למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה. חברה שאיננה פעילה מסיבה לבעליה פי מונים רבים נזק יותר מתועלת , ומעבר לכך, מאפשרת צבירת קנסות, חובות וביזבוז משאבים ללא הרף. כפיתרון מהיר עבור בעלי חברות מאין אלו, נוצר הליך פירוק חברה חוק החברות ורשם החברות, עבור חברות מאין אלו, באמצעות הליך רגיל או הליך מזורז. בבכל מקרה שבו אתם מצויים במצב דומה ותוהים האם בעניינכם ניתן לבצע הליך פירוק חברה, חשוב ואף הכרחי להיוועץ בעורך דין מיסחרי מיקצועי ומיומן אשר מתמחה בפירוק חברות.

הליך הפירוק מרצון באמצעות ההליך המזורז

כאמור, אחד מדרכי פירוק החברה הוא הליך פירוק חברה חוק החברות ועל פיו באמצעות הליך מזורז. באמצעות הליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה במספר קריטריונים, אשר מרכיבים את הקריטריון המשמעותי והעליון: החזקת החברה בסטטוס "לא פעילה" (סעיף 342מא לחוק). אותה הגדרה של חברה כ"לא פעילה" כתובה מפורשות בחוק, ועל פיה יישק דבר לגבי אפשרות החברה לבצע את הליך הפירוק בהליך מזורז.

הגדרת חברה "לא פעילה" בחוק החברות מונה שלושה תנאים מצטברים על מנת להחזיק בסטטוס זה. התנאי הראשון הוא היות החברה חסרת נכסים כלל. התנאי השני המוצב לפנינו הוא חברה חסרת חובות, כאשר מסויגים מכך חובות בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף 44 לחוק. התנאי השלישי בתורו, וגם התנאי האחרון הוא שאין לאותה חברה בעת הרצון לפרקה כלל הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה מהווה צד להם, וכן, לא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מינהליים לפי דין.

חובות וביזבוז משאבים ללא הרף. כפיתרון מהיר עבור בעלי חברות מאין אלו, נוצר הליך פירוק חברה חוק החברות ורשם החברות, עבור חברות מאין אלו, באמצעות הליך רגיל או הליך מזורז.

ההגדרה בחוק החברות מבקשת משלושת תנאים אלו להתרחש באופן מצטבר. כלומר, עמידה באחד או שניים מתוכם איננו מספקת, ועל החברה לעמוד בשלושת התנאים כולם. על פי כך, חברה תיחשב כעומדת בסטטוס "חברה לא פעילה", ותהא זכאית להליך פירוק מרצון בהליך מזורז.

במקרה שבו אכן עמדה החברה בשלושת התנאים הדרושים, יבצע עורך הדין את הליך הפירוק המזורז באמצעות מספר פעולות פרוצדרוליות תחילה. ראשית, יחתים עורך הדין שלכם אתכם על הצהרה אשר לפיה החברה שלפנינו איננה פעילה עוד. שנית, יחתים עורך הדין את דירקטורי החברה באמצעות חתימתם על הצהרה הכוללת את שלושת התנאים המצטברים לעיל- החברה איננה פעילה, החברה אינה מחזיקה בנכסים, לחברה אין חובות ואין הליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים תלויים ועומדים כנגדה. לאחר ששלח עורך הדין את ההצהרה לרשם החברות, עליו לשלוח זימון לאסיפת בעלי המניות, בה יאשרו אלו האחרונים באמצעות חתימתם את ההסכמה לפירוק החברה מרצון.

משנתסיים החלק הטכני בהליך, יעבור עורך הדין לביצוע ההליך הלכה למעשה. כעת, ימונה נאמן לחברה, אשר יתעתד להחזיק במסמכי החברה למשך השבע השנים הקרובות. לאר מכן ישלח הנאמן את בקשת חיסול החברה לרשם החברות בצירוף כלל המסמכים שנחתמו עד הלום, ובצירוף החלטת מינוי הנאמן והאגרה הדרושה (או פטור מאגרה). כעת יקבל רשם החברות את כלל המסמכים, יפרסם  את הבקשה באתר משרד המשפטים, וימתין 90 ימים להגשת התנגדות ממאן דהוא. ככל שלא הועלתה התנגדות, תחוסל החברה תוך 90 ימים.

אחד מדרכי פירוק החברה הוא הליך פירוק חברה חוק החברות ועל פיו באמצעות הליך מזורז. באמצעות הליך פירוק מרצון רשם החברות וחוק החברות דורשים עמידה במספר קריטריונים

הליך הפירוק מרצון באמצעות ההליך הרגיל

האפשרות השנייה לביצוע ההליך הרצוני לפירוק חברה חוק החברות ועל פיו היא באמצעות ההליך הרגיל. במקרה בו החברה איננה עומדת בשלושת התנאים לעיל, יבצע עורך הדין שלכם בדיקה לעניין ההליך הרגיל ועמידה בשני התנאים הדרושים לביצועו. התנאי הראשון הוא נתון עמידת החברה בנתון המונה לפחות 75% מבעלי המניות אשר הסכימו לפירוק וחתמו על כך בהצהרה. התנאי השני הוא הצהרתם וחתיתם של רובם או כולם של דירקטורי החברה כי מצבה העסקי של החברה הוא כשיר פירעון. משמעותו של סטטוס כשיר פירעון היא יכולתה של החברה לשלם את כל חובותיה, לכל היותר בתוך שנה מיום הפירוק בפועל.

לעניין שלבי הפירוק בפועל בהליך הרגיל, כמובן שמדובר בהליך מעט ארוך יותר מהמזורז, וזה יתבצע ברובו על ידי הנאמן שמונה. תחילה, יחתים אתכם עורך הדין על תצהיר כושר פירעון על ידי בעלי המניות  של החברה. או אז, יזמן עורך הדין את האסיפה הכללית של בעלי המניות, וזאת תוך 90 ימים ממועד החתימה על תצהיר כושר הפירעון. באסיפה זו תוכרע ההחלטה בדבר הליך הפירוק, וככל שזו הוכרעה לחיוב, תמנה האסיפה הכללית נאמן אשר יהא אחראי על הליכי הפירוק והוא יפעל בשמה מיום זה ואילך.

האפשרות השנייה לביצוע ההליך הרצוני לפירוק חברה חוק החברות ועל פיו היא באמצעות ההליך הרגיל. במקרה בו החברה איננה עומדת בשלושת התנאים לעיל, יבצע עורך הדין שלכם בדיקה לעניין ההליך הרגיל ועמידה בשני התנאים הדרושים לביצועו

אותו נאמן כעת יגיש לרשם החברות את כל המסמכים שנחתמו, ולאחר ביצוע הבדיקות הדרושות לרשם ישנה את תוך שלושים יום ישונה סטטוס החברה ל"פירוק מרצון". כעת יבוצע חיסול החברה על ידי הנאמן, וזה האחרון יבצע מספר הליכים משמעותיים מכאן ואילך. הליכים אלו כגון כינוס נכסים, טיפול בתביעות חוב, ביצוע תשלומים, חלוקת כספים ועוד. הנאמן יגיש ד"וח, יכנס את האסיפה הכללית תוך שבוע לכל היותר מיום כינוס האסיפה, יודיע לרשם החברות על סיום הליך פירוק החברה, וככל שתאושר הפעולה, החברה תחוסל.

אם ברצונכם לבצע הליך פירוק רצוני או לשמוע מעט יותר פרטים על כך, כדאי וחשוב להיוועץ בעורך דין מסחרי המתמחה פירוק חברות. לפרטים נוספים צור עימנו קשר ונשמח לסייע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

בלוג

איך בוחרים מהנדס אינסטלציה?

יש כאלה שיוצאים מנקודת הנחה כי מהנדס אינסטלציה הוא בעצם אינסטלטור. אך המציאות היא שמדובר על איש מקצוע עם תואר מהנדס, כזה שמוסמך לקבל החלטות

בלוג

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

שירותי עריכת דין ונוטריון נצטרך לקבל לפחות פעם אחת אם לא יותר בחיינו כאנשים פרטיים, ועוד יותר במידה ואנחנו מנהלים תאגיד או עמותה. בעלי עסקים,

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

איך בוחרים מהנדס אינסטלציה?

יש כאלה שיוצאים מנקודת הנחה כי מהנדס אינסטלציה הוא בעצם אינסטלטור. אך המציאות היא שמדובר על איש מקצוע עם תואר מהנדס, כזה שמוסמך לקבל החלטות

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

שירותי עריכת דין ונוטריון נצטרך לקבל לפחות פעם אחת אם לא יותר בחיינו כאנשים פרטיים, ועוד יותר במידה ואנחנו מנהלים תאגיד או עמותה. בעלי עסקים,

האם כדאי לעשות חתימה דיגיטלית?

חתימה דיגיטלית היא קוד ייחודי המשמש לאימות זהות החותם. ניתן ליצור אותו באמצעות מפתח פרטי ומפתח ציבורי. החתימה הדיגיטלית מכונה גם חתימה אלקטרונית או מזהה