הקמת חברה חלוקת מניות

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

הקמת חברה חלוקת מניותהקמת חברה היא תהליך שכולל בתוכו שלבים רבים ביניהם רישום החברה אצל רשם חברות, מילוי טפסים שונים, תשלום אגרה וחלוקת מניות. חלוקת המניות יכולה להתבצע הן לבעלי המניות והן לחברה עצמה. על חלוקת מניות בעת הקמת חברה נרחיב במאמר הבא. 

 

הקמת חברה חלוקת מניות- מה זה אומר?

חלוקת מניות היא למעשה רכישה של מניות (בתמורה או לא בתמורה). המוכרת היא למעשה החברה שמקצה את המניות לבעלי מניות קיימים או חדשים. 

כאשר מקימים חברה, יש לחלק מניות. הון המניות מוקצה לבעלי המניות והוא יכול להיות בעל ערך נקוב או ללא ערך נקוב. בדרך כלל, נהוג לקבוע את הערך הנקוב כ-1 שקלים למניה. הון זה ניתן לפריטה מקסימלית עד ל-0.0.1 ערך נקוב לכל מניה. 

בתקנון החברה, ניתן לקבוע שלחברה יהיה סוג מניות אחד או מספר סוגי מניות (רגילות, מניות בכורה, מניות הנהלה ועוד). בחברות הייטק, בדרך כלל יהיו קיימים מספר סוגי מניות שמקבלים זכויות נלוות ועדיפויות על פני מניות אחרות בחברה. 

בחוק החברות נקבע שהון המניות בחברה שהוקצה לבעלי המניות מקנה זכויות נלוות. זכויות אלה נקבעות בתקנון החברה ובדין. לחברות פרטיות בדרך כלל יהיה סוג מניות אחד, מניות רגילות. סוג זה מקנה את הזכות להצבעה באסיפה כללית, הזכות למנות דירקטורים. הזכות לקבל דיווידנד, כלומר רווחי החברה והזכות לקבל את נכסי החברה בעת פירוקה, נקרא גם דיווידנד פירוק. מניות שלא הוקצו לבעלי המניות אינן מקנות זכות. 

הקמת חברה חלוקת מניות- כיצד נעשה זאת?

חלוקת המניות בדרך כלל נקבעת בעת רישום החברה אצל רשם החברות והיא מבוצעת מההון הרשום של החברה. את הון המניות תוכלו להגדיל בכל שלב בחיי החברה. 

הון המניות הרשום, הוא למעשה בנק מניות להקצאה לבעלי המניות. כלומר, בכל פעם שתרצו להנפיק מניות לבעלי המניות, יש לעשות זאת מההון הרשום של החברה. כל מניה שלא הוקצתה לבעל מניות בחברה היא משוללת זכויות. 

במקרים אחרים תוכלו להעביר את המניות של בעלי המניות לחברה ולשלול מהם זכויות. מניות אלה נקראות מניות רדומות והן יכולות להשליך על מבנה החברה, לכן לפני שמבצעים את הפעולה הזאת מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה לדיני חברות. 

חשוב מאוד שהון המניות הרשום יהיה גדול מספיק, על מנת שתוכלו בעתיד לחלק מניות לשותפים נוספים, לעובדים ועוד. 

על פי חוק החברות, יש להודיע על חלוקת מניות בתוך 14 ימים מביצוע ההקצאה על גבי טופס 4 מאומת על ידי עורך דין. 

 

הקמת חברה חלוקת מניות- בחברה פרטיתהקמת חברה חלוקת מניות- בחברה פרטית

חלוקת מניות בחברה פרטית הוא תהליך מעט שונה. כאן חלוקת המניות תבוצע בין בעלי מניות קיימים או לא קיימים כאשר אחד מעביר לשני, בתמורה או לא בתמורה. כאשר מתבצעת העברת מניות, יש על המעביר ועל הנעבר לחתום על שטר העברת מניות. שטר העברת מניות מראה את רצונם של שני הצדדים על העברת המניה והוא מעניק לנעבר את המניות מהמעביר. יש להודיע על העברת מניות בתוך 14 ימים מהעברת המניות על גבי טופס 3 מאומת על ידי עורך דין, על פי חוק החברות.

 

הקמת חברה חלוקת מניות- כיצד להקים חברה?

חברה בע"מ, היא חברה מאוגדת, היא נחשבת לאישיות משפטית נפרדת והיא אינה תלויה במחזיק מניות או כל אדם אחר. במידה שבעל החברה מגיע להפסדים, החברה נהנית מלא מעט הטבות ולכן רבים מעדיפים להקים חברה מאשר להיות עוסק מורשה. 

עם זאת, לא כל אחד יכול להקים חברה. על מנת להקים חברה יש לעמוד במחזורים גבוהים בהתאם להוראות מס הכנסה, כאשר יש רווחים גבוהים שהמיסוי שלהם יקר כעצמאי (מס חברות עומד על 20% לעומת עוסק מורשה שיכול להגיע אפילו ל-50% מס). לכן, לפני הקמת חברה חשוב מאוד לברר את התנאים השונים להקמת חברה. 

על מנת לברר את התנאים השונים ועל מנת להקים חברה ולרשום אותה אצל רשם חברה עליכם בראש ובראשונה לפנות לעורך דין שמתמחה בדיני חברות. עורך הדין יעזור לכם למצוא שם לחברה, על מנת שלא תהיו חשופים לתביעות. כאשר בוחרים שם חשוב מאוד שהשם לא יהיה דומה או לא יזכיר שם של חברה אחרת. כמו כן, עורך הדין ילווה אתכם בכל התהליכים הנדרשים בעת הקמת חברה, כאשר בשלבים הראשונים יהיה עליכם למלא טפסים להקמת חברה ולהירשם אצל רשם חברות.

הקמת חברה חלוקת מניות- רישום החברה אצל רשם חברות

הקמת חברה, מתבצעת בדרך של רישום חברות אצל רשם החברות. רשם החברות הוא למעשה הגוף המפקח על חברות פרטיות. על מנת לבצע רישום חברות, יש להצטייד במגוון טפסים שונים ביניהם תקנון התאגדות של החברה, הצהרת בעלי המניות הראשונים בחברה והצהרות הדירקטורים הראשונים של החברה. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי יש לשלם אגרת הקמת חברה במעמד הרישום. 

רישום חברות לא חייב להיערך או להיכתב על ידי עורך דין. עם זאת, חשוב מאוד לאמת את החתימות המופיעות על הטפסים בפניה אל עורך דין. 

חשוב להבין מיהם בעלי התפקידים בחברה-

    • בעל מניות- הבעלים החוקיים של החברה, נהנה מהרווחים וממנה את חבר המנהלים. 
    • דירקטור- קובע את מדיניות העסקים הכללית של החברה וממנה את הנהלת החברה. 
    • הנהלת החברה- מנהלים את החברה ברמה היומיומית ומדווחת לחבר המנהלים. 

 

הקמת חברה חלוקת מניות- אילו טפסים יש למלא?

כאשר מקימים חברה, יש למלא מגוון טפסים שונים. 

  • טופס 1- טופס בקשה לרישום חברה. בטופס זה אתם למעשה מבקשים להקים חברה בע"מ. את הטופס חשוב מאוד למלא באופן קפדני שכן כל פרט יכול להשליך על מידת האחריות של בעלי המניות לחובות התאגיד. לאחר שסיימתם למלא את הטופס יש לאמת ולאשר את חתימת המבקש (מי שמעוניין להקים את החברה) מול עורך דין. 
  • טופס 2- הצהרת הדירקטורים הראשונים. בטופס זה, עליכם לקבוע לפחות אדם אחד שיירשם אצל רשם החברות כדירקטור של החברה. טופס זה מהווה מעין הצהרה של אותו אדם כי הוא מסכים להתמנות כדירקטור וכי הוא כשיר לכהן כדירקטור. 
  • טופס 3- תקנון חברה לדוגמא. תקנון החברה מהווה מעין כתב הסמכה שמגדיר את מטרתה של החברה. התקנון הוא למעשה המנדט שניתן לחברה מבעלי המניות. כל שינוי בתקנון צריך להתבצע על ידי אסיפה של בעלי המניות.

 

הקמת חברה חלוקת מניות- תשלום אגרה

כאשר רושמים חברה אצל רשם חברות יש לשלם אגרת הקמת חברה ומהרגע שהחברה נפתחה יהיה עליכם לשלם אגרה שנתית קבועה.  גובה תשלום אגרת הקמת חברה, נכון לשנת 2022 עומד על סך 2,167 שקלים. כמו כן, גובה תשלום האגרה השנתית עומד על סך 1,511.  יש לקחת בחשבון, כי במידה שתבצעו את רישום החברה אונליין, תוכלו לחסוך כ-500 שקלים בתשלום האגרה. על מנת לשלם את האגרה אונליין עליכם להיכנס לשירות התשלומים הממשלתי, לסמן שאתם מבצעים רישום מקוון. 

שימו לב- כאשר אתם משלמים לרשם החברות מדובר באגרה שנתית, כלומר, האגרה תהיה רלוונטית עבור השנה בה היא שולמה. לכן, במידה שתשלמו את האגרה בחודש אוקטובר לדוגמא, האגרה תהיה תקפה לשלושה חודשים בלבד ובינואר יהיה עליכם לשלם אגרה נוספת. לכן, על מנת שהתשלום יהיה נוח יותר, מומלץ להירשם בתחילת ינואר. 

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

תשלום אגרת הקמת חברה
תשלום אגרת הקמת חברה

כאשר מקימים חברה יש לשלם אגרה בעת מעמד הרישום ומרגע שהחברה מוקמת יש לשלם אגרה שנתית. אך מדוע יש לשלם אגרה ומה גובה תשלום אגרת

הקמת חברה משפחתית
הקמת חברה משפחתית

חברה משפחתית היא כמו חברה בע"מ אך המיסים שלה מחושבים בצורה אחרת. מהי חברה משפחתית? למה להקים חברה משפחתית? מה התהליך של הקמת חברה משפחתית

הסכם שותפות הקמת חברה
הסכם שותפות הקמת חברה

כאשר מקימים חברה עם שותפים יש לחתום על הסכם שותפות. הסכם השותפות הוא בעל חשיבות רבה והוא למעשה מסכם את כל הפרטים החשובים עבור השותפים

הקמת חברה בנאמנות
הקמת חברה בנאמנות – מה המטרה?

הקמת חברה בנאמנות כל הנושא של הקמת חברה בנאמנות, מלווה בהתנהלות משפטית וכלכלית של מי שמעוניין להתנהל ע"י גוף משפטי, שיהיה האחראי על הניהול והאחזקה

074-7765923