למגוון השירותים המשפטיים שאנחנו מציעים אונליין:

אגרת פירוק חברה

אגרת פירוק חברהאגרת פירוק חברה

החזקה של עסק בישראל היא משימה מורכבת מאוד. בישראל המיסים גבוהים מאוד, התנאים לעסקים עצמאיים לא אופטימליים והמדינה לא מסייעת כלל. על פי הנתונים ניתן לראות כי יותר מ-70% מהעסקים נסגרים כשנתיים לאחר פתיחתם. כאשר מפרקים חברה, יש לשלם על כך אגרת פירוק. על אגרת פירוק חברה נרחיב במאמר הבא. 

 

אגרת פירוק חברה- מהי חברה?

חברה בע"מ, היא חברה מאוגדת, היא נחשבת לאישיות משפטית נפרדת והיא אינה תלויה במחזיק מניות או כל אדם אחר. במידה שבעל החברה מגיע להפסדים, החברה נהנית מלא מעט הטבות ולכן רבים מעדיפים להקים חברה מאשר להיות עוסק מורשה. 

עם זאת, לא כל אחד יכול להקים חברה. על מנת להקים חברה יש לעמוד במחזורים גבוהים בהתאם להוראות מס הכנסה, כאשר יש רווחים גבוהים שהמיסוי שלהם יקר כעצמאי (מס חברות עומד על 20% לעומת עוסק מורשה שיכול להגיע אפילו ל-50% מס). לכן, לפני הקמת חברה חשוב מאוד לברר את התנאים השונים להקמת חברה. 

על מנת לברר את התנאים השונים ועל מנת להקים חברה ולרשום אותה אצל רשם חברה עליכם בראש ובראשונה לפנות לעורך דין שמתמחה בדיני חברות. עורך הדין יעזור לכם למצוא שם לחברה, על מנת שלא תהיו חשופים לתביעות. כאשר בוחרים שם חשוב מאוד שהשם לא יהיה דומה או לא יזכיר שם של חברה אחרת. כמו כן, עורך הדין ילווה אתכם בכל התהליכים הנדרשים בעת הקמת חברה, כאשר בשלבים הראשונים יהיה עליכם למלא טפסים להקמת חברה ולהירשם אצל רשם חברות.

מתי צריך לפרק חברהאגרת פירוק חברה- מתי צריך לפרק חברה?

במקרים רבים חברה לא מגשימה את המטרה שלה ואת הרווחים שלשמם היא הוקמה והיא  מגיעה למשברים. במקרים כאלה, יש לפרק את החברה. ישנן סיבות שונות שגורמות לפירוק חברה כמו החלטת נושים, החלטת בעלי המניות, החלטת בית המשפט, חברה לא פעילה ועוד. 

לכל סיבה כזו יש עלויות ופרוצדורה משלה בעת הפירוק. מלבד לאגרת פירוק חברה יש לקחת בחשבון כי יהיה צורך במקרים רבים בתשלום שכר טרחה לעורך דין, בתשלום החובות וההתחייבויות לספקים, ללקוחות, לבנקים, לבעלי המניות, לגופים פיננסיים ולמדינה. 

בעלי חברות כאלה במקרים רבים לא משלמים אגרות לרשם החברות וצוברים חובות. במקרים שהאגרות ממשיכות להצטבר בעל החברה יקבל קנסות וסנקציות שיוטלו עליו ועל בעלי השליטה בחברה. כיום, גובה הקנס על אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות הוא כ-8,000 שקלים על כל שנה. הקנסות יכולים להצטבר עד לגובה של 250,000 שקלים. יש לקחת בחשבון כי במקרה של אי תשלום האגרות, רשם החברות עשוי להטיל קנסות באופן אישי גם על מנהלי החברה. על גביית קנסות אלה, חלה פקודת המיסים שהיא חוק מיוחד העוקף הליכי הוצאה לפועל. רשם החברות מוסמך לפעול באמצעות חוק זה ולבצע עיקולים ללא כל התראה או אזהרה מוקדמת. 

במידה שרשם החברות הכריז על החברה שלכם כ"חברה מפרת חוק" כלומר חברה שלא משלמת אגרות או לא מגישה דו"ח שנתי בזמן, הוא מוסמך להטיל על החברה הגבלות חמורות בנוסף לקנסות- 

 • לא יירשם שיעבוד על נכסי החברה, כגון מתן אשראי או הלוואות בנקאיות. 
 • לא יירשום שיעבוד לטובת החברה המפרה. 
 • החברה המפרה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה. 
 • ניתן להטיל על החברה המפרה עיצום כספי בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 • בעלי השליטה בחברה המפרה לא יוכלו להקים או לרשום חברות חדשות. 
 • רשם המשכונות לא ירשום משכון לטובת החברה המפרה. 

 

אגרת פירוק חברה- ביצוע פירוק באופן נכון

כאשר צריכים לפרק חברה יש לעשות זאת באופן נכון ומומלץ בסיוע, ליווי וייעוץ משפטי. כך ניתן למנוע הפסדים נוספים ולחלק את הכסף בצורה נכונה בין הנושים. כמו כן, בעת פירוק החברה חשוב מאוד לדאוג שכל ההיבטים המשפטיים והחוקיים יתבצעו בצורה מסודרת. כך תוכלו למנוע סיבוכים ומחלוקות בין הגורמים השונים שגרמו לפירוקה של החברה. 

 

אגרת פירוק חברה- מה עלויות הפירוק?

כאשר מפרקים חברה יש לקחת בחשבון עלויות רבות כולל אגרת פירוק חברה, שכר טרחה לעורך דין, תשלום חובות ועוד. קשה לענות על השאלה הזו באופן חד משמעי שכן עלויות פירוק החברה בדרך כלל יהיו קשורות לגורמים שונים כמו סיבות פירוק החברה, גודל החברה, היקף הפעילות של החברה ועוד. לכן, העלויות ישתנו מחברה לחברה. כמו כן, כאשר מתבצע פירוק חברה יש לנהל גם פירוק נכסים. ככל שיש יותר נכסים בבעלות החברה כך יעלה יותר לנהל את הפירוק שלהם. 

יש לשים לב- במידה שמתבצע פירוק חברה מרצון אין צורך לשלם אגרת פירוק לרשם החברות ויש לשלם רק למפרק שמונה לחברה או לעורך הדין שמטפל בפירוק. 

 • חובות אגרה פר שנה לכל שנה בה החברה לא הייתה פעילה יהיו בגובה של 1,458 שקלים. במידה שאגרה זו לא שולמה לפני החלטת הפירוק, חייב לשלם את החוב לפני הצטברות קנסות. 
 • במצב בו החברה מבצעת פירוק מרצון ושהפירוק לא כפוי על ידי בית המשפט, החברה תקבל פטור מתשלום האגרה.
 • שכר טרחה לעורך דין בעת פירוק חברת רבים ינוע סביב 2,000 שקלים, לא כולל מע"מ.
 • שכר טרחה לעורך דין בעת פירוק חברת יחיד ינוע סביב 1,000 שקלים, לא כולל מע"מ.

אגרת פירוק חברה- מהו פירוק חברה מרצון?

תהליך פירוק חברה מרצון הוא תהליך קצר יחסית והוא נעשה ללא התערבות שיפוטית, במידה שמדובר בחברה שאינה חדלת פירעון, חברה ללא חובות או חברה המסוגלת לפרוע את חובותיה בתוך זמן קצוב. 

קיימים שני סוגי תהליכים לפירוק חברה מרצון- תהליך רגיל ותהליך מזורז.

 • הליך רגיל- בהליך הרגיל קיימים שלושה שלבים לפירוק החברה. השלב הראשון יהיה לערוך תצהיר כושר פירעון על ידי כל או רוב הדירקטורים של החברה. על הדירקטורים להצהיר כי בדקו את המצב העסקי של החברה ולדעתם החברה תוכל לשלם את חובותיה בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה. לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון, יש לכנס בתום 90 ימים את האספה הכללית ואליה לצרף את התצהיר. על בעלי המניות לערוך אספה כללית על מנת לקבל את ההחלטה על פירוק החברה מרצון ועל מנת למנות נאמן ליישום הליכי הפירוק. בשלב השני, לאחר שהנאמן סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דו"ח מסכם של הפעילות, יהיה עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של החברה. לאחר מכן יודיע הנאמן לרשם החברות על כינוס האספה ויצרף את פרוטוקול האספה ואת הדו"ח. לבסוף, השלב השלישי יהיה חיסול החברה באופן סופי. 
 • הליך מזורז- פירוק מרצון של חברה בהליך מזורז ניתן לחברות לא פעילות בתנאים מסוימים- אין להן נכסים/ אין להן חובות, למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל ממנה פטור/ אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים נגדה שהחברה צד להם/ לא מתנהלים נגד החברה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין. חברה כזאת רשאית להגיש בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז. במידה שהבקשה אושרה על ידי רשם החברות, החברה תחוסל בתוך 100 ימים מאישור הבקשה. 
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אז מה היה לנו בכתבה:

קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל
קבוצת מילניום - מומחים בהקמת חברה בחו"ל

עוד מאמרים שעשוים לעניין אותך

פירוק חברה מקוון
פירוק חברה

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

פירוק חברה

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

צרו קשר להתייעצות עם אחד המומחים שלנו

פירוק חברה מקוון

פירוק מרצון

פירוק מרצון הוא הליך פירוק של חברה אשר איננה פעילה ואיננה מניבה עוד בעבור בעליה. חברה שאיננה פעילה משמעותה בזבוז משאבים משווע עבור בעליה, בין

פירוק חברה חוק החברות

פירוק חברה מרצון הוא אחד ההליכים המשמעותיים בעבור בעלי חברות לא פעילות, זאת מאחר שהפיתרון הנהדר הזה חוסך ביזבוז משאבים באופן משמעותי במיוחד לבעלי החברה.

רשם חברות פירוק חברה

פירוק חברה הוא אחד מהליכי הזכות המשמעותיים ביותר בעבור בעלי חברות, למרות מה שנהוג לחשוב. זאת מאחר שמרבית הליכי הפירוק הם למעשה הליכים רצוניים, אשר

פרסום ברשומות פירוק חברה

פירוק מרצון הליך מזורז

חברה שאיננה פעילה היא חברה אשר איננה מניבה עוד בעבור בעליה, ומעבר לכך, היא חברה אשר משמעותה ביזבוז משאבים דרמטי, בין היתר צבירת קנסות, חובות

פירוק מרצון בהליך מזורז

חברה אשר איננה פעילה היא חברה שמהותה הוא ביזבוז משאבים, ולא רווח, שהוא הסיבה בגינה חברה נפתחת מלכתחילה. מדובר בטריגר לצבירה של חובות ענק, ועל