למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

מחיר הקמת חברה

על מנת לבצע פעילויות עסקיות למיניהן יש צורך בפתיחה של חברה מכל סוג שהוא או של עוסק מכל סוג שהוא. במידה ואתם שוקלים את הכדאיות של פתיחת חברה בע"מ חשוב לדעת כי התאגדות בתור חברה בע"מ תורמת לתדמית העסק ומושכת יותר לקוחות פוטנציאלים, כמו כן פתיחת חברה בע"מ כוללת בתוכה שלל יתרונות. לפני קבלת ההחלטה אנו ממליצים לכם לערוך השוואה בין כלל סוגי ההתאגדויות, לבדוק מהם היתרונות והחסרונות של כל סוג התאגדות ורק לאחר מכן להחליט מהו סוג ההתאגדות הרלוונטי לכם ביותר.

מהי ההגדרה של חברה על פי החוק בישראל?

חברה היא דרך התאגדות שכיחה מאוד בישראל. חברה נחשבת על פי החוק לישות משפטית נפרדת מבעליה, בשונה מעסק עצמאי,מחיר הקמת חברה תלוי אם מדובר בחברה בע"מ או בסוג אחר של חברה חברה היא דרך התאגדות אשר יכולה לחוב חובות בנפרד מבעלי החברה, חברה יכולה לתבוע בפני עצמה ולהיתבע בפני עצמה וכדומה. חברה בע"מ (בערבון מוגבל) היא בעלת הפרדה משפטית מבעלי המניות בחברה, כלומר אחריותו של בעל המניות בחברה נקבעת בהתאם לגובה ההשקעה הכספית שהשקיע אותו בעל מניות.

האם כל אדם יכול להקים חברה בישראל?

ניתן לומר כי כל אדם בישראל הוא בעל הזכות להקים חברה אך קיימים מספר חריגים שאינם יכולים להקים חברה במדינת ישראל והם: אדם אשר הופעל נגדו צו כינוס נכסים, קטין ופסול דין. חברה יכולה להמשיך ולפעול כל עוד מטרותיה הן חוקיות, הכוונה היא שמטרותיה של החברה לא יכולות להיות נגד תקנות הציבור או נגד החוק, נוסף על כך מטרות החברה לא יכולות להיות בלתי מוסריות.

אדם יחיד רשאי לפעול כבעל המניות היחיד בחברה שלו, כמו כן לאדם יחיד יש את האפשרות לבצע את כלל הפעילות העסקית שלו כיחיד או במסגרת החברה, קיימת האפשרות לפעול כך גם אם קיים בעל מניות יחיד בחברה.

מהן היתרונות הכלולים בפתיחת חברה בע"מ?

בכל שנה ושנה אנשים נוספים במדינת ישראל מחליטים להקים חברה בע"מ וזאת הודות ליתרונות המשפטיים, הכלכליים והעסקייםמחיר הקמת חברה נקבע בכל מדינה לפי קריטריונים מסוימים ולכן הוא שונה ממדינה למדינה הכלולים בפתיחת חברה בע"מ. ברוב המקרים, ההחלטה להקים חברה בע"מ על פני המשך פעילות עצמאית היא נכונה. חברה בע"מ היא סוג התאגדות בעל יתרונות רבים יותר מאשר עוסק מורשה. חלק מן היתרונות הכלולים בהקמת חברה בע"מ היא:

האופציה להגביל אחריות – ישנה אפשרות להוסיף בתקנון החברה סעיף הקובע כי אחריותם של בעלי המניות בחברה היא מוגבלת. אם יגיע מצב בו חובותיה של החברה יעלו על הכנסות החברה, לא יהיה ניתן להיפרע באופן אישי מבעלי המניות בחברה, רק במקרים חריגים בהם הטלת אחריות אישית היא מוצדקת.

יתרון זה הוא משמעותי מאוד כאשר מחליטים להקים עסק בעל רמת סיכון גבוהה. הבדל זה הוא אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין חברה בע"מ לבין שותפות, יתרון זה הוא אחד היתרונות אשר מוביל אנשים רבים להקים חברה בע"מ.

האפשרות לפעול כישות משפטית נפרדת – חברה מוגדרת בחוק כישות משפטית עצמאית אשר זכאית לכל הזכויות, הפעולות או החובות אשר תואמות את אופייה כגוף מאוגד. החברה יכולה להירשם בתור בעלים של נכסים, חברה יכול להיתבע ולתבוע, חברה יכולה לבצע עסקאות, לקחת על עצמה התחייבויות שונות ועוד.

בחירת שם לחברה בע"מ

חברה בע"מ יכולה להיקרא בכל שם שתבחר מלבד מספר שמות אשר אסורים בחוק של מדינת ישראל. במידה ואחד מן השמות שהגשתםבעת הקמת חברה, אם ברצונכם להיות זכאים לכל ההטבות הכלולות בהקמת חברה בע"מ עליכם לשלם סכום כספי הקבוע בחוק לרשם החברות לא התקבל זה עקב אחת מהסיבות הבאות: שם החברה שנבחר הוא שם שיש בו משום הטעיה או תרמית, קיים חשש כי שם החברה שנבחר עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור או עשוי לעבור על תקנות הציבור. שם החברה אשר נבחר זהה לשם של חברה שכבר קיימת או ששם החברה שנבחר דומה מאוד לשם של חברה אשר קיימת כבר ועקב כך אנשים יכולים לטעות.

חברה אשר האחריות של בעלי המניות בה מוגבלת מחויבת להוסיף לשם החברה את הסיומת בע"מ (בערבון מוגבל).

תקנון חברה בע"מ

על כל חברה בע"מ קיימת חובה להחזיק בתקנון פורמלי אשר מהווה הסכם כתוב בין בעלי המניות בחברה לבין החברה עצמה, חלק מן הנושאים אשר צריכים להיות כלולים בתקנון הם: מטרות החברה, שם החברה, כמות המניות הכוללת בחברה, הון מניות מוקצה, מידע על הגבלת האחריות של מחזיקי המניות בחברה ועוד.

מהי העלות של הקמת חברה במדינת ישראל?

אם ברצונכם להיות זכאים לכל ההטבות הכלולות בהקמת חברה בע"מ עליכם לשלם סכום כספי הקבוע בחוק. גובהו של התשלום משתנהבעת הקמת חברה בישראל ישנה אגרת רישום של חברה בע"מ אשר מורכבת משתי אגרות בהתאם לדרך בה הוחלט להקים את החברה, מעבר לתשלום על אגרת הרישום והאגרה השנתית יש צורך בתשלום של שכר טרחה לעורך הדין ולכל איש מקצוע אשר לקח חלק בהליך הקמת החברה שלכם.

אגרת רישום של חברה בע"מ מורכבת משתי אגרות. האגרה הראשונה הינה אגרת רישום שעלותה עומדת על 2,645 שקלים, קיימת האפשרות לשלם עלות מוזלת של 2,176 שקלים במידה ומבצעים את תשלום האגרה דרך האינטרנט. האגרה השנייה הינה האגרה השנתית שעלותה עומדת על 1,137 שקלים. חברה המשלמת את האגרה השנתית אחרי חודש מרץ תחויב בקנס ותשלם 1,511 שקלים. מעבר לכך, גם חברה אשר החליטה להפסיק את פעילותה חייבת בתשלום של האגרה, אלא אם כן הפסקת הפעילות שלה מאושרת על ידי רשם החברות. במקרה בו הפסקת הפעילות מאושרת על ידי רשם החברות, החברה יכולה לקבל פטור על תשלום האגרה בעבור השנים בהן היא הייתה בלתי פעילה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

פירוק חברה מקוון
פירוק חברה

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

פירוק חברה

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

פירוק חברה מקוון

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פרסום ברשומות פירוק חברה

פירוק מרצון הליך מזורז

חברה שאיננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, היא חברה אשר משמעותה ביזבוז משאבים דרמטי, בין היתר צבירת קנסות, חובות

פירוק מרצון בהליך מזורז

חברה אשר איננה פעילה היא חברה שמהותה הוא ביזבוז משאבים, ולא רווח, שהוא הסיבה בגינה חברה נפתחת מלכתחילה. מדובר בטריגר לצבירה של חובות ענק, ועל