למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

הליך פירוק חברה מרצון

הליך של פירוק של חברה בע"מ מאפשר לבעלי החברה ו/או בעלי המניות בחברה לחסל את קיומה ובכך להפסיק באופן רשמי את פעולתה העסקית. כיוון שהחברה נסגרת לאלתר, היא איננה צריכה לשלם אגרות שנתיות ואין כל חובות שעליה לסגור זאת רק לאחר שבוצע הליך פירוק חברה מוסדר וחוקי המנוהל על ידי בעלי הסמכות לכך.

כאשר עולה רצון משותף בין בעלי החברה לסגור את העסק שלהם, הם עומדים בפני הליך פירוק חברה מרצון משום שהחלטה זו הגיעה מיוזמתם מסיבות שונות עליהן נרחיב במאמר הנוכחי נוסף על כל שלבי תהליך הפירוק.

פירוק חברה – מה הסיבות לכך?

ההחלטה לסיים את חייה ופעילותה העסקית של חברה יכלה לנבוע ממגוון של סיבות וגורמים, כאשר יש לבצע הפרדה בין הליכי הפירוק השונים והסיבות שהובילו לכך. במקרה של פירוק חברה מרצון מדובר על רצון אישי של כל אחד מבעלי החברה, לרוב מתוך רצון להשקיע את כספי הרווח/השקעה מהחברה על פעילויות עסקיות אחרות, הרצון להפסיק להחזיק בשליטה על חברה בע"מ, הרצון לפתוח חברה חדשה, סיבות אישיות אחרות ועוד שלל גורמים אחרים.

במידה וחברה נתקלת בקשיים כלכליים ומחליטה לסגור מיוזמתה את החברה, עליה להצליח לשלם את כל חובותיה לנושים השונים בטרם היא סוגרת את פעילותה העסקית.

כאשר עולה רצון משותף בין בעלי החברה לסגור את העסק שלהם, הם עומדים בפני הליך פירוק חברה מרצון משום שהחלטה זו הגיעה מיוזמתם מסיבות שונות

הליך פירוק חברה – האם יש הבדל בין סיבות הפירוק השונות?

יש להבחין בין הליכי הפירוק של חברה שעושה זאת ממניעים אישיים/כלכליים לבין חברה שעושה זאת כתוצאה מצבירת חובות והגעה למצב של חדלות פירעון. במקרה שבעלי חברה מחליטים על פירוק החברה ויכולים לסגור את כל חובות והתחייבויות החברה תוך שנה מיום ההחלטה על כך, תהליך הפירוק של החברה מוגדר כהליך פירוק חברה מרצון.

לעומת זאת בעלי חברה שמחליטים לפרק את החברה שלהם בגלל צבירת חובות גבוהים שהם אינם מצליחים לסגור ולעמוד בהם במשך זמן, הליך פירוק החברה יתנהל בהוראת ובניהול של בית משפט כדי שהחברה תצליח לשלם כמה שיותר מחובותיה לנושים השונים.

במקרה שבעלי חברה מחליטים על פירוק החברה ויכולים לסגור את כל חובות והתחייבויות החברה תוך שנה מיום ההחלטה על כך, תהליך הפירוק של החברה מוגדר כהליך פירוק חברה מרצון.

הליך פירוק חברה מרצון – כיצד הוא מתנהל?

בעלי חברה שהחליטו לפרק את החברה שלהם רשאים לעשות זאת על פי החלטתם החופשית, כל עוד הם כמובן מסוגלים לעמוד בכל ההתחייבויות הפתוחות של החברה לפני שהיא נסגרת לאלתר. לשם כך עליהם להגיש בקשה לפירוק לרשם החברות, וכן להוסיף תצהיר חתום על ידי כל בעלי המניות בחברה כי החברה מסוגלת לפרוע את כל החובות שיש לה תוך שנה מהגשת הבקשה לפירוק.

בשלב הבא, ולאחר רישום הבקשה לפירוק חברה מרצון ברשם החברות, יש לכנס אסיפה כללית של כל בעלי המניות בחברה ולהחליט על הליך הפירוק וכן למנות נאמן שיהיה אחראי על כל תהליך הפירוק. כיוון שמדובר על פירוק מרצון, לבעלי השליטה בחברה ההחלטה הבלעדית בנוגע למינוי מפרק לחברה על פי החלטתם.

לאחר רישום הבקשה לפירוק חברה מרצון ברשם החברות, יש לכנס אסיפה כללית של כל בעלי המניות בחברה ולהחליט על הליך הפירוק וכן למנות נאמן שיהיה אחראי על כל תהליך הפירוק

הליך פירוק בהוראת בית משפט – כיצד הוא מתנהל?

כפי שראינו, ישנם הבדלים בין הליך פירוק חברה מרצון לבין הליך פירוק של חברה בהוראת בית משפט, כיוון שבכל אחד מההליכים קיימים הבדלים בין כושר הפירעון של החברה. הליך פירוק חברה כתוצאה מצבירת חובות ומצב של חדלות פירעון נעשה בהגשת בקשה לפירוק לרשם החברות, כאשר בקשה לפירוק נעשית על ידי החברה עצמה או הנושים שמעוניינים לקבל את הכסף שמגיע להם בהקדם.

לאחר הגשת הבקשה בית המשפט ממנה נאמן מטעמו שינהל את הליכי פירוק החברה, ונערכת אסיפה כללית משותפת של בעלי החברה ושל הנושים כדי להגיע למסקנות משותפות בנוגע לסגירת החובות ותשלומים. אם בעלי החברה והנושים לא הגיעו להסכמות הדדיות, ההחלטה בנוגע לתהליך הפירוק עוברת לבית המשפט והמפרק שמונה מחליט על כיסוי החובות וחלוקת הנכסים.

מה תפקידו של מפרק החברה?

מפרק החברה הממונה לנהל את תהליך הפירוק מוכרח להיות נאמן לטובת נכסי החברה, אך תחומי אחריותו הם לאפשר לכל אחד מהנושים לקבל כמה שיותר מהכספים המגיעים להם לפני חיסולה של החברה. לכן תהליך חלוקת נכסי החברה כוללת את כיסוי החובות לנושים ולאחר מכן חלוקת הכספים לבעלי המניות, כאשר חלוקה זו מתבצעת מתוך מניעים של מתן עדיפות ושוויון.

הליך פירוק חברה מרצון מאפשר לבעלי החברה למנות נאמן מטעמה כפי שהיא מוצאת לנכון, ואילו הליך פירוק חברה בהוראת בית משפט כולל את החלטת בית המשפט בנוגע למינוי נאמן שיהיה אחראי על פירוק החברה וחלוקת נכסי החברה.

כיצד מסתיים הליך פירוק חברה מרצון?

השלב הסופי של פירוק חברה מרצון נערך בכינוס של כל בעלי השליטה בחברה, לאחר שהמפרק כיסה את החובות הפתוחים שהיו לחברה וכן ביצע חלוקה שוויונית של נכסי החברה בין כל מחזיקי המניות. במהלך האסיפה המפרק מציג את דו"ח סיכום הליך הפירוק אותו הוא שולח לרשם החברות. סטטוס החברה הופך להיות מפורק סופי (חברה מחוסלת) רק כשלושה חודשים לאחר רישום הפירוק ברשומות של רשות התאגידים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

פירוק חברה מקוון
פירוק חברה

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

פירוק חברה

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

פירוק חברה מקוון

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פרסום ברשומות פירוק חברה

פירוק מרצון הליך מזורז

חברה שאיננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, היא חברה אשר משמעותה ביזבוז משאבים דרמטי, בין היתר צבירת קנסות, חובות

פירוק מרצון בהליך מזורז

חברה אשר איננה פעילה היא חברה שמהותה הוא ביזבוז משאבים, ולא רווח, שהוא הסיבה בגינה חברה נפתחת מלכתחילה. מדובר בטריגר לצבירה של חובות ענק, ועל