למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

הגשת דוח שנתי רשם החברות

כבעלי חברה, אתם כבר יודעים שעצם ניהול החברה מגלם בתוכו לא מעט עבודה מול רשויות המדינה ובמיוחד מול רשות המיסים ורשם החברות. על פי החוק במדינת ישראל, ובאופן ספציפי חוק החברות, על כל חברה בישראל לבצע בכל שנה שתי פעולות מול רשם החברות: א' לשלם את האגרה השנתית וב' להגיש דו"ח שנתי על מצב החברה. בשורות הבאות נדבר על הנושא של הגשת דוח שנתי רשם החברות, מי צריך להגיש את הדו"ח, האם נדרשת החברה לכנס אסיפה של בעלי המניות לפני הגשת הדו"ח וכל סוגיה אחרת שאותה עליכם להכיר בכדי לעמוד בחובות הנדרשות מכם על פי החוק.

הגשת דוח שנתי רשם החברות – מי צריך להגיש את הדו"ח?

ובכן, על פי חוק החברות הישראלי, כל תאגיד המאוגד בישראל במודל של חברה בע"מ, בין שמדובר בחברה פרטית ובין שבחברה ציבורית, חייב להגיש בכל שנה דו"ח שנתי  לרשם החברות. דו"ח זה הוא דו"ח נלווה לתשלום האגרה השנתית, אך הוא אינו תלוי בו. כלומר, עצם תשלום האגרה השנתית לא פוטרת אתכם מהגשת הדו"ח. גם מהצד השני, אם הגשתם את הדוח השנתי אך לא שילמתם את האגרה, הרי שמבחינת חובת הגשת הדוח עמדתם לחלוטין בחובה החלה עליכם וההפרה הקיימת מבחינתכם היא אי תשלום אגרה בלבד. במילים אחרות, שתי החובות הללו לא קשורות זו לזו ואינן תלויות זו בזו.

הגשת דוח שנתי רשם החברות, מי צריך להגיש את הדו"ח, האם נדרשת החברה לכנס אסיפה של בעלי המניות לפני הגשת הדו"ח וכל סוגיה אחרת שאותה עליכם להכיר בכדי לעמוד בחובות הנדרשות מכם על פי החוק.

למה נועד הדו"ח?

הגשת דוח שנתי רשם החברות נועדה לעדכן את רשם החברות במצב החברה ובשינויים שנערכו בה. במסגרת הגשת הדו"ח עליכם לדווח על שינויים בכתובת החברה, בפרטי החברה, במבנה הבעלות בחברה, בהון המניות של החברה ובנושאים נוספים שמפורטים במסגרת הטופס שבאמצעותו מוגש הדוח. דוח זה משמש את רשם החברות בכדי להתעדכן במצבה של החברה ולוודא א' שכל פרטי החברה מעודכנים ברשם החברות וניתן להגיע אליה בכל פניה ובכל נושא וב' שהתנהלות החברה מבוצעת על פי החוק ואין חריגות כלשהן בהתנהלותה.

מה קורה אם לא מגישים את הדוח?

אי הגשת דוח שנתי רשם החברות מאפשרת לרשם להכריז על החברה כעל חברה מפרת חוק. מעבר למרכיב ההצהרתי של הליך זה, מקבל הרשם שורה של סמכויות ענישה אל מול חברה שהוגדרה כחברה מפרת חוק. בין היתר, יוכל הרשם להקשות על החברה בביצוע פעולות פיננסיות ורגולטוריות שונות וכמובן יוכל להטיל עיצום כספי מנהלי בגובה של יותר מ-7000 שקלים בגין כל הפרה והפרה שביצעה החברה. אי הגשת הדוח במשך שנים, על כן, יכולה לגרום לצבר של קנסות בעשרות אלפי שקלים בתוספת ריבית גבוהה והצמדה.

הגשת דוח שנתי רשם החברות נועדה לעדכן את רשם החברות במצב החברה ובשינויים שנערכו בה. במסגרת הגשת הדו"ח עליכם לדווח על שינויים בכתובת החברה, בפרטי החברה, במבנה הבעלות בחברה

מי אמור להגיש את הדו"ח?

אם יש לכם חברה קטנה בבעלות יחיד, ייתכן שאתם כלל לא מודעים לכל הנושא של הגשת דוח שנתי רשם החברות. בחברות מעין אלה, לא נדרשת החברה לכנס אסיפה של בעלי המניות, מה שמאפשר להשלים את כל תהליך הגשת הדוח על ידי רואה החשבון של החברה מבלי שאתם כלל מודעים לכך. זה שלא שילמתם את האגרה השנתית לרשם החברות, לא אומר שרואה החשבון שלכם לא הגיש את הדוח השנתי. ואכן, לרוב זהו בדיוק המצב בקרב חברות שלא מקפידות לשלם את האגרה השנתית – האגרה אכן לא משולמת והיא מצטברת כחוב של החברה מול רשם החברות, אבל רואה החשבון דואג להגיש את הדוח השנתי כחלק מהשירות שהוא מספק לכם וכחלק מהדוח השנתי הכולל שהוא מכין גם לטובת רשות המיסים.

במקרים אחרים, בהם החברה נדרשת לכנס אסיפה של בעלי המניות, גיבוש הדוח הוא כבר מורכב יותר ולכן הופך להיות חלק מהאסיפה השנתית הקבועה. באסיפה השנתית מוגש לבעלי המניות דוח כללי על פעילות החברה ובכלל זה עולה להצבעה גם הדוח השנתי שמיועד להיות מוגש לרשם החברות. לאחר אישור הדוח על ידי האסיפה, ניתן להגיש את הדוח לרשם החברות ובכך למעשה מסתיים ההליך. בכל מקרה, רואה החשבון של החברה הוא הגורם המרכזי שאמור לדואג לגיבוש הדוח ולביצוע הגשת דוח שנתי רשם החברות.

חברה מפרת חוק – אתם לא רוצים להיות במקום הזה

אפשר כמובן לבוא בתלונות על המידה בה מתערב הרגולטור בהתנהלות של עסקים בישראל ואולי גם בחייהם של אנשים פרטיים. יחד עם זאת, לפעילותו של רשם החברות יש מטרה חיובית ונכונה – לפקח על פעילות החברות בישראל ולוודא שאף חברה אינה פועלת בניגוד לחוק. את המטרה הזאת אנחנו יכולים להעריך בעיקר כאשר אנו הקורבנות של התנהלות חברה כלשהי, בין שמדובר בחברה שלנו כבעלי המניות בה ובין שמדובר בחברה אחרת שמתנהלת ללא כל פיקוח רגולטורי. בדיוק מהסיבה הזאת, מבקש רשם החברות להיות מעודכן בפעילות של כלל החברות בישראל והכלי היחיד והטוב ביותר שעומד לרשותו לשם כך הוא החלת חובת הגשת דוח שנתי רשם החברות.

רשם החברות יכול לחייב אתכם להגיש את הדוח אבל הוא לא יכול להושיב אתכם על כסא ולחייב אתכם להכין את הדוח ולהגיש אותו. מה שהוא כן יכול לעשות הוא להטיל עליכם סנקציות במידה ולא תעמדו בחובתכם זאת. סנקציות אלה מתחילות כאמור בכך שהחברה שלכם הופכת להיות חברה מפרת חוק והגדרה זו תופיע בכל מאגר מידע בו מופיעה החברה שלכם ובראש ובראשונה במאגר החברות בישראל. כך למשל, אם לקוח כלשהו רוצה לעשות אתכם עסקים ומנסה לברר קצת פרטים עליכם, הוא עשוי בהחלט לבקר במאגר החברות של רשם החברות ושם הוא יראה את המשפט "חברה מפרת חוק" בפונט גדול ואדום. זהו בהחלט לא המשפט שאתם רוצים שאנשים יגלו לצד שם החברה שלכם ועצם קיומו יכול להסב לכם נזק רב בפעילותכם העסקית.

אי הגשת דוח שנתי רשם החברות מאפשרת לרשם להכריז על החברה כעל חברה מפרת חוק. מעבר למרכיב ההצהרתי של הליך זה, מקבל הרשם שורה של סמכויות ענישה אל מול חברה שהוגדרה כחברה מפרת חוק

זאת כמובן, מעבר לכל מכלול הסנקציות שאותן יוכל הרשם להפעיל נגדכם במטרה לגרום לכם להגיש את הדוח. גם בהיבט זה, חשוב להבין שהרשם לא בא להעניש אתכם או לחנך אתכם, אלא רק להפעיל עליכם את הלחץ הנדרש בכדי לקבל את הדוח המבוקש. בסופו של דבר, אם אתם מנהלים את החברה שלכם עם רואה חשבון מוסמך, רואה החשבון שלכם אמור לדעת בעצמו, שעליו לבצע הגשת דוח שנתי רשם החברות בכל שנה עבור החברה והוא גם צריך להיות הגורם המקצועי שמיידע אתכם על כך ומביא לידיעתכם את חשיבות הנושא. אם מסיבה כלשהי, דוחות שנתיים לא הוגשו במשך שנים מבלי שידעתם על כך, הכתובת הראשונה לפנות אליה היא כמובן רואה החשבון שלכם בניסיון לברר מדוע לא הוגש הדוח.

כפי שאמרנו קודם לכן, תשלום האגרה השנתית לרשם החברות אינה מותנת ואינה קשורה להגשת הדוח, כך שרואה החשבון שלכם אמור להגיש את הדוח הזה ללא קשר לשאלה האם שילמתם את האגרה או לא שילמתם אותה, המה גם שגם תשלום האגרה אמור להיות נושא שנמצא בפיקוח של רואה החשבון שלכם וגם לגביו אתם רוצים להסתמך על רואה החשבון שיעשה את כל הנדרש בכדי לוודא שאתם עומדים בכל דרישות החוק מבחינתכם, הן בהיבט של הגשת דוח שנתי רשם החברות והן בהיבט של תשלום האגרה השנתית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

פירוק חברה מקוון
פירוק חברה

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

פירוק חברה

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

פירוק חברה מקוון

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פרסום ברשומות פירוק חברה

פירוק מרצון הליך מזורז

חברה שאיננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, היא חברה אשר משמעותה ביזבוז משאבים דרמטי, בין היתר צבירת קנסות, חובות

פירוק מרצון בהליך מזורז

חברה אשר איננה פעילה היא חברה שמהותה הוא ביזבוז משאבים, ולא רווח, שהוא הסיבה בגינה חברה נפתחת מלכתחילה. מדובר בטריגר לצבירה של חובות ענק, ועל