למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

תקנות החברות פירוק חברה והסעיפים השונים

תקנות החברות פירוק חברהתקנות החברות פירוק חברה והסעיפים השונים

לפי תקנות פירוק חברה, ישנן כמה דרכים לפירוק. הראשונה היא פירוק ע"י ביהמ"ש, פירוק מרצון, או פירוק מרצון בהליך מזורז לחברה שאינה פעילה.  כאשר בית המשפט מפרק חברה, הבקשה תוגש לביהמ"ש המחוזי, באמצעות החברה עצמה ולא באמצעות בעלי המניות. ישנן שלוש עילות, אשר בגינן, ניתן לבקש מבית המשפט המחוזי שיפרק את החברה:

  • החברה החליטה בהחלטה מיוחדת שהיא זו שהתקבלה  ברוב של 75% מבעלי המניות אשר הצביעו באסיפה הכללית, על פירוק החברה באמצעות ביהמ"ש
  • החברה לא ביצעה פעילות עסקית, שנה מאז רישומה ברשם החברות, או שהפסיקה את עסקיה במשך שנה.
  • ביהמ"ש מצא, כי מן הצדק יש לפרק את החברה.

 

בהתקיים אחת מכל העילות הללו, רשאי בית המשפט לתת צו פירוק, כאשר הוא יפורסם ברבים לציבור הרחב, על מנת שמי שעשוי להיפגע כתוצאה ממתן צו זה, יוכל להגיש התנגדות. לאחר שהצו יינתן, ביהמ"ש רשאי יהיה למנות נאמן שיהיה אמון על פירוקה של החברה. יש לציין בנוסף, כי לאחר מתן צו הפירוק, הוא זה שיקפיא את ההליכים מלבד הליכים מנהליים או פליליים. ההקפאה, תחול לגבי הליכים עומדים ותלויים נגד החברה וכן, לגבי ההליכים העתידיים אשר עשויים להיפתח כנגדה. אם המצב הוא כזה, המשך הליך קיים או פתיחה בהליך חדש נגד החברה, לא יתאפשרו, כי אם רק באישורו של בית המשפט המחוזי, למעט תביעות של נושים מובטחים, אשר רשאים לפעול למימוש חובם, גם כאשר ניתן צו פירוק לפי סעיף 267 לפקודת החברות.  במידה והחברה פרעה את חובותיה, או, אם החברה אינה חדלת פירעון, כאשר הנאמן, יסיים את תפקידו בפירוק החברה, הוא יגיש דו"ח מסכם בדבר פעילותו, הן לבית המשפט והן לבעלי המניות בחברה. ביהמ"ש יורה אז על חיסול החברה.

 

תקנות פירוק חברה מרצון

חברה יכולה להחליט על פירוק מרצון, בהחלטה מיוחדת שגם היא אמורה להתקבל ברוב של 75% מבעלי המניות אשר הצביעו באסיפה הכללית, בתנאי שדירקטורים מהחברה, הצהירו כי לחברה יש כושר פירעון. יש לחתום על תצהיר כושר פירעון, אשר בו יוצהר כי החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה, בתוך שנה ממועד תחילתו של הפירוק. אם החברה, לא תהיה מסוגלת לפרוע את חובותיה בזמן, פירוקה עשוי להשתנות בהגדרתו, לחברה חדלת פירעון לפי תקנות החברות פירוק חברה.

תקנות פירוק חברות לפי חוק חדלות הפירעון

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חל בשנת 2019. בחוק זה, ישנן תקנות החברות פירוק חברה. לפי סעיף 373(ב'), לחוק הליכי הפירוק לפי פקודת החברות והליכי פשרה או הסדר שניתן במסגרתם צו של הקפאת הליכים, לפי חוק החברות, אשר היו עומדים ותלויים ערב יום תחילתו של החוק, ימשיכו לחול לגביהם הוראות הדין ולכן, ההתאמות לתקנות הפירוק וכן ההסדר, מסדירות את תהליך פירוק מרצון וכן, הליכי פשרה או הסדר, שאינם במסגרת הסדרי חוב. הליכים אלה, אינם נכללים במסגרת של חוק חדלות הפירעון, כי אם בסעיף 350 לחוק החברות, אשר תוקנו בתיקון עקיף, באמצעות חוק חדלות פירעון.תקנות החברות פירוק חברה, יעמדו בתוקפן כל עוד לא הותקנו תקנות חדשות מכוח החוק המשנות או מבטלות אותן.

 

תקנות פרסום הודעה לפי תקנות פירוק חברותתקנות פרסום הודעה לפי תקנות פירוק חברות

בהתאם לתקנות חדלות הפירעון, חלה חובה על הממונה לפירוק החברה, לפרסם את העתק הבקשה לפירוק החברה, לפי תקנות החברות פירוק חברה. תקנה זו, מופיעה בסעיף 21(א) לתקנות חדלות פירעון ובתקנה 3(ו), כאשר הממונה יהיה חייב לפרסם את פירוקה של החברה, בתוך 7 ימים מיום שהומצאה ההודעה. 

 

תקנות פירוק חברה מרצון בהליך מזורז לחברה לא פעילה 

לפי ההגדרה של "חברה לא פעילה" מדובר על חברה שאין לה חובות או נכסים כלשהם והיא אינה מנהל הליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים שמתנהלים נגדה. במידה והחברה עונה על הגדרות אלה, היא תהיה רשאית לבקש את פירוקה בהליך מזורז. ישנן כמה דרישות לפירוק חברה שאינה פעילה ואלה הם:

  • ההחלטה בדבר הפירוק, התקבלה בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה הכללית
  • ההזמנה לאסיפה נמסרה, לפחות כשלושה שבועות לפני מועד האסיפה
  • הצעת הפירוק בהליך מזורז נכללה כבר בסדר היום של האסיפה.

כאשר התקבלה ההחלטה באיפה הכללית, יש להגיש את הבקשה, תוך 30 יום לרשם החברות בצירוף המסמכים הדרושים. אם רשם החברות, ימצא שהתקיימו התנאים הנדרשים לפירוקה של חברה שאינה פעלה בהליך המזורז, הוא יציין זאת בהערה במרשם וכן, יפרסם הודעה לציבור הרחב. מי שסבור כי הוא נפגע מהליך פירוק החברה, יהיה רשאי להגיש התנגדות בתוך 3 חודשם ממועד הפרסום. במידה ולא תוגשנה התנגדויות בתום שלושת החודשים, ירשום הרשם את חיסול החברה. לסיכום – ישנם מצבים של פירוק חברה שנעשים בקלות ופשטות אפילו באמצעות הליך מקוון, אך ישנן תקנות החברות פירוק חברה, אשר עשויות להיות מורכבות יותר, לפי מצבה הכלכלי של החברה. בכל מקרה, יש להתייעץ עם רו"ח ועו"ד המתמחה בדיני חברות, לפני נקיטת הליכים של  פירוק חברה בע"מ.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

בלוג

איך בוחרים מהנדס אינסטלציה?

יש כאלה שיוצאים מנקודת הנחה כי מהנדס אינסטלציה הוא בעצם אינסטלטור. אך המציאות היא שמדובר על איש מקצוע עם תואר מהנדס, כזה שמוסמך לקבל החלטות

בלוג

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

שירותי עריכת דין ונוטריון נצטרך לקבל לפחות פעם אחת אם לא יותר בחיינו כאנשים פרטיים, ועוד יותר במידה ואנחנו מנהלים תאגיד או עמותה. בעלי עסקים,

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

איך בוחרים מהנדס אינסטלציה?

יש כאלה שיוצאים מנקודת הנחה כי מהנדס אינסטלציה הוא בעצם אינסטלטור. אך המציאות היא שמדובר על איש מקצוע עם תואר מהנדס, כזה שמוסמך לקבל החלטות

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

שירותי עריכת דין ונוטריון נצטרך לקבל לפחות פעם אחת אם לא יותר בחיינו כאנשים פרטיים, ועוד יותר במידה ואנחנו מנהלים תאגיד או עמותה. בעלי עסקים,

האם כדאי לעשות חתימה דיגיטלית?

חתימה דיגיטלית היא קוד ייחודי המשמש לאימות זהות החותם. ניתן ליצור אותו באמצעות מפתח פרטי ומפתח ציבורי. החתימה הדיגיטלית מכונה גם חתימה אלקטרונית או מזהה