הקמת חברה בנאמנות – מה המטרה?

למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

הקמת חברה בנאמנותהקמת חברה בנאמנות

כל הנושא של הקמת חברה בנאמנות, מלווה בהתנהלות משפטית וכלכלית של מי שמעוניין להתנהל ע"י גוף משפטי, שיהיה האחראי על הניהול והאחזקה של הנכסים בחברה, השליחות עבורם או בנאמנות עבור אחר. לכל חברה בנאמנות של עו"ד, המטרה היא שבעליה שמה שנכון לעשות הוא, לא להציג אותו כבעל המניות בחברה, היות ודהר זה, יכול בהחלט לחבל בתוצאות פעילותה העסקית של החברה, כך שהוא מעדיף כי עוה"ד, הוא זה שיבצע את הפעולות הנחוצות היות והוא הנאמן של בעל המניות. כשאר שוקלים על הקמת חברה בנאמנות,

כאשר מקימים חברה בנאמנות, יש לערוך הסכם בין בעלי המניות לבין עוה"ד הנאמן על מנת להחליט בכל מיני נושאים כגון: כיצד יפעל עוה"ד באסיפה של בעלי המניות, מה תהיינה זכויות ההצבעה שלו, מה יהיו היחסים המשפטים ביניהם וכיצד יוגדרו, אילו תחומים בעיסוק החברה, יהיו בשליטתו של עוה"ד? וכן, כיצד תסתיים תקופת הנאמנות. כאשר הנאמן הוא בעל הזיקה לנכסי החברה המשמעות מכך היא: הקניית האפשרות וכן הרשאה לנאמן על השליטה הנכסי הנאמנות, החזקת מניות החברה בנאמנות, אפשרויות לפעול במניות. יש לציין ואף חשוב להדגיש, כי המניות הן של הנהנה והנאמן, רק יחזיק אותן עבורו.

הקמת חברה בנאמנות לפי חוזה הנאמנות וחוק החוזים

לכל מי שאינו בקיר במושגים כגון הקמת חברה בנאמנות, הקמת חברה באופן זה, נוצרת על פי חוזה להחזקת מניות בנאמנות, בין הנהנה לנאמן. מדובר לכפיפות לשתי מערכות נורמטיביות: מתוקף דיני החוזים, ומתוקף ההסדר בחוק הנאמנות. למעשה, חוזה נאמנות, ממש כמו כל חוזה, יכול להתבצע בעל פה, בכתב ובכל צורה אחרת ולכן הוא יפורש כחוזה. הסכם הנאמנות בעצם, מסדיר את היחסים המשפטיים שבין הצדדים לאורך תקופת אחזקת המניות בחברה ע"י הנאמן, כך שבגופו של הסכם זה, יש לתת ביטוי לאופן שליטת הנאמן במניות ובהוראות הניתנות לנאמן באמצעות הנהנה. לדוגמא, הקניית האפשרות לנהנה, להשתתף באסיפות של בעלי המניות של החברה, להצביע במקומו של הנאמן באמצעות חותמת הנאמן והכול לפי הנחיותיו של הנהנה. 

השינויים שנעשו בחברות נאמנות משנת 2020

אחד השינויים שנעשו ברגולציה של נאמנים וחברות הנאמנות גם בעולם, כגון שוויץ שחוקקה חוק מיוחד שנועד לפיקוח על נאמנים וחברות נאמנות. כמו כן, מדינות שונות שלא הייתה בהן רגולציה של נאמנים, כמו ישראל, אך היום כבר ישנם חוקים ותקנות אשר נועדו להתמודד עם הלבנת הון ומימון טרור.

הקמת חברה בנאמנות – מה מותר ומה אסור לנאמן?

כאשר נערך הסכם של הקמת חברה בנאמנות, על הנאמן, חל איסור מוחלט להעביר את מניות החברה או לשעבדן, או לבצע כל פעולה אשר יכולה להגביל את הזכויות של מי שנהנה מהמניות, ללא הסכמתו המפורשת ובכתב מהנהנה. למעשה מי שמחזיק במניות החברה, זכאי להשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהסדיר את זכויות ההצבעה המקוונות לנאמן, באמצעות החתמה של הנאמן על כתב הסמכה הנקרא PROXY. יש להסדיר באופן ברור את יכולתו של הנהנה לקחת את המניות מידיו של הנאמן ולהחזירם לידיו.

חוק החברות, מגשים את מטרת עסקת הנאמנות, כמטרה להסוואת זכויות במניות, באמצעות רישום הנאמן, במרשם של בעלי המניות כאשר זהותו של הנהנה מוסווית. למעשה החברה יוצאת מידי חובה, כל עוד היא ממלאה את חובותיה, כלפי בעלי המניות הרשומים בפנקס בעלי המניות. למעשה, בדיווח לרשם החברות של בעלי המניות, יירשם בעל מניות שהוא נאמן, אפילו אם עובדת הנאמנות לא צוינה. המידה וקיימות סיבות בדבר היווצרותה של הנאמנות לטובת בעל המניות בפועל, יהיה מדובר המאמנות קיימת, גם מהבחינה המשפטית וגם לצרכי מס, גם אם לא דווחה לרשם החברות.

הסיבות שבעלי החברה מעוניינים להקימה בנאמנותהסיבות שבעלי החברה מעוניינים להקימה בנאמנות

לפעמים קורים מקרים, אשר בהם הבעלים של מניות בחברה, מעוניין להסתיר את העובדה שהוא זה הבעלים של מניות החברה. הסיבות עשויות להיות רבות כגון: הרצון להסתיר בעלות במניות של חברה מתחרה. למשל, בעל המניות סבור שהמידע יוכל לספק למתחרה את פעולותיו העתידיות של בעל החברה למען התפתחותה של החברה. לפעמים מדובר על  סיטואציה של בעל מניות המשקיע בחברה  מתחרה והוא אינו יודע שהחברה המתחרה תדע על כך. ישנם בעלי חברה שמעוניינים להסתיר מבנות זוגם, כאשר מערכת היחסים מעורערת בין בני הזוג, מהחשש שתהיינה תביעות רכוש עקב גירושין. כמובן שישנן עוד סיבות של הקמת חברה בנאמנות.

ציון הנאמנות בחברה על פי חוק

לפי סעיף 131א לחוק החברות, בעל מניה שהוא גם נאמן, יהיה חייב בדיווח לחברה. החברה, תרשום אותו במרשם בעלי המניות מתוך ציון נאמנות ויראו אותו כבעל מניה ע"פ החוק. יש לציין, כי על פי סעיף 129 לחוק החברות, מרשם בעלי המניות יהיה פתוח לעיונו של כל אדם, למטרה כפולה. סעיף זה, בחוק, אף מאפשר את הסתרת זהותו של הנהנה וכן תוך קיום הנאמנות, אך יש לציין, כי מדובר בנאמנות, כך שהציבור יבין זאת וייחשב את צעדיו בהתאם.  

אז מה היה לנו בכתבה:

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו
לוגו - GALBO

הצוות שלנו בגלבו מחזיק בידע רב, ניסיון עשיר וקשרים ענפים, ויוכל לעזור לכם בכל הקשור להקמת החברה שלכם בקפריסין. לאורך השנים ליווינו מאות לקוחות, החל מהצעד הראשון להקמת החברה ועד להנהלת חשבונות שנתית, וממשיכים לספק קשת רחבה של שירותים לחברות תחת קורת גג אחת.

תשלום אגרת הקמת חברה
תשלום אגרת הקמת חברה

כאשר מקימים חברה יש לשלם אגרה בעת מעמד הרישום ומרגע שהחברה מוקמת יש לשלם אגרה שנתית. אך מדוע יש לשלם אגרה ומה גובה תשלום אגרת

הקמת חברה משפחתית
הקמת חברה משפחתית

חברה משפחתית היא כמו חברה בע"מ אך המיסים שלה מחושבים בצורה אחרת. מהי חברה משפחתית? למה להקים חברה משפחתית? מה התהליך של הקמת חברה משפחתית

הקמת חברה חלוקת מניות
הקמת חברה חלוקת מניות

הקמת חברה היא תהליך שכולל בתוכו שלבים רבים ביניהם רישום החברה אצל רשם חברות, מילוי טפסים שונים, תשלום אגרה וחלוקת מניות. חלוקת המניות יכולה להתבצע

הסכם שותפות הקמת חברה
הסכם שותפות הקמת חברה

כאשר מקימים חברה עם שותפים יש לחתום על הסכם שותפות. הסכם השותפות הוא בעל חשיבות רבה והוא למעשה מסכם את כל הפרטים החשובים עבור השותפים

074-7765923