא יהיו טפסים על תקנון התאגדות החברה. בתקנון החברה חשוב מאוד שיופיעו שם החברה, מטרות החברה, הון מניות החברה והגדרת אחריות של בעלי המניות בחברה. תקנון החברה מהווה בעצם חוזה בין החברה לבין בעלי המניות של החברה. מומלץ להוסיף בתקנון החברה גם הוראות המתייחסות הן לחובות והן לזכויות של בעלי המניות ושל הדירקטורים בחברה, הוראות ניהול ועוד. שימו לב כי בסעיף המטרות תוכלו לקבוע כי החברה תהיה רשאית לעסוק באופן חוקי בכל עיסוק, מלבד לעיסוקים שיהיו מפורטים בתקנון. 
 • הצהרת בעלי המניות הראשונים בחברה- בהצהרת בעלי המניות הראשונים, בעלי החברה למעשה מודיעים על שירותם לפי חוק לייסד חברה. לשם כך יש להגיש מספר טפסים כמספר בעלי המניות הראשונים בחברה החדשה. על פי החוק, כל אחד רשאי להקים חברה בתנאי שהיא מוסרית ופועלת על פי החוק ועל פי עקרון תקנת הציבור. עם זאת, יש לשים לב כי על פי החוק שופט רשאי לקבוע כי אדם שהוטלה עליו חבות אישית או שהורם עליו מסך התאגדות של חברה, לא יוכל להקים חברה עד חמש שנים. חשוב מאוד שכל הפרטים הללו יופיעו בהצהרת בעלי המניות הראשונים, על מנת שלא יתארך תהליך רישום החברה אצל רשם החברות. 
 • הצהרת הדירקטורים הראשונים בחברה- כמו הצהרת בעלי המניות הראשונים בחברה, גם בהצהרת הדירקטורים הראשונים בחברה יש להגיש מספר טפסים כמספר הדירקטורים הראשונים בחברה החדשה. יש לשים לב כי כמו בעלי מניות, גם תאגיד יכול להיות דירקטור בתאגיד אחר. עם זאת, ההחלטה צריכה לכלול שיקולים שונים של מיסוי, ניהול וכיוצא בזה. 

 

טפסים הקמת חברה- תשלום אגרה במעמד הרישום

כאשר רושמים חברה אצל רשם חברות יש לשלם אגרת הקמת חברה ומהרגע שהחברה נפתחה יהיה עליכם לשלם אגרה שנתית קבועה. 

יש לכך שתי סיבות- 

 • רשם החברות- מדובר ביחידה שמספקת מגוון שירותים לבעלי חברות. בין השירותים הללו יהיו רישום החברה, מעקב אחר פרטי החברות הרשומות, מעקב אחר בעלי המניות, העברת מניות, הקצאת מניות לדו"חות שנתיים ועוד. מדובר בשירותים שמצריכים הן מערך טכנולוגי והן מערך אנושי ולכן אנשים שמעוניינים להקים חברה צריכים לשלם על כך. 
 • חברות סרק- כאשר מחייבים בתשלום אגרת הקמת חברה ותשלום שנתי, הדבר מהווה מעין חסימה לאנשים ומונע מהם לפתוח חברות סרק. 

אז כמה עולה אגרת הקמת חברה?

גובה תשלום אגרת הקמת חברה, נכון לשנת 2022 עומד על סך 2,167 שקלים. כמו כן, גובה תשלום האגרה השנתית עומד על סך 1,511. 

יש לקחת בחשבון, כי במידה שתבצעו את רישום החברה אצל רשם החברות באופן מקוון, תוכלו לחסוך כ-500 שקלים בתשלום האגרה לפתיחת החברה. על מנת לשלם את האגרה באופן מקוון עליכם להיכנס לשירות התשלומים הממשלתי, לסמן שאתם מבצעים רישום מקוון. לאחר מכן, יופיע לכם גובה האגרה שיש לשלם. 

שימו לב- כאשר אתם משלמים לרשם החברות מדובר באגרה שנתית, כלומר, האגרה תהיה רלוונטית עבור השנה בה היא שולמה. לכן, במידה שתשלמו את האגרה בחודש אוקטובר לדוגמא, האגרה תהיה תקפה לשלושה חודשים בלבד ובינואר יהיה עליכם לשלם אגרה נוספת. לכן, על מנת שהתשלום יהיה נוח יותר, מומלץ להירשם בתחילת ינואר. 

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

תרגום מסמכי חברה

בשעה טובה התקדמתם ליצירת שיתופי פעולה עם חברה בינלאומית גדולה שנמצאת בחו"ל, ולכן עומדת בפניכם האפשרות להרחיב את הפעילות העסקית של החברה שלכם, להגיע לקהל

הקמת חברה משפחתית
הקמת חברה משפחתית

חברה משפחתית היא כמו חברה בע"מ אך המיסים שלה מחושבים בצורה אחרת. מהי חברה משפחתית? למה להקים חברה משפחתית? מה התהליך של הקמת חברה משפחתית

הקמת חברה באסטוניה
הקמת חברה באסטוניה

ישראלים רבים מעוניינים להקים חברות בחו"ל, מסיבות שונות כאשר המרכזיות ביניהן יהיו נוחות ומיסים. כך גם באסטוניה שממוקמת באזור הבלטי שבצפון אירופה. אז למה להקים

הקמת חברה במקלטי מס
הקמת חברה במקלטי מס

ישראלים רבים מעוניינים להקים חברות במדינות שונות ברחבי העולם. יש לכך סיבות שונות. אחת הסיבות לכך היא להוריד את שיעור המס שיש לשלם על ידי

הקמת חברה באירופה
הקמת חברה באירופה

מעוניינים להקים חברה באירופה? במקרים רבים יהיה מדובר בבחירה הלגיטימית, הנכונה והמשתלמת ביותר עבורכם. בעולם העסקים של העידן המודרני, אנשים רבים בוחרים להקים חברות בחו"ל

074-7765923