למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

פירוק מרצון רשם החברות

פירוק מרצון, אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות שאינן פעילות. כידוע, חברה אשר איננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, מאפשרת צבירת קנסות, חובות וביזבוז משאבים ללא הרף. על מנת לאפשר פיתרון מהיר לבעלי חברות מאין אלו, יצר החוק אפשרות נהדרת- ביצוע הליך פירוק מרצון של החברה אשר עומדת ללא מעש, באמצעות הליך רגיל או הליך מזורז, אשר נמשך מספר חודשים בודדים. בכל מקרה שבו אתם נמצאים במצב דומה ותוהים האם בעניינכם ניתן לבצע הליך פירוק מרצון עבור החברה, יש וכדאי להיוועץ בעורך דין מיסחרי מיקצועי ומיומן אשר מתמחה בפירוק חברות. בהליך פירוק מרצון רשם החברות הוא הנותן את הטון בסופו של דבר, כך שעל מנת לבצע הליך זה כראוי ייעזר עורך הדין בחוק החברות ובפסיקה המרחיבה אותו.

הליך פירוק מרצון בהליך מזורז

הליך פירוק מרצון בהליך מזורז הוא כאמור אחת האפשרויות לביצוע הליך פירוק מרצון לחברה. בהליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה במספר קריטריונים על מנת לבצע את ההליך באופן מזורז. תחילה, על החברה להחזיק בסטטוס "לא פעילה" (סעיף 342מא לחוק). ההגדרה של חברה לא פעילה כתוב מפורשות בחוק, והוא האורים והתומים להבנה האם החברה שלכם עומדת בהגדרה זו.

הגדרת חברה "לא פעילה" למעשה מונה מספר תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא חברה ללא נכסים כלל. התנאי השני הוא חברה ללא חובות, כאשר מסויגים מכך חובות בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף 44 לחוק. התנאי השלישי המצטבר האחרון הוא שאין לאותה חברה בעת הרצון לפרקה כלל הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה היא צד להם, וכן, לא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מינהליים לפי דין. חשוב לציין שכאשר אנו מדברים על תנאים מצטברים, המשמעות היא עמידת החברה בכל התנאי כולם ולא רק בחלק מהם. ככל שאכן ישנו מענה על כל שלושת התנאים כולם, החברה אכן עולה בגדר ההגדרה "חברה לא פעילה", ולפיכך זכאית להליך פירוק מרצון בהליך מזורז.

בהליך פירוק מרצון רשם החברות הוא הנותן את הטון בסופו של דבר, כך שעל מנת לבצע הליך זה כראוי ייעזר עורך הדין בחוק החברות ובפסיקה המרחיבה אותו.

כעת, אם אכן עמדתם בתנאים הדרושים, יבצע עורך הדין שלכם את הליך הפירוק המזורז. כאן יש לבצע מספר פעולות פרוצדרוליות טרם ביצוע הפירוק בפועל. הפעולה הראשונה היא חתימה על הצהרה אשר לפיה החברה שלפנינו איננה פעילה עוד. שנית, יכריזו דירקטורי החברה באמצעות חתימתם על הצהרה הכוללת את שלושת התנאים המצטברים שציינו- החברה איננה פעילה, החברה אינה מחזיקה בנכסים, לחברה אין חובות ואין הליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים תלויים ועומדים כנגדה. כעת, לאחר שליחת ההצהרה, יש לבצע זימון לאסיפת בעלי המניות אשר בה יאשרו בעלי המניות בחתימתם את ההסכמה לפירוק החברה מרצון.

בתום החלק הטכני יבוצע הליך הפירוק בפועל. כעת, ימונה נאמן לחברה, אשר יבצע את ההליך הלכה למעשה. וכן, על הנאמן להחזיק במסמכי החברה למשך השבע השנים הקרובות. אותו נאמן ישלח את בקשת חיסול החברה לרשת החברות בצירוף כלל המסמכים שצוינו לעיל וכן בצירוף החלטת מינוי הנאמן והאגרה הדרושה (או פטור מאגרה). לאחר קבלת הבקשה על ידי רשם החברות, יפרסם הרשם את הבקשה של באתר משרד המשפטים ולכל אדם או תאגיד יהיו 90 ימים להגשת התנגדות. ככל שלא הועלתה התנגדות, תחוסל החברה תוך 90 ימים.

הליך פירוק מרצון בהליך מזורז הוא כאמור אחת האפשרויות לביצוע הליך פירוק מרצון לחברה. בהליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה במספר קריטריונים על מנת לבצע את ההליך באופן מזורז.

הליך פירוק מרצון בהליך רגיל

הליך נוסף המיועד לפירוק חברה מרצון הוא הליך פירוק מרצון בהליך רגיל. אשר על מנת לבצע הליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה בשני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא נתון המונה לפחות 75% מבעלי המניות של החברה אשר הסכימו לפירוק וחתמו על כן בהצהרה. התנאי השני הוא הצהרתם וחתיתם של רובם או כולם של דירקטורי החברה כי מצבה העסקי של החברה הוא כשר לפירעון. כשר לפירעון הוא סטטוס לפיו יכולתה של החברה לשלם את כל חובותיה, לכל היותר בתוך שנה מיום הפירוק בפועל.

מבחינת שלביו של הליך פירוק חברה מרצון בהליך רגיל, ההליך אמנם מעט ארוך יותר, אך רובו יבוצע בכל מקרה על ידי הנאמן. תחילה, יש לחתום על תצהיר כושר פירעון על ידי בעלי המניות  של החברה. לאחר מכן יש לזמן את האסיפה הכללית של בעלי המניות תוך 90 ימים ממועד החתימה על תצהיר כושר הפירעון. באותה אסיפה תוכרע ההחלטה בדבר פירוק מרצון, וככל שזו הוכרעה לחיוב, תמנה האסיפה הכללית נאמן אשר יהא אחראי על הליכי הפירוק. הנאמן יגיש לרשם החברות את כל המסמכים שנחתמו, הרשם יבצע את הבדיקות הדרושות, וברגע שאלו יאושרו (לרוב תוך שלושים ימים) ישונה סטטוס החברה ל"פירוק מרצון". כעת על מנת לחסל את החברה סופית יבצע הנאמן מספר הליכים משמעותיים כגון כינוס נכסים, טיפול בתביעות חוב, ביצוע תשלומים, חלוקת כספים ועוד. הנאמן יגיש ד"וח, יכנס את האסיפה הכללית תוך שבוע לכל היותר מיום כינוס האסיפה, יודיע לרשם החברות על סיום הליך פירוק החברה, וככל שתאושר הפעולה, החברה תחוסל.

אשר על מנת לבצע הליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה בשני תנאים מצטברים.

על מנת לבצע הליך פירוק מרצון רשם החברות ועורך הדין שלך הם שני הגורמים המשמעותיים ביותר בתמונה. על כן, חשוב מאד להיוועץ בעור דין מסחרי המתמחה פירוק חברות. לפרטים נוספים צור עימנו קשר ונשמח לסייע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

בלוג

איך בוחרים מהנדס אינסטלציה?

יש כאלה שיוצאים מנקודת הנחה כי מהנדס אינסטלציה הוא בעצם אינסטלטור. אך המציאות היא שמדובר על איש מקצוע עם תואר מהנדס, כזה שמוסמך לקבל החלטות

בלוג

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

שירותי עריכת דין ונוטריון נצטרך לקבל לפחות פעם אחת אם לא יותר בחיינו כאנשים פרטיים, ועוד יותר במידה ואנחנו מנהלים תאגיד או עמותה. בעלי עסקים,

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

איך בוחרים מהנדס אינסטלציה?

יש כאלה שיוצאים מנקודת הנחה כי מהנדס אינסטלציה הוא בעצם אינסטלטור. אך המציאות היא שמדובר על איש מקצוע עם תואר מהנדס, כזה שמוסמך לקבל החלטות

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

שירותי עריכת דין ונוטריון נצטרך לקבל לפחות פעם אחת אם לא יותר בחיינו כאנשים פרטיים, ועוד יותר במידה ואנחנו מנהלים תאגיד או עמותה. בעלי עסקים,

האם כדאי לעשות חתימה דיגיטלית?

חתימה דיגיטלית היא קוד ייחודי המשמש לאימות זהות החותם. ניתן ליצור אותו באמצעות מפתח פרטי ומפתח ציבורי. החתימה הדיגיטלית מכונה גם חתימה אלקטרונית או מזהה